Fortsæt til hovedindholdet

Sorgkonference 2024

Sammen om sorgen - ind i fællesskabet

Den National sorgkonference 2024 Sammen om sorgen - ind i fællesskabet blev afholdt den 7. marts i Helsingør. 

Der blev sat fokus på den nyeste viden, de bedste idéer, erfaringer og det særligt kirkelige udgangspunkt, når folkekirkens sorgkonference løber af stablen i marts 2024.

Konferencen var for alle, der interesserer sig for sorgarbejde i kirkeligt regi – hvad enten man er ansat, frivillig eller ekstern aktør. 

Læs mere om invitationen til sorgkonferencen her:

Sammen om sorgen - ind i fællesskabet

"Vi bliver alle før eller siden tvunget til at arbejde med sorg"

Vi har talt med fire af deltagerne på konferencen for at høre om deres forventninger inden konferencen og deres reaktioner efterfølgende.

Læs deres svar her

Læs også biskoppens tale ved åbningen af konferencen: 

Sorg er et vilkår, som udspringer af lige dele liv og død

Slides fra konferencen

Herunder kan man finde slides fra de forskellige parallelsession, som blev afholdt under sorgkonferencen. 

Parallelsession

Sorggruppens mål: Accept eller taknemmelighed?

Den amerikanske psykiater Elisabeth Kü bler-Ross´s model af sorg, som noget, der forløber i faser, har haft stor indflydelse på den almene forståelse af sorg som en proces, der munder ud i at kunne give slip på den afdøde. Sorgen ses som en tunnel, man skal igennem eller som et problem, der har en løsning og en afslutning. Men hvad betyder det for den måde, man driver sorggrupper på, hvis man ændrer perspektivet og tænker, at sorg snarere er et landskab, man skal leve i, og at det er taknemmeligheden og ikke accepten, der målet for sorggruppedeltageren? 

Af: Ole Raakjær, lektor i sjælesorg, FUV
Parallelsession

Når ægtefællen dør
 

I mange år har vi troet, at sorg handler om alder. Derfor mødes efterladte typisk med spørgsmålet ”hvor gammel blev han”? Vi har samtidig troet, at vi kunne foregribe sorg så ældre mennesker ”kommer lettere over” at miste en nærtstående, end yngre gør. Derfor har vi bagatelliseret gamle menneskers sorg. Ny forståelse af sorg gør op med en række myter og viser at sorg handler om andet og mere end alder. Se Jorit Tellervos slides her:

Af: Jorit Tellervo, projektmedarbejder
Parallelsession

Det korte møde med sørgende – i kirkedøren og på kirkegården 

Det uformelle møde med efterladte og sørgende stiller andre krav, end en samtale, der foregår i formelle rammer på præstens kontor. Når vi møder sørgende mennesker i kirkedøren eller på kirkegården, er vi ofte i gang med andre gøremål, og måske står vi sammen med andre mennesker. Det er en kunst at kunne forholde sig til dette fokusskifte i et splitsekund, samtidig med at man er afventende for, hvorledes den efterladte eller sørgende har det. I denne workshop vil vi sætte fokus på ovenstående og lave rammen til en ”god-nok” samtale med de sørgende og efterladte, når den finder sted i kirkedøren eller på kirkegården.

Af: Conny Hjelm, diakon og ph.d