Fortsæt til hovedindholdet
Til menighedsråd
Håndtering af krænkelser

Håndtering af krænkelser på arbejdspladsen

Her finder du vejledninger fra både Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR) og Arbejdstilsynet om, hvordan du kan forebygge og håndtere krænkelser på arbejdspladsen. 

Det er vigtigt at have et godt og trygt arbejdsmiljø. Derfor har Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR) i samarbejde med Kirkeministeriet udarbejdet tre vejledninger om håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser. 

Vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

1) "Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser" omhandler, hvad der defineres som krænkende adfærd, og hvordan krænkende adfærd forebygges og håndteres.

2) "Procesvejledning – seksuel chikane" er en procesvejledning, som trin for trin giver overblik over, hvordan du skal forholde sig, hvis du står med en konkret sag.

3) "Dialog om omgangstone" er et dialogværktøj, som giver redskaber til, hvordan du kan sætte gang i samtalen om grænser og krænkelser. 

Vejledningerne er udarbejdet til brug for folkekirkens ledere og ansatte, og kan også findes på kirketrivsel.dk.

Vejledninger fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har udarbejdet materiale, som kan bruges til at understøtte forebyggelsen af krænkende handlinger. Her finder du blandt andet gode råd om, hvordan man gennem klare retningslinjer, dialog og forebyggelse kan komme seksuel chikane og mobning på arbejdspladsen til livs.  

Der ligger også dialogkort, som kan bruges til at sætte samtalen om krænkende adfærd i hverdagen i gang. 

Find Arbejdstilsynets materiale her:

1) "Sådan håndterer og forebygger du som arbejdsgiver seksuel chikane på arbejdspladsen - Gode råd"

2) "Til dig, der er nøgleperson i arbejdet med arbejdsmiljø"