Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

 

13
jan

Retrætekursus: Vær altid glade

PÅ SPORET AF GLÆDEN SOM FÆNOMEN OG ERFARING

Glæden spiller en afgørende rolle i den kristne tradition. Den er forbundet med Guds skabende handling i mennesket. Dette retrætekursus tager afsæt i en basal sondring mellem to aspekter: den daglige glæde, der kommer og går. Og den dybereliggende glædestoning, som er tilstede uanset hvad der sker: glæde som Ånd.
ARRANGØR: Helsingør Stift v/Betina Bolvig og sognepræst Bettina Niemann Krarup
PRIS: 3.200 kr, som søges dækket af
kirkekassen
TJENESTEFRI: Der kan søges om tjenestefri
TILMELDING: Senest 10. oktober til: Betina Bolvig på mailbbf@km.dkmed indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216-4069030432 (anfør navn, sogn og kursets navn)
Se invitationenher.

21
jan

Inspirationsdag: Børnegudstjenester

ARBEJDET MED BØRNEGUDSTJENESTER: HVAR ER GODT - HVAD ER NOK?
I børnegudstjenesten er der både stor frihed og store krav om præcision, hvis vi skal derhen, hvor vi gerne vil med vores gudstjeneste. Hvad er nødvendigt, når vi inviterer børn i kirke – kan børnene være i det, og kan vi selv være i det?
OPLÆGSHOLDERE:
Andreas Thom, sognepræst i Glostrup kirke og medforfatter på ”Gud flyver forrest – en håndbog i børnegudstjenester”. Andreas Thom vil inspirere til arbejdet med børnegudstjenester – do’s and dont’s! Jytte Abildstrøm, dansk skuespiller og teaterdirektør på Riddersalen. Jytte Abildstrøm har lavet børneteater og dukketeater stort set hele sit liv, og har formidlet for børn, eftertænksomt og underholdende. Martin Hornstrup, organist i Gellerup Kirke, Århus og engageret i Forum for Børnesalmer. Martin Hornstrup vil tale om musikkens betydning ved børnegudstjenester, give eksempler på salmer til forskellige alderstrin og i det hele taget præsentere salmernes betydning for en vellykket børnegudstjeneste.
PROGRAM: 09.00-10.30 Andreas Thom: At holde gudstjeneste for børn. 10.45-12:00 Jytte Abildstrøm: Når vi vil børn noget. 12.00-13.00: Frokost 13.00-14.30: Martin Hornstrup: Musikkens betydning i børnegudstjenester og præsentation af nye salmer for børn.
TILMELDING: Senest fredag den 17. januar til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen, mailcer@km.dk. Inspirationsdagen er gratis.

24
jan

Inspirationskursus: Menighedsarbejde

Der foregår mange aktiviteter i kirkerne rettet mod forskellige dele af menighederne. Årets kursus giver inspiration til og viser nogle af de tiltag, der er gøres og kan gøres på nogle af disse områder. Se programmet her.

31
jan

Teologisk salon

Aftenens emne kommer senere

24
feb

Generalforsamling i Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd

Dagsorden til generalforsamlingen sendes til alle menighedsråd i distriktsforeningens område via DAP senest den 19. januar 2020.

19
mar

Prædikeninspiration: Påskens billeder

TILMELDING: Senest 15. marts til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

21
apr

Prædikenværksted: Årets konfirmationstale

Prædiken til konfirmanderne er en krævende genre. Den skal både have dybde og tyngde, men må også godt være lidt sjov. Den skal have en klar teologisk pointe, men samtidig opleves relevant for de unge mennesker. Målet er at komme hjem med flere gode dispositioner til årets tale.
TILMELDING til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk


15
jun

Stiftskonvent 2020

08
jun

Stiftskonvent 2021