Fortsæt til hovedindholdet
Til præsterne
Kurser og uddannelse
en præst bladrer i alterbogen

Kurser og uddannelse

 

23
apr

Kursusdag: Kirke med demensramte


For præster, organister, KK-medarbejdere, frivillige og andre, som er interesserede i arbejdet med at være kirke for ældre og demensramte. Kursusdag om gudstjeneste med demensramte med mulighed for at møde Mette Gautier og Christine Toft Kristensen, der har skrevet bogen ‘Kirke med demensramte’. De vil på dagen præsentere tankerne bag deres arbejde. Om eftermiddagen vil der være workshops om musikken, det pastoral-liturgiske, og drøftelse om samarbejdet mellem kirke og plejehjem. Tilmelding her: https://forms.office.com/e/zcVnMKkMtG

24
apr

FUV Stiftskursus 2024: Koks i konfirmandstuen

Målgruppe: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere.

Pris: Gratis.

Kurset arrangeres af: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med det religionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter.

Tilmelding til: snl@km.dk senest 14. april.

Hvad handler det om?

Det skal være rart at gå til konfirmationsforberedelse, og det skal være rart at undervise konfirmander! Sådan er det desværre ikke altid. Derfor sætter FUV Stiftskursus i år fokus på konfirmationsforberedelsen og adresserer de udfordringer, som mange oplever i disse år. Stiftskurset varetages af Rasmus Alenkær, tidligere lærer, nu autoriseret psykolog, Ph.d.

Med afsæt i forskning omkring undervisningsforstyrrende uro, klasseledelse og inklusion vil han dels indramme det pædagogiske værtskabsbegreb teoretisk og dernæst sætte det i relation til konkret praksis. Essentielt handler “pædagogisk værtskab” om at understøtte en struktur, en personlig stil og et medansvar hos børnene, der gør, at alle - både børn og voksne føler sig velkomne.

Kurset vil derfor bidrage med både viden og konkrete pædagogiske redskaber, der kan anvendes i praksis. I forlængelse af Rasmus’ oplæg vil vi sammen arbejde med, hvordan den nye viden og de nye redskaber kan implementeres i vores egen praksis. Den proces varetages af religionspædagogiske konsulent Susanne Norsk Østrup Leiding.

12
sep

Stiftskonference 2024: Et hav af himmeltoner - Musikalitet i teologi, liturgi og kunst

Vær med, når årets stiftskonference undersøger musikalitet i teologi, liturgi og kunst. Der vil bl.a. være oplæg ved Svend Rune Havsteen (om musik i teologien), Julie Damlund (om musik som forkyndelse), Auður Ava Ólafsdóttir (om sproglig musikalitet), Lea Wierød Borcak (om hvorfor fællessang er så rædselsfuldt) og Martin Erik Andersen (om ånd og musikalitet i billedkunsten)

Hertil en talk mellem Jens Chr. Grøndahl, Christiane Gammeltoft-Hansen og Mikkel Gabriel Christoffersen (om liturgisk umusikalitet), samt oplæg og koncert v. Henrik Goldschmidt (om hvorvidt musik kan redde verden).

Program og praktisk information følger senere

Vel mødt!

14
nov

Konference: Sammen mod ensomhed

Diakoniudvalgets temadag handler i år om, hvordan vi i kirkerne kan være en del af løsningen på den stigende ensomhedsproblematik lokalt. Dagen bliver lige dele oplæg om ensomhed, inkluderende fællesskaber og praktiske workshops der kan inspirere til forandring hjemme i sognene.

Dagens program:
Kl.9.30: Ankomst, indskrivning, kaffe.
Kl.10.00: Velkomst og morgensalme ved formand for Helsingør stifts diakoniudvalg Jørgen Degn Bjerrum
Kl. 10.15: Ensomhed kort fortalt ved David Vincent Nielsen, Forperson Folkebevægelsen mod Ensomhed, og udviklingskonsulent i Ældresagen
Kl.11.00: Sammen mod ensomhed. – inkluderende fællesskaber ud af kirkedøren ved Asger Toft Johannsen, Udviklingskonsulent Røde Kors, Forperson i DareGender og medstifter af ’BABA – fordi Far er vigtig.’
Kl.11.45: ’Kaldet til fællesskab.’ Teologiske overvejelser over kirkens kald til fællesskab ved Hans Ravn Iversen, Lektor emeritus ved afdeling for systematisk teologi, Københavns Universitet.
Kl.12.30: Samtalefrokost frit efter Absalon-modellen. Introduktion følger v. Sanne Damborg.
Kl.13.30: ’Løft Blikket’ - Gruppeprocesser, med fokus på praksis og formiddagens pointer om ensomhed, fællesskab og kirkens rolle. Facilitator: Anika Follmann, Projektleder Menneskesyn Etik og Faglighed ved Filadelfia Uddannelse.

Kl.15.00: Gudstjeneste Ved Biskop Peter Birch.
Tilmelding her:

https://forms.office.com/e/GBprBH68AJ


Arrangementet opdateres løbende.
20
mar

Akademi for nye præster: Medfølelsens pris

Yderligere info følger