Fortsæt til hovedindholdet
Til præsterne
Kurser og uddannelse
en præst bladrer i alterbogen

Kurser og uddannelse

 

14
aug

Fyraftensmøde om prædikenen

Oplæg ved Marianne Gaarden om kollegial respons i vores prædikenpraksis og om den internationale udgivelse fra Vanderbilt Learning Together to Preach
I samarbejde med Københavns Stift

Målgruppe: Præster i Helsingør og Københavns stifter
Pris: Gratis.

Tilmelding: Til stiftets teologiske konsulent Karina Juhl Kande, kjk@km.dk, 21370011.


15
aug

Forum for Pastorale Paradokser

Kurset henvender sig til præster
23. maj, 15. aug. og 5. sep.
Et teologisk studie- og samtaleforum for præster i Helsingør Stift i samarbejde med Center for Paradoksstudier ved Det Teologiske Fakultetet, Københavns Universitet
Arbejdet som præst kan være forbundet med modsætninger. De findes i vores samfund, i den kirkelige praksis og i den teologiske tænkning. Modsætninger og konflikter kan optræde på mere eller mindre krævende måder eller de kan ligefrem være berigende. Man kan nemt længes efter steder med det, der i daglig tale hedder højt til loftet, og man kan reflektere over følelser af, at jorden åbner sig under én eller over ståsteder, som kalder på forandring. Forestillingen om nye steder og måder og længslen efter ord, som rammer og udtrykker, er udgangspunktet for et nyt nutidigt, åbent studie- og samtaleinitiativ for præster i Helsingør Stift i samarbejde med Center for Paradoksstudier ved Det Teologiske Fakultetet, Københavns Universitet.
Før i tiden kaldtes den slags ofte læsegrupper, men i dag skal læsning indrettes for os, der ikke altid har så meget tid til at læse og tiltagende sættes i forbindelse med det, vi ser. Læsning hører sammen med iagttagelser, visioner og fantasi. Det vil vi forsøge at skabe mulighed for. Som studieinitiativ er dette en læse-, lytte- og samtalemulighed. Vores samtale tager denne sommer udgangspunkt i Augustins Bekendelser (oversat af Torben Damsholt, men har man en anden udgave, så går det fint) og vi mødes d. 23. maj, d. 15. august og d. 5. september alle dage kl. 10-12. Første gang læses I-VII Bog – Anden gang VIII-X Bog – Tredje gang XI-XIII.
Vi mødes ved Egedal Kirke (med mulighed for at blive lidt længere, hvis nogen vil spise frokost sammen efterfølgende). Adressen er Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.
Spørgsmål kan rettes til Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, leder af Center for Paradoksstudier: jst@teol.ku.dk, Tina Folke Drigsdahl, sognepræst ved Frederiksværk og Vinderød kirker: tfd@km.dk, eller Karina Juhl Kande, teologisk konsulent Helsingør Stift: kjk@km.dk
Tilmelding senest d. 20. maj til Karina Juhl Kande: 2137 0011 eller kjk@km.dk

05
sep

Forum for Pastorale Paradokser

Kurset henvender sig til præster
23. maj, 15. aug. og 5. sep.
Et teologisk studie- og samtaleforum for præster i Helsingør Stift i samarbejde med Center for Paradoksstudier ved Det Teologiske Fakultetet, Københavns Universitet
Arbejdet som præst kan være forbundet med modsætninger. De findes i vores samfund, i den kirkelige praksis og i den teologiske tænkning. Modsætninger og konflikter kan optræde på mere eller mindre krævende måder eller de kan ligefrem være berigende. Man kan nemt længes efter steder med det, der i daglig tale hedder højt til loftet, og man kan reflektere over følelser af, at jorden åbner sig under én eller over ståsteder, som kalder på forandring. Forestillingen om nye steder og måder og længslen efter ord, som rammer og udtrykker, er udgangspunktet for et nyt nutidigt, åbent studie- og samtaleinitiativ for præster i Helsingør Stift i samarbejde med Center for Paradoksstudier ved Det Teologiske Fakultetet, Københavns Universitet.
Før i tiden kaldtes den slags ofte læsegrupper, men i dag skal læsning indrettes for os, der ikke altid har så meget tid til at læse og tiltagende sættes i forbindelse med det, vi ser. Læsning hører sammen med iagttagelser, visioner og fantasi. Det vil vi forsøge at skabe mulighed for. Som studieinitiativ er dette en læse-, lytte- og samtalemulighed. Vores samtale tager denne sommer udgangspunkt i Augustins Bekendelser (oversat af Torben Damsholt, men har man en anden udgave, så går det fint) og vi mødes d. 23. maj, d. 15. august og d. 5. september alle dage kl. 10-12. Første gang læses I-VII Bog – Anden gang VIII-X Bog – Tredje gang XI-XIII.
Vi mødes ved Egedal Kirke (med mulighed for at blive lidt længere, hvis nogen vil spise frokost sammen efterfølgende). Adressen er Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.
Spørgsmål kan rettes til Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, leder af Center for Paradoksstudier: jst@teol.ku.dk, Tina Folke Drigsdahl, sognepræst ved Frederiksværk og Vinderød kirker: tfd@km.dk, eller Karina Juhl Kande, teologisk konsulent Helsingør Stift: kjk@km.dk
Tilmelding senest d. 20. maj til Karina Juhl Kande: 2137 0011 eller kjk@km.dk

12
sep

Stiftskonference 2024: Et hav af himmeltoner - Musikalitet i teologi, liturgi og kunst

Vær med, når årets stiftskonference undersøger musikalitet i teologi, liturgi og kunst.


Der vil bl.a. være oplæg ved Svend Rune Havsteen (om musik i teologien), Julie Damlund (om musik som forkyndelse), Auður Ava Ólafsdóttir (om sproglig musikalitet), Lea Wierød Borcak (om hvorfor fællessang er så rædselsfuldt) og Martin Erik Andersen (om ånd og musikalitet i billedkunsten)

Hertil en talk mellem Jens Chr. Grøndahl, Christiane Gammeltoft-Hansen og Mikkel Gabriel Christoffersen (om liturgisk umusikalitet), samt oplæg og koncert v. Henrik Goldschmidt (om hvorvidt musik kan redde verden).

Læs hele programmet her: Et hav af himmeltoner


Tilmelding her


Vel mødt!

09
nov

Dåbens betydning og formidling

For menighedsråd og præster i Helsingør Stift

Hvordan formidles dåbens teologi, betydning og relevans klart og fyndigt i dag? Og hvem skal tage initiativ til samtalen?


Kursusdag om dåb, der vil afsøge nye muligheder for samtale, formidling og samarbejde om dåb.

Program følger

Tilmelding til Karina Juhl Kande på: 21370011 eller kjk@km.dk

14
nov

Konference: Sammen mod ensomhed

Diakoniudvalgets temadag handler i år om, hvordan vi i kirkerne kan være en del af løsningen på den stigende ensomhedsproblematik lokalt. Dagen bliver lige dele oplæg om ensomhed, inkluderende fællesskaber og praktiske workshops der kan inspirere til forandring hjemme i sognene.

Dagens program:
Kl.9.30: Ankomst, indskrivning, kaffe.
Kl.10.00: Velkomst og morgensalme ved formand for Helsingør stifts diakoniudvalg Jørgen Degn Bjerrum
Kl. 10.15: Ensomhed kort fortalt ved David Vincent Nielsen, Forperson Folkebevægelsen mod Ensomhed, og udviklingskonsulent i Ældresagen
Kl.11.00: Sammen mod ensomhed. – inkluderende fællesskaber ud af kirkedøren ved Asger Toft Johannsen, Udviklingskonsulent Røde Kors, Forperson i DareGender og medstifter af ’BABA – fordi Far er vigtig.’
Kl.11.45: ’Kaldet til fællesskab.’ Teologiske overvejelser over kirkens kald til fællesskab ved Hans Ravn Iversen, Lektor emeritus ved afdeling for systematisk teologi, Københavns Universitet.
Kl.12.30: Samtalefrokost frit efter Absalon-modellen. Introduktion følger v. Sanne Damborg.
Kl.13.30: ’Løft Blikket’ - Gruppeprocesser, med fokus på praksis og formiddagens pointer om ensomhed, fællesskab og kirkens rolle. Facilitator: Anika Follmann, Projektleder Menneskesyn Etik og Faglighed ved Filadelfia Uddannelse.

Kl.15.00: Gudstjeneste Ved Biskop Peter Birch.
Tilmelding her:

https://forms.office.com/e/GBprBH68AJ


Arrangementet opdateres løbende.
20
mar

Akademi for nye præster: Medfølelsens pris

Yderligere info følger