Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

 

30
sep

Gudstjenestedebat 2.0

Gudstjenestedebat 2.0
Hvad vi har lært af coronakrisen.Indbydelse til en kursusdag om forårets udfordringer on- og offline.
Det utænkelige skete. Kirkerne lukkede, og i lang tid var der lukket for gudstjenester i kirkensrum. Til gengæld blomstrede de digitale gudstjenester op.
Vi var ellers i gang med en gudstjenestedebat, hvor traditionens formfuldendte og gennemgenerationer finpudsede og overleverede højmesse blev sat overfor nye, mere frie udtryk og former. Pludselig stod vi i en situation, hvor vi bare behøvede lidt håndsprit og en selfiestang for at holde en gudstjeneste? Har det tilført nye vinkler til gudstjenestedebatten, og har den ændret sig?
Vi spørger også, om den digitale gudstjeneste har fremtiden for sig? Hvad er en god, digitalgudstjeneste? Og hvad gør det ved vores forståelse af prædikenen, liturgien og menighedensfællesskab?
Vi runder dagen af med et spændende indblik i, hvordan kirkerne i Afrika har været afgørende faktorer i håndteringen af coronakrisen.
Mød bl.a. biskop Marianne Gaarden, sognepræst, Else Hviid, sognepræst Jørgen Demant, sognepræst Morten Thaysen og kommunikationschef i ADRA, Signe Lund Christensen.
TID: 30.september kl. 9.30-15.30 STED:: Frederiksberg kirkes menighedshus, Pile Allé 3, 2000 Frederiksberg ARRANGØR: Udvalget for efteruddannelse i Helsingør og Københavns stift. TILMELDING: Senest 1. september til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen ehl@km.dk

01
okt

Fyraftensmøde: Kirkens møde med udsatte børn og unge

Læs om diakoniudvalgets arrangementher

08
okt

Fyraftensmøde: Kirkens møde med udsatte børn og unge

Læs om diakoniudvalgets arrangementher

23
okt

Hånd og Ånd: Vandrette himmelstreger

Hånd og Ånd: Vandrette himmelstreger - sort jord, hav, horisont - og alt det midt imellem

Ved at være til stede i de billedskabende kreative processer skal vi i denne workshop, åbne en tekst visuelt! Workshoppen vil kunne bruges som en anderledes prædikenforberedelse til Alle Helgens søndag, som inspiration til sorggruppe arbejde og til undervisning af konfirmander og minikonfirmander. Vi skal arbejde med masser af forskellige slags streger og former, deres udtryk og energier. Vi skal tegne, male, trykke, klippe og klistre. Både abstrakt og figurativt! Via guidede øvelser og benspænd, sætte ord i spil, bogstaver og sætninger. Vi skal arbejde med friser, billedfortællinger, hvidt på sort/sort på hvidt, små og store formater, farvet papir/akryl, collage, tusch, fedtkridt mm.. Nyde nærværet i at lade ord blive til billede, og billede til ord. Annemette Lichtenberg er billedkunstner og underviser. Tilknyttet Billedskolen i Tvillingehallen. Tidligere underviser på Kunstakademiets Designskole, Illustration og Kreative processer. Uddannet: Skolen for Brugskunst og School of the Museum of Fine Arts, Boston. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Man behøver ikke at melde sig til alle kurser, men kan vælge ud. Der vil være sandwich til frokost, kaffe, the og kage.

Tilmelding til Marianne Fischer:maf@km.dk

04
feb

Hånd og Ånd: Lydlandskaber

Hånd og Ånd: Lydlandskaber På workshoppen vil komponist og musiker Birgit Løkke gennemgå, hvordan vi i fællesskab med f.eks. konfirmanderne skaber lyd-landskaber. Hun introducerer, hvordan man med kirkerummets muligheder og dets særlige akustik, kan skabe klange med vand, stemme, ord og poesi. Deltagerne inddrages undervejs til at skabe klange m.m. til lydlandskaberne. Dette lydlandskab kan afspilles i kirken til selve konfirmationen. Birgit Løkke gennemgår og giver eksempler på, hvordan man med tablets/telefoner kan optage lyde fra fx det livgivende vand – og hvordan vi kan sætte det sammen med ytringer eller et ord, som hver især siger - et ord som man gerne vil gå ud med i livet. Workshoppen vil kunne bruges som en anderledes inspiration til f.eks. dåbstaler, lydværker/landskabet kan afspilles til konfirmationen, og man kan f.eks. også lave lydcollager til en dåb eller temagudstjeneste. På workshoppen får alle mulighed for at skabe et lyd-landskab og dermed blive fortrolig med de tekniske og musikalske muligheder. Birgit spiller små musikstykker ind i mellem de praktiske øvelser, hvor hun viser hvordan man med få virkemidler kan skabe stemningsskabende klange og forløb, ved at integrere elementerne som luft, vand, stemme. Vi udforsker sammen stilheden - hvor og hvornår er der stille? Hvad gør stilheden ved os? Alle kursusdeltagerne skal medbringe en tablet; smartphone, iPad, computer. Alle får nærmere info vedr. hvilke apps m.m. der benyttes og som derfor skal downloades inden kursusstart. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Man behøver ikke at melde sig til alle kurser, men kan vælge ud. Der vil være sandwich til frokost, kaffe, the og kage.
Tilmelding til Marianne Fischer:maf@km.dk

05
mar

Meditationsgrundstjenester

Meditationsgrundstjenester Mange mennesker søger kirkens ro og stilhed og mange præster holder forskellige typer meditationsgudstjenester. Formålet med inspirationsdagen er at afprøve forskellige former for meditationsgudstjenester og udveksle ideer. Program: 9.30-11 Oplæg om meditationsgudstjenester ved Eva Borbye Pedersen 11-12Meditationsgudstjeneste i praksis 12-12.30 frokost 12.30-14.30 Oplæg om hjertets opmærksom og hjertebøn i praksis ved Betina Bolvig 14.30-15 afslutning Eva Borbye Pedersen, som gik på pension efteråret 2020, har været præst ved Christianskirken i Kongens Lyngby og har holdt meditationsgudstjenester og retræter siden 1992. Hun har erfaring med mange former for meditative gudstjenester og andagter, alle med det fælles træk at der er en længere periode med stilhed til bøn og fordybelse. Et andet træk er brugen af meditativ musik, meget gerne billeder, lystænding eller andre symboler, der støtter sindets stilhed og samling. Det sidste nye, hun har været med til at sætte i gang i Christianskirken, er meditative dansegudstjenester, hvor enkle, gentagne dansetrin til levende, klassisk musik leder ind i bøn og meditation. Sogne- og hospitalspræst Betina Bolviger uddannet retræteleder fra FUV og er i gang med en efteruddannelse som Åndelig vejleder ligeledes på FUV. Har gennem årerne afholdt dags- aften- weekend- og ugeretræter, hvor meditationsgudstjenester er indlagt. Er medlem af supervisions- og netværkssamarbejde under FUV omkring ”Hjertets opmærksomhed og Åndelig vejledning”. Sidder i arbejdsgruppen der arrangerer den årlige retræte for præster i Helsingør stift. Stedvil senere blive annonceret – formentlig Lyngby eller Albertslund. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Man behøver ikke at melde sig til alle kurser, men kan vælge ud.
Tilmelding til Marianne Fischer: maf@km.dk

08
jun

Stiftskonvent 2021