Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

 

04
feb

Digitalt kursus: Den virtuelle kirke

Digitalt gør det selv-kursus, se programmet her. Tilmelding inden 1. februar til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen på ehl@km.dk. Man kan både tilmelde sig til hele dagen, eller vælge enten formiddag eller eftermiddag. Ved tilmelding angiver man, hvilken workshop man ønsker at deltage i – en første og anden prioritet. Efter kurset vil det være muligt at tilmelde sig opfølgende, personlig rådgivning hos de tre undervisere.

02
mar

Diakoni på kirkegården

Diakoni på kirkegården Fyraftensmøde for kirkegårdspersonale, præster, øvrige ansatte og menighedsråd Arrangeret af Diakoniudvalget i Helsingør Stift i samarbejde med Frederikssund Provsti Se programmet her

06
mar

Stiftsdag for diakoni

TEMA: GRØN DIAKONI - når kirkens omsorg for hinanden og for jorden går hånd i hånd Se programmet her

08
jun

Stiftskonvent 2021

09
sep

Hånd og Ånd: Lydlandskaber

På workshoppen vil komponist og musiker Birgit Løkke gennemgå, hvordan vi i fællesskab med f.eks. konfirmanderne skaber lyd-landskaber. Hun introducerer, hvordan man med kirkerummets muligheder og dets særlige akustik, kan skabe klange med vand, stemme, ord og poesi. Deltagerne inddrages undervejs til at skabe klange m.m. til lydlandskaberne. Dette lydlandskab kan afspilles i kirken til selve konfirmationen. Birgit Løkke gennemgår og giver eksempler på, hvordan man med tablets/telefoner kan optage lyde fra fx det livgivende vand – og hvordan vi kan sætte det sammen med ytringer eller et ord, som hver især siger - et ord som man gerne vil gå ud med i livet. Workshoppen vil kunne bruges som en anderledes inspiration til f.eks. dåbstaler, lydværker/landskabet kan afspilles til konfirmationen, og man kan f.eks. også lave lydcollager til en dåb eller temagudstjeneste. På workshoppen får alle mulighed for at skabe et lyd-landskab og dermed blive fortrolig med de tekniske og musikalske muligheder. Birgit spiller små musikstykker ind i mellem de praktiske øvelser, hvor hun viser hvordan man med få virkemidler kan skabe stemningsskabende klange og forløb, ved at integrere elementerne som luft, vand, stemme. Vi udforsker sammen stilheden - hvor og hvornår er der stille? Hvad gør stilheden ved os? Alle kursusdeltagerne skal medbringe en tablet; smartphone, iPad, computer. Alle får nærmere info vedr. hvilke apps m.m. der benyttes og som derfor skal downloades inden kursusstart. Tilmelding til Marianne Fischer:maf@km.dk

15
sep

SYNG MED - inspiration til at synge med konfirmander

SYNG MED–inspiration til at synge med konfirmander En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer. For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolige med og derfor svær at komme i mål med.Men formidles salmerne imidlertid på en anderledes og vedkommende måde, vil de kunne åbne ind til en ny erfaringsverden og et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog. Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde.Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem. Dagen er tilrettelagt af FUV og varetages af Christine Toft Kristensen, derer ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Der vil blive serveret frokost og kaffe i dagens løb. Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem. Sted for kurset følger. Tilmelding til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen på cer@km.dk

12
nov

Hånd og Ånd: Meditationsgudstjenester

Mange mennesker søger kirkens ro og stilhed og mange præster holder forskellige typer meditationsgudstjenester. Formålet med inspirationsdagen er at afprøve forskellige former for meditationsgudstjenester og udveksle ideer. Program: 9.30-11 Oplæg om meditationsgudstjenester ved Eva Borbye Pedersen 11-12 Meditationsgudstjeneste i praksis 12-12.30 Frokost 12.30-14.30 Oplæg om hjertets opmærksom og hjertebøn i praksis ved Betina Bolvig 14.30-15 Afslutning Eva Borbye Pedersen, som gik på pension efteråret 2020, har været præst ved Christianskirken i Kongens Lyngby og har holdt meditationsgudstjenester og retræter siden 1992. Hun har erfaring med mange former for meditative gudstjenester og andagter, alle med det fælles træk at der er en længere periode med stilhed til bøn og fordybelse. Et andet træk er brugen af meditativ musik, meget gerne billeder, lystænding eller andre symboler, der støtter sindets stilhed og samling. Det sidste nye, hun har været med til at sætte i gang i Christianskirken, er meditative dansegudstjenester, hvor enkle, gentagne dansetrin til levende, klassisk musik leder ind i bøn og meditation. Sogne- og hospitalspræst Betina Bolvig er uddannet retræteleder fra FUV og er i gang med en efteruddannelse som Åndelig vejleder ligeledes på FUV. Har gennem årerne afholdt dags- aften- weekend- og ugeretræter, hvor meditationsgudstjenester er indlagt. Er medlem af supervisions- og netværkssamarbejde under FUV omkring ”Hjertets opmærksomhed og Åndelig vejledning”. Sidder i arbejdsgruppen der arrangerer den årlige retræte for præster i Helsingør stift. Tilmelding til Marianne Fischer: maf@km.dk