Fortsæt til hovedindholdet
Til præsterne
Kurser og uddannelse
en præst bladrer i alterbogen

Kurser og uddannelse

 

09
jan

Konference: Teologisk livtag med spørgsmålet om aktiv dødshjælp

For alle interesserede


Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter indbyder til dagskonference på Vartov om aktiv dødshjælp. Argumenterne for og imod svirrer i luften, men hvilke muligheder for lindring findes allerede med den nuværende lovgivning? Hvad er de etiske konsekvenser af at lovliggøre aktiv dødshjælp? Hvad siger de europæiske erfaringer? Hvad med autonomibegrebet, som altid dukker op i debatten? Hvad har et kristent menneskesyn at sige i den sammenhæng?


Velkommen til en spændende dag, hvor FUV tager teologisk livtag med spørgsmålet om aktiv dødshjælp.


Pris for deltagelse: 450 kr. inklusive kaffe, frokost m.m. Beløbet kan evt. betales af den lokale kirkekasse for såvel menighedsrådsmedlemmer som øvrige ansatte og præster.


Tilmelding og læs mere: Senest 22. december på FUVs hjemmeside her


18
jan

Studietur til Malmö

Migrantarbejdet i Den Svenske Kirke har været i gang i mange år. Vi krydser Øresundsbroen og hører hvad vores søsterkirke har gjort sig af erfaringer – og tager inspirationen med hjem til brug i vores egen lokale sognevirkelighed. Kom med på en éndags studietur til boligområdet Fosie, Malmø, hvor vi skal lade os inspirere af hvordan Svenska Kyrkan har grebet arbejdet blandt migranter an. I Malmøområdet har de haft migrantarbejdet i fokus i mange år, og to præster vil fortælle os hvad de gør - og hvorfor. Efter frokost går vi en tur i området og derefter er der mulighed for dialog med nogle af de migranter, som kirken har rakt ud til. Det endelige program rundsendes som mail til de tilmeldte deltagere forud for dagen. Husk at der kan være stor inspiration i at være afsted et par stykker fra samme kirke.

Praktiske oplysninger: Torsdag den 18. januar 2024 kl. 9.00-17.00 (ca.).
Mødested: Københavns HovedbanegårdFor præster, kirkefunktionærer, menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede.Pris: 400 kr. som inkluderer transport t/r fra Københavns Hovedbanegård samt frokost og kaffe. Beløbet betales til: information kommer snarest Begrænset antal pladser: Max 20 personer.Tilmelding: information kommer snarestFor mere info: Kontakt Jan Asmussen jsas@km.dk / 4495 0115 eller Elisabeth Krarup de Medeiros ek@km.dk / 6116 0037Mødetid og sted: Vi mødes på Kbh H. Præcis sted og minuttal eftersendes i deltagerbrev. Mødested: Trefaldighetskyrkan, Fiskehamnsgatan 3, Malmö
20
jan

Krydsfelt - Konference om børn og unge

Krydsfelt er en konference arrangeret for og af folkekirken og organisationer med tilknytning hertil.

Krydsfelt er for alle frivillige og ansatte, der arbejder med undervisning eller aktiviteter for børn og unge relateret til tro og kristendom.

Uanset baggrund og erfaring er målet, at Krydsfelt vil være en unik mulighed for at udvide netværk og forståelse,

samt at lade sig inspirere af mangfoldigheden i det fælles arbejde.

Læs mere og tilmeld dig her: https://krydsfelt-folkekirken.dk/

21
feb

Lav dine egne blomster af crepepapir

Crepepapirblomster kan bruges i undervisning, til sogneeftermiddage og i den grønne omstilling i kirken. Målgruppe: Alle interesserede Sted: Hellerup sognegård, Margrethevej 7B, 2900 Hellerup

Pris: Gratis

Tilmelding til Christine Gjerris: chg@km.dk

27
feb

Præstekursus: Gode arbejdsvaner, der skaber mere tid, fokus og overskud

Med dette kursus får du lejlighed til at give dine arbejdsvaner et serviceeftersyn og finde ud af, om der er ting, du kan gøre nemmere, smartere eller mere hensigtsmæssigt. Du får indblik i din og andres tidstype, samt hvad der skal til for lægge tidsrealistiske planer. Du får også inspiration til at håndtere afbrydelser, styrke dit fokus og nemmere komme tilbage til en opgave efter en forstyrrelse. Endelig får du en metode til effektiv mailhåndtering og smarte Outlook-tips, som du også kan bruge, når du planlægger opgaver i kalenderen.

Indhold:

• Tidsbesparende potentialer: Et konkret tip, der kan frigøre tid hver dag

• Styrk dit fokus: fire konkrete strategier til at håndtere afbrydelser

• Indsigt i De tre tidstyper®: karakteristika, styrker og udviklingsmuligheder

• Effektive to do-lister og tidsrealistisk planlægning: 5 vigtige ting, du skal vide

• Inspiration til årsplan og tjeklister, der skaber overblik og struktur

• Effektiv mailhåndtering: gør det nu-princippet og smarte Outlook-tips

• Hjernekroge og inspiration til kalenderstyring, der aflaster din hjerne

• Fra tanke til handling: godt i gang med nye vaner efter i dag

Målgruppe: Præster

Arrangeret af Københavns Stift og Helsingør Stift.

Underviser: Trine Kolding – underviser, forfatter og tidscoach

Tid: tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 09.00-13.00

Tilmelding senest 8. februar til teologisk konsulent Karina Juhl Kande: kjk@km.dk

Sted: Ikke fastsat - oplysninger følger

28
feb

Kursus: Børnetjenesten - børn i kirken

Helsingør stift inviterer i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter til kursus i Børnetjenesten – et tilbud fra den lokale folkekirke til de ældste børn i børnehaven.

Børnetjenesten er et lærerigt, kreativt og kulturformidlende tilbud, hvor de ældste børnehavebørn (5-6 år) besøger deres lokale kirke. Børnene deltager i seks højtider over et år, hvor mødet med en aktuel begivenhed (fastelavn, påske, pinse, høst, allehelgen og jul) bliver kombineret med begreber som fællesskab og ensomhed, håb, ånd, taknemmelighed, død, glæde og liv. Formen er en kombination af konkrete kreative aktiviteter, samtale, undren, fællessang og refleksion. Børnetjenesten er ikke-forkyndende, ligesom man kender det fra f.eks. skoletjenesten/skole-kirke-samarbejdet.

Efter kurset er du klædt på til at kunne starte jeres egen lokale Børnetjeneste, og er blevet introduceret til Børnetjenestens manual og værktøjskasse.

Praktisk info

Hvornår: 28.februar kl. 10-16

Hvor: Helleruplund kirke, Bernstorffsvej 73, 2900 Hellerup

Pris: Kurset er gratis (inkl. forplejning). Det er muligt at købe manualen til Børnetjenesten på kurset (pris: 350 kr.)

Målgruppe: alle ansatte og frivillige, der arbejder med eller ønsker at arbejde med børn i kirken

Tilmelding: snl@km.dk – Susanne Norsk Leiding, Helsingør Stifts religionspædagogiske konsulent for børn og unge.

Kontakt ved spørgsmål: snl@km.dk – 21544453.

Der er plads til 30-40 personer på kurset – som udgangspunkt max 2. deltagere pr. sogn.

12
mar

Helsingør Stifts Arbejdsmiljøudvalg holder 'Gå-hjem-møde'

Mere information følger.

14
mar

Helsingør Stifts Arbejdsmiljøudvalg holder 'Gå-hjem-møde'

Mere information følger.

24
apr

FUV Stiftskursus 2024: Koks i konfirmandstuen

Målgruppe: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere.

Pris: Gratis.

Kurset arrangeres af: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med det religionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter.

Tilmelding til: snl@km.dk senest 14. april.

Hvad handler det om?

Det skal være rart at gå til konfirmationsforberedelse, og det skal være rart at undervise konfirmander! Sådan er det desværre ikke altid. Derfor sætter FUV Stiftskursus i år fokus på konfirmationsforberedelsen og adresserer de udfordringer, som mange oplever i disse år. Stiftskurset varetages af Rasmus Alenkær, tidligere lærer, nu autoriseret psykolog, Ph.d.

Med afsæt i forskning omkring undervisningsforstyrrende uro, klasseledelse og inklusion vil han dels indramme det pædagogiske værtskabsbegreb teoretisk og dernæst sætte det i relation til konkret praksis. Essentielt handler “pædagogisk værtskab” om at understøtte en struktur, en personlig stil og et medansvar hos børnene, der gør, at alle - både børn og voksne føler sig velkomne.

Kurset vil derfor bidrage med både viden og konkrete pædagogiske redskaber, der kan anvendes i praksis. I forlængelse af Rasmus’ oplæg vil vi sammen arbejde med, hvordan den nye viden og de nye redskaber kan implementeres i vores egen praksis. Den proces varetages af religionspædagogiske konsulent Susanne Norsk Østrup Leiding.