Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

 

24
jan

Inspirationskursus: Menighedsarbejde

Der foregår mange aktiviteter i kirkerne rettet mod forskellige dele af menighederne. Årets kursus giver inspiration til og viser nogle af de tiltag, der er gøres og kan gøres på nogle af disse områder. Se programmet her.

31
jan

Teologisk salon

Aftenens emne: Tro mod politik - en debat om den politiske prædiken med domprovst Anders Gadegaard og sognepræst Torben Bramming. Se invitationen.

24
feb

Generalforsamling i Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd

Dagsorden til generalforsamlingen sendes til alle menighedsråd i distriktsforeningens område via DAP senest den 19. januar 2020.

19
mar

Prædikeninspiration: Påskens billeder

TILMELDING: Senest 15. marts til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

21
apr

Prædikenværksted: Årets konfirmationstale

Prædiken til konfirmanderne er en krævende genre. Den skal både have dybde og tyngde, men må også godt være lidt sjov. Den skal have en klar teologisk pointe, men samtidig opleves relevant for de unge mennesker. Målet er at komme hjem med flere gode dispositioner til årets tale.
TILMELDING til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk


15
jun

Stiftskonvent 2020

08
jun

Stiftskonvent 2021