Fortsæt til hovedindholdet
Til præsterne
Kurser og uddannelse
en præst bladrer i alterbogen

Kurser og uddannelse

 

28
feb

Fyraftensmøde: Folkekirkens bekendelsesskrifter - Frihed i eller frihed fra?

Er bekendelsesskrifterne forudsætningen for kirkelig frihed i Danmark? Eller er de snarere en spændetrøje, som det gælder om at komme fri af?

Denne debat har fyldt de kirkelige medier siden udgivelsen af debatbogen ”Må vi være her”.

I dette oplæg går Mikkel Gabriel Christoffersen i dybden med de væsentligste argumenter i bekendelsesdebatten i et forsøg på at få vigtige nuancer frem.

Derefter får du mulighed for at drøfte debatten med dine kolleger.

Mikkel Gabriel Christoffersen er adjunkt i praktisk teologi på Københavns Universitet.

Tid: 28. februar kl. 16:30-17:45

Sted: Sions Kirke, Østerbrogade 192, 2100 København Ø

Tilmelding senest d. 25. februar via dette link

28
feb

Kursus: Hvordan kan vi fremme et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen?

Arbejdsmiljøudvalget for Helsingør Stift inviterer til kursus om godt arbejdsmiljø for præster, menighedsrådsmedlemmer og ansatte i kirken. Lektor Erling Andersen vil bidrage med konkrete idéer til forebyggelse af problemer og styrkelse af det gode arbejdsmiljø.

Vi arbejder med konkrete muligheder og 'hands-on'-tiltag, så alle kommer hjem med idéer til, hvordan der kan arbejdes på at fremme arbejdsmiljøet med de eksisterende midler.

Læs og tilmeld dig her

01
mar

Troen som Ressource

I vores arbejde som præster har vi ofte fokus på det, vi gerne vil give til andre mennesker – men, hvordan udfolder vi troen, så vi også selv kan leve af den.
Præst og forfatter Lene Højholt kommer og holder et foredrag om troen som ressource. Lene vil tale ud fra sin egenskab af præst og forfatter, sin viden om kristendom, psykologi og kunsthistorie, og sin evne til fordybelse i ordet.
Dagen vil desuden byde på lectio divina ved Lene Højholt og en fælles samtale om kristen spiritualitet i Helsingør Stift.
Kurset er for præster i Helsingør Stift
Sted: Bistrup Kirke, Birkebakken 1, 3460 Birkerød
Tilmelding skal ske til: Charlotte Nørballe: ckn@km.dk
Dagen udbydes af Helsingør Stift, og arrangeres af det nyligt oprettede Netværk for kristen spiritualitet.
01
mar

Hvordan kan vi fremme et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen?

Arbejdsmiljøudvalget for Helsingør Stift inviterer til kursus om godt arbejdsmiljø for præster, menighedsrådsmedlemmer og ansatte i kirken. Lektor Erling Andersen vil bidrage med konkrete idéer til forebyggelse af problemer og styrkelse af det gode arbejdsmiljø.

Vi arbejder med konkrete muligheder og 'hands-on'-tiltag, så alle kommer hjem med idéer til, hvordan der kan arbejdes på at fremme arbejdsmiljøet med de eksisterende midler.

Læs og tilmeld dig her

02
mar

Diakoni på kirkegården

Næsten alle opsøger kirkegården og møder personalet i forbindelse med begravelser, urnenedsættelser og gravstedsbesøg. Med denne kursusdag sætter vi fokus på kirkegårdspersonalets betydning i mødet med mennesker i sorg – vi ønsker at styrke fortrolighed, ro og rummelighed i mødet med kriseramte og sørgende på kirkegården.

Læs mere her

04
mar

Provstikonference: Visioner for Helsingør Stift

For medlemmer af provstiudvalgene i Helsingør Stift, ansatte i provstierne, medlemmerne af stiftsrådet, de stående udvalg og stiftets konsulenter.

På konferencen vil Stiftsrådets visioner for Helsingør Stift blive taget op og vent og drejet.

Fire udfordringer/fire fokuspunkter.

Der vil være en workshop: Hvad betyder de fire fokuspunkter for os lokalt?

Og præsentation af Den grønne omstilling.

Læs mere her


15
mar

Hvordan passer vi på os selv gennem præstelivet?

Vi gentager efterårets temadag om følelsesmæssige belastninger og egenomsorg.

Formiddagen har fokus på følelsesmæssige belastninger og forventninger. Hvad er følelsesmæssigt belastende i mit præsteliv, og hvilke forventninger møder jeg fra mig selv og andre?

Eftermiddagen har fokus på egenomsorg. Hvordan kan jeg passe på mig selv, og hvordan kan jeg navigere i de mange forventninger?

Undervisere er supervisor Pia Sundbøll og uddannelseskonsulent Pernille Nærvig.

Sted: Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3A, Helsingør.

Tilmelding til Pernille Nærvig, pnp@km.dk

OBS: Begrænset antal pladser, hurtig tilmelding tilrådes.

Læs mere her


21
mar

Påske for Herren – og alle os andre!

Få inspiration til prædikener og salmevalg til påskens gudstjenester den 21. marts kl. 10-13.00

Søren Holst, lektor i Gammel Testamente, og Troels Engberg-Petersen, professor emeritus i Ny Testamente, deler indsigter i påskens gudstjenestetekster – og organist Peter Bjerregaard giver inspiration til salmevalg blandt nye og gamle salmer.

Læs mere her
28
mar

Kursus: Køn, identitet og normkritik - forstå de unges livsverden

Thomas Nedergaard, sognepræst i Aabenraa, tidligere uKirke, vil gøre os klogere på, hvordan køn og identitet opfattes blandt unge i dag. Vi vil lavpraktisk forholde os til begreberne LGBTQ+, normkritik, mv. og nærme os en forståelse af, hvordan vi kan møde det unge menneske, der stiller spørgsmål til livet og egen krop, som vi måske ikke selv stiller.

Thomas Nedergaard og Konfirmandcenteret vil præsentere redskaber og materialer til at skabe samtaler om kønsidentitet i konfirmationsforberedelsen.

Sted er endnu ikke fastlagt.

Tilmelding til Pernille Nærvig på pnp@km.dk

11
maj

I medgang og modgang: Hvad siger præsten?

Hvordan forstår præsten sin rolle i samtalen? Hvilket udgangspunkt taler han/hun fra? Er vi ritualforvaltere, teologiske sparringspartnere, parterapeuter eller noget helt fjerde? Hvem tænker på bønnen og velsignelsen i den sammenhæng? Hvad siger vi i vielsessamtalen og i talen - og er der emner, vi helst undgår?

Få inspiration til vielsessamtaler og -taler 11. maj 2023

Læs mere - og tilmeld dig her