Fortsæt til hovedindholdet
Til præsterne
Biskoppernes liturgiske tilsyn

Notat vedr. biskoppernes liturgiske tilsyn

Landets biskopper har på baggrund af en undersøgelse foretaget af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter udarbejdet et notat, der beskriver biskoppernes gejstlige tilsyns rammer og metoder. Notatet blev vedtaget på bispemødet oktober 2023.
Læs biskoppernes notat her.

Læs FUVs undersøgelse her.