Fortsæt til hovedindholdet
Til menighedsråd
Konsulentrunde i byggesager
Konsulent fortæller om byggesag

Konsulentrunde i byggesager

Få råd og vejledning tidligt i processen med en byggesag.

Fire gange om året afholder Helsingør Stift konsulentrunder i byggesager, hvor stiftsadministrationen og de relevante konsulenter kommer ud til sognene for at drøfte sager vedrørende renovering af kirken.

Konsulentrunderne er tænkt som en hjælp til at få projektet forventningsafstemt i forhold til konsulenterne og derved at minimere antallet af projekter, som sendes retur til menighedsrådet efter forelæggelse hos konsulenterne. Møder vil derfor egne sig bedst til projekter på et tidligt stadie, hvor menighedsrådet f.eks. er i tvivl om, hvilken idé der skal blive til et projekt, eller om, hvilken retning der skal arbejdes videre i osv. Der er tale om meget indledende drøftelser.

Det er ikke et krav, at et renoveringsprojekt ved en kirke skal have været forelagt på konsulentrunden, før projektforslaget kan sendes til stiftsøvrigheden til godkendelse. Konsulentrunden er udelukkende et tilbud til menighedsrådene.

Konsulenternes udtalelser på mødet er alene af vejledende karakter, og konsulenterne fraskriver sig ikke retten til på et senere tidspunkt i godkendelsesfasen at komme med andre bemærkninger/betingelser/rettelser til projektforslaget. Konsulenterne godkender aldrig et projekt på en konsulentrunde.

Stiftsadministrationen skriver referat af mødet, som maks. varer 45 minutter pr. sag – referatet sender bagefter til menighedsråd og provstiudvalg.

Menighedsrådet vil skulle betale for konsulenternes rådgivning med et honorar for den tid, de har brugt. Det drejer sig om orgelkonsulenten, kirkegårdskonsulenten og varmekonsulenten.

Den kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseet vil typisk altid deltage i mødet, og deres deltagelse er gratis for menighedsrådet.

Hvordan kommer I i gang?

Via provstiudvalget sender menighedsrådet en beskrivelse af projektet ind til stiftsadministrationen, hvoraf det skal fremgå, at I ønsker sagen drøftet på konsulentrunden.

Der er ingen formkrav til anmodningen, og det afhænger af det konkrete projekt, hvor meget materiale der skal sendes til stiftsadministrationen.

Det er stiftsadministrationen, der afgør, hvilke sager der kommer med på konsulentrunden.

Får menighedsrådet et nej, er I velkomne til at vente med projektet til næste konsulentrunde. I kan også vælge at gå videre med projektet ved at udarbejde projektmateriale og sende det til stiftsøvrigheden uden at have haft sagen på en konsulentrunde.

Efter tilmeldingsfristens udløb vil menighedsrådet og provstiudvalget få besked fra stiftsadministrationen om, hvorvidt projektet er med på den ansøgte konsulentrunde. Det er også stiftsadministrationen, der giver de relevante konsulenter (fx orgelkonsulent og varme-, energi- og klimakonsulent) besked om, hvis de skal deltage i mødet. Den kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseet vil typisk altid deltage i mødet. Provsten og provstiudvalg er ligeledes velkommen til at deltage på mødet.

Årets konsulentrunder finder sted den 23. maj og den 17. og 23. september 2024. Brev er udsendt til menighedsrådene via Folkekirkens intranet den 14. december 2023. Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte specialkonsulent Stefanie Laursen på telefon 49 21 35 00.