Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Stiftsadministrationens medarbejdere
billede af kalender

Stiftsadministrationens medarbejdere

stiftskontorchefen Annette Nordenbæk

Annette Nordenbæk

Stiftskontorchef, cand. jur. Annette Nordenbæk

Daglig leder af stiftsadministrationen
Amanuensis for biskoppen
Juridisk sagsbehandling

Direkte telefon: 4836 3611


Specialkonsulent Stefanie Laursen

Stefanie Laursen

Specialkonsulent, cand. jur. Stefanie Laursen

Juridisk sagsbehandling
Sekretariatsbistand for Arbejdsmiljøudvalget
Konsulentrunder i byggesager
Gå hjem-møder

Direkte telefon: 4836 3614


Specialkonsulent, cand.jur. Marianne Carstensen

Juridisk sagsbehandling

Direkte telefon: 4836 3612 


Ole K. Nielsen

Ole K. Nielsen

Stiftsfuldmægtig, cand.jur. Ole K. Nielsen

Juridisk sagsbehandling
Kirkefunktionærsager
Sekretær for stiftsrådet

Direkte telefon: 4836 3621


Økonomisk specialkonsulent Morten Stützer

Morten Stützer 

Økonomisk specialkonsulent Morten Stützer 

Årsrapport, kvartalsrapporter og bevillingsstyring/budgettering
Stiftsmidler, stiftslån og stiftsbidrag
Økonomi m.m. Folkekirkens Forsikringsenhed
Administration af klostret

Direkte telefon: 4836 3618


Kirkefunktionær Susanne Bauer

Susanne Kjær Bauer

Afdelingsleder Susanne Kjær Bauer

Kirkefunktionærsager
Sagsbehandling af forsikringsskader
Anmeldelse af arbejdsulykker for præster i Helsingør Stift
Sekretariatsfunktioner
Gå hjem-møder

Direkte telefon: 4836 3616 


Hanne Soelberg

Hanne Soelberg 

Sagsbehandler Hanne Soelberg 

Ansættelse og pensionering af præster m.m.
Opslag af præstestillinger
Introkursus for nyansatte
KIS – Kirkeministeriets Informations System (sogn.dk)
Menighedsrådenes konstitution (valgsystemet)
Sekretariatsfunktion for biskop - herunder landemode
Deling af aske
Sekretariatsfunktioner

Direkte telefon: 4836 3615 


Biljana Bosnic

Sagsbehandler Biljana Bosnic

Ansættelse og pensionering af præster m.m.
Opslag af præstestillinger
Sekretariatsfunktion for biskop - herunder aftaler ifm. ansøgere til præsteembeder
Deling af aske
Sekretariatsfunktioner

Direkte telefon: 4836 3617


Dorthe Miland

Dorthe Miland

Bogholder og sagsbehandler Dorthe Miland

Betaling af regninger/udlæg – bogholderi
Sagsbehandling af forsikringsskader

Direkte telefon: 4836 3619


Medhjælper Ulla Brorly Dinesen

Ulla Brorly Dinesen 

Sagsbehandler Ulla Brorly Dinesen

Sagsbehandling af præsteløn
Sagsbehandling ifm. præsters fravær
Sekretariatsfunktioner.

Direkte telefon: 4836 3628


Kristine Enriquez Jepsen

Sagsbehandler Kristine Enriquez Jepsen

Sagsbehandling af præsteløn
Sagsbehandling af forsikringssager
Sekretariatsfunktioner – herunder Stiftsrådet, Støtteudvalget og Det Mellemkirkelige Udvalg
Sekretariatsfunktion for biskop - herunder Danske Kirkers Råd

Direkte telefon: 4836 3622


Sagsbehandler Louise Sidenius

Sagsbehandling af byggesager
Godkendelses af kørsel til provster
Godkendelse af udlæg i forbindelse med præsters kursusdeltagelse 
Sekretariatsbetjening

Direkte telefon: 4836 3620  


Caroline Kollenberg Thisted 

HR-konsulent Caroline Kollenberg Thisted 

Tovholder for løbende uddannelse af stiftets arbejdsmiljørepræsentanter
Udarbejde vejledninger og tilbud til menighedsråd inden for arbejdsmiljø
Akademi for nyere præster
Motivationsfremmende kurser og faglig-kollegial udveksling for præster
Stiftets gruppesupervisionsordning for præster
Stiftets rejsehold

Direkte telefon: 3070 7626


Pernille Nærvig Petersen

Uddannelseskonsulent

Koordinerer den obligatoriske efteruddannelse for nyuddanede præster.

Direkte telefon: 2177 1473
Mail: pnp@km.dkKontakt

Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, 
DK-3000 Helsingør
email: kmhel@km.dk

Telefon 4921 3500 
Fax 4921 3516
Mandag - torsdag kl. 10 - 15 Fredag kl. 10 - 12.30