Fortsæt til hovedindholdet
Til menighedsråd
Falske opkrævninger for krænkelse af ophavsret
Billede af kor med teksten, du bestemmer, hvad din kirke kan

Falske opkrævninger for krænkelse af ophavsret

Gode råd til menighedsråd, der modtaget opkrævning for brug af billeder på kirkens hjemmeside.

Flere af landets kirker har modtaget opkrævninger for krænkelse af fotografers ophavsret til billeder på kirkernes hjemmesider. Der er grund til at undersøge sagen nøje, hvis I modtager den slags opkrævninger, og her er nogle gode råd.

"Krænkelse af min klients ophavsret"

I Aarhus Stift havde kirken brugt et billede fra nettet på Facebook og modtog herefter denne henvendelse fra "Not Allowed by ZZ Distribution" med adresse i Tyskland:

"Jeg henvender mig på vegne af Jonas Olesen, herunder JO Photography, da I har anvendt og brugt 1 af hans billeder på jeres facebookside.

Billederne er anvendt uden min klients tilladelse, og det er derfor en krænkelse af min klients ophavsret."

Betalingen skulle ske direkte til JO Photography på en konto i Jutlander Bank.

Kirken undrede sig og fandt ud af følgende:

  • Pixabay (hvor billedet var hentet) bekræftede, at billedet kunne bruges gratis og lovligt
  • Billedet var taget af en anden fotograf end den påståede
  • På virk.dk og andre professionelle medier, hvor man kan indhente oplysninger om firmaer, var der ikke nogen form for registrering af denne virksomhed

Da dette blev forelagt afsenderen af opkrævningen, fik kirken brev retur om, at hvis billedet blev slettet, kom der ikke flere opkrævninger, da dette var "en speciel sag" og en kirke. 

Hvad skal I gøre

Vær generelt opmærksomme på, om billederne må bruges, når der hentes billeder fra nettet.

Hvis I modtager en faktura, hvor I er i tvivl:

  • Vær kritiske og stil spørgsmål
  • Tjek virk.dk
  • Tjek virksomhedens hjemmeside. De skal oplyse cvr.nr. samt bankkonto på deres hjemmeside.

Herefter vil vi anbefale at skrive tilbage til afsenderen. Svaret skal tilrettes ud fra jeres konkrete sag, men et forslag kan være at skrive:

"Tak for din mail.

Inden vi kan tage stilling til din henvendelse, bliver vi nødt til at bede dig dokumentere kravet. Vi skal således bede dig oplyse, på hvilket grundlag du vil hævde, at Jonas Olesen (JO Photography) er ophavsmand (fotograf) jf. ophavsrestlovens § 70 til det omtalte billede. Dernæst vil vi bede dig dokumentere din fuldmagt fra din klient samt dennes ret iht. ophavsretslovens § 85.

Til sidst vil vi bede om dine bemærkninger til disse omstændigheder:

  • at [Pixabay] (indsæt hvor billedet er hentet) har bekræftet, at billedet kan bruges gratis og lovligt 
  • at billedet er taget af en anden fotograf end den påståede 
  • at hverken JO Photography eller en fotograf Jonas Olesen findes registreret i CVR-registret

Din henvendelse giver os i øvrigt anledning til at gøre opmærksom på straffelovens § 279

§ 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab. "

I er også altid velkommen til at kontakte stiftet, hvis I er i tvivl.

Venlig hilsen

Helsingør Stift