Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

"Vi bliver alle før eller siden tvunget til at arbejde med sorg"

Torsdag den 7. marts var mere end 200 mennesker samlet i Helsingør til folkekirkens konference ”Sammen om sorgen – ind i fællesskabet”. Vi har talt med fire af deltagerne for at høre om deres forventninger inden konferencen og deres reaktioner efterfølgende.

Fra venstre: Xenia Dalgaard, sognepræst i Søllerød Sogn, Denis Hansen, graver på Tikøb Kirkegård, Lise Rasmussen, præst i Mariakirken på Vesterbro i København Stift og Ingeborg Fangel, scenekunstner og kirkesanger Endeslev-Vråby-Himlingøje Kirker i Roskilde Stift. (foto: Sille Arendt) 

Af Sille Arendt og Rikke Lyskjær-Rudbæk

INDEN KONFERENCEN


Xenia Dalgaard, sognepræst i Søllerød Sogn
Hvorfor deltager du i sorgkonferencen? 
”Jeg er med i dag, fordi jeg oplever, at sjælesorgssamtaler fylder meget i mit virke, og jeg vil derfor gerne opdatere min viden i forhold til den nyeste forskning. En teolog skal kunne sit stof og være med på beatet.” 
Hvad ser du frem til? 
”Jeg synes, det var svært at vælge mellem de mange interessante oplæg, men jeg har valgt Eva Maria Schwarz’ oplæg om sorgmessen og Ole Raakjærs oplæg om sorggruppens mål. Jeg glæder mig til at dygtiggøre mig indenfor et felt, hvor der hele tiden er nye vinkler”. 


Denis Hansen, graver på Tikøb Kirkegård
Hvorfor deltager du i sorgkonferencen? 
”Jeg er med for at lære mere og blive bekræftet i, at det, jeg gør i hverdagen, er rigtigt.” 
Hvad ser du frem til? 
”Diakonien på kirkegården er større, end man regner med. Men kirkegårdspersonalet er ikke særlig godt uddannet i sorg. Jeg glæder mig derfor til at få noget godt værktøj med hjem i diakoniværktøjskassen.” 


Lise Rasmussen, præst i Mariakirken på Vesterbro i København Stift
Hvorfor deltager du i sorgkonferencen? 
”Jeg er her for at få faglige input og inspiration, så jeg kan blive endnu bedre til mit arbejde med min kærestesorggruppe i København.” 
Hvad ser du frem til? 
”Gennem det seneste år er der kommet flere mænd med i kærestesorggruppen, og ofte er vi 50/50 mænd og kvinder i alle aldre. Derfor ser jeg især frem til Svend Aage Madsens oplæg om mænd uden nære relationer, da jeg forventer at kunne bruge det som direkte inspiration til at tale om sorg med mænd og ikke kun kvinder.”  


Ingeborg Fangel, scenekunstner og kirkesanger Endeslev-Vråby-Himlingøje Kirker i Roskilde Stift
Hvorfor deltager du i sorgkonferencen?
”Jeg deltager i dag som lægmand, i kraft af mit arbejde som kirkesanger, men også som ekspert. 
Jeg har arbejdet med sorg hele mit liv, både personligt og professionelt som scenekunstner. Tre store tab i mit eget liv gjorde mig til sorgramt barn, ung og voksen. Jeg ved derfor en masse om, hvad der lindrer og trøster – og hvad der ikke gør. Særligt børn og unge ønsker jeg inderligt at medvirke til kan få støtte og hjælp, når tragedien rammer. Jeg har derfor også startet en sorggruppe i mit eget sogn.” 
Hvad ser du frem til? 
”Jeg håber i dag at blive inspireret både overordnet og konkret. Særligt det med at sorg også er et rum for åndelig udvikling, et rum der paradoksalt nok kan gøre os klogere og dybere, interesserer mig, og jeg glæder mig derfor især til foredraget ”At forandres gennem sorg” ved Lise Trapp.”


EFTER KONFERENCEN


Xenia Dalgaard, sognepræst i Søllerød Sogn
Hvad tager du med hjem fra konferencen? 
”Jeg har fået en skærpet opmærksomhed på, at vi præster ikke bare skal løbe med på tidens tendenser - blandt andet at det gode liv er et helt og fejlfrit liv. I stedet skal vi alle, som Maria Baastrup betonede det, leve efter faldet i en brudt og stykkevis verden. Det ikke at være i harmoni er en grundtilstand og ikke en fejl, og sorghjælp er at hjælpe til at leve med det brudte, som et grundvilkår.”  
Hvad er du ellers blevet opmærksom på? 
”At vi som mennesker er skabt til at bære sorg for hinanden, og at fællesskabet derfor er den eneste mulighed. De bånd, der er mellem levende og døde, skal bevares. Samtidig har kirken mulighed for at tilføje et vigtigt perspektiv, nemlig at de døde også kan være og leve hos Gud. Men relation er væsentlig og aflastende. Befrielsen fra, at det ikke kun er os levende som skal bære og fastholde relationen til afdøde, men at Gud også bærer med.” 


Denis Hansen, graver på Tikøb Kirkegård
Hvad tager du med hjem fra konferencen? 
”Dagen har givet mig meget god inspiration til de samtaler, jeg har på kirkegården, og jeg er blevet bekræftet i, at det, jeg gør, er rigtigt. Det har været en fantastisk inspirerende dag med mange kloge og store ord. Stor ros til alle!” 


Lise Rasmussen, præst i Mariakirken på Vesterbro i København Stift
Hvad tager du med hjem fra konferencen? 
”For mig gav det god mening at høre Svend Aage Madsen fortælle om mænds psyke, og hvordan man kan tale om sorgen og være en hjælp og en trøst for dem. Der skal tænkes anderledes i forhold til spørgsmål og omsorg. Jeg synes også, Ole Aakjærs tanker om sorgen som et landskab, som man skal leve i og leve med, var inspirerende. At det er en pendulerende bevægelse, som ikke har nogen løsning eller nogen afslutning nødvendigvis. Den har nok en afslutning hos den, der sørger over en kæreste, der ikke er død, men som lever videre uden én.” 
Hvad er du ellers blevet opmærksom på? 
”I forhold til mit arbejde med sorg tager jeg også en masse gode boganbefalinger med videre. Jeg skal helt klart hjem og læse Søren Holsts bog om Jobs bog. Og så tager jeg i høj grad tanker om taknemmelighed med hjem. At vi som sorggruppeledere kan være med til at tale om det, vi har fået, og det vi har i minderne, i vores egen livshistorie og vores fortid. Derfor behøver samtaler om tab og sorg ikke kun at handle om det, vi har mistet. Der er noget, vi mister, men der er også noget, vi ikke har mistet.”  


Ingeborg Fangel, scenekunstner og kirkesanger Endeslev-Vråby-Himlingøje Kirker
Hvad tager du med hjem fra konferencen? 
”Jeg har fået bekræftet det, jeg godt ved: At sorgarbejde er utrolig vigtigt, fordi vi er nødt til at øve os i at rumme og udholde, at livet er paradoksalt. Det smukke er, at det ikke kun er de sørgende, der skal øve sig på det – det skal de i særlig grad, men vi bliver alle før eller siden tvunget til at arbejde med det.”  
Hvad er du ellers blevet opmærksom på? 
”Det er inspirerende at tale om sorg i et samfund, hvor vi er bange for at tale om det, vi ikke kan kontrollere og et samfund, der er fikseret på præstationer, udvikling og vækst. Sorgarbejde giver også mulighed for vækst, men på en meget dybere og åndelig måde.”

Xenia Dalgaard - "En teolog skal kunne sit stof og være med på beatet." (foto: Sille Arendt)

Denis Hansen - ”Diakonien på kirkegården er større, end man regner med. Men kirkegårdspersonalet er ikke særlig godt uddannet i sorg." (foto: Sille Arendt)

Lise Rasmussen - "Samtaler om tab og sorg ikke kun at handle om det, vi har mistet. Der er noget, vi mister, men der er også noget, vi ikke har mistet.” (foto: Sille Arendt)

Ingeborg Fangel - "Det smukke er, at det ikke kun er de sørgende, der skal øve sig på at tale om sorg – det skal de i særlig grad, men vi bliver alle før eller siden tvunget til at arbejde med det.”  (foto: Sille Arendt)

Sorgkonference 2024

Vil du læse mere om konferencen Sammen om sorgen - ind i fællesskabet, så finder du det her