Kontakt
Konsulenterne

Konsulenterne

Stiftet har ansat interne konsulenter til at støtte og udvikle kirkens arbejde. Se, hvem de er, hvad de tilbyder, og hvem der kan bruge dem.

Teologisk konsulent

Eva Holmegaard Larsen

Teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen
Tlf: 4848 0719. Email: ehl(at)km.dk 

Arbejdsområde: 

 • Efteruddannelseskurser og seminarer
 • Homiletikkurser og prædikennetværk
 • Inspirationsdage for provstier og menighedsråd

Formål:
At skabe et åbent rum for faglig fordybelse, gensidig kollegial inspiration og udvikling.

Om konsulenten:
Eva Holmegaard Larsen arbejder arbejder 50 % som præst i Nødebo og Gadevang Kirker og 50 % som konsulent.

 

Uddannelseskonsulent

Pernille Nærvig Petersen

Uddannelseskonsulent Pernille Nærvig Petersen
Tlf. 2177 1473. E-mail: pnp(at)km.dk

Arbejdsområde: 
Tovholder for den obligatoriske efteruddannelse for nye præster i Helsingør Stift.

Formål: 
At tilrettelægge en introduktionsplan for den enkelte nyansatte præst i samarbejde med provst, biskop og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Om konsulenten:
Pernille Nærvig Petersen er optaget af, hvordan vi kan hjælpe de nye præster med at lande i den mangeartede og krævende opgave som præst, så de finder deres måde at være præst på og fungerer i menighed, som de er kaldet af.

Pernille Nærvig Petersen arbejder 50 % som præst i Brøndbyøster Kirke og 50 % som konsulent. Hun har tidligere arbejdet som religionspædagogisk konsulent i Helsingør Stift.

 

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med børn og unge

Camilla Eriksen

Religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen (Foto: Per Kjærbye)
Tlf. 2916 8047. E-mail: cer(at)km.dk

Arbejdsområde: 

 • Personlig sparring og supervision lokalt for præster og kirkelige undervisere, både i forhold til konfirmander, minikonfirmander, børnegudstjenester m.m.
 • Kurser om pædagogik og vejledning, både på provsti- og stiftsniveau.
 • Etablering af netværksgrupper i forhold til arbejdet med børn og unge.

Formål: 
At medvirke til refleksion over egen praksis for præster og kirkelige undervisere. Sparring, kurser og netværk er derfor tæt relateret til praksis, så præster og undervisere får mulighed for at arbejde med undervisningen på deres egne betingelser.  

Om konsulenten:
Camilla Eriksen arbejder 50 % som præst i Hellebæk Kirke og 50 % som konsulent. 

 

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med voksne

Marianne Fischer

Religionspædagogisk konsulent for voksne Marianne Fischer
Tlf. 2140 0685. E-mail: maf(at)km.dk

Hvad laver konsulenten, og hvem kan bruge hende?

 • Sparringspartner for præster og kirkekulturmedarbejdere til arbejdet med voksne med særligt fokus på de ’søgende kirkefremmede’
 • Vidensdeling og inspiration til nye ideer til formidling
 • Personlig sparring og supervision lokalt i forhold til konfirmander.
 • Kurser i religionspædagogiske metoder, hvor målgruppen kan være både børn og voksne.
 • Efteruddannelseskurser og seminarer i samarbejde med KU, FUV og andre stifter.

Konsulenten kan bruges af præster, kirkekulturmedarbejdere og kirkelige undervisere

Hvad er formålet?

 • At udvikle nye måder at få moderne mennesker til at reflektere over deres tilværelse gennem både kreativ, eksistentiel og intellektuel formidling.
 • At undersøge, hvordan vi som folkekirke kan blive bedre til at tage imod kirkefremmede.

Om konsulenten

Marianne Fischer arbejder 25 % som konsulent og 75 % som præst ved Opstandelseskirken i Albertslund, hvor hun har været siden 1995.

 

Diakonikonsulent

Thyge Enevoldsen

Diakonikonsulent Thyge Enevoldsen
Tlf. 72325222. E-mail: ten(at)km.dk

Hvad laver diakonikonsulenten, og hvem kan bruge ham: 

 • Inspirerer til udvikling af diakoni i Helsingør stift
 • Kortlægger og synliggør eksisterende diakonale initiativer i stiftet.
 • Arrangerer diakonale stiftsdage, kurser, symposier og fyraftensmøder
 • Tilbyder sparring til lokale diakonale aktører i stiftet.

Både præster og øvrige medarbejdere samt menighedsråd og andre frivillige i Folkekirken er velkomne til at ringe og bede om sparring eller om et besøg af diakonikonsulenten. 

Hvad er formålet med diakonikonsulentens arbejde: 

 • At sætte diakoni på dagsordenen i alle sogne i stiftet.
 • At formidle viden og inspiration om kirkens diakoni.
 • At styrke det diakonale fællesskab og samarbejde i stiftet.
 • At understøtte og opmuntre det lokale, diakonale arbejde.
 • At styrke bevidstgørelse af Folkekirken som en ressource i samfundet

Om konsulenten:
Thyge Enevoldsen har været sognepræst i Grønnevang Kirke i Hillerød i 28 år. Ved siden af konsulentarbejdet, som udgør en 50 procents-stilling, er han kommunal socialarbejder i Hillerød Øst.

 

Medie- og kommunikationskonsulenter

Sarah Auken

Mediekonsulent og redaktør Sarah Thorngreen Auken
Tlf: 2056 0010
E-mail: stau(at)km.dk

Malene Bjerre

Mediekonsulent og redaktør Malene Bjerre 
Tlf: 40156891
E-mail: mabje(at)km.dk

Hvad laver mediekonsulenterne, og hvem kan bruge dem: 

 • rådgiver biskop, stiftsadministration og stiftskonsulenter om kommunikation og bistår med produkter
 • understøtter og styrker det lokale kommunikationsarbejde i sogne og provstier gennem kurser og rådgivning
 • servicerer pressen og hjælper med at finde de gode historier fra folkekirken, primært Helsingør Stift
 • samarbejder med de andre stifter, folkekirken.dk og andre folkekirkelige institutioner om at styrke folkekirkens position i den folkelige bevidsthed
 • hjælper med vejledning i krisekommunikation, både forebyggende, og hvis skaden er sket.

Både præster og menighedsråd er velkomne til at ringe og bede om rådgivning. 

Mediekonsulenterne har ikke mulighed for at hjælpe med udstyr og teknik. 

Hvad er formålet med deres arbejde: 

 • At dele viden og information
 • At understøtte debat
 • At sikre inspiration og fællesskab
 • At understøtte det lokale kommunikationsarbejde
 • At vise folkekirken som en ressource i samfundet

Læs mere om stiftets kommunikationskanaler her.

Om konsulenterne:

Sarah Thorngreen Aukens særlige ansvarsområder er: Stiftsmagasinet, sociale medier og digital kirke. Servicering af pressen (fx finde de gode kilder) og alm. pressehåndtering (fx hvis du skal interviewes til fjernsyn eller radio). Hun arbejder 50 procent som præst i Søborg Kirke og 50 procent som konsulent. 


Malene Bjerres særlige ansvarsområder er: folk&kirke, hjemmeside, nyhedsbrev, artikelskrivning, rådgivning ifm. tekstarbejde (fx hvis du skal skrive en klumme eller et debatindlæg til et medie). Hun er mediekonsulent på fuld tid.  

 

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med ældre

 

Sognepræst Bodil Olesen
Tlf. 49700035
Mail: boo(at)km.dk

Arbejdsområde:

 • Inspiration af kolleger til arbejdet med ældre i sognene
 • videreudvikling af eksisterende netværk og hjælpe med at skabe nye
 • vidensdeling og inspiration til nye ideer til, hvordan vi kan være kirke for ældre, herunder personer med demenssygdomme
 • afholdelse af kurser
 • sparringspartner for kolleger, som gerne vil opgradere arbejdet med dette segment af menigheden

Formål:
Styrkelse af det gerontopædagogiske arbejde i sognene med et stigende antal ældre.

Om konsulenten:
Bodil Olesen arbejder 75 % som præst i Hornbæk Kirke og 25 % som konsulent. Hun har været medlem af religionspædagogisk udvalg siden 2000.


Gratis konsulenthjælp

Få vejledning til jeres byggesag på stiftets konsulentrunde.

Eksterne konsulenter
 

Kgl. bygningsinspektør
Fogh & Følner Arkitektfirma A/S 
Kulsviervej 150 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.: 45 93 40 20 
Mail: ff(a)fogh-folner.dk

Nationalmuseet 
Kirkekonsulenterne
Frederiksholm Kanal 12
1220 København K 
Tlf.: 33 74 31 06
kirkekonsulenter(a)
natmus.dk

Akademiraadet - Udvalget for Kirkekunst 
Kongens Nytorv 1, 2. sal tv.
1050 København K
Tlf.: 33 74 49 10
info(a)akademiraadet.dk

Bygningskonsulent for præstegårde 
Arkitekt MAA Leo Villadsen
Svenskevej 1
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 20 13 35 19
lev(at)bornebusch.dk 

Kirkegårdskonsulent
Helsingør stift bruger i øjeblikket landskabsarkitekt Susanne Wagner, 

tlf.: 40 58 44 70

mail: kontakt@arkitektwagner.com

Landskabsarkitekt Birgitte Fink
Nybyvej 45
4340 Tølløse
Tlf.: 59 18 61 62
bf(at)fink-land.dk

Varme-, energi- og klimakonsulent 
Civilingeniør Poul Klenz Larsen
Vilvordevej 55
2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 64 34 63 / 20 15 35 30
kvek@outlook.dk

Orgelkonsulent
Domorganist Kristian Olesen
Stationsvej 1 A 
4320 Lejre
Tlf.: 20 76 07 32
krolesen@gmail.com

Klokkekonsulent  
Organist Per Rasmus Møller
Nørregade 4
8850 Ryomgård
Tlf.: 86 39 40 48 / 23 80 44 28
prm(at)km.dk     

Præstegårdskonsulent vedr. landbrug
VKST
Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf.: 57 86 50 00
info(at)vkst.dk