Kontakt
Konsulenterne

Konsulenterne

Stiftet har ansat interne konsulenter, der kan bruges som rådgivere og sparringspartnere af stiftets sogne og provstier. 

Eva Holmegaard Larsen

Teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen (Foto: Sarah Auken)

Teologisk konsulent

Sognepræst Eva Holmegaard Larsen
Tlf: 4848 0719
Email: ehl(at)km.dk 

Arbejdsområde: 

 • Efteruddannelseskurser og seminarer
 • Homiletikkurser og prædikennetværk
 • Inspirationsdage for provstier og menighedsråd 

Formål:
At skabe et åbent rum for faglig fordybelse, gensidig kollegial inspiration og udvikling.

Om konsulenten:
Eva Holmegaard Larsen arbejder arbejder 50 % som præst i Nødebo og Gadevang Kirker og 50 % som konsulent.

 Uddannelseskonsulent Pernille Nærvig Petersen
 

Uddannelseskonsulent  

Sognepræst Pernille Nærvig Petersen
Tlf. 2177 1473
E-mail: pnp(at)km.dk
 

Arbejdsområde: 
Tovholder for den obligatoriske efteruddannelse for nye præster i Helsingør Stift.

Formål: 
At tilrettelægge en introduktionsplan for den enkelte nyansatte præst i samarbejde med provst, biskop og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Om konsulenten:
Pernille Nærvig Petersen er optaget af, hvordan vi kan hjælpe de nye præster med at lande i den mangeartede og krævende opgave som præst, så de finder deres måde at være præst på og fungerer i menighed, som de er kaldet af.

Pernille Nærvig Petersen arbejder 50 % som præst i Brøndbyøster Kirke og 50 % som konsulent. Hun har tidligere arbejdet som religionspædagogisk konsulent i Helsingør Stift.

 

Religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen (Foto: Per Kjærbye)
 

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med børn og unge

Sognepræst Camilla Eriksen
Tlf. 2916 8047
E-mail: cer(at)km.dk

Arbejdsområde: 

 • Personlig sparring og supervision lokalt for præster og kirkelige undervisere, både i forhold til konfirmander, minikonfirmander, børnegudstjenester m.m.
 • Kurser om pædagogik og vejledning, både på provsti- og stiftsniveau.
 • Etablering af netværksgrupper i forhold til arbejdet med børn og unge.

Formål: 
At medvirke til refleksion over egen praksis for præster og kirkelige undervisere. Sparring, kurser og netværk er derfor tæt relateret til praksis, så præster og undervisere får mulighed for at arbejde med undervisningen på deres egne betingelser.  

Om konsulenten:
Camilla Eriksen arbejder 50 % som præst i Hellebæk Kirke og 50 % som konsulent. 

 

Religionspædagogisk konsulent for voksne Marianne Fischer

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med voksne

Sognepræst Marianne Fischer  
Tlf. 2140 0685
E-mail: maf(at)km.dk
 

Arbejdsområde:

 • Efteruddannelseskurser og seminarer i samarbejde med KU, FUV og andre stifter.  
 • Sparringspartner mht. voksenundervisning og netværksetablering

Formål:
At udvikle nye veje at tænke voksenundervisning på og sammen med stiftets præster afprøve og reflektere over tiltag og former, der kan være med til at skabe samtale med voksne, der hidtil ikke har oplevet kirken som samtalepartner.  

Om konsulenten:
Marianne Fischer er optaget af at udvikle nye måder at få moderne mennesker til at reflektere over deres tilværelse gennem både kreativ, eksistentiel og intellektuel formidling. 

Marianne Fischer har været sognepræst i Albertslund siden 1995 og har været religionspædagogisk konsulent siden 2014. Hun er med i en arbejdsgruppe, der for 10 år siden fik idé til et bibelsk oplevelsesmuseum for børn og voksne, et Bibliarium. Derudover har hun i flere år arbejdet med historiefortælling og har en diplomuddannelse i ledelse.   

Marianne Fischer arbejder 75 % som præst i Opstandelseskirken i Albertslund og 25 % som konsulent.

Diakonikonsulent Thyge Enevoldsen

Diakonikonsulent

Thyge Enevoldsen
Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød
Tlf. 7232 5222
E-mail: ten(a)km.dk.

Arbejdsområde:
- Sparring og rådgivning til provstier og menigheder om muligheder for diakonalt arbejde i deres lokale kontekst. 
- Kortlægning af eksisterende diakonale aktiviteter i stiftet til inspiration for andre. 
- Rådgivning af provstier, der ønsker at koordinere og styrke diakoni i deres lokale kontekst. 
- Kurser for menighedsrådsmedlemmer, frivillige og præster på stifts- og provstiplan.  

Formål:
At fungere som katalysator, rådgiver og mentor, så menighederne får hjælp til en analyse af den sociale situation i deres område, og inspiration til en kirkelig indsats, der svarer til behov og kræfter. At styrke diakonien som en grundlæggende del af kirkens dagsorden. At styrke samarbejdet om diakonale initiativer mellem sognene i de enkelte provstier.  

Om konsulenten:
Thyge Enevoldsen har været sognepræst i Grønnevang Kirke i Hillerød i 28 år. Ved siden af konsulentarbejdet, som udgør en 50 procents-stilling er han kommunal socialarbejder i Hillerød Øst.

 

Sarah Auken

Mediekonsulent og redaktør Sarah Thorngreen Auken.

Mediekonsulent og redaktør

Sognepræst Sarah Thorngreen Auken
Tlf: 2056 0010
E-mail: stau(at)km.dk

Arbejdsområde: 
Rådgivning af præster, menighedsråd og kirkelige medarbejdere om kirkernes kommunikation - det være sig kirkeblade, hjemmesider, sociale medier eller kontakt til medierne. Ethvert sogn i Helsingør Stift kan henvende sig til mediekonsulenten om konkrete udfordringer, nye tiltag og inspiration til sognets kommunikation

Redaktør for SoMe og Stiftsmagasinet. Kontaktperson for pressen.

Formål:
At facilitere idéudveksling sognene imellem, at oplyse om kurser, projekter, arrangementer og beslutninger, og at styrke bevidstheden om Helsingør Stift som en fælles arbejdsplads.

At styrke de enkelte kirkers synlighed og tilgængelighed i lokalsamfundet og hjælpe dem med at prioritere deres kommunikationsarbejde rigtigt.

Om konsulenten:
Sarah Thorngreen Auken arbejder 50 % som præst i Søborg Kirke og 50 % som konsulent

Mediekonsulent og redaktør Malene Bjerre (Foto: Sarah Auken)

Mediekonsulent og redaktør

Journalist Malene Bjerre
Tlf: 40156891
E-mail: mabje(at)km.dk

Arbejdsområde:
Redaktør for folk&kirke og ansvarlig for nyhedsbrev og hjemmeside.

Rådgivning af præster, menighedsråd og kirkelige medarbejdere om kirkernes kommunikation. Alle sogne i Helsingør Stift kan henvende sig for at få inspiration til sognet kommunikation eller hjælp til konkrete opgaver, fx kirkeblade eller kontakten til medier.

Formål:
At styrke Helsingør Stift og de enkelte kirkers synlighed og tilgængelighed i samfundet og give hjælp til at prioritere kommunikationsarbejdet rigtigt.

At facilitere idéudveksling sognene imellem, oplyse om kurser, projekter, arrangementer og beslutninger og styrke bevidstheden om Helsingør Stift som en fælles arbejdsplads.

Om konsulenten:
Malene Bjerre er mediekonsulent på fuld tid. Hun har tidligere undervist som lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med ældre

Sognepræst Bodil Olesen
Tlf. 49700035
Mail: boo(at)km.dk

Arbejdsområde:

 • Inspiration af kolleger til arbejdet med ældre i sognene
 • videreudvikling af eksisterende netværk og hjælpe med at skabe nye
 • vidensdeling og inspiration til nye ideer til, hvordan vi kan være kirke for ældre, herunder personer med demenssygdomme
 • afholdelse af kurser
 • sparringspartner for kolleger, som gerne vil opgradere arbejdet med dette segment af menigheden

Formål:
Styrkelse af det gerontopædagogiske arbejde i sognene med et stigende antal ældre.

Om konsulenten:
Bodil Olesen arbejder 75 % som præst i Hornbæk Kirke og 25 % som konsulent. Hun har været medlem af religionspædagogisk udvalg siden 2000.


Gratis konsulenthjælp

Få vejledning til jeres byggesag på stiftets konsulentrunde.

Eksterne konsulenter
 

Kgl. bygningsinspektør
Fogh & Følner Arkitektfirma A/S 
Kulsviervej 150 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.: 45 93 40 20 
Mail: ff(a)fogh-folner.dk

Nationalmuseet 
Kirkekonsulenterne
Frederiksholm Kanal 12
1220 København K 
Tlf.: 33 74 31 06
kirkekonsulenter(a)
natmus.dk

Akademiraadet - Udvalget for Kirkekunst 
Kongens Nytorv 1, 2. sal tv.
1050 København K
Tlf.: 33 74 49 10
info(a)akademiraadet.dk

Bygningskonsulent for præstegårde 
Arkitekt MAA Leo Villadsen
Svenskevej 1
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 20 13 35 19
lev(at)bornebusch.dk 

Kirkegårdskonsulent
Helsingør stift bruger i øjeblik landskabsarkitekt Susanne Wagner, 

tlf.: 40 58 44 70

mail: kontakt@arkitektwagner.com

Landskabsarkitekt Birgitte Fink
Nybyvej 45
4340 Tølløse
Tlf.: 59 18 61 62
bf(at)fink-land.dk

Varme-, energi- og klimakonsulent 
Civilingeniør Poul Klenz Larsen
Vilvordevej 55
2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 64 34 63 / 20 15 35 30
poul.klenz.larsen(at)privat.dk

Orgelkonsulent
Domorganist Kristian Olesen
Stationsvej 1 A 
4320 Lejre
Tlf.: 20 76 07 32
krolesen@gmail.com

Klokkekonsulent  
Organist Per Rasmus Møller
Nørregade 4
8850 Ryomgård
Tlf.: 86 39 40 48 / 23 80 44 28
prm(at)km.dk     

Præstegårdskonsulent vedr. landbrug
VKST
Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf.: 57 86 50 00
info(at)vkst.dk