Kontakt
Konsulenterne
Kalender

Konsulenterne

Stiftet har ansat interne konsulenter til at støtte og udvikle kirkens arbejde. Se, hvem de er, hvad de tilbyder, og hvem der kan bruge dem.

Stiftskonsulent
 

teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen

Birgitte Stoklund Larsen
Tlf: 2942 0521. Email: bsl(at)km.dk 

Hvad laver konsulenten, og hvem kan bruge hende?

 • Koordination i forhold til de øvrige konsulenter og arbejdet med realisering af de strategiske mål, som fastlægges af biskop og stiftsråd.
 • Samskabelse og offentlighedsteologi – rådgivning, facilitering og formidling af folkekirkens medvirken i samskabelsesprojekter på sogne-, provsti- og stiftsniveau
 • Stiftsbaserede teologiske kurser og netværk, bl.a. homiletisk netværk for præster

Om konsulenten:
Birgitte Stoklund Larsen arbejder 75 % som stiftskonsulent. Uddannelseskonsulent
 

uddannelseskonsulent Pernille Nærvig Petersen

Uddannelseskonsulent Pernille Nærvig Petersen
Tlf. 2177 1473. E-mail: pnp(at)km.dk

Hvad laver konsulenten, og hvem kan bruge hende?

 • Tovholder for den obligatoriske efteruddannelse for nye præster i Helsingør Stift
 • Tilrettelægger introduktionsplan for den enkelte nyansatte præst i samarbejde med provst, biskop og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
 • Sikrer individuelle efteruddannelsestilbud efter behov
 • Står for løbende efteruddannelse af mentorkorpset Arrangerer netværksdage for nye præster i Helsingør Stift.

Uddannelseskonsulenten kan bruges af præster, der er under den obligatoriske efteruddannelse. Desuden kan konsulenten bruges rådgivende af præster, der er i løntilskud e.lign.

Hvad er formålet med konsulentens arbejde?

Uddannelseskonsulentens arbejde har til formål at:

 • Sikre, at alle nye præster i Helsingør Stift kommer igennem den obligatoriske efteruddannelse inden for de første to år i ansættelsen.
 • Hjælpe præsterne med de fornødne værktøjer til at udføre deres embede.
 • Understøtte præsternes behov for efteruddannelse ud fra lokale og personlige behov.

Om konsulenten:

Pernille Nærvig Petersen arbejder 50 % som uddannelseskonsulent.Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med børn og unge
 

Religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen

Religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen (Foto: Per Kjærbye)
Tlf. 2916 8047. E-mail: cer(at)km.dk

Hvad laver konsulenten, og hvem kan bruge hende?

 • Samtaler og sparring omkring kirkens tilbud til børn og unge – både de tilbud, som allerede er i gang, og dem, der i opstartsfasen
 • Personlig supervision for præster og kirkelige undervisere i forhold til konfirmander, minikonfirmander, børnegudstjenester m.m.
 • Obligatoriske samtaler i forbindelse med NyPræst omkring minikonfirmander og undervisning af konfirmander.
 • Efteruddannelseskurser på provsti- og stiftsniveau om bl.a. pædagogiske og tematiske greb, klasseledelse etc.

Konsulenten kan bruges af præster, kirkekulturmedarbejdere og kirkelige undervisere

 • Hvad er formålet med konsulentens arbejde?
  At medvirke til, at præster lander autentisk i egen praksis som kirkelig undervisere.
 • At skabe opmærksom på vigtigheden af, at stiftets kirker har kvalificerede tilbud til sognets børn og unge
   
 • At bidrage og udfordre til vedkommende undervisning, hvor det basale kirkelige fundament kan foldes ud i tilknytning til børn og unges livsverden.
   

Om konsulenten:
Camilla Eriksen arbejder 50 % som præst i Hellebæk Kirke og 50 % som konsulent. Diakonikonsulent
 

Diakonikonsulent Thyge Enevoldsen

Diakonikonsulent Thyge Enevoldsen
Tlf. 72325222. E-mail: ten(at)km.dk

Hvad laver diakonikonsulenten, og hvem kan bruge ham: 

 • Inspirerer til udvikling af diakoni i Helsingør stift
 • Kortlægger og synliggør eksisterende diakonale initiativer i stiftet.
 • Arrangerer diakonale stiftsdage, kurser, symposier og fyraftensmøder
 • Tilbyder sparring til lokale diakonale aktører i stiftet.

Både præster og øvrige medarbejdere samt menighedsråd og andre frivillige i Folkekirken er velkomne til at ringe og bede om sparring eller om et besøg af diakonikonsulenten. 

Hvad er formålet med diakonikonsulentens arbejde: 

 • At sætte diakoni på dagsordenen i alle sogne i stiftet.
 • At formidle viden og inspiration om kirkens diakoni.
 • At styrke det diakonale fællesskab og samarbejde i stiftet.
 • At understøtte og opmuntre det lokale, diakonale arbejde.
 • At styrke bevidstgørelse af Folkekirken som en ressource i samfundet

Om konsulenten:
Thyge Enevoldsen har været sognepræst i Grønnevang Kirke i Hillerød i 28 år. Ved siden af konsulentarbejdet, som udgør en 50 procents-stilling, er han kommunal socialarbejder i Hillerød Øst.Medie- og kommunikationskonsulenter
 

Mediekonsulent og redaktør Sarah Auken

Mediekonsulent og redaktør Sarah Thorngreen Auken - pt. på orlov
 

Mediekonsulent og redaktør Malene Bjerre

Mediekonsulent og redaktør Malene Bjerre 
Tlf: 40156891
E-mail: mabje(at)km.dk

Hvad laver mediekonsulenterne, og hvem kan bruge dem: 

 • rådgiver biskop, stiftsadministration og stiftskonsulenter om kommunikation og bistår med produkter
 • understøtter og styrker det lokale kommunikationsarbejde i sogne og provstier gennem kurser og rådgivning
 • servicerer pressen og hjælper med at finde de gode historier fra folkekirken, primært Helsingør Stift
 • samarbejder med de andre stifter, folkekirken.dk og andre folkekirkelige institutioner om at styrke folkekirkens position i den folkelige bevidsthed
 • hjælper med vejledning i krisekommunikation, både forebyggende, og hvis skaden er sket.

Både præster og menighedsråd er velkomne til at ringe og bede om rådgivning. 

Mediekonsulenterne har ikke mulighed for at hjælpe med udstyr og teknik. 

Hvad er formålet med deres arbejde: 

 • At dele viden og information
 • At understøtte debat
 • At sikre inspiration og fællesskab
 • At understøtte det lokale kommunikationsarbejde
 • At vise folkekirken som en ressource i samfundet

Læs mere om stiftets kommunikationskanaler her.

Om konsulenterne:

Sarah Thorngreen Aukens særlige ansvarsområder er sociale medier og digital kirke. Servicering af pressen, når det gælder det folkekirkelige liv i stiftet (fx til at finde gode kilder) og hjælp til at forberede frivillige og ansatte, der fx skal interviewes til fjernsyn eller radio. 

Sarah Thorgreen Auken arbejder 50 procent som præst i Søborg Kirke og 50 procent som konsulent. 

Malene Bjerres særlige ansvarsområder er: folk&kirke, hjemmeside, nyhedsbrev, artikelskrivning, rådgivning ifm. tekstarbejde (fx hvis du skal skrive en klumme eller et debatindlæg til et medie). Hun er ansvarlig for pressekontakt til biskop og stiftsadministration.

Malene Bjerre er mediekonsulent på fuld tid.  Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med ældre
 

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med ældre Bodil Olesen

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med ældre Bodil Olesen
Tlf. 49700035
Mail: boo(at)km.dk

Hvad laver konsulenten og hvem kan bruge hende?

 • Inspiration af kolleger til arbejdet med ældre i sognene
 • Videreudvikling af eksisterende netværk og hjælp til at skabe nye
 • Vidensdeling og inspiration til nye ideer til, hvordan vi kan være kirke for ældre, herunder personer med demenssygdomme
 • Afholdelse af kurser
 • Sparringspartner for kolleger, som gerne vil opgradere arbejdet med dette segment af menigheden.

Konsulenten kan kontaktes af præster, kirkelige og kommunale medarbejdere og andre, som har behov for sparring i forbindelse med arbejdet med åndelig omsorg for ældre, både dem i eget hjem og plejehjemsbeboere

Hvad er formålet med konsulentens arbejde?

 • At pege på betydningen af åndelig omsorg for samfundets ældre
 • At sætte fokus på og styrke det gerontopædagogiske arbejde i sognene, herunder arbejdet på plejecentre
 • At udvikle samarbejdet mellem kirker og kommuner og sundhedsvæsen, så man kan inspirere og hjælpe hinanden
 • At etablere samarbejde med interesseorganisationer for ældre

Om konsulenten:

Bodil Olesen arbejder 75 % som præst i Hornbæk Kirke og 25 % som konsulent.


Præster med konsulentroller

Udover de ansatte konsulenter er der i stiftet også præster med konsulentroller inden for særlige områder.

Børn og unge med særlige behov: Pernille Bach-Mortensen, Lundtofte, og Susanne Leiding, Oppe Sundby og Snostrup, tilbyder sparring i forhold til konfirmander og minikonfirmander, der har særlig behov. Pernille Bach-Mortensen (pbm@km.dk eller 2019 2101/ Susanne Leiding (snl@km.dk eller 2154 4453).

Samarbejde og konflikter: Marianne Telling, Skovshoved Kirke, og Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen, Birkerød Kirke, udgør ’Rejseholdet’, der holder oplæg om at forebygge og løse konflikter og kan også tilkaldes ved samarbejdsproblemer. Marianne Telling (mt@km.dk eller 3022 7870)/ Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen (crh@km.dk eller 2911 0040)


Gratis konsulenthjælp

Få vejledning til jeres byggesag på stiftets konsulentrunde.

Eksterne konsulenter
 

Kgl. bygningsinspektør
Fogh & Følner
Kulsviervej 150 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.: 45 93 40 20 
Mail: ff(a)fogh-folner.dk

Nationalmuseet 
Kirkekonsulenterne
Frederiksholm Kanal 12
1220 København K 
Tlf.: 33 74 31 06
kirkekonsulenter(a)
natmus.dk

Akademiraadet - Udvalget for Kirkekunst 
Kongens Nytorv 1, 2. sal tv.
1050 København K
Tlf.: 33 74 49 10
info(a)akademiraadet.dk

Bygningskonsulent for præstegårde 
Arkitekt MAA Leo Villadsen
Svenskevej 1
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 20 13 35 19
lev(at)bornebusch.dk 

Kirkegårdskonsulent
Landskabsarkitekt MAA Susanne Wagner
Olfert Fischers Gade 6
1311 København
Tlf.: 40 58 44 70
kontakt(at)arkitektwagner.com

Varme-, energi- og klimakonsulent 
Civilingeniør Poul Klenz Larsen
Vilvordevej 55
2920 Charlottenlund
Tlf.: 20 15 35 30
kvek@outlook.dk

Orgelkonsulent
Domorganist Kristian Olesen
Stationsvej 1 A 
4320 Lejre
Tlf.: 20 76 07 32
krolesen@gmail.com

Klokkekonsulent  
Organist Per Rasmus Møller
Nørregade 4
8850 Ryomgård
Tlf.: 86 39 40 48 / 23 80 44 28
prm(at)km.dk     

Præstegårdskonsulent vedr. landbrug
VKST
Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf.: 57 86 50 00
info(at)vkst.dk