Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Konsulenterne
Kalender

Konsulenterne

Stiftet har ansat interne konsulenter til at støtte og udvikle kirkens arbejde. Se, hvem de er, hvad de tilbyder, og hvem der kan bruge dem.

Stiftskonsulent: Vakant
 Uddannelses- og religionspædagogisk konsulent
 

uddannelseskonsulent Pernille Nærvig Petersen

Uddannelses- og religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen
Tlf. 2177 1473. E-mail: pnp@km.dk

Hvad laver konsulenten, og hvem kan bruge hende?

Uddannelseskonsulent

Koordinator af

 • Den obligatorisk efteruddannelse.
 • Arbejdsmiljøtiltag.
 • Pastoral læring og supervision.
 • Rekruttering.

Religionspædagogisk konsulent

Sparring ift

 • Konfirmander og konfirmandforældre.
 • Børnefamilier.
 • Unge.

Om konsulenten:

Pernille Nærvig Petersen arbejder 100 % som konsulent.Diakonikonsulent
 

Diakonikonsulent Thyge Enevoldsen

Diakonikonsulent Thyge Enevoldsen
Tlf. 72325222. E-mail: ten@km.dk

Hvad laver diakonikonsulenten, og hvem kan bruge ham? 

 • Inspirerer til udvikling af diakoni i Helsingør stift
 • Kortlægger og synliggør eksisterende diakonale initiativer i stiftet.
 • Arrangerer diakonale stiftsdage, kurser, symposier og fyraftensmøder
 • Tilbyder sparring til lokale diakonale aktører i stiftet.

Både præster og øvrige medarbejdere samt menighedsråd og andre frivillige i Folkekirken er velkomne til at ringe og bede om sparring eller om et besøg af diakonikonsulenten. 

Hvad er formålet med diakonikonsulentens arbejde: 

 • At sætte diakoni på dagsordenen i alle sogne i stiftet.
 • At formidle viden og inspiration om kirkens diakoni.
 • At styrke det diakonale fællesskab og samarbejde i stiftet.
 • At understøtte og opmuntre det lokale, diakonale arbejde.
 • At styrke bevidstgørelse af Folkekirken som en ressource i samfundet

Om konsulenten:
Thyge Enevoldsen har været sognepræst i Grønnevang Kirke i Hillerød i 28 år. Ved siden af konsulentarbejdet, som udgør en 50 procents-stilling, er han kommunal socialarbejder i Hillerød Øst.Kommunikationskonsulenter
 

Kommunikationskonsulent Steen Toft Winther

Kommunikationskonsulent 
Steen Toft Winther
(Barsel)

Tlf. 2347 3364
E-mail: stewi@km.dk

Kommunikationskonsulent Benjamin Birk Christophersen

Kommunikationskonsulent
Benjamin Birk Christophersen
Pressekontakt

Tlf. 4033 2921
E-mail: bbch@km.dk

Kommunikationskonsulent og fotograf Sille Arendt

Kommunikationskonsulent og fotograf
Sille Arendt

Tlf. 3044 1110
E-mail: mcar@km.dk

Hvad laver kommunikationskonsulenterne, og hvem kan bruge dem: 

 • rådgiver biskop, stiftsadministration og stiftskonsulenter om kommunikation og bistår med produkter
 • understøtter og styrker det lokale kommunikationsarbejde i sogne og provstier gennem kurser og rådgivning
 • servicerer pressen og hjælper med at finde de gode historier fra folkekirken, primært Helsingør Stift
 • samarbejder med de andre stifter, folkekirken.dk og andre folkekirkelige institutioner om at styrke folkekirkens position i den folkelige bevidsthed
 • hjælper med vejledning i krisekommunikation, både forebyggende, og hvis skaden er sket.

Både præster og menighedsråd er velkomne til at kontakte mediekonsulenterne og bede om rådgivning.

Konsulenterne har ikke mulighed for at hjælpe med udstyr og teknik. 

Hvad er formålet med deres arbejde: 

 • At dele viden og information
 • At understøtte debat
 • At sikre inspiration og fællesskab
 • At understøtte det lokale kommunikationsarbejde
 • At vise folkekirken som en ressource i samfundet

Læs mere om stiftets kommunikationskanaler her.

Om konsulenterne:

Kommunikationskonsulenterne arbejder med intern og ekstern kommunikation og står blandt andet for stiftets sociale medier, hjemmesiden, artikler, rådgivning og pressehenvendelser.

Benjamin Birk Christophersen og Steen Toft Winther er ansat på fuld tid.

Sille Arendt er ansat på deltid og er fotograf. Gerontopædagogisk konsulent
 

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med ældre Bodil Olesen

Sognepræst og gerontopædagogisk konsulent Bodil Olesen. 
Mail: boo@km.dk. Tlf: 4970 0035

Hvad laver konsulenten og hvem kan bruge hende?

 • Inspiration af kolleger til arbejdet med ældre i sognene
 • Videreudvikling af eksisterende netværk og hjælp til at skabe nye
 • Vidensdeling og inspiration til nye ideer til, hvordan vi kan være kirke for ældre, herunder personer med demenssygdomme
 • Afholdelse af kurser
 • Sparringspartner for kolleger, som gerne vil opgradere arbejdet med dette segment af menigheden.

Konsulenten kan kontaktes af præster, kirkelige og kommunale medarbejdere og andre, som har behov for sparring i forbindelse med arbejdet med åndelig omsorg for ældre, både dem i eget hjem og plejehjemsbeboere.

Bodil Olesen kommer også gerne ud, enten i provstisammenhæng eller i sognene, og fortæller om arbejdet med ældre. 

Hvad er formålet med konsulentens arbejde?

 • At pege på betydningen af åndelig omsorg for samfundets ældre
 • At sætte fokus på og styrke det gerontopædagogiske arbejde i sognene, herunder arbejdet på plejecentre
 • At udvikle samarbejdet mellem kirker og kommuner og sundhedsvæsen, så man kan inspirere og hjælpe hinanden
 • At etablere samarbejde med interesseorganisationer for ældre

Kontaktinfo på gerontopædagogiske netværk i Helsingør Stift

I hvert provsti er der en ressourceperson, som sammen med den gerontopædagogiske konsulent kan være behjælpelig med vejledning, tips og gode råd. Find informationer om gerontopædagogiske netværker i Helsingør Stift her:

Oversigt over kontaktpersoner i det gerontopædagogiske netværk

Om konsulenten:

Bodil Olesen arbejder 75 % som præst i Hornbæk Kirke og 25 % som konsulent.


Stiftskonsulenter for børn og unge med særlige behov

Konsulent for børn og unge med særlige behov, Pernille Bach-Mortensen. 
Telefon: 2019 2101, mail: pbm@km.dk

Konsulent for børn og unge med særlige behov, Susanne Norsk Østrup Leiding. 
Telefon: 21544453, mail: snl@km.dk


Kirken i sommerlandet

Sarah Auken

Sarah Thorngreen Auken er projektmedarbejder vedr. kirken i sommerlandet og præst i Søborg. Telefon: 2056 0010, mail: stau@km.dk

Helsingør Stift er det mest folkerige stift i Danmark. Det topper ikke kun med befolkning, men også med nogle af landets største sommerhusområder.

Som projektmedarbejder er Sarah Auken i gang med at kortlægge forholdet mellem folkekirken, den mobile kirke og turisme i Helsingør Stift.

Sarah Auken kan kontaktes af præster, kirkelige og kommunale medarbejdere og andre, som har behov for sparring i forbindelse med arbejdet med Kirken i Sommerlandet.

Hun kan bl.a. hjælpe med viden og intern undervisning i strategisk kommunikation, om hvordan man definerer en målgruppe og hvordan man specifikt kommunikerer med dem.

Og at:

 • afhjælpe de lokale kirkers oplevelse af at stå alene med opgaven, 
 • indsætte kirkens aktiviteter i en brugbar kontekst, hvor forståelsen af deres betydning bliver meget mere tilgængelig, 
 • give lejlighed til at nye ideer og nye initiativer opstår i synergi med andre lokale aktører, 
 • give kirkens aktiviteter længere rækkevidde gennem fælles reklame- og formidlingsindsatser og 
 • opbygge kontakter og netværk, der kan komme til gavn ved senere indsatser.

Samarbejde og konflikter 

Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen, Birkerød Kirke, udgør ’Rejseholdet’ og holder oplæg om at forebygge og løse konflikter. 

Læs mere om rejseholdet her.


Gratis konsulenthjælp

Få vejledning til jeres byggesag på stiftets konsulentrunde.

Eksterne konsulenter
 

Kgl. bygningsinspektør
Fogh & Følner
Kulsviervej 150 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.: 45 93 40 20 
Mail: ff@fogh-folner.dk

Nationalmuseet 
Kirkekonsulenterne
Frederiksholm Kanal 12
1220 København K 
Tlf.: 33 74 31 06
kirkekonsulenter@
natmus.dk

Akademiraadet - Udvalget for Kirkekunst 
Kongens Nytorv 1, 2. sal tv.
1050 København K
Tlf.: 33 74 49 10
info@akademiraadet.dk

Bygningskonsulent for præstegårde 
Arkitekt MAA Leo Villadsen
Svenskevej 1
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 20 13 35 19
lev@bornebusch.dk 

Kirkegårdskonsulent
Landskabsarkitekt MAA Susanne Wagner
Olfert Fischers Gade 6
1311 København
Tlf.: 40 58 44 70
kontakt@arkitektwagner.com

Varme-, energi- og klimakonsulent 
Civilingeniør Poul Klenz Larsen
Vilvordevej 55
2920 Charlottenlund
Tlf.: 20 15 35 30
kvek@outlook.dk

Orgelkonsulent
Domorganist Kristian Olesen
Stationsvej 1 A 
4320 Lejre
Tlf.: 20 76 07 32
krolesen@gmail.com

Klokkekonsulent  
Organist Per Rasmus Møller
Nørregade 4
8850 Ryomgård
Tlf.: 86 39 40 48 / 23 80 44 28
prm@km.dk     

Præstegårdskonsulent vedr. landbrug
VKST
Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf.: 57 86 50 00
info@vkst.dk

Særligt sagkyndig
Ejendomsmægler MDE og valuar
John Lindgreen
Tjørnevænget 15
3520 Farum
Tlf.: 40 25 28 08
ravnshoj@post6.tele.dk