Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

29
aug

Festgudstjeneste

01
sep

Stiftskonvent for stiftets præster

Årets stiftskursus er flyttet fra juni til september - og fra Hillerød til Bornholm. Se programmet her.
05
sep

Stiftsstævne for Ydre Mission

Højmesse ved biskop Peter Birch med efterfølgende foredrag om Danmissions arbejde og visioner ved tidligere generalsekretær Harald Nielsen. Se programmet her.
09
sep

Hånd og Ånd: Lydlandskaber

På workshoppen vil komponist og musiker Birgit Løkke gennemgå, hvordan vi i fællesskab med f.eks. konfirmanderne skaber lyd-landskaber. Hun introducerer, hvordan man med kirkerummets muligheder og dets særlige akustik, kan skabe klange med vand, stemme, ord og poesi. Deltagerne inddrages undervejs til at skabe klange m.m. til lydlandskaberne. Dette lydlandskab kan afspilles i kirken til selve konfirmationen.

Birgit Løkke gennemgår og giver eksempler på, hvordan man med tablets/telefoner kan optage lyde fra fx det livgivende vand – og hvordan vi kan sætte det sammen med ytringer eller et ord, som hver især siger - et ord som man gerne vil gå ud med i livet. Workshoppen vil kunne bruges som en anderledes inspiration til f.eks. dåbstaler, lydværker/landskabet kan afspilles til konfirmationen, og man kan f.eks. også lave lydcollager til en dåb eller temagudstjeneste.

På workshoppen får alle mulighed for at skabe et lyd-landskab og dermed blive fortrolig med de tekniske og musikalske muligheder.

Birgit spiller små musikstykker ind i mellem de praktiske øvelser, hvor hun viser hvordan man med få virkemidler kan skabe stemningsskabende klange og forløb, ved at integrere elementerne som luft, vand, stemme. Vi udforsker sammen stilheden - hvor og hvornår er der stille? Hvad gør stilheden ved os?

Alle kursusdeltagerne skal medbringe en tablet; smartphone, iPad, computer. Alle får nærmere info vedr. hvilke apps m.m. der benyttes og som derfor skal downloades inden kursusstart.

Tilmelding til Marianne Fischer: maf@km.dk


15
sep

SYNG MED - inspiration til at synge med konfirmander

SYNG MED – inspiration til at synge med konfirmander
En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer.
For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolige med og derfor svær at komme i mål med. Men formidles salmerne imidlertid på en anderledes og vedkommende måde, vil de kunne åbne ind til en ny erfaringsverden og et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog.
Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde. Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem. Dagen er tilrettelagt af FUV og varetages af Christine Toft Kristensen, der er ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole.
Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Der vil blive serveret frokost og kaffe i dagens løb. Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere.
Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem.
Sted for kurset følger.
Tilmelding til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen på cer@km.dk
Tilmelding senest 10.september til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen på cer@km.dk
Deltagere: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere.
NB – vær opmærksom på parkeringsforhold

21
sep

Gå hjem-møde med stiftsadministrationen

Stiftsadministration inviterer til både spørgsmål og gå hjem-møde ved dette arrangement for menighedsrådene. Læs mere, bl.a. om tilmelding, her.
23
sep

Diakoni på kirkegården

Diakoni på kirkegården
Fyraftensmøde for kirkegårdspersonale, præster, øvrige ansatte og menighedsråd Arrangeret af Diakoniudvalget i Helsingør Stift i samarbejde med Frederikssund Provsti. Program følger.


24
sep

Yoga i folkekirken

Kursus om yoga i folkekirken – en praktisk og reflekterende dag, hvor vi sammen undersøger, hvad yoga kan i folkekirke-regi. (Kurset er overtegnet)

Dagen vil være en kombination af praksis, konstruktiv refleksion og brainstorm. Der vil være to oplæg med praksis i kirkerummet og tid til at vi deler vores erfaringer med forskellige former for yoga i folkekirken med hinanden.

Psykiatripræst og yogainstruktør Susanne Engberg vil komme med et oplæg om hvordan fysisk bevægelse og åndedrættet kan påvirke vores velbefindende, tanker og energi.

Hatha er en samlet betegnelse for al bevægelsesyoga og i dette modul er det præcis, hvad vi skal: bevæge os! Susanne inviterer os til en yogatime, hvor krop, bevægelse, stræk og åndedræt er i centrum. En time hvor alle kan være med, men også blive udfordret. Hvor vi har mulighed for at opleve, at når vi hjælper hinanden, kan verden vende på hoved. Og måske er vi et lidt andet sted med os selv og med hinanden, når timen er forbi.

Præst og yoganidra instruktør Elisabeth Arendt vil efter frokost invitere os med på en yoganidra rejse. Yoganidra betyder yogasøvn. I modsætning til hatha yoga, så kræves der intet fysisk af udøveren af yoganidra, andet end at vi forsøger at slappe helt af. Gennem ord og stilhed guides vi ind i et magisk rum, hvor vi kan opleve en indre fred. Måske kan vi i dette rum mærke Guds nærvær på en anden måde, end vi gør det under en normal gudstjeneste.


Frokost er inkluderet.

Tilmelding: Marianne Fischer maf@km.dk eller mobil 2140 0685.

Vi kan maksimalt være 12 deltagere.

Vigtigt: Tag behageligt løst tøj på og medbring en pude, en yogamåtte og et tæppe.


28
sep

Giv folkekirken stemme i medierne

Vil du skrive klummer i lokalavisen eller et af dagbladene? Vil du være den, Deadline ringer til, når der er brug for præstens perspektiv? Vil du blande dig i de offentlige samtaler om alt fra X Factor og Netflix-serier til børn i fangelejre og vaccinepas, fx på de sociale medier?

Så er det nu, du kan melde dig til et kursus, der er særlig tilrettelagt for præster. Helsingør Stift har i et samarbejde med Københavns Stift sørget for et program, der giver deltagerne baggrundsviden, redskaber og lyst til at deltage i den offentlige debat og til at bruge forskellige typer medier. Du bliver klædt på til – med din individuelle stemme og faglighed – at kommunikere kristendommens og folkekirkens relevans i samfundet gennem de analoge og digitale medier, der egner sig bedst til formålet.

Se hele kursusbeskrivelsen her.

Kursusdagene er:
28. og 29. september kl. 9-16 19. oktober kl. 13-16 9. november kl. 13-16 30. november 1. december kl. 9-16.
29
sep

Gerontopædagogisk temadag

Gerontopædagogisk temadag om plejehjemsgudstjenester

Menighedsråd og præster bruger megen tid og kræfter på at drøfte, hvad man kan gøre for børnefamilierne og de unge for at tiltrække dem. Man hører ikke så ofte de samme spørge, hvad vi kan gøre for at opkvalificere kirkens tilbud til den aldersgruppe, hvor medlemsprocenten er højst, og hvor kendskabet og kærligheden til kirke og kristendom er solidt og godt – men hvor det kniber både fysisk og åndeligt med at deltage i kirkelivet. Det vil dette kursus forsøge at hjælpe med at ændre på. Det vil være et kursus, som både har en teoretisk og en praktisk del, så man forhåbentlig kan komme inspireret hjem i sognet og se på plejehjemsandagter og ældrearbejde i det hele taget, fra en anden synsvinkel.

Tilmelding til Bodil Olesen boo@km.dk, tlf. 4970 0035 senest fredag d. 17. september.

Se hele programmet her.


02
okt

Landemode

26
okt

Giv folkekirken stemme i medierne

Vil du skrive klummer i lokalavisen eller et af dagbladene? Vil du være den, Deadline ringer til, når der er brug for præstens perspektiv? Vil du blande dig i de offentlige samtaler om alt fra X Factor og Netflix-serier til børn i fangelejre og vaccinepas, fx på de sociale medier?

Så er det nu, du kan melde dig til et kursus, der er særlig tilrettelagt for præster. Helsingør Stift har i et samarbejde med Københavns Stift sørget for et program, der giver deltagerne baggrundsviden, redskaber og lyst til at deltage i den offentlige debat og til at bruge forskellige typer medier. Du bliver klædt på til – med din individuelle stemme og faglighed – at kommunikere kristendommens og folkekirkens relevans i samfundet gennem de analoge og digitale medier, der egner sig bedst til formålet.


Se hele kursusbeskrivelsen her.
Kursusdagene er:
28. og 29. september kl. 9-16 19. oktober kl. 13-16 9. november kl. 13-16 30. november 1. december kl. 9-16.
30
okt

Diakoni-stiftsdag: Grøn diakoni

Diakoni-stiftsdag i Helsingør Stift - for menighedsrådsmedlemmer, kirkeligt ansatte og frivillige i menighedspleje/diakoni.
Pris Deltagelse i Diakoni-stiftsdag koster 50,- kr. (inkl. forplejning).
Tilmelding senest den 25. oktober til diakonikonsulent Thyge Enevoldsen – mail: ten@km.dk eller tlf. 72 32 52 22
09
nov

Giv folkekirken stemme i medierne

Vil du skrive klummer i lokalavisen eller et af dagbladene? Vil du være den, Deadline ringer til, når der er brug for præstens perspektiv? Vil du blande dig i de offentlige samtaler om alt fra X Factor og Netflix-serier til børn i fangelejre og vaccinepas, fx på de sociale medier?

Så er det nu, du kan melde dig til et kursus, der er særlig tilrettelagt for præster. Helsingør Stift har i et samarbejde med Københavns Stift sørget for et program, der giver deltagerne baggrundsviden, redskaber og lyst til at deltage i den offentlige debat og til at bruge forskellige typer medier. Du bliver klædt på til – med din individuelle stemme og faglighed – at kommunikere kristendommens og folkekirkens relevans i samfundet gennem de analoge og digitale medier, der egner sig bedst til formålet.


Se hele kursusbeskrivelsen her.
Kursusdagene er:
28. og 29. september kl. 9-16 19. oktober kl. 13-16 9. november kl. 13-16 30. november 1. december kl. 9-16.
12
nov

Hånd og Ånd: Meditationsgudstjenester

Mange mennesker søger kirkens ro og stilhed og mange præster holder forskellige typer meditationsgudstjenester. Formålet med inspirationsdagen er at afprøve forskellige former for meditationsgudstjenester og udveksle ideer.

Program:

9.30-11 Oplæg om meditationsgudstjenester ved Eva Borbye Pedersen

11-12 Meditationsgudstjeneste i praksis

12-12.30 Frokost

12.30-14.30 Oplæg om hjertets opmærksom og hjertebøn i praksis ved Betina Bolvig

14.30-15 Afslutning

Eva Borbye Pedersen, som gik på pension efteråret 2020, har været præst ved Christianskirken i Kongens Lyngby og har holdt meditationsgudstjenester og retræter siden 1992. Hun har erfaring med mange former for meditative gudstjenester og andagter, alle med det fælles træk at der er en længere periode med stilhed til bøn og fordybelse. Et andet træk er brugen af meditativ musik, meget gerne billeder, lystænding eller andre symboler, der støtter sindets stilhed og samling. Det sidste nye, hun har været med til at sætte i gang i Christianskirken, er meditative dansegudstjenester, hvor enkle, gentagne dansetrin til levende, klassisk musik leder ind i bøn og meditation.

Sogne- og hospitalspræst Betina Bolvig er uddannet retræteleder fra FUV og er i gang med en efteruddannelse som Åndelig vejleder ligeledes på FUV. Har gennem årerne afholdt dags- aften- weekend- og ugeretræter, hvor meditationsgudstjenester er indlagt. Er medlem af supervisions- og netværkssamarbejde under FUV omkring ”Hjertets opmærksomhed og Åndelig vejledning”. Sidder i arbejdsgruppen der arrangerer den årlige retræte for præster i Helsingør stift.


Tilmelding til Marianne Fischer: maf@km.dk


Vis flere

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.