Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

01
dec

Gløgg og juleprædikener

Få inspiration til juleprædikenen - i coronasikre omgivelser. Se invitationen her.
Tilmelding senest 27. november til Eva Holmegaard Larsen på ehl@km.dk

01
dec

Gløgg og juleprædikener

Få inspiration til juleprædikenen - i coronasikre omgivelser. Se invitationenher.
Tilmelding senest 27. november til Eva Holmegaard Larsen på ehl@km.dk

04
feb

Hånd og Ånd: Lydlandskaber

Hånd og Ånd: Lydlandskaber På workshoppen vil komponist og musiker Birgit Løkke gennemgå, hvordan vi i fællesskab med f.eks. konfirmanderne skaber lyd-landskaber. Hun introducerer, hvordan man med kirkerummets muligheder og dets særlige akustik, kan skabe klange med vand, stemme, ord og poesi. Deltagerne inddrages undervejs til at skabe klange m.m. til lydlandskaberne. Dette lydlandskab kan afspilles i kirken til selve konfirmationen. Birgit Løkke gennemgår og giver eksempler på, hvordan man med tablets/telefoner kan optage lyde fra fx det livgivende vand – og hvordan vi kan sætte det sammen med ytringer eller et ord, som hver især siger - et ord som man gerne vil gå ud med i livet. Workshoppen vil kunne bruges som en anderledes inspiration til f.eks. dåbstaler, lydværker/landskabet kan afspilles til konfirmationen, og man kan f.eks. også lave lydcollager til en dåb eller temagudstjeneste. På workshoppen får alle mulighed for at skabe et lyd-landskab og dermed blive fortrolig med de tekniske og musikalske muligheder. Birgit spiller små musikstykker ind i mellem de praktiske øvelser, hvor hun viser hvordan man med få virkemidler kan skabe stemningsskabende klange og forløb, ved at integrere elementerne som luft, vand, stemme. Vi udforsker sammen stilheden - hvor og hvornår er der stille? Hvad gør stilheden ved os? Alle kursusdeltagerne skal medbringe en tablet; smartphone, iPad, computer. Alle får nærmere info vedr. hvilke apps m.m. der benyttes og som derfor skal downloades inden kursusstart. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Man behøver ikke at melde sig til alle kurser, men kan vælge ud. Der vil være sandwich til frokost, kaffe, the og kage.
Tilmelding til Marianne Fischer:maf@km.dk

05
mar

Meditationsgrundstjenester

Meditationsgrundstjenester Mange mennesker søger kirkens ro og stilhed og mange præster holder forskellige typer meditationsgudstjenester. Formålet med inspirationsdagen er at afprøve forskellige former for meditationsgudstjenester og udveksle ideer. Program: 9.30-11 Oplæg om meditationsgudstjenester ved Eva Borbye Pedersen 11-12Meditationsgudstjeneste i praksis 12-12.30 frokost 12.30-14.30 Oplæg om hjertets opmærksom og hjertebøn i praksis ved Betina Bolvig 14.30-15 afslutning Eva Borbye Pedersen, som gik på pension efteråret 2020, har været præst ved Christianskirken i Kongens Lyngby og har holdt meditationsgudstjenester og retræter siden 1992. Hun har erfaring med mange former for meditative gudstjenester og andagter, alle med det fælles træk at der er en længere periode med stilhed til bøn og fordybelse. Et andet træk er brugen af meditativ musik, meget gerne billeder, lystænding eller andre symboler, der støtter sindets stilhed og samling. Det sidste nye, hun har været med til at sætte i gang i Christianskirken, er meditative dansegudstjenester, hvor enkle, gentagne dansetrin til levende, klassisk musik leder ind i bøn og meditation. Sogne- og hospitalspræst Betina Bolviger uddannet retræteleder fra FUV og er i gang med en efteruddannelse som Åndelig vejleder ligeledes på FUV. Har gennem årerne afholdt dags- aften- weekend- og ugeretræter, hvor meditationsgudstjenester er indlagt. Er medlem af supervisions- og netværkssamarbejde under FUV omkring ”Hjertets opmærksomhed og Åndelig vejledning”. Sidder i arbejdsgruppen der arrangerer den årlige retræte for præster i Helsingør stift. Stedvil senere blive annonceret – formentlig Lyngby eller Albertslund. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Man behøver ikke at melde sig til alle kurser, men kan vælge ud.
Tilmelding til Marianne Fischer: maf@km.dk

08
jun

Stiftskonvent 2021


Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.