Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

21
apr

Hvorfor døbes? En workshop om dåbssamtalen

Se invitation. Workshoppen gentages den 27.5. Tilmelding senest 10. marts til Eva Holmegaard på ehl@km.dk

28
apr

Åbent Seminar: Kirkens og diakoniens rolle i udsatte boligområder

Online Seminar: Kirkens og diakoniens rolle i udsatte boligområder PROGRAM: 10.00-10.15 Velkomst ved generalsekretær Mette Møbjerg Madsen og lektor Jakob Egeris Thorsen 10.15-10.45 ”Erfaringer med samarbejde mellem Folkekirke og kommune i Aarhus” ved provst Esben Thusgård, Nordre Provsti, Aarhus. 10.45-11.15 ”Entreprenørielt samarbejde i en senmoderne urban kontekst” ved lektor Per Blenker, Institut for Virksomhedsledelse (AU) 11.15-11.45 ”Kirken som et dynamisk diakonalt fællesskab i byen” ved lektor Jakob Egeris Thorsen, Afd. for Teologi (AU) 11.45-12.30 Frokost 12.30-13.15 Tre korte oplæg omkring kirkens arbejde i boligsociale områder i Tingbjerg, Gellerup og Hillerød 13.15-14.30 Workshops. 14.30-15.00 Eftermiddagskaffe 15.00-16.00 Afsluttende fælles drøftelse og opsamling Tilmelding senest d. 26. april 2021 kl 12:00. Begrænsede pladser. Pris: GRATIS Tilmelding via link: https://events.au.dk/teoseminar2021. Link og adgangskode fremsendes via mail dagen før.

27
maj

Hvorfor døbes? En workshop om dåbssamtalen

Se invitation. Tilmelding senest 10. marts til Eva Holmegaard på ehl@km.dk

01
jun

Kursus i klasseledelse

V.Finn Andsbjerg, konfirmandcenter.dk /FUV. Det kan være en stor udfordring at lede en gruppe børn eller unge; ikke kun for nye, men såmænd også for mere erfarne præster og undervisere. Forberedelse og planlægning af det faglige sigte og indhold er vigtig, men en lige så vigtig forberedelse handler om klasseledelse. Hele samværet kan falde til jorden, hvis man ikke fra start klart får defineret og rammesat samværet. Tanken med workshoppen er overordnet at sætte en samtale i gang om god klasseledelse. Desuden skal den enkelte inspireres til at afklare sig selv i arbejdet med minikonfirmander og konfirmander: ”Hvordan får jeg sat rammer og vist, hvor rammerne er?” Der vil også være en refleksion over, hvad der kan være årsag til uro og tabt koncentration. Hensigten er at komme omkring de fysiske rammer, rammesætning og handling, og når tingene først går skævt, hvilke metoder der kan bruges for at sikre det bedst mulige forløb. Tilmelding til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen på cer@km.dk, seneste fredag d. 28. maj. Lokation følger

08
jun

Stiftskonvent 2021 - flyttet til 1.-3. september

KONVENTET FLYTTET TIL 1.-3. SEPTEMBER Flytning af årets stiftskursus – både tid og sted! Sidste år blev stiftskurset aflyst på grund af corona. Det skulle helst ikke ske i år igen. Derfor flyttes kurset til de første dage i september: 1.-3. september. Og fordi Grundtvigs Højskole i Hillerød ikke kan huse os i år, flyttes kurset til solskinsøen Bornholm. Sæt allerede nu kryds i kalenderen

01
sep

Stiftskonvent for stiftets præster

Årets stiftskursus er flyttet fra juni til september - og fra Hillerød til Bornholm. Sidste år blev stiftskurset aflyst på grund af corona. Det skulle helst ikke ske i år igen.Derfor flyttes kurset til de første dage i september: 1.-3. september. Og fordi Grundtvigs Højskole i Hillerød ikke kan huse os i år, flyttes kurset til solskinsøen Bornholm. Sæt allerede nu kryds i kalenderen

09
sep

Hånd og Ånd: Lydlandskaber

På workshoppen vil komponist og musiker Birgit Løkke gennemgå, hvordan vi i fællesskab med f.eks. konfirmanderne skaber lyd-landskaber. Hun introducerer, hvordan man med kirkerummets muligheder og dets særlige akustik, kan skabe klange med vand, stemme, ord og poesi. Deltagerne inddrages undervejs til at skabe klange m.m. til lydlandskaberne. Dette lydlandskab kan afspilles i kirken til selve konfirmationen. Birgit Løkke gennemgår og giver eksempler på, hvordan man med tablets/telefoner kan optage lyde fra fx det livgivende vand – og hvordan vi kan sætte det sammen med ytringer eller et ord, som hver især siger - et ord som man gerne vil gå ud med i livet. Workshoppen vil kunne bruges som en anderledes inspiration til f.eks. dåbstaler, lydværker/landskabet kan afspilles til konfirmationen, og man kan f.eks. også lave lydcollager til en dåb eller temagudstjeneste. På workshoppen får alle mulighed for at skabe et lyd-landskab og dermed blive fortrolig med de tekniske og musikalske muligheder. Birgit spiller små musikstykker ind i mellem de praktiske øvelser, hvor hun viser hvordan man med få virkemidler kan skabe stemningsskabende klange og forløb, ved at integrere elementerne som luft, vand, stemme. Vi udforsker sammen stilheden - hvor og hvornår er der stille? Hvad gør stilheden ved os? Alle kursusdeltagerne skal medbringe en tablet; smartphone, iPad, computer. Alle får nærmere info vedr. hvilke apps m.m. der benyttes og som derfor skal downloades inden kursusstart. Tilmelding til Marianne Fischer:maf@km.dk

15
sep

SYNG MED - inspiration til at synge med konfirmander

SYNG MED–inspiration til at synge med konfirmander En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer. For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolige med og derfor svær at komme i mål med.Men formidles salmerne imidlertid på en anderledes og vedkommende måde, vil de kunne åbne ind til en ny erfaringsverden og et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog. Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde.Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem. Dagen er tilrettelagt af FUV og varetages af Christine Toft Kristensen, derer ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Der vil blive serveret frokost og kaffe i dagens løb. Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem. Sted for kurset følger. Tilmelding til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen på cer@km.dk

23
sep

Diakoni på kirkegården

Diakoni på kirkegården Fyraftensmøde for kirkegårdspersonale, præster, øvrige ansatte og menighedsråd Arrangeret af Diakoniudvalget i Helsingør Stift i samarbejde med Frederikssund Provsti. Program følger.

24
sep

Yoga i folkekirken

Kursus om yoga i folkekirken– en praktisk og reflekterende dag, hvor vi sammen undersøger, hvad yoga kan i folkekirke-regi. Dagen vil være en kombination af praksis, konstruktiv refleksion og brainstorm. Der vil være to oplæg med praksis i kirkerummet og tid til at vi deler vores erfaringer med forskellige former for yoga i folkekirken med hinanden. Psykiatripræst og yogainstruktør Susanne Engberg vil komme med et oplæg om hvordan fysisk bevægelse og åndedrættet kan påvirke vores velbefindende, tanker og energi. Hatha er en samlet betegnelse for al bevægelsesyoga og i dette modul er det præcis, hvad vi skal: bevæge os! Susanne inviterer os til en yogatime, hvor krop, bevægelse, stræk og åndedræt er i centrum. En time hvor alle kan være med, men også blive udfordret. Hvor vi har mulighed for at opleve, at når vi hjælper hinanden, kan verden vende på hoved. Og måske er vi et lidt andet sted med os selv og med hinanden, når timen er forbi. Præst og yoganidra instruktør Elisabeth Arendt vil efter frokost invitere os med på en yoganidra rejse. Yoganidra betyder yogasøvn. I modsætning til hatha yoga, så kræves der intet fysisk af udøveren af yoganidra, andet end at vi forsøger at slappe helt af. Gennem ord og stilhed guides vi ind i et magisk rum, hvor vi kan opleve en indre fred. Måske kan vi i dette rum mærke Guds nærvær på en anden måde, end vi gør det under en normal gudstjeneste. Frokost er inkluderet. Tilmelding: Marianne Fischermaf@km.dkeller mobil 2140 0685. Vi kan maksimalt være 12 deltagere. Vigtigt: Tag behageligt løst tøj på og medbring en pude, en yogamåtte og et tæppe.

28
sep

Giv folkekirken stemme i medierne

Vil du skrive klummer i lokalavisen eller et af dagbladene? Vil du være den, Deadline ringer til, når der er brug for præstens perspektiv? Vil du blande dig i de offentlige samtaler om alt fra X Factor og Netflix-serier til børn i fangelejre og vaccinepas, fx på de sociale medier? Så er det nu, du kan melde dig til et kursus, der er særlig tilrettelagt for præster. Helsingør Stift har i et samarbejde med Københavns Stift sørget for et program, der giver deltagerne baggrundsviden, redskaber og lyst til at deltage i den offentlige debat og til at bruge forskellige typer medier. Du bliver klædt på til – med din individuelle stemme og faglighed – at kommunikere kristendommens og folkekirkens relevans i samfundet gennem de analoge og digitale medier, der egner sig bedst til formålet. Se hele kursusbeskrivelsen her. Kursusdagene er: 28. og 29. september kl. 9-16 19. oktober kl. 13-16 9. november kl. 13-16 30. november 1. december kl. 9-16.

02
okt

Landemode

26
okt

Giv folkekirken stemme i medierne

Vil du skrive klummer i lokalavisen eller et af dagbladene? Vil du være den, Deadline ringer til, når der er brug for præstens perspektiv? Vil du blande dig i de offentlige samtaler om alt fra X Factor og Netflix-serier til børn i fangelejre og vaccinepas, fx på de sociale medier? Så er det nu, du kan melde dig til et kursus, der er særlig tilrettelagt for præster. Helsingør Stift har i et samarbejde med Københavns Stift sørget for et program, der giver deltagerne baggrundsviden, redskaber og lyst til at deltage i den offentlige debat og til at bruge forskellige typer medier. Du bliver klædt på til – med din individuelle stemme og faglighed – at kommunikere kristendommens og folkekirkens relevans i samfundet gennem de analoge og digitale medier, der egner sig bedst til formålet. Se hele kursusbeskrivelsen her. Kursusdagene er: 28. og 29. september kl. 9-16 19. oktober kl. 13-16 9. november kl. 13-16 30. november 1. december kl. 9-16.

30
okt

Diakoni-stiftsdag: Grøn diakoni

Program følger

09
nov

Giv folkekirken stemme i medierne

Vil du skrive klummer i lokalavisen eller et af dagbladene? Vil du være den, Deadline ringer til, når der er brug for præstens perspektiv? Vil du blande dig i de offentlige samtaler om alt fra X Factor og Netflix-serier til børn i fangelejre og vaccinepas, fx på de sociale medier? Så er det nu, du kan melde dig til et kursus, der er særlig tilrettelagt for præster. Helsingør Stift har i et samarbejde med Københavns Stift sørget for et program, der giver deltagerne baggrundsviden, redskaber og lyst til at deltage i den offentlige debat og til at bruge forskellige typer medier. Du bliver klædt på til – med din individuelle stemme og faglighed – at kommunikere kristendommens og folkekirkens relevans i samfundet gennem de analoge og digitale medier, der egner sig bedst til formålet. Se hele kursusbeskrivelsen her. Kursusdagene er: 28. og 29. september kl. 9-16 19. oktober kl. 13-16 9. november kl. 13-16 30. november 1. december kl. 9-16.

Vis flere

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.