Fortsæt til hovedindholdet
Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

14
aug.

Fyraftensmøde om prædikenen

Oplæg ved Marianne Gaarden om kollegial respons i vores prædikenpraksis og om den internationale udgivelse fra Vanderbilt Learning Together to Preach
I samarbejde med Københavns Stift

Målgruppe: Præster i Helsingør og Københavns stifter
Pris: Gratis.

Tilmelding: Til stiftets teologiske konsulent Karina Juhl Kande, kjk@km.dk, 21370011.


15
aug.

Forum for Pastorale Paradokser

Kurset henvender sig til præster
23. maj, 15. aug. og 5. sep.
Et teologisk studie- og samtaleforum for præster i Helsingør Stift i samarbejde med Center for Paradoksstudier ved Det Teologiske Fakultetet, Københavns Universitet
Arbejdet som præst kan være forbundet med modsætninger. De findes i vores samfund, i den kirkelige praksis og i den teologiske tænkning. Modsætninger og konflikter kan optræde på mere eller mindre krævende måder eller de kan ligefrem være berigende. Man kan nemt længes efter steder med det, der i daglig tale hedder højt til loftet, og man kan reflektere over følelser af, at jorden åbner sig under én eller over ståsteder, som kalder på forandring. Forestillingen om nye steder og måder og længslen efter ord, som rammer og udtrykker, er udgangspunktet for et nyt nutidigt, åbent studie- og samtaleinitiativ for præster i Helsingør Stift i samarbejde med Center for Paradoksstudier ved Det Teologiske Fakultetet, Københavns Universitet.
Før i tiden kaldtes den slags ofte læsegrupper, men i dag skal læsning indrettes for os, der ikke altid har så meget tid til at læse og tiltagende sættes i forbindelse med det, vi ser. Læsning hører sammen med iagttagelser, visioner og fantasi. Det vil vi forsøge at skabe mulighed for. Som studieinitiativ er dette en læse-, lytte- og samtalemulighed. Vores samtale tager denne sommer udgangspunkt i Augustins Bekendelser (oversat af Torben Damsholt, men har man en anden udgave, så går det fint) og vi mødes d. 23. maj, d. 15. august og d. 5. september alle dage kl. 10-12. Første gang læses I-VII Bog – Anden gang VIII-X Bog – Tredje gang XI-XIII.
Vi mødes ved Egedal Kirke (med mulighed for at blive lidt længere, hvis nogen vil spise frokost sammen efterfølgende). Adressen er Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.
Spørgsmål kan rettes til Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, leder af Center for Paradoksstudier: jst@teol.ku.dk, Tina Folke Drigsdahl, sognepræst ved Frederiksværk og Vinderød kirker: tfd@km.dk, eller Karina Juhl Kande, teologisk konsulent Helsingør Stift: kjk@km.dk
Tilmelding senest d. 20. maj til Karina Juhl Kande: 2137 0011 eller kjk@km.dk

27
aug.

Dagskursus: Konfirmander på Herrens mark

For hvem: Præster, konfirmandundervisere, kirke- og kulturmedarbejdere, religionspædagogiske konsulenter.

Med udgangspunkt i en aktuel konfirmandundersøgelse, tilbyder Center for Ungdomsstudier en enestående mulighed for at blive klogere på, hvad der rører sig blandt unge og få indsigt i konfirmanders motiver for at deltage i et konfirmandforløb og hvad der motiverer dem i undervisningen og i kirkerummet. Kurset giver desuden hel ny viden om, hvordan konfirmandforløb på en unik måde kan bidrage til unges trivsel, fællesskab og religiøse dannelse.

Kurset afholdes af projektleder Suzette Munksgaard fra CUR, Center for Ungdomsstudier.

Tilmelding: Religionspædagogisk konsulent Susanne Norsk Østrup Leiding på snl@km.dk.

28
aug.

Retrætedag for præster

Denne retrætedag er et tilbud til Helsingør Stifts præster om tilbagetrækning, refleksion og fordybelse, inden opstart på efterårets travle tid.

Den skønne præstegårdspark i Mårum vil rammesætte en dag, hvor stilheden og naturen skal skærpe vore sanser, så vi bliver mere opmærksom på, hvordan Gud virker i os.

Der vil være kaffe/the og frugt til dagen. Man medbringer selv frokost, underlag/tæppe og evt. badetøj (der er en lille badesø i haven)

Målgruppen er præster i Helsingør stift

Deltagelse er gratis

Tilmelding senest 20. august til sognepræst Betina Bolvig BBF@km.dk

Adresse: Mårum præstegård, Skovvej 13, 3220 Græsted.

Arrangør: Netværk for kristen spiritualitet i Helsingør stift

05
sep.

Forum for Pastorale Paradokser

Kurset henvender sig til præster
23. maj, 15. aug. og 5. sep.
Et teologisk studie- og samtaleforum for præster i Helsingør Stift i samarbejde med Center for Paradoksstudier ved Det Teologiske Fakultetet, Københavns Universitet
Arbejdet som præst kan være forbundet med modsætninger. De findes i vores samfund, i den kirkelige praksis og i den teologiske tænkning. Modsætninger og konflikter kan optræde på mere eller mindre krævende måder eller de kan ligefrem være berigende. Man kan nemt længes efter steder med det, der i daglig tale hedder højt til loftet, og man kan reflektere over følelser af, at jorden åbner sig under én eller over ståsteder, som kalder på forandring. Forestillingen om nye steder og måder og længslen efter ord, som rammer og udtrykker, er udgangspunktet for et nyt nutidigt, åbent studie- og samtaleinitiativ for præster i Helsingør Stift i samarbejde med Center for Paradoksstudier ved Det Teologiske Fakultetet, Københavns Universitet.
Før i tiden kaldtes den slags ofte læsegrupper, men i dag skal læsning indrettes for os, der ikke altid har så meget tid til at læse og tiltagende sættes i forbindelse med det, vi ser. Læsning hører sammen med iagttagelser, visioner og fantasi. Det vil vi forsøge at skabe mulighed for. Som studieinitiativ er dette en læse-, lytte- og samtalemulighed. Vores samtale tager denne sommer udgangspunkt i Augustins Bekendelser (oversat af Torben Damsholt, men har man en anden udgave, så går det fint) og vi mødes d. 23. maj, d. 15. august og d. 5. september alle dage kl. 10-12. Første gang læses I-VII Bog – Anden gang VIII-X Bog – Tredje gang XI-XIII.
Vi mødes ved Egedal Kirke (med mulighed for at blive lidt længere, hvis nogen vil spise frokost sammen efterfølgende). Adressen er Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.
Spørgsmål kan rettes til Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, leder af Center for Paradoksstudier: jst@teol.ku.dk, Tina Folke Drigsdahl, sognepræst ved Frederiksværk og Vinderød kirker: tfd@km.dk, eller Karina Juhl Kande, teologisk konsulent Helsingør Stift: kjk@km.dk
Tilmelding senest d. 20. maj til Karina Juhl Kande: 2137 0011 eller kjk@km.dk

12
sep.

Stiftskonference 2024: Et hav af himmeltoner - Musikalitet i teologi, liturgi og kunst

Vær med, når årets stiftskonference undersøger musikalitet i teologi, liturgi og kunst.


Der vil bl.a. være oplæg ved Svend Rune Havsteen (om musik i teologien), Julie Damlund (om musik som forkyndelse), Auður Ava Ólafsdóttir (om sproglig musikalitet), Lea Wierød Borcak (om hvorfor fællessang er så rædselsfuldt) og Martin Erik Andersen (om ånd og musikalitet i billedkunsten)

Hertil en talk mellem Jens Chr. Grøndahl, Christiane Gammeltoft-Hansen og Mikkel Gabriel Christoffersen (om liturgisk umusikalitet), samt oplæg og koncert v. Henrik Goldschmidt (om hvorvidt musik kan redde verden).

Læs hele programmet her: Et hav af himmeltoner


Tilmelding her


Vel mødt!

13
sep.

Konfirmandevent: Mødet med Jesus

Tag dine konfirmander med på en rejse tilbage i tiden, til dagene, hvor Jesus gik på jorden. Dér vil I møde mennesker, som fik forandret deres liv i mødet med Jesus.


Konfirmandevent 2024 er en oplagt teambuilding-dag for de nye konfirmandhold. Det forudsættes ikke at de ved noget om Jesu liv, når de kommer, bare at de er indstillet på en dag med sjove og udfordrende lege og opgaver.


Hvornår:

Fredag d. 13. september, start kl. 14.00

Lørdag d. 14. september, start kl. 10.00 og 13.30

Sted:

Frilandsmuseet i Brede, Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby


Tilmelding:

https://forms.gle/x58Vonqaks6p6EDn7

Spørgsmål er velkomne og kan sendes til: Dorte Ø. Christensen på doch@km.dk eller Elisabeth Krarup de Medeiros på ek@km.dk

18
sep.

Akademi for nyere præster

Sæt kryds i kalenderen til efterårets Akademi for nyere præster, hvor Christian Hjortkjær taler om Utilstrækkelighed sat i en pastoral kontekst.

Arrangementet er rettet mod nyere præster, der har gennemført ’Ny præst’-forløbet.


Tilmelding: Caroline Kollenberg Thisted på ckt@km.dk

Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Caroline Kollenberg Thisted: 3070 7626, ckt@km.dk.

24
sep.

DIALOG, IDENTITET OG ÅNDSFRIHED

Den Nordiske Dialogkonference
Nordiske majoritetskirker og det oprindelige religionsmøde belyst igennem Dialog, identitet og åndsfrihed.

Folkekirke & Religionsmøde inviterer til Den Nordiske Dialogkonference. Konferencen består af oplæg, workshops og erfaringsudveksling og er målrettet praktikere i de nordiske majoritetskirker.

Læs mere om konference, praktiske oplysninger og tilmelding her: Nordisk Dialogkonference
26
sep.

Spiritualitetens vej fra Paulus og til en nutidig spiritualitetspraksis.

Foredrag v. tidligere kursusleder v. FKUV Peter Ruge.

Vi vil blandt andet se på centrale temaer hos Paulus, som har mystikkens præg, og dernæst vise, hvordan de samme temaer kan omsættes til øvelser, bøn og meditation i en nutidig kristen spiritualitet, der i enkle former lader sig formidle i menigheden.

Målgruppen er præster i Helsingør stift

Pris: gratis

Tilmelding: Sognepræst Betina Bolvig BBF@km.dk

Arrangør: Netværk for kristen spiritualitet i Helsingør stift

29
sep.

Stiftsstævne: Kirken i syd i moderne tider

Stiftsdag i Helsingør Stift med fokus på ydre mission og Mission Afrikas arbejde.

Se dagens program her

Tilmelding til Glostrup Sogn senest 24. september: 4361 3310 eller glostrup.sogn@km.dk

Arrangør: Stiftsudvalget for Ydre Mission i Helsingør Stift og Glostrup Kirke.

01
okt.

Virtuelt Intromøde for nyansatte i Folkekirken

Invitation I samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd (LAM) afholdes et landsdækkende virtuelt introkursus for nyansatte i folkekirken.
Tilmelding til virtuelt kursus - Tryk her Der venter os en god dag med masser af information, ny viden og forhåbentlig gode samtaler på tværs af faggrupper og ansættelsessteder. I september modtager alle tilmeldte et link til Zoom. Du behøver ikke downloade Zoom. Husk derfor at oplyse rette mailadresse til tilmeldte kursist. Det er muligt at deltage i det virtuelle kursus fra såvel telefon, Ipad/tablet eller pc. I løbet af kurset inddeles alle tilmeldte i grupper.
Det virtuelle kursus forudsætter: at du har kamera og mikrofon, og at disse benyttesat du sidder uforstyrretat du følger hele undervisningen
I hensynet til inddeling i grupper, er det vigtigt at oplyse, hvis I sidder flere sammen. Vi glæder os til at se dig og / eller dine kolleger på skærmen den 1. oktober 2024 kl. 8:50
Har du praktiske spørgsmål forud for kurset, er du meget velkommen til at kontakte Mette Garder Jensen, Haderslev Stift på tlf.: 73 52 45 92 eller mail mgj@km.dk
Se også vedhæftede program.
05
okt.

Landemode

Dagen indledes med festgudstjeneste i Domkirken og fortsætter i festlige rammer med inspirerende oplæg, spisning og fællessang på Hotel Marienlyst.
"Landemodet er stiftets årsfest, hvor vi mødes på kryds og tværs af sogne og provstier, på tværs af land og by, og hvor det bliver tydeligt, at vi på tværs af vores forskelligheder udgør ét fællesskab," siger Peter Birch.
Alle valgte og fødte medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg og Stiftsråd er velkommen.


Tilmelding:

Menighedsrådsmedlemmer, kirkefunktionærer og præster tilmelder sig til menighedsrådets formand.

Formanden tilmelder senest den 23. august 2024 det samlede antal ved at indbetale 520 kr. pr. deltager til: Helsingør Stift, kontonr. 0216-4069030432.
Indbetalingen bedes mærket: "Tilmelding til landemode fra SOGNET menighedsråd." Det bemærkes, at tilmeldingen er bindende.
Deltagerbetalingen, der kan afholdes af kirkekassen, dækker bl.a. frokostbuffet, 1 øl/vand og kaffe/the.

22
okt.

Bibelselskabets stiftsarrangement

Bibelselskabets generalsekretær Johannes Baun fortæller om planerne med en ny oversættelse Bibelen 2036
Man vil kunne se udstillet bøger fra Bibelselskabet ved arrangementet.

Nærmere information kommer senere

Målgruppe: Alle
Sted: Vestervang Kirke

Pris: Gratis

Tilmelding: Kommer senere

26
okt.

Den spirituelle musik i praksis – om musikkens påvirkning af krop og sind i forbindelse med palliation, sorgforløb og kristen meditation

Dagen byder på to korte foredrag med efterfølgende minikoncert

Signe Lindstrøm har været ansat på hospice siden 2008, hun er ekstern lektor på AAU, arbejder med lindring af smerter hos både patienter og pårørende, har stor erfaring med traumebehandling for flygtninge, og underviser både i ind- og udland. Hun vil inddrage os i sit musikunivers med brug af bl.a. kalimba sansula, lyre og sang.

Dorte Didriksen er sognepræst i Bredballe, har en master i sjælesorg, er salmeanmelder, og synger i det danske Hildegard Ensemble. Hun vil fortælle os om Hildegard af Bingen, tale om virkningen af Hildegards musik i dag, og synge datidens spiritualitet frem.

Alle er velkomne, og det er gratis

Arrangør: Netværk for kristen spiritualitet i Helsingør stift

Vis flere

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til kommunikationskonsulent Benjamin Birk Christophersen på bbch@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.