Fortsæt til hovedindholdet
Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

06
jun

Diakoni i kirkedøren - kirketjenerens rolle og funktion

En kursusdag med lys på – og inspiration til – det daglige værtskab i kirken.

Kurset henvender sig til kirketjenere og øvrige ansatte, menighedsråd, kontaktpersoner m.fl.

Tilmelding:

Vi anbefaler hurtig tilmelding, da der kun er plads til 75 deltagere på kurset.

Sidste tilmelding er torsdag den 30. maj til: diakonikonsulent Thyge Enevoldsen, ten@km.dk (eller tlf. 72 32 52 22)

Det koster 50DKK at deltage.

Program:

9.00 Ankomst – kaffe og rundstykker

9.30 Velkomst og morgensalme

9.45 Kort præsentation ved bordene “Hvorfor er jeg her? Hvad vil jeg gerne ha’ ud af dagen?”

10.00 ”Hvad er diakoni? – og hvad betyder det for grundtonen i kirken?” v/ kirke- og kulturmedarbejder Anna-Marie Lauenstein, Islebjerg Kirke

11.00 Pause

11.15 En kirketjeners hverdag
„Afbrydelsernes vigtighed og tyranni” v/ kirketjener Gitte Hattens, Strandmarkskirken
„Small-talk: op- og ned-ture” v/ kirketjener Filip Friis Jakobsen, Præstevang Kirke
Samtaler ved bordene „Hvordan genkender jeg dette?”

12.00 Frokost

13.00 Kommunikation i kirkedøren – hvad er vigtigt? Tips & tricks til smalltalk og ved afbrydelser. v/ Grethe Muff Enevoldsen, kommunikationskonsulent og terapeut

14.30 Hvad tager du med dig fra i dag – samtale ved bordene og i plenum. Sang.

15.00 Tak for i dag

Kurset arrangeres af Diakoniudvalget i Helsingør Stift.

17
jun

Stiftskonvent for præster: Ora et labora?

Stiftskonventet inviterer til en samtale om alt det – med god tid!

Program udsendes via provstierne samt findes her.


Læs meget mere om Stiftskonventet her


Tilmelding foregår digitalt via linket nedenfor i Forms:
https://forms.office.com/e/tg6p05Z8kB
Emeriti bedes tilmelde sig via mail direkte til Thomas Gylnæs Nielsen (tgn@km.dk).
I forbindelse med den elektroniske tilmelding bedes man samtidig sende en mail til provsten vedr. deltagelse i kurset. Vi bekræfter modtagelsen af tilmeldinger efter tilmeldingsfristen, men vær opmærksom på selv at notere de afgivne oplysninger, da de ikke vil fremgå af kvitteringen.
Tilmeldingsfrist: 2. juni
24
jun

Pilgrimsvandringer i Jægerspris

Netværk for kristen spiritualitet i Helsingør Stift arrangerer pilgrimsvandringer i Jægerspris.

”I uge 26 mødes vi hver morgen kl. 9 i Draaby Kirke, og slutter samme sted ca. kl. 16. Ruten er 20 km. lang, og bevæger sig igennem den smukkeste natur. Tiden veksler imellem samtale, forskellige bønsformer og lange stræk af stilhed. Hver dag har sit eget pilgrimsord, mens ruten er den samme alle 7 dage. Den stille gentagelse trækker os langsomt væk fra bekymringer og travlhed og over i åbenhed og sindsro,” skriver Bettina Niemann Krarup, sognepræst i Gerlev, Draaby og Skoven Pastorat

Tilmelding til Bettina Niemann Krarup: 2022 1968 eller Benk@km.dk

Husk mad og drikke, gode vandrestøvler og en salmebog. Pilgrimsvandringerne er for alle.

14
aug

Fyraftensmøde om prædikenen

Oplæg ved Marianne Gaarden om kollegial respons i vores prædikenpraksis og om den internationale udgivelse fra Vanderbilt Learning Together to Preach
I samarbejde med Københavns Stift

Målgruppe: Præster i Helsingør og Københavns stifter
Pris: Gratis.

Tilmelding: Til stiftets teologiske konsulent Karina Juhl Kande, kjk@km.dk, 21370011.


15
aug

Forum for Pastorale Paradokser

Kurset henvender sig til præster
23. maj, 15. aug. og 5. sep.
Et teologisk studie- og samtaleforum for præster i Helsingør Stift i samarbejde med Center for Paradoksstudier ved Det Teologiske Fakultetet, Københavns Universitet
Arbejdet som præst kan være forbundet med modsætninger. De findes i vores samfund, i den kirkelige praksis og i den teologiske tænkning. Modsætninger og konflikter kan optræde på mere eller mindre krævende måder eller de kan ligefrem være berigende. Man kan nemt længes efter steder med det, der i daglig tale hedder højt til loftet, og man kan reflektere over følelser af, at jorden åbner sig under én eller over ståsteder, som kalder på forandring. Forestillingen om nye steder og måder og længslen efter ord, som rammer og udtrykker, er udgangspunktet for et nyt nutidigt, åbent studie- og samtaleinitiativ for præster i Helsingør Stift i samarbejde med Center for Paradoksstudier ved Det Teologiske Fakultetet, Københavns Universitet.
Før i tiden kaldtes den slags ofte læsegrupper, men i dag skal læsning indrettes for os, der ikke altid har så meget tid til at læse og tiltagende sættes i forbindelse med det, vi ser. Læsning hører sammen med iagttagelser, visioner og fantasi. Det vil vi forsøge at skabe mulighed for. Som studieinitiativ er dette en læse-, lytte- og samtalemulighed. Vores samtale tager denne sommer udgangspunkt i Augustins Bekendelser (oversat af Torben Damsholt, men har man en anden udgave, så går det fint) og vi mødes d. 23. maj, d. 15. august og d. 5. september alle dage kl. 10-12. Første gang læses I-VII Bog – Anden gang VIII-X Bog – Tredje gang XI-XIII.
Vi mødes ved Egedal Kirke (med mulighed for at blive lidt længere, hvis nogen vil spise frokost sammen efterfølgende). Adressen er Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.
Spørgsmål kan rettes til Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, leder af Center for Paradoksstudier: jst@teol.ku.dk, Tina Folke Drigsdahl, sognepræst ved Frederiksværk og Vinderød kirker: tfd@km.dk, eller Karina Juhl Kande, teologisk konsulent Helsingør Stift: kjk@km.dk
Tilmelding senest d. 20. maj til Karina Juhl Kande: 2137 0011 eller kjk@km.dk

27
aug

Dagskursus: Konfirmander på Herrens mark

For hvem: Præster, konfirmandundervisere, kirke- og kulturmedarbejdere, religionspædagogiske konsulenter.

Med udgangspunkt i en aktuel konfirmandundersøgelse, tilbyder Center for Ungdomsstudier en enestående mulighed for at blive klogere på, hvad der rører sig blandt unge og få indsigt i konfirmanders motiver for at deltage i et konfirmandforløb og hvad der motiverer dem i undervisningen og i kirkerummet. Kurset giver desuden hel ny viden om, hvordan konfirmandforløb på en unik måde kan bidrage til unges trivsel, fællesskab og religiøse dannelse.

Kurset afholdes af projektleder Suzette Munksgaard fra CUR, Center for Ungdomsstudier.

Tilmelding: Religionspædagogisk konsulent Susanne Norsk Østrup Leiding på snl@km.dk.

28
aug

Retrætedag for præster

Denne retrætedag er et tilbud til Helsingør Stifts præster om tilbagetrækning, refleksion og fordybelse, inden opstart på efterårets travle tid.

Den skønne præstegårdspark i Mårum vil rammesætte en dag, hvor stilheden og naturen skal skærpe vore sanser, så vi bliver mere opmærksom på, hvordan Gud virker i os.

Der vil være kaffe/the og frugt til dagen. Man medbringer selv frokost, underlag/tæppe og evt. badetøj (der er en lille badesø i haven)

Målgruppen er præster i Helsingør stift

Deltagelse er gratis

Tilmelding senest 20. august til sognepræst Betina Bolvig BBF@km.dk

Adresse: Mårum præstegård, Skovvej 13, 3220 Græsted.

Arrangør: Netværk for kristen spiritualitet i Helsingør stift

05
sep

Forum for Pastorale Paradokser

Kurset henvender sig til præster
23. maj, 15. aug. og 5. sep.
Et teologisk studie- og samtaleforum for præster i Helsingør Stift i samarbejde med Center for Paradoksstudier ved Det Teologiske Fakultetet, Københavns Universitet
Arbejdet som præst kan være forbundet med modsætninger. De findes i vores samfund, i den kirkelige praksis og i den teologiske tænkning. Modsætninger og konflikter kan optræde på mere eller mindre krævende måder eller de kan ligefrem være berigende. Man kan nemt længes efter steder med det, der i daglig tale hedder højt til loftet, og man kan reflektere over følelser af, at jorden åbner sig under én eller over ståsteder, som kalder på forandring. Forestillingen om nye steder og måder og længslen efter ord, som rammer og udtrykker, er udgangspunktet for et nyt nutidigt, åbent studie- og samtaleinitiativ for præster i Helsingør Stift i samarbejde med Center for Paradoksstudier ved Det Teologiske Fakultetet, Københavns Universitet.
Før i tiden kaldtes den slags ofte læsegrupper, men i dag skal læsning indrettes for os, der ikke altid har så meget tid til at læse og tiltagende sættes i forbindelse med det, vi ser. Læsning hører sammen med iagttagelser, visioner og fantasi. Det vil vi forsøge at skabe mulighed for. Som studieinitiativ er dette en læse-, lytte- og samtalemulighed. Vores samtale tager denne sommer udgangspunkt i Augustins Bekendelser (oversat af Torben Damsholt, men har man en anden udgave, så går det fint) og vi mødes d. 23. maj, d. 15. august og d. 5. september alle dage kl. 10-12. Første gang læses I-VII Bog – Anden gang VIII-X Bog – Tredje gang XI-XIII.
Vi mødes ved Egedal Kirke (med mulighed for at blive lidt længere, hvis nogen vil spise frokost sammen efterfølgende). Adressen er Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.
Spørgsmål kan rettes til Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, leder af Center for Paradoksstudier: jst@teol.ku.dk, Tina Folke Drigsdahl, sognepræst ved Frederiksværk og Vinderød kirker: tfd@km.dk, eller Karina Juhl Kande, teologisk konsulent Helsingør Stift: kjk@km.dk
Tilmelding senest d. 20. maj til Karina Juhl Kande: 2137 0011 eller kjk@km.dk

12
sep

Stiftskonference 2024: Et hav af himmeltoner - Musikalitet i teologi, liturgi og kunst

Vær med, når årets stiftskonference undersøger musikalitet i teologi, liturgi og kunst.


Der vil bl.a. være oplæg ved Svend Rune Havsteen (om musik i teologien), Julie Damlund (om musik som forkyndelse), Auður Ava Ólafsdóttir (om sproglig musikalitet), Lea Wierød Borcak (om hvorfor fællessang er så rædselsfuldt) og Martin Erik Andersen (om ånd og musikalitet i billedkunsten)

Hertil en talk mellem Jens Chr. Grøndahl, Christiane Gammeltoft-Hansen og Mikkel Gabriel Christoffersen (om liturgisk umusikalitet), samt oplæg og koncert v. Henrik Goldschmidt (om hvorvidt musik kan redde verden).

Læs hele programmet her: Et hav af himmeltoner


Tilmelding her


Vel mødt!

13
sep

Konfirmandevent: Mødet med Jesus

Tag dine konfirmander med på en rejse tilbage i tiden, til dagene, hvor Jesus gik på jorden. Dér vil I møde mennesker, som fik forandret deres liv i mødet med Jesus.


Konfirmandevent 2024 er en oplagt teambuilding-dag for de nye konfirmandhold. Det forudsættes ikke at de ved noget om Jesu liv, når de kommer, bare at de er indstillet på en dag med sjove og udfordrende lege og opgaver.


Hvornår:

Fredag d. 13. september, start kl. 14.00

Lørdag d. 14. september, start kl. 10.00 og 13.30

Sted:

Frilandsmuseet i Brede, Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby


Tilmeldingen åbner tirsdag d. 4.6. kl. 10.00

Spørgsmål er velkomne og kan sendes til: Dorte Ø. Christensen på doch@km.dk eller Elisabeth Krarup de Medeiros på ek@km.dk

18
sep

Akademi for nyere præster

Sæt kryds i kalenderen til efterårets Akademi for nyere præster, hvor Christian Hjortkjær taler om Utilstrækkelighed sat i en pastoral kontekst.

Arrangementet er rettet mod nyere præster, der har gennemført ’Ny præst’-forløbet.

Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Caroline Kollenberg Thisted: 3070 7626, ckt@km.dk.

24
sep

DIALOG, IDENTITET OG ÅNDSFRIHED

Den Nordiske Dialogkonference
Nordiske majoritetskirker og det oprindelige religionsmøde belyst igennem Dialog, identitet og åndsfrihed.

Folkekirke & Religionsmøde inviterer til Den Nordiske Dialogkonference. Konferencen består af oplæg, workshops og erfaringsudveksling og er målrettet praktikere i de nordiske majoritetskirker.

Læs mere om konference, praktiske oplysninger og tilmelding her: Nordisk Dialogkonference
26
sep

Spiritualitetens vej fra Paulus og til en nutidig spiritualitetspraksis.

Foredrag v. tidligere kursusleder v. FKUV Peter Ruge.

Vi vil blandt andet se på centrale temaer hos Paulus, som har mystikkens præg, og dernæst vise, hvordan de samme temaer kan omsættes til øvelser, bøn og meditation i en nutidig kristen spiritualitet, der i enkle former lader sig formidle i menigheden.

Målgruppen er præster i Helsingør stift

Pris: gratis

Tilmelding: Sognepræst Betina Bolvig BBF@km.dk

Arrangør: Netværk for kristen spiritualitet i Helsingør stift

29
sep

Stiftsstævne: Mission Afrika

Dato: 29. september 2024

Sted: Glostrup Kirke

Emne: Mission Afrika v/ generalsekretær Jørn Blohm Knudsen. Muligvis deltager et gospelkor.

05
okt

Landemode

Dagen indledes med festgudstjeneste i Domkirken og fortsætter i festlige rammer med inspirerende oplæg, spisning og fællessang på Hotel Marienlyst.
"Landemodet er stiftets årsfest, hvor vi mødes på kryds og tværs af sogne og provstier, på tværs af land og by, og hvor det bliver tydeligt, at vi på tværs af vores forskelligheder udgør ét fællesskab," siger Peter Birch.
Alle valgte og fødte medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg og Stiftsråd er velkommen.


Tilmelding:

Menighedsrådsmedlemmer, kirkefunktionærer og præster tilmelder sig til menighedsrådets formand.

Formanden tilmelder senest den 23. august 2024 det samlede antal ved at indbetale 520 kr. pr. deltager til: Helsingør Stift, kontonr. 0216-4069030432.
Indbetalingen bedes mærket: "Tilmelding til landemode fra SOGNET menighedsråd." Det bemærkes, at tilmeldingen er bindende.
Deltagerbetalingen, der kan afholdes af kirkekassen, dækker bl.a. frokostbuffet, 1 øl/vand og kaffe/the.

Vis flere

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til kommunikationskonsulent Benjamin Birk Christophersen på bbch@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.