Fortsæt til hovedindholdet
Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

27
feb

Præstekursus: Når tiden er vigtig v. Trine Kolding

Når tiden er vigtig

Gode arbejdsvaner, der skaber mere tid, fokus og overskud v/ Trine Kolding

Giv dine arbejdsvaner et serviceeftersyn! Kan du gøre ting nemmere, smartere eller mere hensigtsmæssigt? Hvad skal der til for at lægge tidsrealistiske planer – og hvordan få inspiration til at håndtere afbrydelser og styrke dit fokus? Få dertil en metode til effektiv mailhåndtering og smarte Outlook-tips.

Trine Kolding er underviser, forfatter og tidscoach med speciale i personlig effektivitet og planlægning. Baggrund: CBS, Danmarks Pædagogiske Universitet, proceskonsulen v/Rambøll samt certificeret coach.

Kursus i arbejdstilrettelæggelse

Tid: tirsdag d. 27. februar kl. 10-14.

Sted: Sankt Jakobs Kirke, Østerbrogade 59, 2100 København

Tilmelding senest 8. februar:

Helsingør stift, Karina Juhl Kande kjk@km.dk

Københavns stift, Pia Nordin Christensen pnc@km.dk

Arrangører: Udvalget for efteruddannelse i Helsingør stift og Københavns stift.

28
feb

Kursus: Børnetjenesten - børn i kirken

Helsingør stift inviterer i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter til kursus i Børnetjenesten – et tilbud fra den lokale folkekirke til de ældste børn i børnehaven.

Børnetjenesten er et lærerigt, kreativt og kulturformidlende tilbud, hvor de ældste børnehavebørn (5-6 år) besøger deres lokale kirke. Børnene deltager i seks højtider over et år, hvor mødet med en aktuel begivenhed (fastelavn, påske, pinse, høst, allehelgen og jul) bliver kombineret med begreber som fællesskab og ensomhed, håb, ånd, taknemmelighed, død, glæde og liv. Formen er en kombination af konkrete kreative aktiviteter, samtale, undren, fællessang og refleksion. Børnetjenesten er ikke-forkyndende, ligesom man kender det fra f.eks. skoletjenesten/skole-kirke-samarbejdet.

Efter kurset er du klædt på til at kunne starte jeres egen lokale Børnetjeneste, og er blevet introduceret til Børnetjenestens manual og værktøjskasse.

Praktisk info

Hvornår: 28.februar kl. 10-16

Hvor: Helleruplund kirke, Bernstorffsvej 73, 2900 Hellerup

Pris: Kurset er gratis (inkl. forplejning). Det er muligt at købe manualen til Børnetjenesten på kurset (pris: 350 kr.)

Målgruppe: alle ansatte og frivillige, der arbejder med eller ønsker at arbejde med børn i kirken

Tilmelding: snl@km.dk – Susanne Norsk Leiding, Helsingør Stifts religionspædagogiske konsulent for børn og unge.

Kontakt ved spørgsmål: snl@km.dk – 21544453.

Der er plads til 30-40 personer på kurset – som udgangspunkt max 2. deltagere pr. sogn.

28
feb

Workshop om menighedsrådsvalget 2024

Helsingør Sydøst Distriktsforening inviterer til workshop om det kommende menighedsrådsvalg.

Kom med og bliv klædt godt på til valget.

Læs mere om workshoppen her.

06
mar

Akademi for nyere præster

Folkekirken er en mangfoldig arbejdsplads med faggrupper og generationer, der har forskellig grad af fortrolighed med de(n) folkekirkelige kultur(er). Peter Lodberg, tidl. professor i teologi på Aarhus Universitet og ulønnet hjælpepræst gennem 30 år, vil lægge op til en samtale om, hvad generationsforskelle og kulturforskelle i folkekirken kan betyde for pastoral bevidsthed og embedssyn.

Program:

9.30-10.00: Morgenkaffe og kollegial samtale

10.00-12.00: Peter Lodberg

12.00-12.45: Frokost

12.45-13.00: Oplæg til samtaler v. Mette Hald Mikkelsen og Benjamin Sloth Jensen

13.00-13.45: Gruppesamtaler

13.45 Kort opsamling og afrunding

Arrangementet er rettet mod nyere præster, der har gennemført ’Ny præst’-forløbet.

Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Caroline Kollenberg Thisted: 3070 7626, ckt@km.dk.

07
mar

Folkekirkens sorgkonference: Sammen om sorgen - ind i fællesskabet

Vi vil sætte fokus på den nyeste viden, de bedste idéer, erfaringer og det særligt kirkelige udgangspunkt, når folkekirkens sorgkonference løber af stablen i marts 2024.

Konferencen er for alle, der interesserer sig for sorgarbejde i kirkeligt regi – hvad enten du er ansat, frivillig eller ekstern aktør.

Undervejs vil der være noget til alle, når en perlerække kompetente mennesker holde oplæg og parallelsessioner. Der vil være tid at lære ved at lytte, tale, synge og sludre.

Dagen indeholder fire oplæg i plenum, samt mulighed for at vælge mellem otte inspirerende oplæg, der behandler forskellige tematikker i mindre grupper.

Læs mere og find programmet her

11
mar

Workshop om menighedsrådsvalget 2024

Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd inviterer til workshop om det kommende menighedsrådsvalg.

Kom med og bliv klædt godt på til valget.

Læs mere om workshoppen her

12
mar

Helsingør Stifts Arbejdsmiljøudvalg holder 'Gå-hjem-møde'

Målgruppe: medlemmer af menighedsrådet, kirkefunktionærer og præster

Aftenen er arrangeret af Arbejdsmiljøudvalget som har inviteret Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning (FAR) til at holde et oplæg om den store arbejdsmiljøundersøgelse, som alle i folkekirken havde mulighed for at udfylde i efteråret 2023 og som 53% har svaret på.

FAR vil gå i dybden på udvalgte områder, hvor undersøgelsen viser, at der skal ske en indsats og komme med nogle bud på, hvad vi kan gøre.

Der vil blive serveret en let forplejning i form af sandwich.


Tilmeld dig her inden d. 9. marts

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KWIbeXDs0EalOFOipAzteK23nU4iYuFFj26jG8B6FS9UMjRRSTRNUE00NE9CWUw1QVhUNEkzQVJXOS4u

Praktisk information:

12. marts 2024 kl. 17.00 - 20.00 i Lyngby Sognegård - Stades Krog 9, 2800 Kgs. Lyngby

300-600 meter fra stationer med S-tog, busser og lokalbane

Offentlig bil-parkering tæt på Sognegården

13
mar

Temadag for præster: Bøn i bevægelse

Udbydes af Helsingør Stifts ”Netværk for kristen spiritualitet”.

’Bøn i bevægelse’ er en meditationsform, hvor man benytter langsomme bevægelser sammen med enkle ord, som hjælp til at falde til ro og være til stede i Guds kærlige nærvær.

Kaja Muldbjerg Kruse vil introducere ’bøn i bevægelse’ og tankerne bag denne trospraksis og guide ind bønnen.

Vi vil lytte til praksiserfaringer fra Glostrup Provsti – og drøfte hvordan ’bøn i bevægelse’ kan anvendes og berige det kirkelige arbejde både blandt voksne og børn.

Vores ’bøn i bevægelse’-praksis den eftermiddag vil forberede os til at være i påskens budskab. Om at lade livet genopstå i os. Inspireret af Margareta Melins lille kerneord:

”Kristus i mig er en kilde til liv

Jeg er i Kristus en kilde til liv”

Temadagen er gratis

Tilmelding og yderlige information: Sognepræst Betina Bolvig bbf@km.dk

14
mar

Helsingør Stifts Arbejdsmiljøudvalg holder 'Gå-hjem-møde'

Målgruppe: medlemmer af menighedsrådet, kirkefunktionærer og præster

Aftenen er arrangeret af Arbejdsmiljøudvalget som har inviteret Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning (FAR) til at holde et oplæg om den store arbejdsmiljøundersøgelse, som alle i folkekirken havde mulighed for at udfylde i efteråret 2023 og som 53% har svaret på.

FAR vil gå i dybden på udvalgte områder, hvor undersøgelsen viser, at der skal ske en indsats og komme med nogle bud på, hvad vi kan gøre.

Der vil blive serveret en let forplejning i form af sandwich.

Tilmelding via nedenstående link inden 9. marts 2024

Praktisk information:

14. marts 2024 kl. 17.00 - 20.00 i Vejleå Kirke - Ishøj Blvd. 1, 2635 Ishøj

Der er mulighed for parkering i kælderen under kirken

02
apr

Skriv bedre prædikener med Josefine Klougart

Skriveworkshop v/ Josefine Klougart og redaktør Jakob Sandvad

Målgruppe: Præster i Helsingør og Københavns stifter

I sin roman ”Alt dette kunne du få” skriver forfatter Josefine Klougart:

Et menneskes hele bevidsthed kan samle sig omkring et lille messinghængsel med en kraft, der langt overgår den, med hvilken man kaster sig over de største filosofiske problemer. Intellektet kan aldrig mønstre en så dyb og kompleks erkendelse som den man når ved sindets stødvise indsigt i det konkretes uendelige rigdom og dybde. Hele den vestlige filosofihistorie kan intet stille op over for et messinghængsel, en knæhase eller erindringen om at løfte en isflage af hestenes vand en nat i januar.

På en workshop undersøger vi sammen gennem skriveøvelser og fælleslæsninger hvordan man kan skrive prædikener med udgangspunkt i erfaringer og sansninger. Og vi udforsker hvordan en mere fænomenologisk, litterær tilgang til prædikenen som genre kan være med til at løfte vores egne tekster og skabe kaste nyt lys på de kendte teologiske tekster og grundbegreber.

Pris: Gratis

Sted: Hellerup Sognegård, Margrethevej 7B, 2900 Hellerup

Der er begrænset antal pladser. Det er en betingelse, at man kan deltage fuldt i begge kursusdage (2. april og 24. april).

Tilmelding til teologisk konsulent Karina Juhl Kande, kjk@km.dk, senest 15. marts

03
apr

Arbejdsmiljødøgn for provstiernes AM-grupper

Den 3.-4. april 2024 afholdes det supplerende arbejdsmiljøkursus for stiftets arbejdsmiljørepræsentanter og provster som tilsammen udgør arbejdsmiljøgrupperne lokalt i hvert provsti.

23
apr

Kursusdag: Kirke med demensramte

For præster, organister, KK-medarbejdere, frivillige og andre, som er interesserede i arbejdet med at være kirke for ældre og demensramte. Kursusdag om gudstjeneste med demensramte med mulighed for at møde Mette Gautier og Christine Toft Kristensen, der har skrevet bogen ‘Kirke med demensramte’. De vil på dagen præsentere tankerne bag deres arbejde. Om eftermiddagen vil der være workshops om musikken, det pastoral-liturgiske, og drøftelse om samarbejdet mellem kirke og plejehjem.
24
apr

Skriv bedre prædikener med Josefine Klougart

Skriveworkshop v/ Josefine Klougart og redaktør Jakob Sandvad

Målgruppe: Præster i Helsingør og Københavns stifter

I sin roman ”Alt dette kunne du få” skriver forfatter Josefine Klougart:

Et menneskes hele bevidsthed kan samle sig omkring et lille messinghængsel med en kraft, der langt overgår den, med hvilken man kaster sig over de største filosofiske problemer. Intellektet kan aldrig mønstre en så dyb og kompleks erkendelse som den man når ved sindets stødvise indsigt i det konkretes uendelige rigdom og dybde. Hele den vestlige filosofihistorie kan intet stille op over for et messinghængsel, en knæhase eller erindringen om at løfte en isflage af hestenes vand en nat i januar.

På en workshop undersøger vi sammen gennem skriveøvelser og fælleslæsninger hvordan man kan skrive prædikener med udgangspunkt i erfaringer og sansninger. Og vi udforsker hvordan en mere fænomenologisk, litterær tilgang til prædikenen som genre kan være med til at løfte vores egne tekster og skabe kaste nyt lys på de kendte teologiske tekster og grundbegreber.

Pris: Gratis

Sted: Hellerup Sognegård, Margrethevej 7B, 2900 Hellerup

Der er begrænset antal pladser. Det er en betingelse, at man kan deltage fuldt i begge kursusdage (2. april og 24. april).

Tilmelding til teologisk konsulent Karina Juhl Kande, kjk@km.dk, senest 15. marts

24
apr

FUV Stiftskursus 2024: Koks i konfirmandstuen

Målgruppe: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere.

Pris: Gratis.

Kurset arrangeres af: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med det religionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter.

Tilmelding til: snl@km.dk senest 14. april.

Hvad handler det om?

Det skal være rart at gå til konfirmationsforberedelse, og det skal være rart at undervise konfirmander! Sådan er det desværre ikke altid. Derfor sætter FUV Stiftskursus i år fokus på konfirmationsforberedelsen og adresserer de udfordringer, som mange oplever i disse år. Stiftskurset varetages af Rasmus Alenkær, tidligere lærer, nu autoriseret psykolog, Ph.d.

Med afsæt i forskning omkring undervisningsforstyrrende uro, klasseledelse og inklusion vil han dels indramme det pædagogiske værtskabsbegreb teoretisk og dernæst sætte det i relation til konkret praksis. Essentielt handler “pædagogisk værtskab” om at understøtte en struktur, en personlig stil og et medansvar hos børnene, der gør, at alle - både børn og voksne føler sig velkomne.

Kurset vil derfor bidrage med både viden og konkrete pædagogiske redskaber, der kan anvendes i praksis. I forlængelse af Rasmus’ oplæg vil vi sammen arbejde med, hvordan den nye viden og de nye redskaber kan implementeres i vores egen praksis. Den proces varetages af religionspædagogiske konsulent Susanne Norsk Østrup Leiding.

23
maj

Introkursus for nyansatte i folkekirken

For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus.

Kurset er obligatorisk for alle, der efter den 1. november 2022 er blevet ansat første gang i en stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer.

Kurset begynder kl. 8.30 og afsluttes kl. 16.45. Kursisterne skal deltage hele dagen. Da kurset er en hel arbejdsdag, kan der ikke kombineres med tjeneste samme dag. Sidste punkt på programmet er evaluering og efterfølgende udlevering af deltagerbevis.

Deltagelse i kurset er gratis. Der er fuld forplejning hele dagen. Arbejdsgiveren skal betale løn og udgifter til transport.

Indhold

Kurset vil byde på en oplæg om emnerne:

Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke Folkekirkens opbygning og ’hvor kommer pengene fra?’ Folkekirken som vores fælles arbejdsplads Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser Sognet som en del af en sammenhæng

Link til tilmelding kommer senere.

Vis flere

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til kommunikationskonsulent Benjamin Birk Christophersen på bbch@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.