Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

21
sep

Gå hjem-møde med stiftsadministrationen

Stiftsadministration inviterer til både spørgsmål og gå hjem-møde ved dette arrangement for menighedsrådene. Læs mere, bl.a. om tilmelding, her.
23
sep

Diakoni på kirkegården

Diakoni på kirkegården
Fyraftensmøde for kirkegårdspersonale, præster, øvrige ansatte og menighedsråd Arrangeret af Diakoniudvalget i Helsingør Stift i samarbejde med Frederikssund Provsti. Program følger.


24
sep

Yoga i folkekirken

Kursus om yoga i folkekirken – en praktisk og reflekterende dag, hvor vi sammen undersøger, hvad yoga kan i folkekirke-regi. (Kurset er overtegnet)

Dagen vil være en kombination af praksis, konstruktiv refleksion og brainstorm. Der vil være to oplæg med praksis i kirkerummet og tid til at vi deler vores erfaringer med forskellige former for yoga i folkekirken med hinanden.

Psykiatripræst og yogainstruktør Susanne Engberg vil komme med et oplæg om hvordan fysisk bevægelse og åndedrættet kan påvirke vores velbefindende, tanker og energi.

Hatha er en samlet betegnelse for al bevægelsesyoga og i dette modul er det præcis, hvad vi skal: bevæge os! Susanne inviterer os til en yogatime, hvor krop, bevægelse, stræk og åndedræt er i centrum. En time hvor alle kan være med, men også blive udfordret. Hvor vi har mulighed for at opleve, at når vi hjælper hinanden, kan verden vende på hoved. Og måske er vi et lidt andet sted med os selv og med hinanden, når timen er forbi.

Præst og yoganidra instruktør Elisabeth Arendt vil efter frokost invitere os med på en yoganidra rejse. Yoganidra betyder yogasøvn. I modsætning til hatha yoga, så kræves der intet fysisk af udøveren af yoganidra, andet end at vi forsøger at slappe helt af. Gennem ord og stilhed guides vi ind i et magisk rum, hvor vi kan opleve en indre fred. Måske kan vi i dette rum mærke Guds nærvær på en anden måde, end vi gør det under en normal gudstjeneste.


Frokost er inkluderet.

Tilmelding: Marianne Fischer maf@km.dk eller mobil 2140 0685.

Vi kan maksimalt være 12 deltagere.

Vigtigt: Tag behageligt løst tøj på og medbring en pude, en yogamåtte og et tæppe.


28
sep

Giv folkekirken stemme i medierne

Vil du skrive klummer i lokalavisen eller et af dagbladene? Vil du være den, Deadline ringer til, når der er brug for præstens perspektiv? Vil du blande dig i de offentlige samtaler om alt fra X Factor og Netflix-serier til børn i fangelejre og vaccinepas, fx på de sociale medier?

Så er det nu, du kan melde dig til et kursus, der er særlig tilrettelagt for præster. Helsingør Stift har i et samarbejde med Københavns Stift sørget for et program, der giver deltagerne baggrundsviden, redskaber og lyst til at deltage i den offentlige debat og til at bruge forskellige typer medier. Du bliver klædt på til – med din individuelle stemme og faglighed – at kommunikere kristendommens og folkekirkens relevans i samfundet gennem de analoge og digitale medier, der egner sig bedst til formålet.

Se hele kursusbeskrivelsen her.

Kursusdagene er:
28. og 29. september kl. 9-16 19. oktober kl. 13-16 9. november kl. 13-16 30. november 1. december kl. 9-16.
29
sep

Gerontopædagogisk temadag

Gerontopædagogisk temadag om plejehjemsgudstjenester

Menighedsråd og præster bruger megen tid og kræfter på at drøfte, hvad man kan gøre for børnefamilierne og de unge for at tiltrække dem. Man hører ikke så ofte de samme spørge, hvad vi kan gøre for at opkvalificere kirkens tilbud til den aldersgruppe, hvor medlemsprocenten er højst, og hvor kendskabet og kærligheden til kirke og kristendom er solidt og godt – men hvor det kniber både fysisk og åndeligt med at deltage i kirkelivet. Det vil dette kursus forsøge at hjælpe med at ændre på. Det vil være et kursus, som både har en teoretisk og en praktisk del, så man forhåbentlig kan komme inspireret hjem i sognet og se på plejehjemsandagter og ældrearbejde i det hele taget, fra en anden synsvinkel.

Tilmelding til Bodil Olesen boo@km.dk, tlf. 4970 0035 senest fredag d. 17. september.

Se hele programmet her.


30
sep

Stiftssamtale: "Hvad f*ck er et sogn?"

”Hvad f*ck er et sogn?”


Stiftssamtale: Under coronakrisen blev ledelsen af folkekirken stærkt udfordret. For hvem havde beføjelserne til at gå ind og tage beslutninger? Menighedsrådene eller præsterne? Biskopperne eller kirkeministeren? Blev der ved den lejlighed sat ekstra fokus på ledelsesmæssige strukturer, der længe har trængt til at blive ændret? Eller fungerer det stort set godt, sådan som det nu engang er?

Oplæg ved

Kirsten Jørgensen, provst på Frederiksberg

Kåre Gade, redaktør for Kirke.dk


Entre: 50 kroner


Læs om stiftssamtalerne her


02
okt

Landemode

26
okt

Giv folkekirken stemme i medierne

Vil du skrive klummer i lokalavisen eller et af dagbladene? Vil du være den, Deadline ringer til, når der er brug for præstens perspektiv? Vil du blande dig i de offentlige samtaler om alt fra X Factor og Netflix-serier til børn i fangelejre og vaccinepas, fx på de sociale medier?

Så er det nu, du kan melde dig til et kursus, der er særlig tilrettelagt for præster. Helsingør Stift har i et samarbejde med Københavns Stift sørget for et program, der giver deltagerne baggrundsviden, redskaber og lyst til at deltage i den offentlige debat og til at bruge forskellige typer medier. Du bliver klædt på til – med din individuelle stemme og faglighed – at kommunikere kristendommens og folkekirkens relevans i samfundet gennem de analoge og digitale medier, der egner sig bedst til formålet.


Se hele kursusbeskrivelsen her.
Kursusdagene er:
28. og 29. september kl. 9-16 19. oktober kl. 13-16 9. november kl. 13-16 30. november 1. december kl. 9-16.
30
okt

Diakoni-stiftsdag: Grøn diakoni

Diakoni-stiftsdag i Helsingør Stift - for menighedsrådsmedlemmer, kirkeligt ansatte og frivillige i menighedspleje/diakoni.
Pris Deltagelse i Diakoni-stiftsdag koster 50,- kr. (inkl. forplejning).
Tilmelding senest den 25. oktober til diakonikonsulent Thyge Enevoldsen – mail: ten@km.dk eller tlf. 72 32 52 22
02
nov

Stiftssamtale: Hvem er vi? – Hvem kunne vi være?

Hvem er vi? – Hvem kunne vi være?


Stiftssamtale: Befolkningen er under forandring og dermed også den danske folkekirke. Eller hvor godt følges de to ad? Er folkekirken blevet en kirke for gammeldanskere, hvor de nye har svært ved eller ikke er interesserede i at komme indenfor? Eller lykkes det med at gøre døren høj og porten vid? Hvordan ser det ud her i landet, og hvordan ser det ud i den større verden?

Oplæg ved

Karen Marie Leth-Nissen, projektmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Peter Lodberg, professor på systematisk teologi i Aarhus


Entre: 50 kroner


Læs om stiftssamtalerne her


04
nov

Skriveskabeloner i sognets kommunikation

Skriveskabeloner sparer tid, samtidig med at de leverer tekster med høj gennemslagskraft. Kurset henvender sig til de kommunikationsansvarlige i sognet og giver praktiske anvisninger og tips om, hvordan man kommer i gang med skriveskabeloner og arbejder effektivt med dem.

Se en beskrivelse af kurset her.
09
nov

Giv folkekirken stemme i medierne

Vil du skrive klummer i lokalavisen eller et af dagbladene? Vil du være den, Deadline ringer til, når der er brug for præstens perspektiv? Vil du blande dig i de offentlige samtaler om alt fra X Factor og Netflix-serier til børn i fangelejre og vaccinepas, fx på de sociale medier?

Så er det nu, du kan melde dig til et kursus, der er særlig tilrettelagt for præster. Helsingør Stift har i et samarbejde med Københavns Stift sørget for et program, der giver deltagerne baggrundsviden, redskaber og lyst til at deltage i den offentlige debat og til at bruge forskellige typer medier. Du bliver klædt på til – med din individuelle stemme og faglighed – at kommunikere kristendommens og folkekirkens relevans i samfundet gennem de analoge og digitale medier, der egner sig bedst til formålet.


Se hele kursusbeskrivelsen her.
Kursusdagene er:
28. og 29. september kl. 9-16 19. oktober kl. 13-16 9. november kl. 13-16 30. november 1. december kl. 9-16.
12
nov

Hånd og Ånd: Meditationsgudstjenester

Mange mennesker søger kirkens ro og stilhed og mange præster holder forskellige typer meditationsgudstjenester. Formålet med inspirationsdagen er at afprøve forskellige former for meditationsgudstjenester og udveksle ideer.

Program:

9.30-11 Oplæg om meditationsgudstjenester ved Eva Borbye Pedersen

11-12 Meditationsgudstjeneste i praksis

12-12.30 Frokost

12.30-14.30 Oplæg om hjertets opmærksom og hjertebøn i praksis ved Betina Bolvig

14.30-15 Afslutning

Eva Borbye Pedersen, som gik på pension efteråret 2020, har været præst ved Christianskirken i Kongens Lyngby og har holdt meditationsgudstjenester og retræter siden 1992. Hun har erfaring med mange former for meditative gudstjenester og andagter, alle med det fælles træk at der er en længere periode med stilhed til bøn og fordybelse. Et andet træk er brugen af meditativ musik, meget gerne billeder, lystænding eller andre symboler, der støtter sindets stilhed og samling. Det sidste nye, hun har været med til at sætte i gang i Christianskirken, er meditative dansegudstjenester, hvor enkle, gentagne dansetrin til levende, klassisk musik leder ind i bøn og meditation.

Sogne- og hospitalspræst Betina Bolvig er uddannet retræteleder fra FUV og er i gang med en efteruddannelse som Åndelig vejleder ligeledes på FUV. Har gennem årerne afholdt dags- aften- weekend- og ugeretræter, hvor meditationsgudstjenester er indlagt. Er medlem af supervisions- og netværkssamarbejde under FUV omkring ”Hjertets opmærksomhed og Åndelig vejledning”. Sidder i arbejdsgruppen der arrangerer den årlige retræte for præster i Helsingør stift.


Tilmelding til Marianne Fischer: maf@km.dk


19
nov

Yoga i folkekirken

Kursus om yoga i folkekirken – en praktisk og reflekterende dag, hvor vi sammen undersøger, hvad yoga kan i folkekirke-regi. (Kurset er overtegnet)

Dagen vil være en kombination af praksis, konstruktiv refleksion og brainstorm. Der vil være to oplæg med praksis i kirkerummet og tid til at vi deler vores erfaringer med forskellige former for yoga i folkekirken med hinanden.

Psykiatripræst og yogainstruktør Susanne Engberg vil komme med et oplæg om hvordan fysisk bevægelse og åndedrættet kan påvirke vores velbefindende, tanker og energi.

Hatha er en samlet betegnelse for al bevægelsesyoga og i dette modul er det præcis, hvad vi skal: bevæge os! Susanne inviterer os til en yogatime, hvor krop, bevægelse, stræk og åndedræt er i centrum. En time hvor alle kan være med, men også blive udfordret. Hvor vi har mulighed for at opleve, at når vi hjælper hinanden, kan verden vende på hoved. Og måske er vi et lidt andet sted med os selv og med hinanden, når timen er forbi.

Præst og yoganidra instruktør Elisabeth Arendt vil efter frokost invitere os med på en yoganidra rejse. Yoganidra betyder yogasøvn. I modsætning til hatha yoga, så kræves der intet fysisk af udøveren af yoganidra, andet end at vi forsøger at slappe helt af. Gennem ord og stilhed guides vi ind i et magisk rum, hvor vi kan opleve en indre fred. Måske kan vi i dette rum mærke Guds nærvær på en anden måde, end vi gør det under en normal gudstjeneste.


Frokost er inkluderet.

Tilmelding: Marianne Fischer, maf@km.dk eller mobil 2140 0685.

Vi kan maksimalt være 12 deltagere.

Vigtigt: Tag behageligt løst tøj på og medbring en pude, en yogamåtte og et tæppe.


30
nov

Giv folkekirken stemme i medierne

Vil du skrive klummer i lokalavisen eller et af dagbladene? Vil du være den, Deadline ringer til, når der er brug for præstens perspektiv? Vil du blande dig i de offentlige samtaler om alt fra X Factor og Netflix-serier til børn i fangelejre og vaccinepas, fx på de sociale medier?

Så er det nu, du kan melde dig til et kursus, der er særlig tilrettelagt for præster. Helsingør Stift har i et samarbejde med Københavns Stift sørget for et program, der giver deltagerne baggrundsviden, redskaber og lyst til at deltage i den offentlige debat og til at bruge forskellige typer medier. Du bliver klædt på til – med din individuelle stemme og faglighed – at kommunikere kristendommens og folkekirkens relevans i samfundet gennem de analoge og digitale medier, der egner sig bedst til formålet.


Se hele kursusbeskrivelsen her.
Kursusdagene er:
28. og 29. september kl. 9-16 19. oktober kl. 13-16 9. november kl. 13-16 30. november 1. december kl. 9-16.
Vis flere

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.