Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

24
feb

Generalforsamling i Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd

Dagsorden til generalforsamlingen sendes til alle menighedsråd i distriktsforeningens område via DAP senest den 19. januar 2020.

10
mar

Generalforsamling i Helsingør Stifts Distriksforening Sydøst

Generalforsamling for menighedsrådene i Helsingør Stifts Distriksforening Sydøst. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.Forelæggelse af bestyrelsens beretning.Godkendelse af revideret regnskab.Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år, herunder Valg af ny biskop – oplæg ved formanden Tommy CarlsenHvad der rører sig i landsforeningen – oplæg ved næstformand Hans-Henrik Nielsen Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år.Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde.Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen).Eventuelt.

Fra kl. 18.00 vil der være et lettere måltid. Der vil være salg af øl og vand for kr. 5,00 pr. stk. Senere vil der være kaffe med sødt. Af hensyn til arrangementet vil vi meget have en tilkendegivelse af, hvor mange der deltager fra det enkelte menighedsråd, så send venligst jeres tilmelding til foreningens kasserer Werner Nielsen Wittekind,werner@wittekind.dk, eller på telefon45414315/28246088snarest muligt ogsenestden 1. marts 2020.

19
mar

Prædikeninspiration: Påskens billeder

TILMELDING: Senest 15. marts til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

21
apr

Prædikenværksted: Årets konfirmationstale

Prædiken til konfirmanderne er en krævende genre. Den skal både have dybde og tyngde, men må også godt være lidt sjov. Den skal have en klar teologisk pointe, men samtidig opleves relevant for de unge mennesker. Målet er at komme hjem med flere gode dispositioner til årets tale.
TILMELDING til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk


15
jun

Stiftskonvent 2020

08
jun

Stiftskonvent 2021


Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.