Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

Oversigt over, hvilke officielle møder, arrangementer og gudstjenester biskoppen deltager i de næste par måneder. Interne møder og samtaler er ikke med i oversigten
 

4. maj         Møde med Lundtofte Menighedsråd

14. maj       Møde med Pederstrup Menighedsråd

21. maj       Gudstjeneste i Frederiksborg Slotskirke

24. maj       Gudstjeneste i Vangede Kirke

26. maj       Møde med Sct. Mariæ Menighedsråd

27. maj       Møde med Glostrup Menighedsråd

28. maj       Provstemøde

28. maj       Støtteudvalgsmøde

28. maj       Stiftsrådsmøde

28. maj       Afskedskoncert med domorganisten

31. maj       Gudstjeneste i stiftet

1. juni         Gudstjeneste i stiftet

7. juni         Gudstjeneste i stiftet

10. juni       Møde med Gerlev Menighedsråd

11.-14. juni Bispemøde i Haderslev

21. juni       Gudstjeneste i stiftet

22. juni       Møde i kirkeministeriet