Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

Oversigt over, hvilke officielle møder, arrangementer og gudstjenester biskoppen deltager i de næste par måneder. Interne møder og samtaler er ikke med i oversigten
 

1. januar        Gudstjeneste i Præstevang

3. januar        Nytårskur på Christiansborg

5. januar        Gudstjeneste i Ullerød

6.-8. januar    Bispemøde i København

10. januar      Gallaforestilling i anledning af Genforeningen

12. januar      Gudstjeneste i stiftet

14. januar      Udvalgsmøde for stiftskonvent

15. januar      Christiansborg – høring om forfulgte kristne

19. januar      Jubilæumsgudstjeneste i Islev

20. januar      Kirkeministeriet

22. januar      Provstemøde

23. januar      Møde i Stenløse Menighedsråd

25. januar      Teologi for lægfolk

26. januar      Gudstjeneste i stiftet

27.1-7.2         Vinterferie

16. februar     Gudstjeneste og møde i Avedøre

18. februar     Medieudvalgsmøde