Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

Oversigt over, hvilke officielle møder, arrangementer og gudstjenester biskoppen deltager i de næste par måneder. Interne møder og samtaler er ikke med i oversigten
 

27. oktober        Gudstjeneste i Tåstrup Nykirke

31. oktober        Møde i arbejdsmiljøudvalg

3. november      Jubilæumsgudstjeneste i Risbjerg

6. november      Konference Nyborg

7. november      Møde i Egevang Kirke

10. november    Jubilæumsgudstjeneste i Præstebro

11. november    Møde i Frederiksborg slotssogn

12. november    Konference Ny Præst på Liselund

13. november    Fredensborg Slot

14. november    Møde i støtteudvalg

14. november    Stiftsrådsmøde

17. november    Gudstjeneste i stiftet

20. november    Møde i Herstedøster

21. november    Provstemøde

22. november    Møde i Hornbæk

23. november    Andagt i Annisse Kirke

24. november    Gudstjeneste i stiftet

25. november    Møde i Kirkeministeriet

27. november    Møde med distriktsforeningerne

27. november    Møde i Tikøb sognegård

1. december      Gudstjeneste i Ølsted Kirke

2. december      Møde i kirkeministeriet

4. december      Møde i medieudvalg

4. december      Kirkeministerens julekoncert i Holmens Kirke

6. december      Bispeeksamen

8. december      Gudstjeneste i stiftet

9. december      Møde i Kirkeministeriet

9. december      Møde i Grønnevang Kirke

11. december    Møde i Hornbæk Kirke.

13. december    Personaleseminar

15. december    Gudstjeneste i stiftet