Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

Oversigt over, hvilke officielle møder, arrangementer og gudstjenester biskoppen deltager i de næste par måneder. Interne møder og samtaler er ikke med i oversigten
 

16. februar               Gudstjeneste og møde i Avedøre

18. februar               Medieudvalgsmøde

18. februar               Møde i Egebæksvang

20. februar               Møde på Lukasstiftelsen

23. februar               Gudstjeneste i stiftet

23.-24. februar         Konference i Århus, Danskernes død i forandring

25. februar                Møde i Engholmkirken

27. februar                Støtteudvalg og stiftsrådsmøde

29. februar                Teologi for lægfolk

1. marts                    Festgudstjeneste i Mørkhøj, 60 års jubilæum

8. marts                    Gudstjeneste i stiftet

9. marts                    Foredrag i Helsingør

12. marts                  Møde med provster og tillidsmænd

14.-16. marts            Møde i Breklum i Tyskland med de tyske biskopper

18. marts                  Møde i arbejdsmiljøudvalget

22. marts                  Festgudstjeneste i Vangede

28. marts                  Teologi for lægfolk

28. marts                  Alsang i Domkirken

29. marts                  Gudstjeneste i stiftet

5. april                      Gudstjeneste i Domkirken – radiotransmission

9. april                      Gudstjeneste i stiftet

10. april                    Gudstjeneste i stiftet

12. april                    Gudstjeneste i stiftet

13. april                    Gudstjeneste i stiftet

15. april                    Galla på Christiansborg

19. april                    Festgudstjeneste i Østervangkirken

25. april                    Teologi for lægfolk

26. april                    Gudstjeneste i stiftet

28. april - 1. maj        Bispemøde i Haderslev

1. maj                       Dronningen i Helsingør