Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Om Peter Birch
Biskop Peter Birch

Peter Birchs cv

Om Peter Birch

 • Peter Birch er født i 1962 i Randers og opvokset i Ebeltoft.
 • Han er cand.theol. fra Københavns Universitet i 1989 og kommer fra en stilling som præst i Hellerup Kirke og provst for Gentofte Provsti
 • I januar 2020 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog.
 • Han tiltrådte som biskop 1. februar 2021 og er den fjerde biskop i Helsingør Stift.

Peter Birchs uddannelse 

 • Peter Birch blev student fra Grenå Gymnasium 1981.
 • Efter et sabbatår, der bl.a. blev brugt på en tre måneder lang rundrejse i USA, begyndte han at læse teologi ved Københavns Universitet i 1982. Han besvarede i 1988 en prisopgave i den schweiziske teolog Karl Barths teologi (sølvmedalje) og tog herefter et semesters ophold i det daværende Vestberlin, inden han afsluttede studierne i København.
 • Han har læst teologi ved Københavns Universitet og ved Kirchliche Hochschule i Berlin og blev færdig som cand.theol. i 1989.

Peter Birchs karriere

 • Peter Birch fik sit første præsteembede i Grøndalskirken, Københavns Stift (1990-94).
 • I 1994 søgte Kristeligt Dagblad en kirkeredaktør, en post, Peter Birch bestred i 1994-2000.
 • Herefter fulgte en periode som forlagschef i Bibelselskabet/Vajsenhuset (2000-2006), hvor Peter Birch bl.a. forestod arbejdet med Den Danske Salmebog 2003.
 • I 2006 blev Peter Birch sognepræst i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, hvor han var indtil 2013, hvor han blev sognepræst i Hellerup og provst for Gentofte Provsti.
 • Fra 2016 var han medlem af bestyrelsen for Danmarks Provsteforening 2016-2020, heraf de sidste to år som formand.
 • Han blev valgt til biskop over Helsingør Stift i efteråret 2020

Peter Birchs tillidshverv

Peter Birch har gennem årene været aktiv i en række bestyrelses- og foreningssammenhænge, bl.a.:

 • Medlem af bestyrelsen for fobu, tidl. Menighedernes Daginstitutioner 2006-2016, heraf formand 2008-2016 www.fobu.dk
 • Medlem af bestyrelsen for Distriktsforeningen for Menighedsråd i København og på Frederiksberg 2009-2013
 • Medlem af Københavns Stifts udvalg for Liturgi og gudstjeneste og af redaktionen for Københavns Stifts årbog/debatmagasin 2010-13
 • Medlem af bestyrelsen for Den sociale fond for børn og unge 2011-13, www.densocialefond.dk
 • Medlem af bestyrelsen for Gl. Hellerup Gymnasium siden 2017-2023
 • Formand for Helsingør Stifts Udvalg for teologisk efteruddannelse 2017-2021
 • Medlem af Budgetfølgegruppen, Kirkeministeriet 2018-20
 • Formand for Folkekirkens Grønne Omstilling, 2023-

Ledelse og undervisning

 • Peter Birch har gennemført folkekirkens obligatoriske provsteuddannelse 2013-15 og har forud for det gennemført dele af diplomuddannelsen i ledelse ved UCC (2010-12).
 • I perioden 2010-13 underviste Peter Birch kommende præster i hymnologi/salmekundskab på Pastoralseminariet i København, ligesom han har været underviser på folkekirkens intro-kurser for nyansatte.

Udgivelser og skribentvirksomhed

 • Peter Birch har sammen med organist Lars Sømod Jensen skrevet bogen Salmemaraton (2008) om de danske salmer.
 • Han har redigeret et udvalg af de danske salmer i engelsk oversættelse, Hymns in English (2009), sammen med Birgit Meister og Anita Hansen Engdahl.
 • Han har desuden skrevet en mindre bog om Vor Frelsers Kirke (2009).
 • Peter Birch var medlem af redaktionspanelet bag det fagteologiske tidsskrift Kritisk Forum for Praktisk teologi 2013-18, medforfatter til arbejdsmiljømaterialet Den gode Kollega 2.0 (udgivet af Præsteforeningen 2018) og har været tilknyttet kirke.dk som fast klummeskribent.
 • Bidrag til 'Tanker til året', Eksistensen 2023.
 • ’Fælleslivets lunge – pinse og kirke’ i: Hvor jord og himmel mødes. Teologien i nyere salmer, Kirsten Nielsen (red.), Syng Nyt 2023.
 • ’Samfundets åndelige reservoir’ i: Revision og Regnskabsvæsen 08/23.