Fortsæt til hovedindholdet
Til menighedsråd
MobilePay i kirken
Kirkebøsse

MobilePay i kirken

MobilePay bliver brugt af flere og flere kirker i forbindelse med indsamling. Læs her, hvordan I gør.

Indsamling/kollekt ved brug af MobilePay
Ved cirkulære om indsamling i kirkerne, jf. cirk. nr. 10217 af 1. december 2016, er det nu muligt for menighedsrådene at anvende elektroniske betalingsløsninger til indsamling.

I praksis anvendes MobilePay, der i øjeblikket er den eneste udbyder af en digital løsning, der kan anvendes til indsamlingsformål.

Oprettelse af digital betalingsløsning
Ved oprettelse af MobilePay skal menighedsrådet vælge erhvervsløsningen – ikke den private.

Menighedsrådet skal under erhverv vælge den løsning, der hedder MobilePay MyShop, som er designet til nemt at modtage og håndtere betalinger.

Oprettelse sker på mobilepay.dk – link til oprettelse af løsningen MyShop.

Det er ikke nødvendigt at bruge et mobilnummer for at oprette løsningen, men da løsningen er app-baseret, skal der bruges en mobiltelefon.

MobilePay Erhverv skal bruge følgende oplysninger i forbindelse med oprettelsen:

  • Menighedsrådets CVR-nummer
  • Bestyrelsesoversigt indeholdende CPR-numre for alle i menighedsrådet
  • Kopi af gyldigt pas/kørekort og sundhedskort fra formanden

Et nummer til hver indsamling
Efter reglerne skal indsamlede beløb fra elektroniske betalingsløsninger indsættes på en særskilt konto, indtil afregning finder sted.

Med MobilePay-løsningen er det muligt at oprette flere/nye numre, og der kan derfor med fordel oprettes et særskilt nummer for hver indsamling, der foretages i kirken.

Opgørelse, pris og regnskab
Når en indsamling er slut, skal der ske en opgørelse af de indsamlede midler ved den digitale betalingsløsning, inden de fordeles til deres formål.

Ved opgørelsen er det væsentligt at være opmærksom på, at omkostninger i forbindelse med indsamling skal afholdes af kirkekassen. 

Det koster et gebyr, hver gang der foretages en transaktion på MobilePay. For de første 1.999 transaktioner (årligt), koster det 0,75 kr., og disse skal betales af kirkekassen. Gebyret bliver fratrukket den konto, som er tilknyttet, og det skal derfor udlignes ved opgørelsen af de indsamlede midler (se yderligere oplysninger i faktaboksen).

Beslutningen om at anvende digital betalingsløsning
Det er menighedsrådet, der kan beslutte at anvende en digital betalingsløsning.

Beslutningen skal træffes på et menighedsrådsmøde efter de samme regler, som øvrige beslutninger - i henhold til § 24 i menighedsrådsloven.

Beslutninger træffes som altovervejende hovedregel ved stemmeflertal, hvor menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Hvis et medlem er uenig i beslutningen, har medlemmet ret til at få tilført sit særstandpunkt i beslutningsprotokollen.

Derudover må alle medlemmer følge flertallets beslutning og medvirke til beslutningens udførelse.

Det betyder, at også et uenigt medlem skal afgive de oplysninger, der er nødvendige for at oprette MobilePay, herunder også CPR-nummer. 
 

Tekst: Vejledningen er udarbejdet af stiftsfuldmægtig Gry Hammerschmidt Christensen, Viborg Stift


Gebyrfritagelse

MobilePay har oplyst, at de er indstillet på at give favør til folkekirken, og tilbyder derfor gebyrfritagelse ved indsamlinger i folkekirken. For at få gebyrfritagelse skal menighedsrådet ved oprettelsen af løsningen oplyse, at der er tale om indsamling inden for Folkekirken. Menighedsråd, der allerede har oprettet løsningen, kan kontakte MobilePay for at få gebyrfritagelse fremover.

Spørgsmål og kontakt

Er der spørgsmål, så kontakt stiftets jurist Stefanie Laursen på telefon 4836 3614.