Til menighedsråd
Persondata

Persondata

EU's persondataforordning stiller krav til, hvordan vi opbevarer persondata. Få hjælp til det praktiske her.

Stifterne har i fællesskab udarbejdet nedenstående dokumenter til hjælp for menighedsråd og provstier i arbejdet med persondata. Der er bl.a. skabeloner til indhentelse af samtykke i forskellige situationer og følgebreve, der forklarer, hvad der skal udfyldes. Der er også  en oversigt over, hvad menighedsrådene selv skal udarbejde af dokumenter.

Samtykkeerklæringer i forhold til:

Følgebreve til samtykkeerklæringer i forhold til:

Diverse