Til præsterne
Kurser og uddannelse
en præst bladrer i alterbogen

Hånd og Ånd: Meditationsgudstjenester

12
nov

Mange mennesker søger kirkens ro og stilhed og mange præster holder forskellige typer meditationsgudstjenester. Formålet med inspirationsdagen er at afprøve forskellige former for meditationsgudstjenester og udveksle ideer.

Program:

9.30-11 Oplæg om meditationsgudstjenester ved Eva Borbye Pedersen

11-12 Meditationsgudstjeneste i praksis

12-12.30 Frokost

12.30-14.30 Oplæg om hjertets opmærksom og hjertebøn i praksis ved Betina Bolvig

14.30-15 Afslutning

Eva Borbye Pedersen, som gik på pension efteråret 2020, har været præst ved Christianskirken i Kongens Lyngby og har holdt meditationsgudstjenester og retræter siden 1992. Hun har erfaring med mange former for meditative gudstjenester og andagter, alle med det fælles træk at der er en længere periode med stilhed til bøn og fordybelse. Et andet træk er brugen af meditativ musik, meget gerne billeder, lystænding eller andre symboler, der støtter sindets stilhed og samling. Det sidste nye, hun har været med til at sætte i gang i Christianskirken, er meditative dansegudstjenester, hvor enkle, gentagne dansetrin til levende, klassisk musik leder ind i bøn og meditation.

Sogne- og hospitalspræst Betina Bolvig er uddannet retræteleder fra FUV og er i gang med en efteruddannelse som Åndelig vejleder ligeledes på FUV. Har gennem årerne afholdt dags- aften- weekend- og ugeretræter, hvor meditationsgudstjenester er indlagt. Er medlem af supervisions- og netværkssamarbejde under FUV omkring ”Hjertets opmærksomhed og Åndelig vejledning”. Sidder i arbejdsgruppen der arrangerer den årlige retræte for præster i Helsingør stift.


Tilmelding til Marianne Fischer: maf@km.dk< Tilbage til kalenderen