Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Kursus: Køn, identitet og normkritik - forstå de unges livsverden

28
mar

Thomas Nedergaard, sognepræst i Aabenraa, tidligere uKirke, vil gøre os klogere på, hvordan køn og identitet opfattes blandt unge i dag. Vi vil lavpraktisk forholde os til begreberne LGBTQ+, normkritik, mv. og nærme os en forståelse af, hvordan vi kan møde det unge menneske, der stiller spørgsmål til livet og egen krop, som vi måske ikke selv stiller.

Thomas Nedergaard og Konfirmandcenteret vil præsentere redskaber og materialer til at skabe samtaler om kønsidentitet i konfirmationsforberedelsen.

Sted er endnu ikke fastlagt.

Tilmelding til Pernille Nærvig på pnp@km.dk


< Tilbage til kalenderen

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til kommunikationskonsulenterne Steen Toft Winther eller Benjamin Birk Christophersen på stewi@km.dk eller bbch@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.