Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til kommunikationskonsulenterne Steen Toft Winther eller Benjamin Birk Christophersen på stewi@km.dk eller bbch@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.