Fortsæt til hovedindholdet
Samarbejdsaftaler
Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler fra 2012 og frem.

2024

Vedtægt for samarbejde om dækning af kirkegårdsdrift

Samarbejdende myndighed: Nørre Herlev og Uvelse Sognes Menighedsråd

Regelgrundlag: § 42a i Lov om menighedsråd

Se vedtægt

Vedtægt for samarbejde om Den Fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød

Samarbejdende myndighed: Nødebo-Gadevang, Tjæreby-Alsønderup og Ullerød Sognes menighedsråd 

Se vedtægt

Regelgrundlag: § 42a i Lov om menighedsråd

Gældende fra 1. januar 2024 

FREDERIKSVÆRK PROVSTI – Samarbejdsaftale personalekonsulent

for samarbejde mellem menighedsråd i Frederiksværk Provsti om personalekonsulent for provstiets menighedsråd i henhold til lov om menighedsråd

Se vedtægt

Samarbejdet vedrører ansættelse af en personalekonsulent med henblik på at rådgive menighedsrådene om løsningen af opgaver inden for personaleområdet, herunder bistå menighedsrådene med løsningen af administrative opgaver i forbindelse hermed.

Regelgrundlag: § 42b i Lov om menighedsråd 

Gældende fra 24. marts 2024  

FREDERIKSVÆRK PROVSTI – Samarbejdsaftale bygningskonsulent

for samarbejde mellem menighedsråd i Frederiksværk Provsti om bygningskonsulent for provstiets menighedsråd i henhold til lov om menighedsråd. 

Se vedtægt

Samarbejdende myndighed: § 1. Menighedsrådene i Frederiksværk Provsti, der tilslutter sig samarbejdet, jf.§ 8, og Provstiudvalget i Frederiksværk Provsti.

Vedtægt for fælles kordegnekontor mellem Herstedvester, Herstedøster og Glostrup Sognes Menighedsråd. 

(Gældende fra september 2021)

Se vedtægt

Samarbejdende myndighed: Herstedvester, Herstedøster og Glostrup Sognes Menighedsråd

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a

2023

Vedtægt for Samarbejdsaftale mellem Skuldelev-Selsø Menighedsråd og Frederikssund Provstiudvalg om delegation af kompetence, opgaver og finansiering af bygningsvedligeholdelse herunder præstegårde samt administration, personaleadministration, hr-rådgivning og rekruttering mm. til Provstiudvalget

(Gældende fra 11. oktober 2023)

Se vedtægt

Samarbejdende myndigheder: Skuldelev-Selsø Menighedsråd og Frederikssund Provstiudvalg

Retsgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42c.

Vedtægt for Samarbejdsaftale mellem Nørre Herlev og Uvelse sogne om kirketjenere

(Gældende fra 1. april 2023)

Se vedtægt

Samarbejdende myndigheder: Nørre Herlev og Uvelse Sognes Menighedsråd.

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a

2022

Vedtægt for Samarbejdsaftale mellem Hendriksholm og Islev sogne om kordegnefunktionen

(Gældende fra 1. december 2022)

Se vedtægt

Samarbejdende myndigheder: Hendriksholm og Islev Sognes Menighedsråd.

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a.

 

Vedtægt for Frederikssund Sogns udførelse af personregistrering for Stenløse og Veksø 

(Gældende fra februar 2020)

Se vedtægt

Samarbejdende myndigheder: Frederikssund, Veksø og Stenløse Sognes Menighedsråd.

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a.

2021

Vedtægt for samarbejde om fælles drift og administration Hareskov og Værløse Sogne

(gældende fra juni 2021)

Se vedtægt

Samarbejdende myndighed: Værløse og Hareskov Sognes Menighedsråd

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd §42a.

Dispensation ikke nødvendigt. 

Vedtægt for samarbejde om oprettelse og drift af fælles regnskabskontor Gentofte provsti

(gældende fra 2014)

Se vedtægt

Samarbejdende myndighed: alle menighedsråd i Gentofte provsti

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a.

Dispensation ikke nødvendigt. 

2019

Vedtægt for samarbejde om kirkegårdsdrift i Helsingør Domprovsti

(gældende fra juni 2019)

Se vedtægt

Samarbejdende myndighed: Hornbæk Sogns Menighedsråd og Helsingør Kirkegårds bestyrelse

Provsti: Helsingør Domprovsti

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a.

Dispensation ikke nødvendigt.

2018

Vedtægt for samarbejde om kirkegårdsdrift i Helsingør Domprovsti

Se vedtægt

Samarbejdende myndighed: Hellebæk Sogns Menighedsråd og Helsingør Kirkegårds bestyrelse

Provsti: Helsingør Domprovsti

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a.

Dispensation ikke nødvendigt.

Vedtægter for samarbejder mellem menighedsråd i Kgs. Lyngby Provsti

1) Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i Kgs. Lyngby Provsti, Helsingør Stift om Udviklingspuljen    

2) Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i Kgs. Lyngby Provsti, Helsingør Stift om konfirmandundervisning på Geelsgårdskolen    

3) Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i Kgs. Lyngby Provsti, Helsingør Stift om fælles annoncering i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling    

4) Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i Kgs. Lyngby Provsti, Helsingør Stift om Lyngbykirkernes Suppekøkken
 

2017

Samarbejde om fælles kirkegårdsdrift

Se vedtægt

Samarbejdende myndighed: Menighedsrådene i Gørløse, Skævinge-Ll. Lyngby og Strø

Provsti: Hillerød Provsti

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a.

Dispensation ikke nødvendigt.
 

Finansiering af teologisk rejsekursus for provstiets præster 2017

Se vedtægt

Samarbejdende myndigheder: Menighedsrådene i Gladsaxe-Herlev Provsti

Provsti: Gladsaxe-Herlev Provsti

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig

Samarbejde om drift og administration

Se vedtægt

Samarbejdende myndigheder: Hornbæk Sogns Menighedsråd og Helsingør Kirkegårds Bestyrelse

Provsti: Helsingør Domprovsti

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig

2016

Afholdelse af udviklingsaktiviteter og samarbejdsprojekter

Se vedtægt    
 

Samarbejdende myndigheder: Menighedsrådene i Gladsaxe-Herlev Provsti

Provsti: Gladsaxe-Herlev Provsti

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig

Folkekirkens Skoletjeneste

Se vedtægt

Samarbejdende myndighed: Menighedsrådene i Frederikssund Provsti

Provsti: Frederikssund Provsti

Rgelgrundlag: samarbejde i henhold til § 42 a i lov om menighedsråd og finansieres over provstiudvalgskassen i henhold til § 43 a i samme lov. Dispensation ikke nødvendig
 

2015

Samarbejdsaftale om samarbejdsprojekter

Se vedtægt
 

Samarbejdende myndigheder: Sogne i Rødovre-Hvidovre Provsti

Provsti: Rødovre-Hvidovre Provsti

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig

Fælles kirkekontor

Se vedtægt
 

Samarbejdende myndigheder: Kokkedal, Rungsted og Hørsholm Menighedsråd

Provsti: Fredensborg

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig

2012

Skoletjeneste 

Se vedtægt     

Samarbejdende myndigheder: Menighedsrådene i Gladsaxe-Herlev Provsti

Provsti: Gladsaxe-Herlev Provsti

Regelgrundlag: Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig