Nyheder
Nyheder

Mens vi venter på Kristi himmelfart

Kirkerne er med i fase 2 af genåbningen, men retningslinjerne for de præcise rammer kender vi ikke endnu. Her er dog lidt at gå efter.

Kirkerne åbner igen, men det bliver med restriktioner, der endnu ikke er helt på plads. 

Kirkerne åbner igen den 18. maj – i hvert fald i en vis udstrækning. Lige nu arbejder en række instanser med at fastlægge de præcise rammer. Men indtil videre kan sognene overveje, hvordan I bedst muligt holder åbningsgudstjenesterne Kristi himmelfartsdag og de følgende søndage, siger Lise-Lotte Rebel.

  • Der bliver sandsynligvis tale om det samme deltagerantal ved gudstjenester, som hidtil har været gældende for begravelser og bisættelser. I kirker med begrænset plads kan man derfor overveje, om der skal holdes flere kortere andagter, og hvordan man bedst muligt får det kommunikeret ud til sognet.
  • Det tyder på, at det fortsat vil være tale om et afstandskrav på 2 m (4m2) i kirkerummet, hvis der er salmesang, og 1 m, hvis der ikke er. Sognene må derfor beslutte, om I af hensyn til deltagerantal vil holde andagter uden salmesang. Find ud af, hvordan I tæller op, hvor mange der er til stede i kirkerummet, og hvordan I venligt gør opmærksom på det, når der ikke er plads til flere (familier må selvfølgelig gerne sidde tættere på hinanden).
  • Hvis I vælger, at der skal synges salmer, kan I overveje sangark fremfor afspritning af salmebøger. Nadver kan selvfølgelig gennemføres, men med en lang række krav til hygiejne og afstand (også her følger nærmere retningslinjer). Det er vigtigt med engangshandsker og håndsprit.
  • Med hensyn til begravelser og bisættelser, gælder reglerne som hidtil. Nu, hvor sommeren nærmer sig, kan I evt. også overveje at tilbyde en ren udendørs handling. Vi afventer for øjeblikket en mere præcis redegørelse fra Kirke- og Justitsministeriet om antallet ved udendørs begravelser. Men det er under alle omstændigheder noget højere end for de indendørs. Hvis I vælger den udendørs handling, kan I evt. gøre brug af et højtaleranlæg, sådan at alle på kirkegården kan høre, hvad præsten siger.
  • Hvad angår brug af sognegården, kan vi i første omgang henholde os til ovennævnte afstandskrav på 1 m (hvis der ikke synges, og hvis der er tale om store og velventilerede lokaler, hvor der før og efter mødet foretages grundig rengøring). Her kan video- eller telefonmøder fastholdes som alternativer for dem, der ikke kan eller vil deltage fysisk.
  • Endelig er der jo stadig mange, der ikke kan eller vil deltage i gudstjenester og andre fælles kirkelige arrangementer. Overvej, hvordan I bedst fortsat kan holde forbindelsen med dem ved online-aktiviteter eller streamede gudstjenester.