Stiftsudvalg
Udvalget vedr reformationsjubilæet

Udvalget vedr reformationsjubilæet

På stiftsrådsmødet den 14. november 2013 nedsattes  flg. udvalg vedrørende reformationsjubilæet i 2017:

Medlemmer:

Provst Rebecca Rudd

Provst Hans-Henrik Nissen

Sognepræst Peter Fagerlund

Sognepræst Dorothea Glöckner

Sognepræst Troels Bak Stensgaard

Sognepræst Susanne Norsk Østrup Leiding

Stiftsrådsmedlem Otto Rühl


Læs mere om fejringen på: www.luther2017.dk