Stiftsudvalg
Bibelselskabets stiftsudvalg

Bibelselskabets stifts-udvalg for Helsingør Stift

Bibelselskabet har i hvert stift et stiftsudvalg, hvis medlemmer indgår i Bibelselskabets repræsentantskab. Hvert stiftsudvalg består af fem medlemmer: to valgt af og blandt Bibelselskabets medlemmer i det pågældende stift, to udpeget af stiftets biskop og en fra et kirkesamfund uden for folkekirken udpeget af Danske Kirkers Råd. Stiftsudvalgene vælges/udpeges for fire år ad gangen. 

Stiftsudvalget arbejder for Bibelselskabets formål i Helsingør Stift. Gennem møder, foredrag og andre arrangementer med fokus på Bibelen skabes interesse for Bibelen og kendskab til Bibelselskabets arbejde både i Danmark og internationalt.

Stiftsudvalget kan stille udstillingsmaterialer til rådighed for kirker, skoler og andre i Helsingør Stift, der ønsker at skabe interesse om Bibelen. I et vist omfang tilbyder stiftsudvalgets medlemmer også selv at tage ud for at fortælle om Bibelselskabets arbejde.

I stiftsudvalget for Helsingør Stift er medlemmerne:

  • Keld Lauritsen, formand. Udpeget af Danske Kirkers Råd fra den katolske kirke
  • Mette Dansøn, præst i Vestervang Kirke
  • Grethe Bahne Madsen, formand for Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd, medlem af Frederikssund Provstiudvalg
  • Anne-Sofie Aabenhus, Skoletjenesten i Gladsaxe

Desuden deltager:

  • Hans Arne Jensen, koordinator for ambassadørudvalget i Bibelselskabet
  • Ole Engel, medlem af ambassadørudvalget, repræsentant for Baptistkirken