Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

19
mar

Sorg og sorggrupper

KURSET ER FYLDT - KOM EVT. PÅ VENTELISTE Dag 1:Hvad ersorg foren størrelse, og hvorfor påvirker den mennesker og deres livssituation så forskelligt. Hvad er der sket med sorg igennem tiden, og hvordan præger kulturen vores måde at sørge på? Dag 2: Arbejdet med sorggrupper. Læs mere her. TILMELDINGinden 8.2. til stiftskonsulent Morten Miland Samuelsen,mms@km.dk PRIS:300 kr. til dækning af morgenmad, frokost, kaffe og kage - søg dit menighedsråd eller menighedspleje om tilskud! KURSUSLEDERE: Eva Christoffersen og Linda Møller, Samvirkende Menighedsplejer Morten Miland Samuelsen, diakonal stiftskonsulent

22
mar

Teologisk salon

EMNE: Gæstfrihed – det er ved at lukke en anden ind, at du selv bliver fri GÆSTER: Niels Nymann Eriksen, forfatter til bogen ”Gæstfrihed”, hvor han trækker på sine erfaringer som sogne- og indvandrerpræst ved Apostelkirken, Vesterbro. Nargiz Galib Andersen, kunstner og indvandrer, vil fortælle om de gæstfrihedstraditioner, hun voksede op med i Aserbajdsjan og hvordan de kommer til udtryk i hendes kunstneriske virke. Se mere om arrangement og madbestilling her. TILMELDING & MADBESTILLING: Senest 19. marts 2019 til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen tlf. 48480719 ehl@km.dk

04
apr

Påskens billeder. Inspiration til påskens prædikener

Påskens billeder.Transformation - bevægelse og nyt liv.Inspirationsdag til forberedelse af påskens prædikener. Se invitationen. Oplæg ved Elof Westergaard Biskop og forfatter til bl.a. Opstandelsens billeder 2005 og Min byzantinske notesbog 2017. En fremstilling af påskens centrale begivenheder i en samlet komposition, som tager udgangspunkt de gamle træaltertavler. Peter Brandes Maler, grafiker, billedhugger. Fortæller om den bevægelse han selv har været igennem fra fokus på lidelse og død til opstandelse og evighedshåb. Gruppearbejde:Arbejde med påskens prædikentekster i mindre grupper. ARRANGØR: Helsingør og Københavns Stift TILMELDING (senest 1.april) til: For København: stiftspræst for efteruddannelse, Pia Nordin Christensenpnc@km.dk For Helsingør: teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsenehl@km.dk

05
apr

Hånd og Ånd: Skrot-kors

Ved kunstner Karsten Auerbach. Oplæg om hvad hånden kan bidrage Ånden med. Hvordan kommer man fra praktikalitets-fokus og klippe&klistre-hobby-aftenskole i sognehuset – til netop samtalen og refleksionen – og i fællesskab ind i en undren, opdagelsesrejse og brydekamp med troen, eksistensen og teologien? Kunne fx maleri være lige så”spirituelt” som de pilgrimsvandringer, meditationer, retræter og andre ”gammelkirkelige” praksisformer, som vinder indpas i folkekirken? Hvad sker der, når vi bevæger os fra det verbale (som præger meget kirkelig formidling) til kunstens sprog, der gør tanken og troen visuel, håndgribelig og sanselig? Efter Karsten Auerbachs oplæg skal vi lave skrot-kors. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

09
apr

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FORFORÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

17
jun

Helsingør Stiftskonvent

”Lost in translation – gudstjenesten til debat”. Mød blandt andre Maja Lisa Engelhardt, Jakob Wolf, Niels Brunse, Tine Lindhardt, Jørgen Demant og Christiane Gammeltoft, Annemette Norsker og Birgitte Kragh Engholm. DELTAGERE: For præster YDERLIGERE OPLYSNINGER: På vej

08
sep

Stiftsstævne for ydre mission

18
sep

Hånd og Ånd: Papirklip

Ved kunstner Peter Callesen. Hvordan ekspanderer man papir ud over dets normale natur og format? Hvilke historier ligger gemt i det hvide papir. Kan man transformere et todimensionelt stykke papir til noget tredimensionelt? – og hvordan er forholdet mellem silhuet/fraklippet og den tredimensionelle figur? Disse og flere spørgsmål vil vi berøre i workshoppen, hvor vi skal arbejde rumligt med det hvide papir og skabe forskellige skulpturer ud af dette materiale. Temaerne er skabelse og eksistentielle spørgsmål. Workshoppen indledes med et foredrag, hvor Peter Callesen præsenterer sine papirværker. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis.Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

20
sep

Konfirmand-event: Mødet med Jesus

HELSINGØR STIFTS KONFIRMAND-EVENT Tag dine konfirmander med på en rejse tilbage i tiden, til dagene hvor Jesus gik på jorden. Sammen vil I møde mennesker som fik forandret deres liv i mødet med Jesus. Konfirmandevent sætter mødet mellem Jesus og mennesket i centrum og Frilandsmuseet i Brede danner ramme omkring en dag, hvor konfirmanderne sendes ud i sporet efter Jesus. Konfirmandeventen er en oplagt teambuilding-dag for de nye konfirmandhold. Det forudsættes ikke, at de ved noget som helst, når de kommer, bare at de er indstillet på en dag med sjove og udfordrende lege og opgaver. TILMELDING: Der åbnes for forhåndstilmelding tirsdag d. 4. juni kl. 10.00 Man tilmelder sig påwww.helsingørstift.dk– under Værktøjskasse/Kirke og pædagogik. Tilmeldingsformularen ligger klar på hjemmesiden kl. 10 d. 4. juni! Det er ikke muligt at tilmelde sig før!

20
sep

Teologisk salon

Emnet for den teologiske salon kommer senere.

26
sep

Konference på KU: Håb! Teologi i trængselstider

Mød blandt andre Carsten Bach-Nielsen, Johanne Stubbe Teglbjerg, Søren Huus og Frank Thomas (USA). Aldrig har vi levet så trygt i den vestlige verden. Lang fra krig, sult, tørke og sygdomsepidemier. Vi har det godt, og alligevel er vi bange. For truslerne når helt ind i vores stuer, og vi konfronteres daglig med katastrofer, klimakrise, plastikøer, habitbanditter, hacker kriminalitet, radikal religiøsitet, ulmende aggressivitet og uforudsigelige verdensledere. Frygt fylder meget, også hos vores unge mennesker, der alvorligt overvejer det ansvarlige i at sætte børn i verden med de skræmmende udsigter. Dette års konference vil udfordre frygten og tale om håb og tro. Hvordan skal vi forkynde ind i en verden på randen af sammenbrud? Hvilke teologiske spor kan vi følge, og hvad er kirkens rolle i et samfund, der tynges af rådvildhed overfor fremtiden? Carsten Bach-Nielsen følger domstemaet op igennem teologishistorien. Johanne Stubbe Teglbjerg taler om håbets teologi. Frank Thomas fra USA vil lære os ”How to preach a dangerous sermon” og vil med sangeren Søren Huss slutte dagen af med en aftenandagt. Vi skal også møde journalisten Lea Korsgaard og Thomas Ravn Petersen fra ”Verdens bedste nyheder” og Steffen Andersen, der er forfatter til bogen ”Farligt”. DELTAGERE: Præster TILMELDING: Link følger omkring 1. april

25
okt

Hånd og Ånd: Moderne ikoner

Ved kunstner Helle Noer. At omsætte tekst til billeder er en fantastisk måde til fordybelse, forståelse og tilegnelse af den pågældende tekst. Men hvad gør man, når man ikke kan tegne? Arbejdet med moderne ikoner, en collage af farver, figurer og metal kan hjælpe mange på vej mod et udtryk, der giver mening. Her kan alle være med, for symbolerne er det bærende i billederne. Vi kigger nærmere på symbolernes anvendelighed i den moderne verden, hvor de usynlige ting let bliver talt ned, men stadig betyder meget for det enkelte menneske. Efter oplægget prøver vi selv kræfter med både moderne ikoner og billeder i aluminiumstape – teknikker, der kan bruges bl.a. med konfirmander med stor succes. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis.Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

08
nov

Teologisk salon

Emnet for den teologiske salon kommer senere.


Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.