Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

24
okt

Selvmordet som pastoral udfordring

Arrangeret i samarbejde med Københavns og Roskilde Stifter og finder sted over to dage, den 24. oktober (i Roskilde) og 7. november (i København). 24. oktober: De kulturelle mekanismer og vores opfattelse af selvmord og hvordan vi håndterer mødet med selvmordstruede. MØD: psykolog Kim Juul Larsen, overlæge Merete Nordentoft, psykiater Anne Lindhardt og provst Ulla Thorbjørn Hansen. 7. november: Begravelsestalens svar på selvmordet og præstens indsatsi forhold til pårørende. MØD: tidl. rektor Mogens Lindhardt og leder af Nefos, Elene Fleicher. TILMELDING: Inden 1. oktober til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

25
okt

Hånd og Ånd: Moderne ikoner

Ved kunstner Helle Noer. At omsætte tekst til billeder er en fantastisk måde til fordybelse, forståelse og tilegnelse af den pågældende tekst. Men hvad gør man, når man ikke kan tegne? Arbejdet med moderne ikoner, en collage af farver, figurer og metal kan hjælpe mange på vej mod et udtryk, der giver mening. Her kan alle være med, for symbolerne er det bærende i billederne. Vi kigger nærmere på symbolernes anvendelighed i den moderne verden, hvor de usynlige ting let bliver talt ned, men stadig betyder meget for det enkelte menneske. Efter oplægget prøver vi selv kræfter med både moderne ikoner og billeder i aluminiumstape – teknikker, der kan bruges bl.a. med konfirmander med stor succes. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis.Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

29
okt

Gudstjenesten til debat, Distriktsforening

En aften om de tre liturgirapporter

30
okt

Facebook i kirken

Hvad er det gode indhold til Facebook, og hvordan annoncerer man på en måde, der kan betale sig? På kurset lærer du at tænke modtagerorienteret, og du får inspirerende eksempler på god brug af Facebook i sognet. Du lærer også, hvorfor boosting er spild af penge, og hvad du skal gøre i stedet. DELTAGERE: Kommunikationsansvarlige i kirken UNDERVISERE: Sarah Auken og Malene Bjerre TILMELDING: senest 23. oktober til mediekonsulent Sarah Auken, stau@km.dk

07
nov

Konfirmander og højmessen

For langt de fleste konfirmander gælder det, at de som led i deres forberedelse skal gå i kirke et bestemtantal gange. For langt de fleste præster gælder det, at sådan hører det sig til – de unge skal lære højmessen at kende, jf. anordning om konfirmation, §1, stk. 2. En undersøgelse viser imidlertid, at særligt danske konfirmander vurderer højmessen som kedelig, irrelevant og svær at følge med i – en oplevelse, som tilmed forstærkes, efterhånden som konfirmandundervisningen skrider frem! Tilbage for os ligger en opgave med at arbejde konfirmander og højmesse sammen i den korte tid, hvor vi møder dem til konfirmationsforberedelse – på kort sigt for at gøre dem fortrolige med højmessen – på lang sigt ligefrem gudstjenestesøgende? Karen Togsverd fra Skæring Kirke har i 2017 udarbejdet et masterprojekt med titlen ”Konfirmandernesoplevelse af højmessen”, baseret på interviews med konfirmander. Med afsæt i hendes iagttagelser åbnes hermed for en inspirationsdag med praktisk tilgang til arbejdet med konfirmander og højmessen. PROGRAM: 9.30-10.00: Kaffe og brød 10.00-11.30 Karen Togsverd: Hvad oplever konfirmanderne, når de kommer til gudstjeneste? Og hvordan kan vi tænke gudstjeneste og konfirmander bedre sammen? 11.45-12.15: Erfaringsudveksling om konfirmander, gudstjenester og andagter i konfirmationsforberedelsen. Hvad skal vi overveje? 12.15-13.00: Frokost. 13.00-14.30: Konfirmandandagt som forberedelse til højmessen. Gruppevis udarbejder vi konfirmandandagter med tekster fra advent og Helligtrekonger. 14.30-15.00: Fælles opsamling og diskussion. TILMELDING: Senest d. 31. oktober til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen, mailcer@km.dk. Det er gratis at deltage – der indgår frokost.

07
nov

Debat om dåben

Debatarrangement om dåben med Paula Larrain og Ulla Morer Bistrup. Læs mere her.

08
nov

Teologisk salon

Emnet for den teologiske salon kommer senere.

09
nov

Diakonistiftsdag

TEMA:Folkekirkens fremtid og demografien. I de næste år stiger antallet af de ældste danskere markant, antallet af nydanskere er steget, og de udgør en stor del af de yngre generationer. Hvordan bliver folkekirken dygtig til at møde de nye opgaver? Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet, holder et ’krystalkugleforedrag’, hvor han med statistik og historier tegner de nye diakonale udfordringer. Efter frokost er der seminarer om ”Det grå guld”, arbejdet med demente, mandeklubberne samt indvandrerarbejde på provstiplan og i økumenisk samarbejde. DELTAGERE: Frivillige fra menighedsplejer og menighedsråd, kirke-/kulturmedarbejdere og præster, alle der vil inspireres til at være med i sognenes diakoni. TILMELDING: Til diakonikonsulent Morten Miland, mms@km.dk, tlf. 2462 3969

12
nov

Lokalavisen - det nye kirkeblad?

Mange sogne eksperimenterer med at annoncere fast i lokalavisen i stedet for at sende kirkeblade ud. På kurset møder du en lokalredaktør, der fortæller, hvordan kirken kan gøre sig relevant for avisens læsere, og du får undervisning i, hvordan du skriver og opbygger artikler professionelt. DELTAGERE: Kommunikationsansvarlige i kirken UNDERVISER: Malene Bjerre TILMELDING: Senest 1. november til mediekonsulent Malene Bjerre, mabje@km.dk

13
nov

Fyraftensmøde: Teologi om et moderne liv om risiko og fare

JEG GÅR I FARE HVOR JEG GÅR - teologi om et moderne liv om risiko og fare. Fare er den trussel, vi udsættes for. Risiko løber vi selv. Men hvilken forskel gør den kristne livstydning for et moderne liv med både risiko og fare? Et oplæg af Mikkel Gabriel Christoffersen om spændingsfeltet mellem risikosociologi og samtidsteologi, og efterfølgende i dialog med professor Niels Henrik Gregersen. UNDERVISERE: Mikkel Gabriel Christoffersen og Niels Henrik Gregersen TILMELDING: Seneste 11. november til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

03
dec

Gløgg og juleprædikener

Vi udskifter julens stress med glæden ved at tage fat på årets store teologiske og homiletiske udfordring. Fire oplagte oplæg ved: Erik Høegh Andersen, Carina Wøhlk, Andreas Christensen og Eva Holmegaard Larsen. Herefter ”Running Christmas”, hvor vi går i kødet på julens tekster. TILMELDING: Senest 1. december til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

13
jan

Retrætekursus: Vær altid glade

PÅ SPORET AF GLÆDEN SOM FÆNOMEN OG ERFARING Glæden spiller en afgørende rolle i den kristne tradition. Den er forbundet med Guds skabende handling i mennesket. Dette retrætekursus tager afsæt i en basal sondring mellem to aspekter: den daglige glæde, der kommer og går. Og den dybereliggende glædestoning, som er tilstede uanset hvad der sker: glæde som Ånd. ARRANGØR: Helsingør Stift v/Betina Bolvig og sognepræst Bettina Niemann Krarup PRIS: 3.200 kr, som søges dækket af kirkekassen TJENESTEFRI: Der kan søges om tjenestefri TILMELDING: Senest 10. oktober til: Betina Bolvig på mailbbf@km.dkmed indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216-4069030432 (anfør navn, sogn og kursets navn) Se invitationenher.

21
jan

Inspirationsdag: Børnegudstjenester

ARBEJDET MED BØRNEGUDSTJENESTER: HVAR ER GODT - HVAD ER NOK? I børnegudstjenesten er der både stor frihed og store krav om præcision, hvis vi skal derhen, hvor vi gerne vil med vores gudstjeneste. Hvad er nødvendigt, når vi inviterer børn i kirke – kan børnene være i det, og kan vi selv være i det? OPLÆGSHOLDERE: Andreas Thom, sognepræst i Glostrup kirke og medforfatter på ”Gud flyver forrest – en håndbog i børnegudstjenester”. Andreas Thom vil inspirere til arbejdet med børnegudstjenester – do’s and dont’s! Jytte Abildstrøm, dansk skuespiller og teaterdirektør på Riddersalen. Jytte Abildstrøm har lavet børneteater og dukketeater stort set hele sit liv, og har formidlet for børn, eftertænksomt og underholdende. Martin Hornstrup, organist i Gellerup Kirke, Århus og engageret i Forum for Børnesalmer. Martin Hornstrup vil tale om musikkens betydning ved børnegudstjenester, give eksempler på salmer til forskellige alderstrin og i det hele taget præsentere salmernes betydning for en vellykket børnegudstjeneste. PROGRAM: 09.00-10.30 Andreas Thom: At holde gudstjeneste for børn. 10.45-12:00 Jytte Abildstrøm: Når vi vil børn noget. 12.00-13.00: Frokost 13.00-14.30: Martin Hornstrup: Musikkens betydning i børnegudstjenester og præsentation af nye salmer for børn. TILMELDING: Senest d. 25. november til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen, mailcer@km.dk. Inspirationsdagen er gratis.

19
mar

Prædikeninspiration: Påskens billeder

TILMELDING: Senest 15. marts til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

21
apr

Prædikenværksted: Årets konfirmationstale

Prædiken til konfirmanderne er en krævende genre. Den skal både have dybde og tyngde, men må også godt være lidt sjov. Den skal have en klar teologisk pointe, men samtidig opleves relevant for de unge mennesker. Målet er at komme hjem med flere gode dispositioner til årets tale. TILMELDING til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

Vis flere

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.