Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

20
sep

Konfirmand-event: Mødet med Jesus

HELSINGØR STIFTS KONFIRMAND-EVENT Tag dine konfirmander med på en rejse tilbage i tiden, til dagene hvor Jesus gik på jorden. Sammen vil I møde mennesker som fik forandret deres liv i mødet med Jesus. Konfirmandevent sætter mødet mellem Jesus og mennesket i centrum og Frilandsmuseet i Brede danner ramme omkring en dag, hvor konfirmanderne sendes ud i sporet efter Jesus. Konfirmandeventen er en oplagt teambuilding-dag for de nye konfirmandhold. Det forudsættes ikke, at de ved noget som helst, når de kommer, bare at de er indstillet på en dag med sjove og udfordrende lege og opgaver. TILMELDING: Der åbnes for forhåndstilmelding tirsdag d. 4. juni kl. 10.00 Man tilmelder sig påwww.helsingørstift.dk– under Værktøjskasse/Kirke og pædagogik. Tilmeldingsformularen ligger klar på hjemmesiden kl. 10 d. 4. juni! Det er ikke muligt at tilmelde sig før!

20
sep

Teologisk salon: Drop in-dåb

DROP IN-DÅB.Hastværk eller Herrens værk? En aften med debat om et folkekirkeligt succesfænomen, der både vækkerbegejstring og modstand. Meningerne er mange, så der er lagt op til enspændende aften. GÆSTER Birgitte Kragh Engholm, præst i Sct. Matthæus kirke på Vesterbro ogmedinitiativtager til den første drop in-dåb. ”I Vesterbro sogn inviterede vi i september 2017 for første gang i Danmark til drop in-dåb. Dåbsritualet var det gode gamle autoriserede ritual fra 1992, men iscenesættelsen var anderledes. Men hvorfor overhovedet iscenesætte dåben på en anden måde end vi er vant til. Hvorfor er det ikke længere nok bare at tilbyde dåb i søndagsgudstjenesten og i lørdagens dåbsgudstjeneste? Eller på en stille onsdag eftermiddag? Hvorfor kan vi ikke bare gøre, som vi plejer? Hvorfor kan vi i det hele taget ikke bare gøre som vi plejer, når plejer plejer at fungere fint? Mit oplæg er med udgangspunkt i drop in-dåb en tour-de-force i, hvilke trends og tendenser vi skal kende og være opmærksomme på, hvis vi sammen skal udvikle folkekirken i en fremtidsgodkendt retning” Lone Fatum, tidl. lektor i Ny Testamente ved Københavns Universitet ogforegangskvinde inden for feministisk teologi i Danmark . ”Drop in-dåb. Betegnelsen er uheldig, fordi den signalerer let og hurtigt, dvs. ualvorligt og uforpligtende.Dåben som performativ handling er fortolkningssymbolik. Det kræver tilstedeværelsen af det fortolkningsfællesskab, som den døbte skal indlemmes i, og at den symbolske handling (vand og korstegning) og de anvendte dåbstekster indrammes og kontekstualiseres i en gudstjeneste, som med flere salmer og tekster og prædiken kan sætte dåbens indhold (nyt og anderledes liv) og betydning (syndstilgivelse) i relief.”

26
sep

Konference på KU: Håb! Teologi i trængselstider

Mød blandt andre Carsten Bach-Nielsen, Johanne Stubbe Teglbjerg, Søren Huus og Frank Thomas (USA). Se programmet her. Aldrig har vi levet så trygt i den vestlige verden. Lang fra krig, sult, tørke og sygdomsepidemier. Vi har det godt, og alligevel er vi bange. For truslerne når helt ind i vores stuer, og vi konfronteres daglig med katastrofer, klimakrise, plastikøer, habitbanditter, hacker kriminalitet, radikal religiøsitet, ulmende aggressivitet og uforudsigelige verdensledere. Frygt fylder meget, også hos vores unge mennesker, der alvorligt overvejer det ansvarlige i at sætte børn i verden med de skræmmende udsigter. Dette års konference vil udfordre frygten og tale om håb og tro. Hvordan skal vi forkynde ind i en verden på randen af sammenbrud? Hvilke teologiske spor kan vi følge, og hvad er kirkens rolle i et samfund, der tynges af rådvildhed overfor fremtiden? Carsten Bach-Nielsen følger domstemaet op igennem teologishistorien. Johanne Stubbe Teglbjerg taler om håbets teologi. Frank Thomas fra USA vil lære os ”How to preach a dangerous sermon” og vil med sangeren Søren Huss slutte dagen af med en aftenandagt. Vi skal også møde journalisten Lea Korsgaard og Thomas Ravn Petersen fra ”Verdens bedste nyheder” og Steffen Andersen, der er forfatter til bogen ”Farligt”. DELTAGERE: Præster

01
okt

Sorggruppekursus

TEMA: Sorg og sorggrupper – gentages for nye deltagere. Diakoniudvalget og Samvirkende Menighedsplejer indbyder i fællesskab til et todages kursus med sorg på programmet. Målet med kurset er at få brugbare perspektiver på sorgen, så mødet med den sørgende kan blive frugtbart og udviklende. Forhåbentlig vil deltagerne efter kurset have mod på at gå i gang med at starte en sorggruppe. Det første kursus i marts havde en lang venteliste, så nu gentager vi. KURSUSLEDERE: konsulent Eva Christoffersen og sygeplejerske/terapeut Linda Møller, Samvirkende Menighedsplejer DELTAGERE: Kirkelige medarbejdere, der ønsker at starte eller er i gang med sorggrupper – frivillige, kirke- og kulturmedarbejdere og præster. Begrænset til 25 pladser. Det forventes, at man deltager i hele kurset. PRIS: 300 kr. for morgenmad, frokost, kaffe og kage. TILMELDING: Inden 8.9. til diakonikonsulent Morten Miland, mms@km.dk

02
okt

Sorggruppekursus

TEMA: Sorg og sorggrupper – gentages for nye deltagere. Diakoniudvalget og Samvirkende Menighedsplejer indbyder i fællesskab til et todages kursus med sorg på programmet. Målet med kurset er at få brugbare perspektiver på sorgen, så mødet med den sørgende kan blive frugtbart og udviklende. Forhåbentlig vil deltagerne efter kurset have mod på at gå i gang med at starte en sorggruppe. Det første kursus i marts havde en lang venteliste, så nu gentager vi. KURSUSLEDERE: konsulent Eva Christoffersen og sygeplejerske/terapeut Linda Møller, Samvirkende Menighedsplejer DELTAGERE: Kirkelige medarbejdere, der ønsker at starte eller er i gang med sorggrupper – frivillige, kirke- og kulturmedarbejdere og præster. Begrænset til 25 pladser. Det forventes, at man deltager i hele kurset. PRIS: 300 kr. for morgenmad, frokost, kaffe og kage. TILMELDING: Inden 8.9. til diakonikonsulent Morten Miland, mms@km.dk

05
okt

Landemode

Invitation følger

24
okt

Selvmordet som pastoral udfordring

Arrangeret i samarbejde med Københavns og Roskilde Stifter og finder sted over to dage, den 24. oktober (i Roskilde) og 7. november (i København). 24. oktober: De kulturelle mekanismer og vores opfattelse af selvmord og hvordan vi håndterer mødet med selvmordstruede. MØD: psykolog Kim Juul Larsen, overlæge Merete Nordentoft, psykiater Anne Lindhardt og provst Ulla Thorbjørn Hansen. 7. november: Begravelsestalens svar på selvmordet og præstens indsatsi forhold til pårørende. MØD: tidl. rektor Mogens Lindhardt og leder af Nefos, Elene Fleicher. TILMELDING: Inden 1. oktober til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

25
okt

Hånd og Ånd: Moderne ikoner

Ved kunstner Helle Noer. At omsætte tekst til billeder er en fantastisk måde til fordybelse, forståelse og tilegnelse af den pågældende tekst. Men hvad gør man, når man ikke kan tegne? Arbejdet med moderne ikoner, en collage af farver, figurer og metal kan hjælpe mange på vej mod et udtryk, der giver mening. Her kan alle være med, for symbolerne er det bærende i billederne. Vi kigger nærmere på symbolernes anvendelighed i den moderne verden, hvor de usynlige ting let bliver talt ned, men stadig betyder meget for det enkelte menneske. Efter oplægget prøver vi selv kræfter med både moderne ikoner og billeder i aluminiumstape – teknikker, der kan bruges bl.a. med konfirmander med stor succes. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis.Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

29
okt

Gudstjenesten til debat, Distriktsforening

En aften om de tre liturgirapporter

30
okt

Facebook i kirken

Hvad er det gode indhold til Facebook, og hvordan annoncerer man på en måde, der kan betale sig? På kurset lærer du at tænke modtagerorienteret, og du får inspirerende eksempler på god brug af Facebook i sognet. Du lærer også, hvorfor boosting er spild af penge, og hvad du skal gøre i stedet. DELTAGERE: Kommunikationsansvarlige i kirken UNDERVISERE: Sarah Auken og Malene Bjerre TILMELDING: senest 23. oktober til mediekonsulent Sarah Auken, stau@km.dk

07
nov

Konfirmander og højmessen

For langt de fleste konfirmander gælder det, at de som led i deres forberedelse skal gå i kirke et bestemtantal gange. For langt de fleste præster gælder det, at sådan hører det sig til – de unge skal lære højmessen at kende, jf. anordning om konfirmation, §1, stk. 2. En undersøgelse viser imidlertid, at særligt danske konfirmander vurderer højmessen som kedelig, irrelevant og svær at følge med i – en oplevelse, som tilmed forstærkes, efterhånden som konfirmandundervisningen skrider frem! Tilbage for os ligger en opgave med at arbejde konfirmander og højmesse sammen i den korte tid, hvor vi møder dem til konfirmationsforberedelse – på kort sigt for at gøre dem fortrolige med højmessen – på lang sigt ligefrem gudstjenestesøgende? Karen Togsverd fra Skæring Kirke har i 2017 udarbejdet et masterprojekt med titlen ”Konfirmandernesoplevelse af højmessen”, baseret på interviews med konfirmander. Med afsæt i hendes iagttagelser åbnes hermed for en inspirationsdag med praktisk tilgang til arbejdet med konfirmander og højmessen. PROGRAM: 9.30-10.00: Kaffe og brød 10.00-11.30 Karen Togsverd: Hvad oplever konfirmanderne, når de kommer til gudstjeneste? Og hvordan kan vi tænke gudstjeneste og konfirmander bedre sammen? 11.45-12.15: Erfaringsudveksling om konfirmander, gudstjenester og andagter i konfirmationsforberedelsen. Hvad skal vi overveje? 12.15-13.00: Frokost. 13.00-14.30: Konfirmandandagt som forberedelse til højmessen. Gruppevis udarbejder vi konfirmandandagter med tekster fra advent og Helligtrekonger. 14.30-15.00: Fælles opsamling og diskussion. TILMELDING: Senest d. 31. oktober til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen, mailcer@km.dk. Det er gratis at deltage – der indgår frokost.

08
nov

Teologisk salon

Emnet for den teologiske salon kommer senere.

09
nov

Diakonistiftsdag

TEMA:Folkekirkens fremtid og demografien. I de næste år stiger antallet af de ældste danskere markant, antallet af nydanskere er steget, og de udgør en stor del af de yngre generationer. Hvordan bliver folkekirken dygtig til at møde de nye opgaver? Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet, holder et ’krystalkugleforedrag’, hvor han med statistik og historier tegner de nye diakonale udfordringer. Efter frokost er der seminarer om ”Det grå guld”, arbejdet med demente, mandeklubberne samt indvandrerarbejde på provstiplan og i økumenisk samarbejde. DELTAGERE: Frivillige fra menighedsplejer og menighedsråd, kirke-/kulturmedarbejdere og præster, alle der vil inspireres til at være med i sognenes diakoni. TILMELDING: Til diakonikonsulent Morten Miland, mms@km.dk, tlf. 2462 3969

12
nov

Lokalavisen - det nye kirkeblad?

Mange sogne eksperimenterer med at annoncere fast i lokalavisen i stedet for at sende kirkeblade ud. På kurset møder du en lokalredaktør, der fortæller, hvordan kirken kan gøre sig relevant for avisens læsere, og du får undervisning i, hvordan du skriver og opbygger artikler professionelt. DELTAGERE: Kommunikationsansvarlige i kirken UNDERVISER: Malene Bjerre TILMELDING: Senest 1. november til mediekonsulent Malene Bjerre, mabje@km.dk

13
nov

Fyraftensmøde: Teologi om et moderne liv om risiko og fare

JEG GÅR I FARE HVOR JEG GÅR - teologi om et moderne liv om risiko og fare. Fare er den trussel, vi udsættes for. Risiko løber vi selv. Men hvilken forskel gør den kristne livstydning for et moderne liv med både risiko og fare? Et oplæg af Mikkel Gabriel Christoffersen om spændingsfeltet mellem risikosociologi og samtidsteologi, og efterfølgende i dialog med professor Niels Henrik Gregersen. UNDERVISERE: Mikkel Gabriel Christoffersen og Niels Henrik Gregersen TILMELDING: Seneste 11. november til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

Vis flere

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.