Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

20
sep

Det gode nyhedsbrev

At skrive et nyhedsbrev virker umiddelbart simpelt – men at skrive det gode nyhedsbrev kræver øvelse. På denne dag vil vi forsøge at løfte sløret for hvordan man skruer et nyhedsbrev sammen, som rent faktisk bliver læst og værdsat af modtageren – og så løfter vi også låget for, hvad du ikke skal gøre. KURSUSLEDERE: Kommunikationsmedarbejder Anne Sofie Coles og Sarah Auken DELTAGERE: Præster og medarbejdere med ansvar for kommunikation TILMELDING: Senest 13. september til mediekonsulent Sarah Auken:stau@km.dk

20
sep

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

26
sep

Fyraftensmøde om diakoni i samarbejde

Kirkens indsats for dem der er i udkanten af samfundet, kan også gøres i samarbejde med andre, f.eks. kommuner og boligselskaber. Det sætter Diakoniudvalget i Helsingør Stift spotlight på ved en række fyraftensmøder i det tidlige efterår. Hovedtaler er Paul Kofoed Christiansen. Han har været præst i Roskilde Domkirke og er nu ansat af domsognets menighedspleje som seniorkonsulent til at varetage et stort samarbejdsprojekt om forebyggelse af ensomhed og isolation. PROGRAM 17:00 Velkomst og en sang 17:10 Oplæg ved Paul Kofoed Christiansen 17:50 Spisepause (Diakoniudvalget giver en sandwich samt øl og vand) 18:15 Et samarbejdsprojekt fra stiftet præsenteres 18:40 Diakonikonsulent Morten Miland Samuelsen orienterer om regler, puljer og muligheder for samarbejdsbørser 18:55 Aftenbøn og en sang SÆRLIGT INDBUDTE Alle interesserede kan deltage.Men møderne vil særligt være relevante for: Frivillige i kirkens diakoni Menighedspleje-bestyrelser Menighedsrådsmedlemmer Kirke- og kulturmedarbejdereogpræster

27
sep

Blev ånden sat fri? Kirken i dag og arven efter 1968

Hvad kom 1968-bevægelsen til at betyde for kirken? Konference i et samarbejde mellem Københavns Universitet og en række stifter. Se beskrivelse og program her. TILMELDING: 20. august 2018 på: https://teol.ku.dk/arrangementer/arrangementer-2018/blev-aanden-sat-fri/ PRIS: 150 kr. for præster ansat i Helsingør, Københavns, Lolland-Falster, Roskilde og Fyns Stift. Øvrige deltagere: 1000 kr.

03
okt

Debataften: Bedre dialog med sognet

Distriktsforeningerne inviterer til en spændende debataften, der sprudler med nye tanker og nye inspirationer til, hvordan vi i sognene sikrer den lyse fremtid for folkekirken, som vi alle arbejder for. Tankerne i den nyligt udkomne bog - ”Sæt mål for dit sogn. Og nå det!” - drøftes med stor iver i menighedsråd over hele landet, fordi bogens forfatter lægger op til en gennemgående ændring i vores måde at udvikle og fastholde relationen til menigheden på. Debataften: Bedre dialog med sognet Indlægsholdere: Søren Abildgaard, Formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Claus Due, indehaver af Dialog med Sognet, forfatter til bøgerne ”Sæt mål for dit sogn. Og nå det!” og ”Bedre dialog med sognet.” Arrangør: Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd i samarbejde med Distriktsforening Helsingør Stift Sydøst Pris: 100 kr. til dækning af smørrebrød og forplejning samt lokaleleje Tilmelding til: Web: dindistriktsforening.dk/debataften Telefon: 41674562

03
okt

Fyraftensmøde om diakoni i samarbejde

Kirkens indsats for dem der er i udkanten af samfundet, kan også gøres i samarbejde med andre, f.eks. kommuner og boligselskaber. Det sætter Diakoniudvalget i Helsingør Stift spotlight på ved en række fyraftensmøder i det tidlige efterår. Hovedtaler er Paul Kofoed Christiansen. Han har været præst i Roskilde Domkirke og er nu ansat af domsognets menighedspleje som seniorkonsulent til at varetage et stort samarbejdsprojekt om forebyggelse af ensomhed og isolation. PROGRAM 17:00 Velkomst og en sang 17:10 Oplæg ved Paul Kofoed Christiansen 17:50 Spisepause (Diakoniudvalget giver en sandwich samt øl og vand) 18:15 Et samarbejdsprojekt fra stiftet præsenteres 18:40 Diakonikonsulent Morten Miland Samuelsen orienterer om regler, puljer og muligheder for samarbejdsbørser 18:55 Aftenbøn og en sang SÆRLIGT INDBUDTE Alle interesserede kan deltage.Men møderne vil særligt være relevante for: Frivillige i kirkens diakoni Menighedspleje-bestyrelser Menighedsrådsmedlemmer Kirke- og kulturmedarbejdereogpræster

06
okt

Landemodet 2018

Program Kl. 11.00Landemodegudstjeneste i Helsingør Domkirke, Skt. Olai.Prædikant:Provst Eskil Simmelsgaard Dickmeiss Kl. 12.45Frokost på Strand- & Badehotel Marienlyst, Ndr. Strandvej 2, Helsingør.Der vil være adgang til restauranten fra kl. 12.30 Kl. 14.15Biskoppens beretning Kl. 15.00Overrækkelse af Stiftsinitiativprisen Kl. 15.15Foredrag af Kresten Drejergaard:”Bliver gudstjenesten gjort grim af at være mere attraktiv” Kl. ca. 16.00Landemodet slutter Se, hvordan du tilmelder dig, her.

09
okt

Landsforeningen som arbejdsgiver

Landsforeningen af Menighedsråds kompetente forsamling, delegeretmødet, har besluttet, at der skal arbejdes for etablering af en egentlig arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret på det folkekirkelige område. Et ønske, som er blevet yderligere aktualiseret efter forårets overenskomstforhandlinger. En arbejdsgiverorganisation, som kan agere arbejdsgiverpart for menighedsrådene og indgå i forhandlingerne om løn- og ansættelsesvilkår for kirkefunktionærerne. Det er medlemmerne, menighedsrådene, der er arbejdsgivere, og de betaler lønnen, og derfor er det også naturligt, at deres organisation forhandler og aftaler løn- og ansættelsesvilkårene. Der vil i efter indlægget om arbejdsgiverorganisationen blive givet en orientering om aktuelle emner indenfor folkekirken. INDLÆGSHOLDERE: Inge Kjær Andersen, næstformand for Landsforeningens bestyrelse Elisabeth Jensen, vicesekretariatschef i Landsforeningen Søren Abildgaard, formand for Landsforeningens bestyrelse FORMÅL: Formålet med mødet er at give menighedsrådsmedlemmerne indsigt i foreningens arbejde med at etablere sig som arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret og fortælle om de ydelser på arbejdsgiverområdet, som foreningen tilbyder. Orientere om helt aktuelle emner indenfor folkekirken og med relation til folkekirken MÅLGRUPPE: Medlemmer af menighedsråd i Helsingør Stifts distriktsforening Sydøst PROGRAM: Kl. 17.30 – 17.35 Velkomst og optaktTommy Carlsen Kl. 17.35 – 17.45 Sandwich, som indtages samtidig med foredraget Kl. 18.00 – 18.05 Optakt til aftenens emnerTommy Carlsen Kl. 18.05 – 19.30 Arbejdsgiver? Ja – det er mig.Inge Kjær Andersen og Elisabeth Jensen Kl. 19.30 – 19.45 Kl. 19.45 – 20.15 Arbejdsgiver? Ja – det er mig.Elisabeth Jensen Kl. 20.15 – 20.45 Aktuelle emner.Søren Abildgaard Kl. 20.45 – 21.00 Opsummering og afslutningTommy Carlsen TILMELDING: Senest 1. oktober 2018. Efter denne dato er tilmelding bindende.

11
okt

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

12
okt

Hånd og Ånd - at arbejde med farver i garn og maling

Mange - både præster, kunstnere og lægfolk - har erfaringen af, hvordan en kreativ proces kan være med til at ”materialisere” troen, skabe en større fordybelse og lette tilegnelsen af troen. Der strikkes både i og uden for folkekirken. I mange kirker er der håndarbejdsklubber, hvor der strikkes dåbsklude m.m. Strikning er blevet moderne igen. Mange erfarer, hvordan den langsomme proces giver fordybelse og ro. Sognepræsterne Kirsten Winther og Marianne Fischer vil fortælle om, hvordan de bruger farver i deres kreative arbejde med henholdsvis strikning og maleri. Hvordan de fra hver deres synsvinkel tager udgangspunkt i et begreb, en sætning, et billede eller en omstændighed og så oversætter det til farve og form. Deltagerne vil derefter få mulighed for at gå i gang med at strikke klud over et tema i kirkerum med stille musik. Læs mere her:www.helsingørstift.dk/nyheder/naar-aand-og-haand-moedes og www.mariannefischer.net. DELTAGERE: Præster og kirke- og kulturmedarbejdere TILMELDING: Senest 1. oktober til religionspædagogisk konsulent Marianne Fischer, maf@km.dk

23
okt

Fyraftensmøde om diakoni i samarbejde

Kirkens indsats for dem der er i udkanten af samfundet, kan også gøres i samarbejde med andre, f.eks. kommuner og boligselskaber. Det sætter Diakoniudvalget i Helsingør Stift spotlight på ved en række fyraftensmøder i det tidlige efterår. Hovedtaler er Paul Kofoed Christiansen. Han har været præst i Roskilde Domkirke og er nu ansat af domsognets menighedspleje som seniorkonsulent til at varetage et stort samarbejdsprojekt om forebyggelse af ensomhed og isolation. PROGRAM 17:00 Velkomst og en sang 17:10 Oplæg ved Paul Kofoed Christiansen 17:50 Spisepause (Diakoniudvalget giver en sandwich samt øl og vand) 18:15 Et samarbejdsprojekt fra stiftet præsenteres 18:40 Diakonikonsulent Morten Miland Samuelsen orienterer om regler, puljer og muligheder for samarbejdsbørser 18:55 Aftenbøn og en sang SÆRLIGT INDBUDTE Alle interesserede kan deltage.Men møderne vil særligt være relevante for: Frivillige i kirkens diakoni Menighedspleje-bestyrelser Menighedsrådsmedlemmer Kirke- og kulturmedarbejdereogpræster

02
nov

Troen som præstens ressource

Præster har travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder - med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET: 7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FOR EFTERÅRSHOLDET: 24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, ehl@km.dk

08
nov

Introkursus for nyansatte i stiftet

Kurset vil byde på en gennemgang af emnerne: Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser Folkekirkens opbygning og ’hvor kommer pengene fra? Folkekirken som vores fælles arbejdsplads Sognet som en del af en sammenhæng DELTAGERE:Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis. PRIS:Deltagelse i kurset er gratis, og der er fuld forplejning hele dagen. Arbejdsgiveren skal betale løn og udgifter til transport. TILMELDING:Tilmelding skal ske via dette link: tryk her. SPØRGSMÅL: Kontakt Hanne Soelberg, Helsingør Stift, på tlf. 49 21 35 00 eller på kmhel@km.dk.

09
nov

Hånd og Ånd - Mal ”livet”

Deltagerne introduceres til temaet: ”Den der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det”, der er en del af prædikenteksten til 25. søndag efter Trinitatis. Vi skal undersøge begrebet Guds rige og se på kontrasterne i livet. Hvordan vi har vundet os selv, som dem vi er, og hvordan vi opfatter Gud i forhold til det. Vi vil udover at male med akryl på lærred også eksperimentere med kollage. Tag derfor meget gerne billeder med, der siger dig noget om Guds rige og om kontrasterne i livet. Det kan være alt fra rejsekataloger til en gammel kalender, kunstbilleder, postkort, noder, fotos, bøger med tekst eller billeder, smukt papir ... bare det er noget, du har lyst til at sætte ind på dit billede, og som du i en eller anden forstand forbinder med dit livs kontraster. Du får vejledning til at tænke i farver og motiver. Når du er færdig med dit billede, kan du vælge at skrive dine tanker ned som et brev til dig selv eller som en refleksion, du læser højt. Til slut sættes billederne op. Hver af deltagerne fortæller om deres billede. Den kreative arbejdsmetode er meget nænsom, idet deltagerne selv er eksperter i deres egne billeder og udtryk. Der er altså ikke noget, der er ”forkert”. Idet man efter selve malerprocessen beskriver sit billede for de andre, sker der en yderligere bevidstgørelse, og ofte kommer man selv til en dybere indsigt og forståelse ved at sætte ord på billedet. Ved at male det indtryk, evangeliet gør på én, bliver den enkeltes erfaringer og tanker udgangspunktet, og man vil kunne arbejde videre med bevidstgørelsen indenfor både sjælesorg, homiletik og kateketik. Deltagerne får altså både personlig inspiration til deres eget arbejde og formulering af trosspørgsmål samt inspiration til selv at afholde malerdag for konfirmander og menighed. DELTAGERE: Præster og kirke- og kulturmedarbejder TILMELDING: Senest 29. oktober til religionspædagogisk konsulent Marianne Fischer på maf@km.dk

09
nov

Teologisk salon

Mødested for menighedsrødder, præster og kirkepersonale omkring teologiske og kirkelige emner. Dagligdagens mange opgaver omkring drift og ”mursten” levner sjældent plads til den vigtige og spændende kirkepolitiske og teologiske samtale. Teologisk Salon inviterer til god debat, spændende oplægsholdere, mad og vin og hyggeligt socialt samvær. Ideen er at kvalificere debatten omkring aktuelle temaer, som ofte bliver alt for forenklet fremstillet i medierne. DELTAGERE: Præster og menighedsrådsmedlemmer og kirkepersonale ARRANGØR: Udvalget for teologisk efteruddannelse TILMELDING: Til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen på mailehl@km.dk

Vis flere

Tip om arrangementer

Har du forslag til opslag til Stiftskalenderen?

Skriv til: stau@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

OBS: Arrangementet bør være for en bred målgruppe.