Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alla kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

02
maj

Homiletikkursus

Kursusforløb. LÆS MERE HER...

08
maj

Kursus: Få mere omtale i lokalavisen

Udbytte:Lær at skrive en pressemeddelelse, der appellerer til såveljournalist somtil læser og få struktureret din pressekontakt, så du oftere når spalterneog opleves af medierne som en god kilde. Underviser:Claus Due, Dialog med sognet / Due & Partners Pris:Kr. 700,- Kurset af arrangeret af Frederiksborg Distriksforening. Tilmelding: kontakt@dialogmedsognet.dk Claus Due: 41 67 45 62 Grethe Bahne Madsen: 47 31 67 56 For gratiskurer afregnes en no-show fee på kr. 300 ved udeblivelse

23
maj

Den filosofiske samtale med konfirmander

På dette kursus får du præsenteret en stribe samtaleteknikker, øvelser og aktiviteter, som får dine konfirmander til at engagere sig i samtalen om de store spørgsmål: Er der en mening med livet? Skal man tilgive alt?Er der forskel på at tro og at håbe? Opfører kristne sig bedre end andre mennesker? Kurset vil forløbe over to hele kursusdage fordelt på (23. maj 2017 og 23. januar 2018). I maj introducerer Filosofipatruljen til en række konfirmandaktiviteter, og der stilles skarpt på planlægning af næste års konfirmandundervisning. I januar erfaringsopsamler vi – og der gives råd og vejledning i, hvordan man som samtalens leder kan udvikle den filosofiske dialog.Det anbefales, at man tilmelder sig begge dage, men det vil være muligt kun at være med til den ene dag.Tilmelding tilreligionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen,pnp@km.dk, senest d. 16. maj. Oplys venligst sogn, stilling, navn og adressesamt kursets navn. LÆS MERE...

30
maj

Homiletikkursus

Kursusforløb. LÆS MERE HER...

01
jun

Introkursus for nyansatte

Københavns og Helsingør Stifter afholder Introkursus for nyansatte i folkekirken for de medarbejdere, der førstegangsansættes i perioden fra 1. juni 2016 til og med 31. maj 2017. Tilmelding til kurset skal ske via menighedsrådet. Hent program (pdf-fil)...

06
jun

Stiftskonvent 2017

Den årlige sammenkomst for præster i Helsingør Stift. Hent program (pdf-fil)...

16
jun

NogetMedSalmer – Babysamlesang på ny (FUV Stiftskursusdag)

Hvordan kan man bedst udnytte det potentiale, at babysalmesang foregår i en folkekirkelig ramme – med kirkens salmer, i kirkens rum og med kirkens tekster?Denne kursusdag vil introducere et udviklingsarbejde med nye indfaldsvinkler til babysalmesang. Kurset vil blandt andet indeholdeet oplæg til babysalmesangens betydningsbærende elementer i relation til en gudstjenstlig kontekst, ogen præsentation af nye tegn til salmer og nye salmedanse og forslag til anvendelse af musikstykker og musikinstrumenter i babysalmesangsforløbet. VedMette Gautier,tegnsprogstolk, formidlings- og kommunikationskonsulent samt BA theol. ogChristine Toft Kristensen,organist,korleder samt underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Pris: 75 kr.Tilmelding senest 1. junitilMarianne Fischer, maf@km.dk.

20
jun

Homiletikkursus

Kursusforløb. LÆS MERE HER...

24
aug

Nordisk Homiletik-konference

Konference om æstetik, erkendelse og tro. Se program...

04
sep

Retræte-kursus: ”Hjertes opmærksomhed og menneskets midte”

Dette retrætekursus er et tilbud til Helsingør Stifts præster om tilbagetrækning, refleksion og fordybelse, inden opstart på efterårets travle tid.Retrætedelen giver mulighed for tilbagetrækning, stilhed og fordybelse.Kursusdelen åbner for læring og refleksionog giver konkret inspiration til sjælesorg og tilrettelæggelse af en retrætedag i kirken samt til stille- og meditationsgudstjenester.Pris: 2950 kr. som kan dækkes af kirkekassen.Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet. Arrangør: Helsingør Stift v. præsterne Karin Bjerg Helmersen, Charlotte Nørballe, Betina Bolvig samt præst og uddannelsesleder på FUV Peter Ruge. Læs mere om program ogtilmelding...

14
sep

Skibby-krøniken som konfirmand-event

I anledning af reformationsjubilæet vil Helsingør stifts konfirmandevent i 2017 være en teaterforestilling bygget over Poul Helgesens ”Skibbykrøniken”. LÆS MERE...

02
okt

Kursus: Få annoncer og tryksager til at virke 

Udbytte:20 års erfaringermed at styrke effekten af annoncer og reklamer kan blive din på 3 timer. Du lærer med andre ord, hvordan du opbygger annoncer, brochurer og plakater, så de virker bedst muligt. Underviser:Claus Due, Dialog med sognet / Due & Partners Pris:Kr. 700,- Kurset er arrangeret af Frederiksborg Distriksforening

30
okt

Kursus: Forandring med glæde

Udbytte:Lær at forstå, hvorfor nogle mennesker er mere parate til forandringer end andre Lær, hvordan du gennemfører forandringer i organisationen. Og hvordan organisationen udvikles til at se forandringer som noget spændende. Underviser:Claus Due, Dialog med sognet / Due & Partners Pris:Kr. 700,- Kurset er arrangeret af Frederiksborg Distriksforening

23
jan

Den filosofiske samtale med konfirmander

På dette kursus får du præsenteret en stribe samtaleteknikker, øvelser og aktiviteter, som får dine konfirmander til at engagere sig i samtalen om de store spørgsmål: Er der en mening med livet? Skal man tilgive alt?Er der forskel på at tro og at håbe? Opfører kristne sig bedre end andre mennesker? Kurset vil forløbe over to hele kursusdage fordelt på (23. maj 2017 og 23. januar 2018). I maj introducerer Filosofipatruljen til en række konfirmandaktiviteter, og der stilles skarpt på planlægning af næste års konfirmandundervisning. I januar erfaringsopsamler vi – og der gives råd og vejledning i, hvordan man som samtalens leder kan udvikle den filosofiske dialog.Det anbefales, at man tilmelder sig begge dage, men det vil være muligt kun at være med til den ene dag. Tilmelding til religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen, pnp@km.dk, senest d. 16. maj. Oplys venligst sogn, stilling, navn og adressesamt kursets navn.


Tip om arrangementer

Har du forslag til opslag til Stiftskalenderen?

Skriv til: kaga@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

OBS: Arrangementet bør være for en bred målgruppe.