Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alle kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

14
jan

Retrætekursus for præster: De voksnes tilegnelse af dåben

Som retræte er disse dage et tilbud om tilbagetrækning og fordybelse efter en travl tid. Som kursus er der tale om en afsøgning af det felt, hvor dåb får dybere mening for os som voksne. Med udgangspunkt hos os selv vil vi gennem personlig fordybelse søge at danne en bredere kontaktflade til dåbens virkelighed, så den kan opleves som en identitetsformende kraft i vores liv. På den måde giver kursusdelen tillige redskaber til videreformidling i sognet. Dagene er struktureret af undervisning, fælles refleksion, meditation, bøn indre øvelser samt perioder af stilhed.Læs mere her. PRIS: 3100 kr, som kan søges dækket af kirkekassen TJENESTEFRI: Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet ARRANGØR: Helsingør Stift v. sognepræst Bettina Bolvig, sognepræst Bettina Niemann Krarup og pastor Karin Bjerg Helmersen, uddannede retræteledere/åndelig vejledere fra FUV samt præst, konsulent og uddannelsesleder på FUV Peter Ruge Tilmelding: Betina Bolvig på mail bbf@km.dk med indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216-4069030432 senest 9. oktober 2018. Husk at anføre navn, sogn og kursets navn.

23
jan

Lav et bryllupsseminar

Det er en rigtig god ide at samle årets brudepar til et bryllupsseminar, hvor man både får mulighed for at gennemgå vielsesritualet og talt om, hvorfor man bliver gift i en kirke og hvilke forventninger og udfordringer der er til kærligheden og ægteskabet i dag. Målet er at sammenstykke et grydeklart bryllupsseminar, hvor man kommer hjem med både en indbydelse til seminaret, en strategi for hvordan man rent praktisk får en god dag ud af det, et bud på vielsens teologi og forslag til gruppearbejde med brudeparrene og artikler og tekster, man kan sende ud som forberedelse til seminaret. STED: Vil blive oplyst senere KURSUSLEDERE: Pia Nordin Christensen og Eva Holmegaard Larsen TILMELDING: Senest 14. januar 2019 til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen på mail ehl@km.dk

24
jan

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FORFORÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

25
jan

Inspirationskursus: Folkekirkens liv og vækst

Folkekirkens liv og vækst forandrer sig på samme måde som andre forhold i samfundet, og derfor vil vi se nærmere på Folkekirken i dag og sammen tale om, hvor dener, og hvorden skalhen. Skoletjenesterne udvikler sig stadig og er et blandt mange vigtige samarbejder mellem skole og kirke. I Helsingør Stift er der skoletjenester i alle provstier. I løbet af kurset vil vi se nærmere på, hvadskoletjenester er, og hvordan defungerer. Hør bl.a. professor Lisbet Christoffersen, Bodil Therkelsen, medlem af landsforeningens bestyrelse, formand for Liv- og vækstudvalget m. fl. DATO: 25.-26. januar 2019 ARRANGØR: Distriktsforening Helsingør Stift Sydøst MERE INFO: Se www.helsingørstift.dk TILMELDING: distriktsforening-sydoest@outlook.com senest 11. januar

25
jan

Generalforsamling, Frederiksborg Distriktsforening

Generalforsamling med biskoppen som taler Kom til Frederiksborg Distriktsforenings årlige generalforsamling, hvor vi blandt andet vælger delegerede til årets Landsmøde til maj og ikke mindst kan glæde os til at høre foredrag ved vores biskop Lise-Lotte Rebel. * Kl. 18.00 Arrangementet starter * Kl. 18.15 Foredrag ved Biskop Lise-Lotte Rebel * Kl. 19.15 Middag * Kl. 20.00 Ordinær generalforsamling Prisfor hele arrangementet kr. 350,- Deltagelse i generalforsamling alene er gratis. Endelig dagsorden udsendes alle menighedsråd senest 25. januar. Tilmeld dig her

05
feb

Kursus: Sæt mål for dit sogn

Kursus: Sæt mål for dit sogn. Og nå det! Kend dit sogn, prioritér ressourcer, og læg en plan for, hvordan du vil styrke din kirke. UDBYTTE: Du lærer at se sognet og menigheden på en ny måde, og du får en række praktiske redskaber, så du bliver bedre til at rette indsats og ressourcer mod de dele af sognet og opgaverne, hvor kræfterne er bedst anvendt. Du kommer hjem med rammerne for en plan, der styrker kirken i dit sogn på den måde, du og menighedsrådet gerne vil. UNDERVISER: Claus Due, indehaver af Dialog med Sognet, næstformand Humlebæk Menighedsråd. Forfatter til bøgerne ”Sæt mål for dit sogn. Og nå det!” og ”Bedre dialog med sognet” DELTAGERE: Menighedsrådsmedlemmer, præster og kirkens ansatte ARRANGØR: Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd INFORMATION: Claus Due på 41 67 45 62 / kontakt@dialogmedsognet.dk PRIS: Kr. 500,- TILMELDING på dette link

21
feb

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FOR FORÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

26
feb

Digitale børn - og deres voksne

FUV Stiftskursus 2019 Kursusdagen er to-delt med en formiddag med fokus på viden om børn og deres digitale liv. Teknologien er væltet ind over os i årtier og med den både skidt og kanel. Det har efterladt mange voksne rådvilde, men det er ufrugtbart, at vi lader som om, det ikke har noget med os at gøre – heller ikke, når de kommer til os i kirken. Hvis vi vil relationen med dem, er deres digitale liv ikke blot en parentes, vi kan snige os udenom, fordi vi er famlende. Det kræver, at vi får en viden, så kløften mellem barn og voksen ikke vokser. I formiddagens oplæg stilles der skarpt på, hvordan udviklingen har bragt os hertil, og hvordan det påvirker børn og unge. Hvad er det for en verden, de lever i, og hvordan kan vi voksne deltage, selvom vi ikke altid forstår eller billiger deres handlinger og valg? Myter og fakta stilles side om side. Praksiserfaring såvel som forskning bringes på banen for til sidst at munde ud i konkrete råd til, hvordan vi bedst hjælper den næste generation og selv agerer i den. Anden del af kurset sætter fokus på praksis. Selv om vi som voksne ikke har de digitale redskaber under huden på samme måde som børnene, er der hjælp at hente. Eftermiddagen vil give brugbare redskaber til, hvordan fx smartphonen kan bruges i undervisningen. Der vil være god tid til at lære og afprøve forskellige muligheder, så man kan gå tryg derfra og have mod på at gøre det digitale til en del af sin undervisning. Brug af smartphone er ikke båret af, hvad en præst eller kirke- og kulturmedarbejder kan, men af en indbygget kompetence hos børn og unge. Som underviser skal man rammesætte og igangsætte. Vi vil komme i berøring med emner som: * Snap og sjælesorg * Facebook eller Google Classroom som læringsfællesskab * Tæt på – langt væk – kommunikation i hverdagen * QR-koder og konfirmationsord * Klasserumsdialog via smartphone * SMS, powerpoint og morgensang * Video – manus for livet * Refleksion og tænkepauser Der vil være løbende didaktiske og læringsmæssige overvejelser, og der vil blive lagt vægt på øvelser, gruppedrøftelse og erfaringsudveksling tæt på praksis. PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding til: maf@km.dk Tilmeldingsfrist: 6. februar Kurusholdere: Eva Fog, konsulent, underviser og skribent inden for børns digitale liv Finn Andsbjerg Larsen, leder af Konfirmandcenteret Deltagere: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Pris: Gratis

27
feb

Køn, skam og kirke

De senere år er kønnet på ny bragt i spil med de mange sager om seksuelt magtmisbrug og #metoo-bevægelsen, og der er opstået en fornyet interesse for skammens og udskamningens dynamik. Det udfordrer også teologi og kirke. Vi har en fin forkyndelse om tilgivelse til ”gerningsmænd”. Men hvad stiller vi op med ofrene, hvad enten de er udsat for overgreb, eller blot ikke føler sig inkluderede i det sprog, vi fører. Hvordan reagerer vi, når de træder ud af deres tavshed og gør sig synlige? STED: Vil blive oplyst senere KURSUSLEDERE: Mia Rahr Jacobsen og Mogens Lindhardt TILMELDING: Senest 20. februar til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen på mail ehl@km.dk

01
mar

Hånd og Ånd: Billede og formidling

Ved billedkunster, grafiker Kim Frans Broström. At bruge hænderne er en god måde at bruge hovedet på. At male og tegne, lave tegneserier, billedfortællinger eller storyline er effektive pædagogiske redskaber i formidlingen til børn, unge og – voksne. Kim Frans Broström er også uddannet lærer og har mange års erfaring i undervisning og kirkelig formidling. Efter Kim Frans Broströms oplæg og efter at have set eksempler på undervisningsprojekter, skal vi selv arbejde kreativt, blande tekst og grafik og øve os i at formidle via visualisering. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

12
mar

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FORFORÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

12
mar

Kursus: Få mere omtale i lokalavisen

Kursus: Få mere omtale i lokalavisen Vi bestemmer ikke, hvad avisen skriver om os, men vi kan få stor indflydelse på det! UDBYTTE: Lær at skrive en pressemeddelelse, der appellerer til såvel journalist som til læser og få struktureret din pressekontakt, så du oftere når spalterne og opleves af medierne som en god kilde. UNDERVISER: Claus Due, Indehaver af Dialog med Sognet, næstformand Humlebæk Menighedsråd. Forfatter til bøgerne ”Sæt mål for dit sogn. Og nå det!” og ”Bedre dialog med sognet” DELTAGERE: Menighedsrådsmedlemmer, præster og kirkens ansatte ARRANGØR: Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd INFORMATION: Claus Due på 41 67 45 62 / kontakt@dialogmedsognet.dk PRIS: Kr. 500,- Tilmeld dig kurset her!

22
mar

Teologisk salon

Emnet for den teologiske salon kommer senere.

04
apr

Homiletisk netværk: Påskens billeder. Inspiration til påskens prædikener

Elof Westergaard er udover at være biskop også forfatter til bøger om kirkekunst, ikke mindst byzantinsk kirkekunst. Med kunsten og poesien som vej ind til mysteriet vil han introducere os for forskellige perspektiver på den kristne tale om opstandelse. DELTAGERE: Præster TILMELDING: Program med tilmelding udsendes til efteråret.

05
apr

Hånd og Ånd: Skrot-kors

Ved kunstner Karsten Auerbach. Oplæg om hvad hånden kan bidrage Ånden med. Hvordan kommer man fra praktikalitets-fokus og klippe&klistre-hobby-aftenskole i sognehuset – til netop samtalen og refleksionen – og i fællesskab ind i en undren, opdagelsesrejse og brydekamp med troen, eksistensen og teologien? Kunne fx maleri være lige så”spirituelt” som de pilgrimsvandringer, meditationer, retræter og andre ”gammelkirkelige” praksisformer, som vinder indpas i folkekirken? Hvad sker der, når vi bevæger os fra det verbale (som præger meget kirkelig formidling) til kunstens sprog, der gør tanken og troen visuel, håndgribelig og sanselig? Efter Karsten Auerbachs oplæg skal vi lave skrot-kors. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

Vis flere

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.