Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alla kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

24
jan

Kursus for nyvalgte formænd og næstformænd

Få kendskab til dine opgaver som formand og næstformand Udbytte: Du vil få indsigt i formandens opgaver i forhold til sognets kirkelige og administrative anliggender. Hvordan støtter næstformanden op? Hvordan praktiseres god forvaltning? Underviser: Konsulent fra Landsforeningen Tilmelding: kontakt@dialogmedsognet.dk Claus Due: 41 67 45 62 Grethe Bahne Madsen: 47 31 67 56 Pris: GRATIS (No-Show fee kr. 300,-)

01
feb

En nutidig dåbsteologi

Når forældre stadig i så stort tal lader deres børn døbe, må det give én eller anden form for mening for dem. Men hvilken mening? Et af svarene skal sikkert findes i trygheden ved at blive en del af en lang tradition, men i en tid, hvor traditioner smuldrer, er denne begrundelse for dåben også under pres. En nutidig dåbsteologi skal være i stand til at levendegøre og fastholde dåbens betydning, når denne ikke ’automatisk’ bæres videre af traditionen.Vi vil begynde denne kursusdag med en teologisk refleksion over, hvad det er for en ’tryghed’, dåben giver, i stedet for at begynde med at definere dåben på traditionel teologisk og dogmatisk vis. Kursusleder: Anders-Christian Jacobsen, professor MSO i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. Yderligere oplysning om kurserne kontakt, Marianne Gaarden marga@km.dk eller tlf.: 26 15 90 50

06
feb

Kursus: Få flere folk i kirken

Udbytte:Du lærer en arbejdsmetode, der styrker relationen til dele af menigheden, I ikke har så tæt kontakt til. Vi skitserer sammen en plan, deri sidste ende øger antallet af kirkegængere samtidig med, at den generelle opbakning i sognet styrkes. Underviser:Claus Due, Dialog med sognet / Due & Partners Pris:Kr. 700,- Kurset er arrangeret af Frederiksborg Distriksforening. Tilmelding: kontakt@dialogmedsognet.dk Claus Due: 41 67 45 62 Grethe Bahne Madsen: 47 31 67 56

07
feb

Generalforsamling i Distriktsforening Helsingør Stift Sydøst

Yderligere oplysninger:Poul Ingemann Hansen (formand) Pilehaven 9, Hareskov 3500 Værløse e-mail: pih@mail.dk Tlf. 4444 0295, mobil 2246 7672

08
feb

Sognekirke på Facebook

Facebook er blevet en selvfølgelig del af vores hverdag - det er her, vi får vores nyheder, diskuterer med hinanden og holder kontakt med venner og familie. Hvilke muligheder og udfordringer stiller det kirkerne overfor? Med sognepræst Sophie Nielsen, Ishøj, og redaktør Kåre Gade. Tilmelding senest 1. februar til Kåre Gade, kaga@km.dk.

21
feb

Homiletikkursus

Kursusforløb. Se 17. januar 2017 for yderligere information.

25
feb

Livsmod - udveje fra angst sorg og ensomhed.

Inspirationsdag med Stiftsudvalget for Diakoni.Hovedforedrag ved bl.a. psykiater Anne Lindhardt.Workshops om «Livsmod og døden som tabu», «Livsmod i social nød» og «Unge og livsmod». Udførligt program udsendes i januar.Tilmelding til diakonikonsulent Morten Miland Samuelsen, mms@km.dk.

28
feb

Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd afholder generalforsamling

Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd afholder generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 kl. 18.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød. Denne gang skal der vælges ny bestyrelse samt kandidater til Landsforeningens bestyrelse. Yderligere info:Grethe Bahne Madsen, formand for Frederiksborg Distriktsforening, madsen.ullemose@mail.dk

06
mar

Kursus: Få dåbstallet i vejret

Udbytte:Du kommer hjem med konkrete metoder og planer for, hvordan du kan styrke dåbsprocenten i dit sogn. Der er tale om et konkret udbytte af kurset, som du kan gå hjem og føre ud i livet sammen med resten af menighedsråd og medarbejdere. Underviser:Claus Due, Dialog med sognet / Due & Partners. Pris:Kr. 700,-. Kurset er arrangeret af Frederiksborg Distriksforening. Tilmelding: kontakt@dialogmedsognet.dk. Claus Due: 41 67 45 62. Grethe Bahne Madsen: 47 31 67 56.

08
mar

Den gode sognehjemmeside

Giver jeres hjemmeside svar på det, brugerne spørger om?Den lokale forankring er jeres styrke - udnytter I den?Er jeres hjemmesider nemme at finde rundt på?Det er tidskrævende at vedligeholde en god hjemmeside.Med udgangspunkt i jeres egne hjemmesider ser vi på, hvad man børprioritere for at sikre en hjemmeside, der er relevant, brugernær og brugervenlig. Tilmelding senest 1. marts hos redaktør ogmediekonsulent Kåre Gade, kaga@km.dk.

14
mar

Homiletikkursus

Kursusforløb. Se 17. januar 2017 for yderligere information.

14
mar

Teologisk Salon: Aktiv dødshjælp

Et flertal af danskerne (79 % ) vil have aktiv dødshjælp lovliggjort, mens et flertal af politikere siger nej. Senest har et episoder, hvor danskere yder aktiv dødshjælp ud af næstekærlighed, skabt fornyet debat. Som kristne hører vi ofte, at livet er en gave fra Gud. Men hvad nu, hvis livet kun er ubærlig lidelse? Kan aktiv dødshjælp være en næstekærlig gerning? Oplæg vedteolog og lektor i bioetik Mickey Gjerris. Helsingør Stifts Teologiske Salon er et rum for lægfolk, kirkens ansatte, menighedsrådsmedlemmer, præster og biskop, hvor det er muligt at diskutere dagsaktuelle emner ud fra etiske og kristne perspektiver med plads til alle stemmer. Ingen tilmelding, alle er velkomne.

20
mar

Kursus for nyvalgte kirkeværger

Hvad laver en kirkeværge? Udbytte: Du vil få et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kompetencer. Du vil få kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården. Underviser: Konsulent fra Landsforeningen og samt en arkitekt. Tilmelding: kontakt@dialogmedsognet.dk Claus Due: 41 67 45 62 Grethe Bahne Madsen: 47 31 67 56 Pris: GRATIS (No-Show fee kr. 300,-)

27
mar

Kursus for nyvalgte kontaktpersoner

Få et overblik over emner/opgaver, som du beskæftiger dig med som kontaktperson Udbytte: Du vil høre om rammerne for arbejdet som kontakperson, og hvilke kompetencer og vigtigste opgaver, du har som kontaktperson. Hvad kan, skal og må I som arbejdsgivere. Årets gang på arbejdspladsen. Underviser: Konsulent fra Landsforeningen Tilmelding: kontakt@dialogmedsognet.dk Claus Due: 41 67 45 62 Grethe Bahne Madsen: 47 31 67 56 Pris: GRATIS (No-Show fee kr. 300,-)

28
mar

Participatorisk liturgi

En af hovedkonklusionerne i en empirisk undersøgelse af højmesse og dåb gennemført i Helsingør Stift er, at medinddragelse og medskabelse er afgørende vigtigt for familiernes oplevelse af dåben som meningsfuld. Er det muligt i arbejdet med de faldende dåbstal at gentænke præstens praksis i forhold til selve ritualet og liturgien ved dåb? Dette vil være temaet for denne workshop, der veksler mellem teoretiske oplæg og workshops.Kursusleder: Kirsten Donskov Felter, ph.d. og teologisk vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Jette Bendixen Rønkilde, ph.d. og postdoc ved Aarhus Universitet.Yderligere oplysning om kurserne kontakt, Marianne Gaarden marga@km.dk eller tlf.: 26 15 90 50.

Vis flere

Tip om arrangementer

Har du forslag til opslag til Stiftskalenderen?

Skriv til: kaga@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

OBS: Arrangementet bør være for en bred målgruppe.