Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Samlet stiftskalender

Alla kurser, arrangementer og andre aktiviteter i Helsingør Stift

15
jan

Retrætekursus for præster: Stilhed og Hjertets Opmærksomhed

Dette retrætekursus ved årets begyndelse er et tilbud til Helsingør Stifts præster om tilbagetrækning og fordybelse efter en travl tid. Gennem samtale, stilhed og hjertets opmærksomhed vil vi som forberedelse til faste – og påsketiden nærme os den klassiske passionsmeditation. Vi vil tage afsæt i salmebogens fortolkning af passionen og i dens anvisning på fordybelse. Gennem praktiske meditationsformer for både krop og sind vil vi søge at knytte klassisk fromhed sammen med den længsel efter åndelig erfaring og hengivelse, som vi møder i menigheder af i dag. Retrætedelen giver mulighed for tilbagetrækning, stilhed og fordybelse. Kursusdelen åbner for læring og gensidig refleksion og giver konkret inspiration til tilrettelæggelse af en retrætedag i kirken samt til faste- og påsketidens gudstjenester. Tid og sted: Mandag 15/1 kl. 9.30 – onsdag 17/1 kl. ca. 14. Pris: 3.025 kr. som kan dækkes af kirkekassen. Tjenestefri: Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet. Arrangør: Helsingør Stift v. sogne- og hospitalspræst Betina Bolvig, pastor Karin Bjerg Helmersen, begge uddannede retræteledere fra FUV samt præst og uddannelsesleder på FUV Peter Ruge. Tilmelding: Betina Bolvig, BBF@km.dk med indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216 - 4069030432 (Helsingør Stift) senest den 6. oktober 2017. Husk at anføre eget navn, sogn og kursets navn. Yderligere oplysninger hos Betina Bolvig, tlf. 5185 8808 og Karin Bjerg Helmersen, tlf. 6094 3884.

23
jan

Den filosofiske samtale med konfirmander

På dette kursus får du præsenteret en stribe samtaleteknikker, øvelser og aktiviteter, som får dine konfirmander til at engagere sig i samtalen om de store spørgsmål: Er der en mening med livet? Skal man tilgive alt?Er der forskel på at tro og at håbe? Opfører kristne sig bedre end andre mennesker? Kurset vil forløbe over to hele kursusdage fordelt på (23. maj 2017 og 23. januar 2018). I maj introducerer Filosofipatruljen til en række konfirmandaktiviteter, og der stilles skarpt på planlægning af næste års konfirmandundervisning. I januar erfaringsopsamler vi – og der gives råd og vejledning i, hvordan man som samtalens leder kan udvikle den filosofiske dialog.Det anbefales, at man tilmelder sig begge dage, men det vil være muligt kun at være med til den ene dag. Tilmelding til religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen, pnp@km.dk. Oplys venligst sogn, stilling, navn og adressesamt kursets navn.

26
jan

Inspirationskursus: “Kirken i centrum - troen i centrum”

Tag på inspirationskursus med Distriktsforeningen for Sydøst og mød kirkeminister Mette Bock, næstformand i Vesterbro Sogn Anton Pihl, korleder i Jægersborg Pia Boysen og hendes børnekor samt præsterne Marie Høgh, Jens Rønn Sørensen, Charlotte Chamon, Bo Chen, Stinna Ahrenst, Hjørdis Kjærgaard og Sarah Thorngreen Auken.Der vil være udstillinger mellem foredragene: Dåbsservietter, Selskabet for Kirkelig Kunst, Bibelselskabet, Kvindesmedien, Småkageriet og Kirkekaffe.Praktiske oplysninger:Pharmakon er et stort velindrettet og velfungerende kursussted, med toilet, bad, telefon, fjernsyn og dejlige senge på alle værelserne. Der forefindes også handicapvenlige værelser. Deltagelse i kurset er åbent for alle.Pris inkl. alle måltider, drikkevarer til maden, kaffe m.m.:Pr. person i enkeltværelse, kr. 2.000.00.Pr. person i dobbeltværelse, kr. 1.700.00.Kursus uden overnatning, kr. 1.300.00.Kurset kan betales af kirkekassen.Tilmelding sendes samlet pr. menighedsråd, så det er fremme senest 15. januar til Otto Bendixen, bbxobx@post12.tele.dk.Betaling overføres samtidig til konto, reg. Nr. 1551 Konto nr. 3327031813 i Danske Bank. Tilmeldingen er først gyldig, når pengene er indgået på kontoen. De tilmeldtes navne bedes venligst anført under meddelelser til modtageren. Evt. afmelding skal ske senest 19. januar 2018 kl. 16.00 til Otto Bendixen på telefon 2026 7041. Ved senere afmelding hæfter menighedsrådet for betaling.

26
feb

Ordinær generalforsamling, Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd

Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd indkalder til ordinær generalforsamling.Dagsorden sendes til alle menighedsråd i distriktsforeningens område via DAP senestden 26. januar 2018.På vegne af bestyrelsen,Grethe Bahne Madsen, formand.

27
feb

Få flere folk i kirken

Antallet af kirkegængere er et godt udtryk for kirkens relation til menigheden. Og menighedens vej til kirkebænkene er en rejse, der skal planlægges.Du lærer en arbejdsmetode, der styrker relationen til dele af menigheden, I ikke har så tæt kontakt til. Vi skitserer sammen en plan, deri sidste ende øger antallet af kirkegængere samtidig med, at den generelle opbakning i sognet styrkes.For menighedsråd, præster og ansatte. Kurset er udviklet af Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd. Underviser er Claus Due, næstformand i Humlebæk menighedsråd og forfatter til bogen ”Bedre dialog med sognet!” Pris kr. 700,-. Tilmelding til Claus Due, kontakt@dialogmedsognet.dk, 4167 4562, senest 19. januar.

19
mar

Digital dialog med sognet

Digital dialog genneme-mails, sms,sociale medier og hjemmesideer den bedste og billigste vej til levende dialog.Vi skaber rammerne for en god digital dialog med menigheden. Vi opbygger skelettet for en levendehjemmeside, som er et godt afsæt for dialogen med sognet. Du kommer hjem med en plan for, hvordan den digitale dialog skal skrues sammen i dit sogn. Det er således ikke et kursus i sociale medier eller lignende, men et kursus, der lægger den grundliggende struktur herfor. For menighedsråd, præster og ansatte.Kurset er udviklet af Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd.Underviser er Claus Due, næstformand i Humlebæk menighedsråd og forfatter til bogen ”Bedre dialog med sognet!” Pris kr. 700,-. Tilmelding tilClaus Due,kontakt@dialogmedsognet.dk,41674562,senest 12. marts.

16
apr

Få annoncer og tryksager til at virke 

Når du bruger penge på en annonce, så er det jo dejligt, hvis den fungerer rigtig godt.20 års erfaringermed at styrke effekten af annoncer og reklamer kan blive din på 3 timer. Du lærer med andre ord, hvordan du opbygger annoncer, brochurer og plakater, så de virker bedst muligt.For menighedsråd, præster og ansatte. Kurset er udviklet af Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd. Underviser er Claus Due, næstformand i Humlebæk menighedsråd og forfatter til bogen ”Bedre dialog med sognet!” Pris kr. 700,-. Tilmelding til Claus Due, kontakt@dialogmedsognet.dk, 4167 4562, senest 9. april.

17
sep

Få mere omtale i lokalavisen

Vi bestemmer ikke, hvornår og hvad avisen skriver omos, men vi kan få stor indflydelse på det!Lær at skrive en pressemeddelelse, der appellerer til såveljournalist somtil læser og få struktureret din pressekontakt, så du oftere når spalterneog opleves af medierne som en god kilde.For menighedsråd, præster og ansatte. Kurset er udviklet af Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd. Underviser er Claus Due, næstformand i Humlebæk menighedsråd og forfatter til bogen ”Bedre dialog med sognet!” Pris kr. 700,-. Tilmelding til Claus Due, kontakt@dialogmedsognet.dk, 4167 4562, senest 10. september.


Tip om arrangementer

Har du forslag til opslag til Stiftskalenderen?

Skriv til: kaga@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

OBS: Arrangementet bør være for en bred målgruppe.