Kontakt
Konsulenterne

Konsulenterne

Stiftet har ansat interne konsulenter, der kan anvendes som rådgivere og sparringspartnere af stiftets sogne og provstier. 

Eva Holmegaard Larsen

Teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen.

Teologisk konsulent

Sognepræst Eva Holmegaard Larsen
Tlf: 4848 0719
Email: ehl(at)km.dk 

Arbejdsområde: 

- Efteruddannelseskurser og seminarer
- Homiletikkurser og prædikennetværk
- Inspirationsdage for provstier og menighedsråd 

Formål:
At skabe et åbent rum for faglig fordybelse, gensidig kollegial inspiration og udvikling.

Religionspædagogisk konsulent for børn og unge Pernille Nærvig Petersen.

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med børn og unge

Sognepræst og stud.pæd.dip. Pernille Nærvig Petersen
Tlf. 2177 1473
E-mail: pnp(at)km.dk

Arbejdsområde: 
- Personlig sparring og supervision lokalt for præster og kirkelige undervisere, både i forhold til konfirmander, minikonfirmander, børnegudstjenester m.m.
- Kurser om pædagogik og vejledning, både på provsti- og stiftsniveau.
- Etablering af netværksgrupper i forhold til arbejdet med børn og unge. 

Formål: 
At medvirke til refleksion over egen praksis for præster og kirkelige undervisere. Sparring, kurser og netværk er derfor tæt relateret til praksis, så præster og undervisere får mulighed for at arbejde med undervisningen på deres egne betingelser.  

Om konsulenten:
Pernille Nærvig Petersen er optaget af, hvordan vi kan møde børn og unge i kirken, så evangeliet også får betydning i deres liv og dagligdag. Hun arbejder for, at vi som kirke indgår i samspil med de mennesker, der kommer til os, så forkyndelsen bliver vedkommende og befriende. 

Pernille Nærvig Petersen arbejder 50% som sognepræst i Brøndbyøster Kirke, 50% som religionspædagogisk konsulent. Hun er ved at tage en pædagogisk diplom i kollegavejledning og supervision og har fulgt pædagogiske kurser på bl.a. DPU. Hun er medforfatter til bøger om undervisning og underviser i pædagogik og vejledning.

Religionspædagogisk konsulent for voksne Marianne Fischer.

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med voksne

Sognepræst Marianne Fischer  
E-mail: maf(at)km.dk 

Arbejdsområde:
- Efteruddannelseskurser og seminarer i samarbejde med KU, FUV og andre stifter.  
- Sparringspartner mht. voksenundervisning og netværksetablering.

Formål:
At udvikle nye veje at tænke voksenundervisning på. At sammen med stiftets præster afprøve og reflektere over tiltag og former, der kan være med til at skabe samtale med voksne, der hidtil ikke har oplevet kirken som samtalepartner.  

Om konsulenten:
Marianne Fischer er optaget af at udvikle nye måder at få moderne mennesker til at reflektere over deres tilværelse gennem både kreativ, eksistentiel og intellektuel formidling. 

Marianne Fischer har været sognepræst i Albertslund siden 1995 og har været religionspædagogisk konsulent siden 2014. Hun er med i en arbejdsgruppe, der for 10 år siden fik idé til et bibelsk oplevelsesmuseum for børn og voksne, et Bibliarium. Derudover har hun i flere år arbejdet med historiefortælling og har en diplomuddannelse i ledelse.   

Diakonal konsulent Morten Miland Samuelsen.

Diakonal konsulent

Sognepræst, ph.d. Morten Miland Samuelsen 
E-mail: mms@km.dk

Arbejdsområde:
- Sparring og rådgivning til provstier og menigheder om muligheder for diakonalt arbejde i deres lokale kontekst. 
- Kortlægning af eksisterende diakonale aktiviteter i stiftet til inspiration for andre. 
- Rådgivning af provstier, der ønsker at koordinere og styrke diakoni i deres lokale kontekst. 
- Kurser for menighedsrådsmedlemmer, frivillige og præster på stifts- og provstiplan.  

Formål:
At fungere som katalysator, rådgiver og mentor, så menighederne får hjælp til en analyse af den sociale situation i deres område, og inspiration til en kirkelig indsats, der svarer til behov og kræfter. At styrke diakonien som en grundlæggende del af kirkens dagsorden. At styrke samarbejdet om diakonale initiativer mellem sognene i de enkelte provstier.  

Om konsulenten:
Morten Miland Samuelsen er optaget af, hvordan det kristne fællesskab finder udtryk i diakoni, gudstjenesteliv og forkyndelse, så teologi og praksis styrkes ved at blive holdt sammen. Han arbejder for et fællesskab, der rækker ud over sine egne grænser til andre mennesker og menigheder.  

Morten Miland Samuelsen har været sognepræst i Haraldskirken, Høje Gladsaxe, siden 1983, og der er han på halv tid, efter at han er blevet diakonal konsulent i 2016. Han har skrevet ph.d.-afhandling om det kristne fællesskabs egenart og vilkår i lutherske storbymenigheder, baseret på feltstudier i Danmark og Norge. 

Desuden er han for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) tovholder for flere netværk, herunder et for diakonipræster, og har i ni år været timelærer i kateketik på pastoralseminariekurset i København. 

Sarah Auken

Mediekonsulent og SoMe-redaktør Sarah Auken.

Mediekonsulent og SoMe-redaktør

Sognepræst Sarah Auken
Tlf: 2056 0010
E-mail: stau(at)km.dk

Arbejdsområde: 
Rådgivning af præster, menighedsråd og kirkelige medarbejdere om kirkernes kommunikation - det være sig kirkeblade, hjemmesider, sociale medier eller kontakt til medierne. Ethvert sogn i Helsingør Stift kan henvende sig til mediekonsulenten om konkrete udfordringer, nye tiltag og inspiration til sognets kommunikation

Redaktør for stiftets sociale medier – Facebook, Instagram og Twitter.

Formål:
At facilitere idéudveksling sognene imellem, at oplyse om kurser, projekter, arrangementer og beslutninger, og at styrke bevidstheden om Helsingør Stift som en fælles arbejdsplads.

At styrke de enkelte kirkers synlighed og tilgængelighed i lokalsamfundet og hjælpe dem med at prioritere deres kommunikationsarbejde rigtigt.

Redaktør Kåre Gade.

Redaktør

Journalist Kåre Gade
Tlf: 5344 0820
E-mail: kaga(at)km.dk

Arbejdsområde: 
Redaktør for stiftets kommunikation – Folk&Kirke, Stiftsmagasinet, det digitale nyhedsbrev og stiftets hjemmeside www.helsingørstift.dk. Pressekontakt og presserådgivning af stift og biskop.

Formål:
At facilitere idéudveksling sognene imellem, at oplyse om kurser, projekter, arrangementer og beslutninger, og at styrke bevidstheden om Helsingør Stift som en fælles arbejdsplads.

At synliggøre, hvordan tro, kirke, kultur og samfund er forbundet, historisk og aktuelt, og bidrage til at give kirken og kristendommen en central og selvfølgelig plads i samtalen om værdier og livssyn.

Om konsulenten:
Kåre Gade er optaget af, hvordan god kommunikation kan styrke fællesskaber, nedbryde fordomme og hjælpe kirken til bevare den tætte og selvfølgelige relation til danskerne.

Kåre Gade er redaktør, skribent og journalist og har arbejdet med kirke og tro som stofområde bl.a. på Kristeligt Dagblad og DR P1. Han har en bachelorgrad i teologi fra Aarhus Universitet.


Eksterne konsulenter

Kgl. bygningsinspektør
Fogh & Følner Arkitektfirma A/S
Kulsviervej 150
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 93 40 20
Mail: ff@fogh-folner.dk
     
Nationalmuseet 
Kirkekonsulenterne
Frederiksholm Kanal 12
1220 København K 
Tlf.: 33 74 31 06
kirkekonsulenter@
natmus.dk
 

Akademiraadet - Udvalget for Kirkekunst 
Kongens Nytorv 1, 2. sal tv.
1050 København K
Tlf.: 33 74 49 10
info(at)akademiraadet.dk 

Bygningskonsulent for præstegårde 
Arkitekt m.a.a. Per Axelsen
Holger Drachmannsvej 4
3000  Helsingør
Tlf.: 46 36 88 44 
pa@paxelsen.dk

Kirkegårdskonsulent 
Landskabsarkitekt Birgitte Fink
Nybyvej 45
4340 Tølløse
Tlf.: 59 18 61 62
bf(at)fink-land.dk  


Varme-, energi- og klimakonsulent 
Civilingeniør Poul Klenz Larsen
Vilvordevej 55
2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 64 34 63 / 20 15 35 30
poul.klenz.larsen(at)privat.dk 

Orgelkonsulent 
Domorganist Kristian Olesen
Stationsvej 1 A 
4320 Lejre
Tlf.: 20 76 07 32
kpo(at)roskildedomkirke.dk

 

Klokkekonsulent  
Organist Per Rasmus Møller
Nørregade 4
8850 Ryomgård
Tlf.: 86 39 40 48 / 23 80 44 28
prm(at)km.dk     

 

Præstegårdskonsulent vedr. landbrug
Landbocenter Gefion
Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf.: 57 86 50 00
info(at)gefion.nu