Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

 

21
feb

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FOR FORÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

26
feb

Digitale børn - og deres voksne

FUV Stiftskursus 2019 Kursusdagen er to-delt med en formiddag med fokus på viden om børn og deres digitale liv. Teknologien er væltet ind over os i årtier og med den både skidt og kanel. Det har efterladt mange voksne rådvilde, men det er ufrugtbart, at vi lader som om, det ikke har noget med os at gøre – heller ikke, når de kommer til os i kirken. Hvis vi vil relationen med dem, er deres digitale liv ikke blot en parentes, vi kan snige os udenom, fordi vi er famlende. Det kræver, at vi får en viden, så kløften mellem barn og voksen ikke vokser. I formiddagens oplæg stilles der skarpt på, hvordan udviklingen har bragt os hertil, og hvordan det påvirker børn og unge. Hvad er det for en verden, de lever i, og hvordan kan vi voksne deltage, selvom vi ikke altid forstår eller billiger deres handlinger og valg? Myter og fakta stilles side om side. Praksiserfaring såvel som forskning bringes på banen for til sidst at munde ud i konkrete råd til, hvordan vi bedst hjælper den næste generation og selv agerer i den. Anden del af kurset sætter fokus på praksis. Selv om vi som voksne ikke har de digitale redskaber under huden på samme måde som børnene, er der hjælp at hente. Eftermiddagen vil give brugbare redskaber til, hvordan fx smartphonen kan bruges i undervisningen. Der vil være god tid til at lære og afprøve forskellige muligheder, så man kan gå tryg derfra og have mod på at gøre det digitale til en del af sin undervisning. Brug af smartphone er ikke båret af, hvad en præst eller kirke- og kulturmedarbejder kan, men af en indbygget kompetence hos børn og unge. Som underviser skal man rammesætte og igangsætte. Vi vil komme i berøring med emner som: * Snap og sjælesorg * Facebook eller Google Classroom som læringsfællesskab * Tæt på – langt væk – kommunikation i hverdagen * QR-koder og konfirmationsord * Klasserumsdialog via smartphone * SMS, powerpoint og morgensang * Video – manus for livet * Refleksion og tænkepauser Der vil være løbende didaktiske og læringsmæssige overvejelser, og der vil blive lagt vægt på øvelser, gruppedrøftelse og erfaringsudveksling tæt på praksis. PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding til: maf@km.dk Tilmeldingsfrist: 6. februar Kurusholdere: Eva Fog, konsulent, underviser og skribent inden for børns digitale liv Finn Andsbjerg Larsen, leder af Konfirmandcenteret Deltagere: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Pris: Gratis

27
feb

Feminisme, skam og sprog

De senere år er kønnet på ny bragt i spil med mange sager om seksuelt magtmisbrug og #metoo-bevægelsen, og der er opstået en fornyet interesse for skammens og udskamningens dynamik. Det udfordrer også teologi og kirke. Vi har en fin forkyndelse om tilgivelse til ”gerningsmænd”. Men hvad stiller vi op med ofrene, hvad enten de er udsat for overgreb, eller blot ikke føler sig inkluderede i det sprog, vi fører. Hvordan reagerer vi, når de træder ud af deres tavshed og gør sig synlige? Læs mere om kurset her. STED: Vangede Sognegård, Vangedevej 50, Vangede KURSUSLEDERE: Mia Rahr Jacobsen og Mogens Lindhardt TILMELDING: Senest 20. februar til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen på mail ehl@km.dk

01
mar

Hånd og Ånd: Billede og formidling

Ved billedkunster, grafiker Kim Frans Broström. At bruge hænderne er en god måde at bruge hovedet på. At male og tegne, lave tegneserier, billedfortællinger eller storyline er effektive pædagogiske redskaber i formidlingen til børn, unge og – voksne. Kim Frans Broström er også uddannet lærer og har mange års erfaring i undervisning og kirkelig formidling. Efter Kim Frans Broströms oplæg og efter at have set eksempler på undervisningsprojekter, skal vi selv arbejde kreativt, blande tekst og grafik og øve os i at formidle via visualisering. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

12
mar

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FORFORÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

13
mar

Inspirationsdag: Frelsens arbejde

’Frelsens arbejde - om det hellige almindelige liv’.En inspirationsdag arrangeret af arbejdsgruppen ’Folkekirken og den åndeligt søgende’ under Københavns Stift, men præster fra Helsingør og Roskilde er også inviteret. Læs mere om inspirationsdagen herog her. DELTAGERE: Præster og andre interesserede. TILMELDING:Til Anton Pihl senestfredag den 8. marts på antonkristianpihl@gmail.com.

19
mar

Sorg og sorggrupper

KURSET ER FYLDT - KOM EVT. PÅ VENTELISTE Dag 1:Hvad ersorg foren størrelse, og hvorfor påvirker den mennesker og deres livssituation så forskelligt. Hvad er der sket med sorg igennem tiden, og hvordan præger kulturen vores måde at sørge på? Dag 2: Arbejdet med sorggrupper. Læs mere her. TILMELDINGinden 8.2. til stiftskonsulent Morten Miland Samuelsen,mms@km.dk PRIS:300 kr. til dækning af morgenmad, frokost, kaffe og kage - søg dit menighedsråd eller menighedspleje om tilskud! KURSUSLEDERE: Eva Christoffersen og Linda Møller, Samvirkende Menighedsplejer Morten Miland Samuelsen, diakonal stiftskonsulent

22
mar

Teologisk salon

EMNE: Gæstfrihed – det er ved at lukke en anden ind, at du selv bliver fri GÆSTER: Niels Nymann Eriksen, forfatter til bogen ”Gæstfrihed”, hvor han trækker på sine erfaringer som sogne- og indvandrerpræst ved Apostelkirken, Vesterbro. Nargiz Galib Andersen, kunstner og indvandrer, vil fortælle om de gæstfrihedstraditioner, hun voksede op med i Aserbajdsjan og hvordan de kommer til udtryk i hendes kunstneriske virke. Se mere om arrangement og madbestilling her. TILMELDING & MADBESTILLING: Senest 19. marts 2019 til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen tlf. 48480719 ehl@km.dk

04
apr

Homiletisk netværk: Påskens billeder. Inspiration til påskens prædikener

Elof Westergaard er udover at være biskop også forfatter til bøger om kirkekunst, ikke mindst byzantinsk kirkekunst. Med kunsten og poesien som vej ind til mysteriet vil han introducere os for forskellige perspektiver på den kristne tale om opstandelse. Desuden holder billedkunstnerPeter Brandesoplæg. DELTAGERE: Præster TILMELDING: Til Eva Holmegaard Larsen, ehl@km.dk

05
apr

Hånd og Ånd: Skrot-kors

Ved kunstner Karsten Auerbach. Oplæg om hvad hånden kan bidrage Ånden med. Hvordan kommer man fra praktikalitets-fokus og klippe&klistre-hobby-aftenskole i sognehuset – til netop samtalen og refleksionen – og i fællesskab ind i en undren, opdagelsesrejse og brydekamp med troen, eksistensen og teologien? Kunne fx maleri være lige så”spirituelt” som de pilgrimsvandringer, meditationer, retræter og andre ”gammelkirkelige” praksisformer, som vinder indpas i folkekirken? Hvad sker der, når vi bevæger os fra det verbale (som præger meget kirkelig formidling) til kunstens sprog, der gør tanken og troen visuel, håndgribelig og sanselig? Efter Karsten Auerbachs oplæg skal vi lave skrot-kors. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

09
apr

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FORFORÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

18
sep

Hånd og Ånd: Papirklip

Ved kunstner Peter Callesen. Hvordan ekspanderer man papir ud over dets normale natur og format? Hvilke historier ligger gemt i det hvide papir. Kan man transformere et todimensionelt stykke papir til noget tredimensionelt? – og hvordan er forholdet mellem silhuet/fraklippet og den tredimensionelle figur? Disse og flere spørgsmål vil vi berøre i workshoppen, hvor vi skal arbejde rumligt med det hvide papir og skabe forskellige skulpturer ud af dette materiale. Temaerne er skabelse og eksistentielle spørgsmål. Workshoppen indledes med et foredrag, hvor Peter Callesen præsenterer sine papirværker. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis.Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

20
sep

Konfirmand-event: Mødet med Jesus

HELSINGØR STIFTS KONFIRMAND-EVENT Tag dine konfirmander med på en rejse tilbage i tiden, til dagene hvor Jesus gik på jorden. Sammen vil I møde mennesker som fik forandret deres liv i mødet med Jesus. Konfirmandevent sætter mødet mellem Jesus og mennesket i centrum og Frilandsmuseet i Brede danner ramme omkring en dag, hvor konfirmanderne sendes ud i sporet efter Jesus. Konfirmandeventen er en oplagt teambuilding-dag for de nye konfirmandhold. Det forudsættes ikke, at de ved noget som helst, når de kommer, bare at de er indstillet på en dag med sjove og udfordrende lege og opgaver. TILMELDING: Der åbnes for forhåndstilmelding tirsdag d. 4. juni kl. 10.00 Man tilmelder sig påwww.helsingørstift.dk– under Værktøjskasse/Kirke og pædagogik. Tilmeldingsformularen ligger klar på hjemmesiden kl. 10 d. 4. juni! Det er ikke muligt at tilmelde sig før!

20
sep

Teologisk salon

Emnet for den teologiske salon kommer senere.

26
sep

Konference på KU: Håb! Teologi i trængselstider

Mød blandt andre Carsten Bach-Nielsen, Johanne Stubbe Teglbjerg, Søren Huus og Frank Thomas (USA) DELTAGERE: Præster

Vis flere