Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse


HENT PROGRAM FOR STIFTSKURSUS 2018 HER...

17
nov

Diakoni-stiftsdag: Næstekærlighed og selvkærlighed

Kursusdag med temaet ”Næstekærlighed og selvkærlighed” for menighedsplejer, menighedsråd, frivillige og præster DELTAGERE: Præster, frivillige, menighedsplejer og menighedsråd. TILMELDING: til stiftskonsulent for diakoni Morten Miland på mail: mms@km.dk

22
nov

Homiletisk netværk: Paulus' dag

Dagen tager udgangspunkt i den nyudkomne bog 'Epistelklip', der præsenterer ti forskellige hermeneutiske nøgler til epistlerne i første tekstrække. DELTAGERE: Præster PROGRAM: 10:00 Velkomst 10:15 Sognepræst Jørgen Demant: Paulus’ replik. Situationens teologi 10.45 Prof.emeritus Bo Hakon Jørgensen: Forstod Paulus Jesus Kristus ret? Om Michel Henry’s fænomenologiske filosofi for kristendommen 11.30 Lektor Morten Sørensen Thaning: Paulus’ frihedsbegreb i et filosofisk perspektiv 12.15: Frokost 13:00 Lektor Gitte Buch-Hansen: Hvad mener eksegeten om Paulus på slap line 13:45: Fælles drøftelse af dagens oplæg 14.45: Afslutning TILMELDING:Tilmelding senest fredag d. 16. november til Eva Holmegaard Larsen, teologisk konsulentehl@km.dk for præster i Helsingør stift, eller Pia Nordin Christensen, stiftspræst for efteruddannelsepnc@km.dk for præster i København stift

05
dec

Gløgg og juleprædikener - og en tur i Magasin

Helligdagene står i kø, og der skal udtænkes, skrives og holdes mange prædikener til mange forskellige mennesker. Tanken er at mødes for at diskutere åbninger, nye vinkler og aktuelle temaer, der kan åbne for en vibrerende, syngende resonans i menighedens liv og hjerte i mødet med julens guddommelige under. Lad os inspirere, provokere og opmuntre hinanden til at udskifte julestress med glæden ved at tage fat på årets store teologiske og homiletiske udfordring. PROGRAM Kl. 13.00: Fire julespor v/Asta Gyldenkerne, Pia Søltoft, Klavs Meisner og Jonas Lucas Cristy Kl. 14.00: Gløgg Kl. 14.15: Intro til Running Christmas (Undervejs: Mere gløgg) Kl. 14.30: Juleprædikantens tre værksteder 1. Juleaften/juledag 2. Anden juledag 3. Julesøndag DELTAGERE: For præster TILMELDING (senest 1. december) - For Københavns stift til stiftspræst Pia Nordin Christensen, pnc@km.dk - For Helsingør Stift til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, ehl@km.dk

14
jan

Retrætekursus for præster: De voksnes tilegnelse af dåben

Som retræte er disse dage et tilbud om tilbagetrækning og fordybelse efter en travl tid. Som kursus er der tale om en afsøgning af det felt, hvor dåb får dybere mening for os som voksne. Med udgangspunkt hos os selv vil vi gennem personlig fordybelse søge at danne en bredere kontaktflade til dåbens virkelighed, så den kan opleves som en identitetsformende kraft i vores liv. På den måde giver kursusdelen tillige redskaber til videreformidling i sognet. Dagene er struktureret af undervisning, fælles refleksion, meditation, bøn indre øvelser samt perioder af stilhed.Læs mere her. PRIS: 3100 kr, som kan søges dækket af kirkekassen TJENESTEFRI: Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet ARRANGØR: Helsingør Stift v. sognepræst Bettina Bolvig, sognepræst Bettina Niemann Krarup og pastor Karin Bjerg Helmersen, uddannede retræteledere/åndelig vejledere fra FUV samt præst, konsulent og uddannelsesleder på FUV Peter Ruge Tilmelding: Betina Bolvig på mail bbf@km.dk med indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216-4069030432 senest 9. oktober 2018. Husk at anføre navn, sogn og kursets navn.

23
jan

Lav et bryllupsseminar

Det er en rigtig god ide at samle årets brudepar til et bryllupsseminar, hvor man både får mulighed for at gennemgå vielsesritualet og talt om, hvorfor man bliver gift i en kirke og hvilke forventninger og udfordringer der er til kærligheden og ægteskabet i dag. Målet er at sammenstykke et grydeklart bryllupsseminar, hvor man kommer hjem med både en indbydelse til seminaret, en strategi for hvordan man rent praktisk får en god dag ud af det, et bud på vielsens teologi og forslag til gruppearbejde med brudeparrene og artikler og tekster, man kan sende ud som forberedelse til seminaret. STED: Vil blive oplyst senere KURSUSLEDERE: Pia Nordin Christensen og Eva Holmegaard Larsen TILMELDING: Senest 14. januar 2019 til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen på mail ehl@km.dk

24
jan

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

21
feb

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

27
feb

Køn, skam og kirke

De senere år er kønnet på ny bragt i spil med de mange sager om seksuelt magtmisbrug og #metoo-bevægelsen, og der er opstået en fornyet interesse for skammens og udskamningens dynamik. Det udfordrer også teologi og kirke. Vi har en fin forkyndelse om tilgivelse til ”gerningsmænd”. Men hvad stiller vi op med ofrene, hvad enten de er udsat for overgreb, eller blot ikke føler sig inkluderede i det sprog, vi fører. Hvordan reagerer vi, når de træder ud af deres tavshed og gør sig synlige? STED: Vil blive oplyst senere KURSUSLEDERE: Mia Rahr Jacobsen og Mogens Lindhardt TILMELDING: Senest 20. februar til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen på mail ehl@km.dk

12
mar

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

04
apr

Homiletisk netværk: Påskens billeder. Inspiration til påskens prædikener

Elof Westergaard er udover at være biskop også forfatter til bøger om kirkekunst, ikke mindst byzantinsk kirkekunst. Med kunsten og poesien som vej ind til mysteriet vil han introducere os for forskellige perspektiver på den kristne tale om opstandelse. DELTAGERE: Præster TILMELDING: Program med tilmelding udsendes til efteråret.

09
apr

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk