Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse


HENT PROGRAM FOR STIFTSKURSUS 2018 HER...

14
jan

Retrætekursus for præster: De voksnes tilegnelse af dåben

Som retræte er disse dage et tilbud om tilbagetrækning og fordybelse efter en travl tid. Som kursus er der tale om en afsøgning af det felt, hvor dåb får dybere mening for os som voksne. Med udgangspunkt hos os selv vil vi gennem personlig fordybelse søge at danne en bredere kontaktflade til dåbens virkelighed, så den kan opleves som en identitetsformende kraft i vores liv. På den måde giver kursusdelen tillige redskaber til videreformidling i sognet. Dagene er struktureret af undervisning, fælles refleksion, meditation, bøn indre øvelser samt perioder af stilhed.Læs mere her. PRIS: 3100 kr, som kan søges dækket af kirkekassen TJENESTEFRI: Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet ARRANGØR: Helsingør Stift v. sognepræst Bettina Bolvig, sognepræst Bettina Niemann Krarup og pastor Karin Bjerg Helmersen, uddannede retræteledere/åndelig vejledere fra FUV samt præst, konsulent og uddannelsesleder på FUV Peter Ruge Tilmelding: Betina Bolvig på mail bbf@km.dk med indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216-4069030432 senest 9. oktober 2018. Husk at anføre navn, sogn og kursets navn.

23
jan

Lav et bryllupsseminar

Det er en rigtig god ide at samle årets brudepar til et bryllupsseminar, hvor man både får mulighed for at gennemgå vielsesritualet og talt om, hvorfor man bliver gift i en kirke og hvilke forventninger og udfordringer der er til kærligheden og ægteskabet i dag. Målet er at sammenstykke et grydeklart bryllupsseminar, hvor man kommer hjem med både en indbydelse til seminaret, en strategi for hvordan man rent praktisk får en god dag ud af det, et bud på vielsens teologi og forslag til gruppearbejde med brudeparrene og artikler og tekster, man kan sende ud som forberedelse til seminaret. STED: Vil blive oplyst senere KURSUSLEDERE: Pia Nordin Christensen og Eva Holmegaard Larsen TILMELDING: Senest 14. januar 2019 til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen på mail ehl@km.dk

24
jan

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FORFORÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

21
feb

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FOR FORÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

26
feb

Digitale børn - og deres voksne

FUV Stiftskursus 2019 Kursusdagen er to-delt med en formiddag med fokus på viden om børn og deres digitale liv. Teknologien er væltet ind over os i årtier og med den både skidt og kanel. Det har efterladt mange voksne rådvilde, men det er ufrugtbart, at vi lader som om, det ikke har noget med os at gøre – heller ikke, når de kommer til os i kirken. Hvis vi vil relationen med dem, er deres digitale liv ikke blot en parentes, vi kan snige os udenom, fordi vi er famlende. Det kræver, at vi får en viden, så kløften mellem barn og voksen ikke vokser. I formiddagens oplæg stilles der skarpt på, hvordan udviklingen har bragt os hertil, og hvordan det påvirker børn og unge. Hvad er det for en verden, de lever i, og hvordan kan vi voksne deltage, selvom vi ikke altid forstår eller billiger deres handlinger og valg? Myter og fakta stilles side om side. Praksiserfaring såvel som forskning bringes på banen for til sidst at munde ud i konkrete råd til, hvordan vi bedst hjælper den næste generation og selv agerer i den. Anden del af kurset sætter fokus på praksis. Selv om vi som voksne ikke har de digitale redskaber under huden på samme måde som børnene, er der hjælp at hente. Eftermiddagen vil give brugbare redskaber til, hvordan fx smartphonen kan bruges i undervisningen. Der vil være god tid til at lære og afprøve forskellige muligheder, så man kan gå tryg derfra og have mod på at gøre det digitale til en del af sin undervisning. Brug af smartphone er ikke båret af, hvad en præst eller kirke- og kulturmedarbejder kan, men af en indbygget kompetence hos børn og unge. Som underviser skal man rammesætte og igangsætte. Vi vil komme i berøring med emner som: * Snap og sjælesorg * Facebook eller Google Classroom som læringsfællesskab * Tæt på – langt væk – kommunikation i hverdagen * QR-koder og konfirmationsord * Klasserumsdialog via smartphone * SMS, powerpoint og morgensang * Video – manus for livet * Refleksion og tænkepauser Der vil være løbende didaktiske og læringsmæssige overvejelser, og der vil blive lagt vægt på øvelser, gruppedrøftelse og erfaringsudveksling tæt på praksis. PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding til: maf@km.dk Tilmeldingsfrist: 6. februar Kurusholdere: Eva Fog, konsulent, underviser og skribent inden for børns digitale liv Finn Andsbjerg Larsen, leder af Konfirmandcenteret Deltagere: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Pris: Gratis

27
feb

Køn, skam og kirke

De senere år er kønnet på ny bragt i spil med de mange sager om seksuelt magtmisbrug og #metoo-bevægelsen, og der er opstået en fornyet interesse for skammens og udskamningens dynamik. Det udfordrer også teologi og kirke. Vi har en fin forkyndelse om tilgivelse til ”gerningsmænd”. Men hvad stiller vi op med ofrene, hvad enten de er udsat for overgreb, eller blot ikke føler sig inkluderede i det sprog, vi fører. Hvordan reagerer vi, når de træder ud af deres tavshed og gør sig synlige? STED: Vil blive oplyst senere KURSUSLEDERE: Mia Rahr Jacobsen og Mogens Lindhardt TILMELDING: Senest 20. februar til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen på mail ehl@km.dk

01
mar

Hånd og Ånd: Billede og formidling

Ved billedkunster, grafiker Kim Frans Broström. At bruge hænderne er en god måde at bruge hovedet på. At male og tegne, lave tegneserier, billedfortællinger eller storyline er effektive pædagogiske redskaber i formidlingen til børn, unge og – voksne. Kim Frans Broström er også uddannet lærer og har mange års erfaring i undervisning og kirkelig formidling. Efter Kim Frans Broströms oplæg og efter at have set eksempler på undervisningsprojekter, skal vi selv arbejde kreativt, blande tekst og grafik og øve os i at formidle via visualisering. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

12
mar

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FORFORÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

22
mar

Teologisk salon

Emnet for den teologiske salon kommer senere.

04
apr

Homiletisk netværk: Påskens billeder. Inspiration til påskens prædikener

Elof Westergaard er udover at være biskop også forfatter til bøger om kirkekunst, ikke mindst byzantinsk kirkekunst. Med kunsten og poesien som vej ind til mysteriet vil han introducere os for forskellige perspektiver på den kristne tale om opstandelse. DELTAGERE: Præster TILMELDING: Program med tilmelding udsendes til efteråret.

05
apr

Hånd og Ånd: Skrot-kors

Ved kunstner Karsten Auerbach. Oplæg om hvad hånden kan bidrage Ånden med. Hvordan kommer man fra praktikalitets-fokus og klippe&klistre-hobby-aftenskole i sognehuset – til netop samtalen og refleksionen – og i fællesskab ind i en undren, opdagelsesrejse og brydekamp med troen, eksistensen og teologien? Kunne fx maleri være lige så”spirituelt” som de pilgrimsvandringer, meditationer, retræter og andre ”gammelkirkelige” praksisformer, som vinder indpas i folkekirken? Hvad sker der, når vi bevæger os fra det verbale (som præger meget kirkelig formidling) til kunstens sprog, der gør tanken og troen visuel, håndgribelig og sanselig? Efter Karsten Auerbachs oplæg skal vi lave skrot-kors. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

09
apr

Troen som præstens ressource

Præsterhar travlt med at formidle den kristne tro til andre mennesker, men glemmer ofte i travlheden at høre efter selv. Vi bruger meget tid og mange kræfter på at prædike og undervise og øse af troens kilder -med al fare for at brænde ud, fordi vi glemmer at drikke af kilden selv. Hvornår giver vi os tid til at prædike for os selv? Hvornår går vi i enrum og formulerer, hvad vi selv tror på? Tidligere præst og forfatter til bøgerne ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”, Preben Kok, har i flere år samlet præster i små trosgrupper. Han lytter til deltagernes trosfortælling og afprøver, om det, vi fortæller om vores egen tro, stemmer overens med den måde, vi bruger vores tro på? Med andre ord: Er der overensstemmelse mellem vores eget Gudsbillede og den Gud, vi forkynder fra prædikestolen? Kurset forløber over fire gange, og man binder sig til at deltage i alle møderne. Der optages kun fem deltagere ad gangen. Viser der sig stor interesse, gentager vi kurset og opretter en venteliste. DATO FOR EFTERÅRSHOLDET:7. september, 20. september, 11. oktober og 2. november 2018 (ingen ledige pladser) DATO FORFORÅRSHOLDET:24. januar, 21. februar, 12. marts, 9. april 2019 KURSUSLEDER: Preben Kok DELTAGERE: Præster TILMELDING: Efter først til mølle-princippet til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,ehl@km.dk

18
sep

Hånd og Ånd: Papirklip

Ved kunstner Peter Callesen. Hvordan ekspanderer man papir ud over dets normale natur og format? Hvilke historier ligger gemt i det hvide papir. Kan man transformere et todimensionelt stykke papir til noget tredimensionelt? – og hvordan er forholdet mellem silhuet/fraklippet og den tredimensionelle figur? Disse og flere spørgsmål vil vi berøre i workshoppen, hvor vi skal arbejde rumligt med det hvide papir og skabe forskellige skulpturer ud af dette materiale. Temaerne er skabelse og eksistentielle spørgsmål. Workshoppen indledes med et foredrag, hvor Peter Callesen præsenterer sine papirværker. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis.Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

20
sep

Teologisk salon

Emnet for den teologiske salon kommer senere.

25
okt

Hånd og Ånd: Moderne ikoner

Ved kunstner Helle Noer. At omsætte tekst til billeder er en fantastisk måde til fordybelse, forståelse og tilegnelse af den pågældende tekst. Men hvad gør man, når man ikke kan tegne? Arbejdet med moderne ikoner, en collage af farver, figurer og metal kan hjælpe mange på vej mod et udtryk, der giver mening. Her kan alle være med, for symbolerne er det bærende i billederne. Vi kigger nærmere på symbolernes anvendelighed i den moderne verden, hvor de usynlige ting let bliver talt ned, men stadig betyder meget for det enkelte menneske. Efter oplægget prøver vi selv kræfter med både moderne ikoner og billeder i aluminiumstape – teknikker, der kan bruges bl.a. med konfirmander med stor succes. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis.Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

Vis flere