Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

Her kan man danne sig et overblik over, hvilke officielle møder, arrangementer og gudstjenester biskoppen deltager i. Interne møder og samtaler er ikke medtaget i oversigten.


23.juli                Gudstjeneste i Ledøje
26.juli                Liselund seminar med kirkeministeren
13.aug.              Gudstjeneste i Lundtofte
16.aug.              Møde i Fløng
20.aug.              Festgudstjeneste i Bistrup
22.aug.              Møde i medieudvalget
24.aug.              Møde i Hvidovre
27.aug.              Festgudstjeneste i Frederiksborg Slotskirke
28.aug.              Møde i Kirkeministeriet
1.sept.               Bispeeksamen
3.sept.               Ordination
5.sept.               Møde i Opstandelseskirken
7.sept.               Provste og tillidsmandsmøde
7.sept.               Møde i Hørsholm
9-11.sept           Bispevielse i Maribo
14.sept.             Stiftsrådsmøde, Møde i Støtteudvalget
17.sept.             Gudstjeneste i stiftet
19.sept.             Møde på Lukasstiftelsen
24.sept.             Gudstjeneste i stiftet
26.sept.             Konference i København
1.okt.                Jubilæumsgudstjeneste i Lukas
5.okt.                Møde på Københavns Universitet
8.okt.                Gudstjeneste i stiftet
15.-22.okt.         Ferie
24-27okt.           Bispemøde i Århus
29.okt.               Reformationsgudstjeneste i Domkirken
1.nov.                Møde på Lukasstiftelsen
2.nov.                Møde i arbejdsmiljø