Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

Her kan man danne sig et overblik over, hvilke officielle møder, arrangementer og gudstjenester biskoppen deltager i. Interne møder og samtaler er ikke medtaget i oversigten
 

30. april          Møde i Jørlunde

30. april          Møde i Slagslunde-Ganløse

3. maj             Seminar på Københavns universitet

4. -9. maj        Studietur til Færøerne med provsterne

12. maj           Gudstjeneste i Birkerød

13. maj           Møde i Haraldskirken

14. maj           Møde i Københavns Domkirke

15. maj           Møde i Herstedøster

17. maj           Gudstjeneste i Buddinge

19. maj           Gudstjeneste i Oppe Sundby

20. maj           Møde i Oppe Sundby

26. maj           Gudstjeneste i Fløng

1. juni            Gudstjeneste i Herning

2. juni            Gudstjeneste Lukasstiftelsen

4. juni            Møde i Søllerød

4. juni            Møde i Birkerød

6. juni            Kirkeindvielse Herlev Sygehus

9. juni            Gudstjeneste i stiftet

10. juni          Gudstjeneste i stiftet

11. juni          Møde i Skovshoved

12. juni          Møde i Præstevang

13. juni          Bispeeksamen

16. juni          Ordination

17.-19. juni    Stiftspræstekonvent på Grundtvigs Højskole

21. juni          Besøg af svenske præster

23.-29. juni    Nordisk bispeMøde i Finland

1.-15. juli       Ferie