Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

Her kan man danne sig et overblik over, hvilke officielle møder, arrangementer og gudstjenester biskoppen deltager i. Interne møder og samtaler er ikke medtaget i oversigten.


31. okt.      Reformationsfejring på Christiansborg
31. okt.      Fejring i DR koncerthuset
 2.  nov.      Møde i arbejdsmiljø
 3.  nov.      Møde i efteruddannelsesudvalget
 5.  nov.      Gudstjenste i Grøndalslund Kirke
 7.  nov.      MR-møde i Ishøj
 8.  nov.      Møde i medieudvalget
 9.  nov.      Møde i Gilleleje
10. nov.      Møde i efteruddannelsesudvalget
12. nov.      Jubilæumsgudstj. i Brøndby Strand
13. nov.      Møde i Birkerød
14. nov.      Forhandling med præsteforeningen
16. nov.      Møde i støtteudvalget
16. nov.      Møde i stiftsrådet
19. nov.      Jubilæumsgudstjeneste i Brøndbyøster
22. nov.      Møde i Kirkeministeriet
22. nov.      Møde i Frederikskværk sognegård
24. nov.      Bispeeksamen
26. nov.      Ordination i Helsingør Domkirke
28. nov.      Møde i Rønnevang sogn
2-3.dec.      Seminar om reformationen i KBH.
3.dec.         Jubilæumsgudstjeneste i Avedøre
5.dec.         Møde med distriktsforeningerne
7.dec.         Foredrag på Helsingør vandrehjem
10.dec.       Møde med landemodeforsamlingen
14.-18.dec. Bispevielse og møde i Oslo
24.dec.       Gudstjeneste i stiftet
25.dec.       Gudstjeneste i stiftet
26.dec.       Gudstjeneste i stiftet
31.dec.       Gudstjeneste i stiftet
2-5.jan.      Bispemøde og Nytårskur i KBH.
9.jan.         Provstemøde
11.jan.       Foredrag i Ullerød
16.jan.       Teologisk salon i Hvidovre