Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

Oversigt over, hvilke officielle møder, arrangementer og gudstjenester biskoppen deltager i de næste par måneder. Interne møder og samtaler er ikke med i oversigten
 

29. august         Besøg fra den svenske kirke

30.-31. august   Møde i Fredericia

3. september     Møde i Bibliarium

5. september     Støtteudvalgsmøde

5. september     Stiftsrådsmøde

7. september     Indlæg ved ”Liv i Lyngby”

8. september     Prædike ved Stiftsstævne for Ydre Mission i Frederikssund

12. september   Møde med tillidsmænd og provster

13. september   Bispeeksamen

15. september   Gudstjeneste i stiftet

15. september   Ordination

17. september   Møde Lukasstiftelsen

19. september   Møde med Hellerup Menighedsråd

22.-26. sept.     Liturgikonference i Hildesheim

27. september   Tale ved årsmøde på Høvelte

29. september   Gudstjeneste i stiftet

2. oktober         Møde med stiftets mentorer

5. oktober         Landemode

6. oktober         Jubilæumsgudstjeneste i Lindehøj

10. oktober       Foredrag i Skjern

20. -25. okt.      Bispemøde på Færøerne