Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

Her kan man danne sig et overblik over, hvilke møder, arrangementer og gudstjenester biskoppen deltager i.


1.sept.              Bibliarium i København
1.sept.              Møde i Herstedvester
4.sept.              40 års jubilæumsgudstj. i Rønnevang
6.sept.              Ideudvalget
8.sept.              Provster og tillidsmænd
10.-16.sept        Præstekursus med foredrag i Ratzeburg
17.sept.             Dåbskonference i Roskilde
17.sept.             Stiftsrådsmøde
19.sept.             Lukasstiftelsen
19.sept.             Møde i Rødovre
20.-22.sept        Provstemøde
23.sept.             Møde i Kirkeministeriet
25.sept.             Gudstjeneste i Blistrup
1.okt.                Landemode
2.okt.                Gudstjeneste i stiftet
3.okt.                Møde i Egebæksvang
4.okt.                Møde i Farum
5.okt.                Redaktionsmøde
5.okt.                Reception i kirkeministeriet
5.okt.                Møde i Lyngby
9.okt.                Gudstjeneste i stiftet
11.okt.              Møde i arbejdsmiljøudvalg
11.okt.              Besøg på Fredensborg slot
12.okt.              Møde på Nationalmuseet
14.okt.              Holte sognegård
15.-21.0kt         Ferie
23.okt.              Gudstjeneste i stiftet
25.-28.okt.         Bispemøde i Ribe
30.okt.              Gudstjeneste i Stenløse
1.nov.                Møde med tillidsmænd
2.nov.                Teologisk salon i Glostrup
5.nov.                Konference om forfulgte kristne
6.nov.                Gudstjeneste i stiftet
8.nov.                Møde i Jægersborg
10.nov.              Møde med præsteforeningen
12.nov.              Lutherseminar
13.nov.              Nygårdskirkens 50 års jubilæum
20.nov.              Gudstjeneste i stiftet
22.nov.              Møde på Lukasstiftelsen
27.nov.              Helleruplund kirkes 60 års jubilæum
28.nov.              Kirkeministeriet
4.dec.                Jægersborg kirkes 75 års jubilæum
4.dec.                Provstemøde
11.dec.              Christianskirkens 75 års jubilæum