Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

Her kan man danne sig et overblik over, hvilke møder, arrangementer og gudstjenester biskoppen deltager i.

2.april                Gudstjeneste i stiftet
3.april                Møde i Kirkeministeriet
4.april                Møde i stiftet med den nye departementschef
9.april                Gudstjeneste i stiftet
13.april              Gudstjeneste i stiftet
14.aprill             Gudstjeneste i stiftet
16.april              Gudstjeneste i stiftet
17.april              Gudstjeneste i stiftet
18.april              Møde i Veksø
20.april              Møde i medieudvalg
21.april              Bispeeksamen
23.april              Ordination
25.april              Møde i Birkerød
28.april              Møde i Præsteforeningen
30.april              Gudstjeneste i stiftet
2.-5.maj             Bispemøde på Fyn
7.maj                 Gudstjeneste i stiftet
12.maj               Gudstjeneste i stiftet
14.maj               Gudstjeneste i stiftet
18.maj               Møde i støtteudvalg og i stiftsråd
19.maj               Møde Nyborg strand
21.maj               Gudstjeneste i Rødovre Kirke
22.maj               Indvielse på Københavns Universitet
25.maj               Gudstjeneste i stiftet
28.maj               Gudstjeneste i stiftet
30.maj               Møde i klosteret
2.juni                 Møde i Herstedøster
4.jini                  Gudstjeneste i Haderslev Domkirke
5.juni                 Gudstjeneste i stiftet
6.-8.juni             Præstekonvent på Grundtvigs Højskole
11.juni               Gudstjeneste i stiftet
14.juni               Gudstjeneste i Maribo
18.juni               Gudstjeneste i stiftet
19.juni               Møde på Lukasstiftelsen
25.juni               Gudstjenste i stiftet
27.juni-21.juli     Ferie