Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

Her kan man danne sig et overblik over, hvilke officielle møder, arrangementer og gudstjenester biskoppen deltager i. Interne møder og samtaler er ikke medtaget i oversigten
 

8. marts møde med Kirkeministeriet på Vartov
10. marts gudstj. i Opstandelseskirken
12. marts bispeeksamen
13. marts møde i medieudv.
13. marts møde i Herlev
14. mart møde med provster og tillidsmænd
17. marts gudstj. i stiftet
19. marts heldagsmøde om arbejdsmiæljø
20. mart møde i præsteforeningen
22.marts møde i Hornbæk
24. marts gudstj. i stiftet
26. marts møde i Herstedvester
27. marts tale i Rotary Helsingør
31. marts ordination
1.-7.april forelæse på konference universitetet i Mùnster
8.april møde med stiftskonsulenter
8.april møde i Gentofte
9.april møde i Værløse
10.april møde i Hvidovre
11.april møde i Vallensbæk
14.april gudstj. i stiftet
19.april gudstj. i domkirken
21.april gudstj. i stiftet
22.april gudstj.  i stiftet
23.-27.april bispemøde Lolland-Falster