Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

Her kan man danne sig et overblik over, hvilke officielle møder, arrangementer og gudstjenester biskoppen deltager i. Interne møder og samtaler er ikke medtaget i oversigten.


1. april.               Gudstjeneste i Kokkedal Kirke

2. april                 Gudstjeneste i Frederikssund kirke.
5. april                 Møde i Frederiksværk sognegård
8. april                 Gudstjeneste i Smørum og indvielse af ny kirkegård
9. april                 Møde i Kbh. med de svenske biskopper
12. april               Møde i Tåstrup Nykirke

13. april               Møde med provsterne
15. april               Gudstj. i stiftet
16.-20.april          Bispemøde i Viborg
24. april               Møde i Skibby sognegård
27. april               Gudstjeneste i København
29. april               Gudstjeneste.i stiftet
1. maj                  Modtage Dronningen i Helsingør
2. maj                  Tale for præsterne i Lolland-Falsters stift
6. maj                  Gudstj. Skt. Lukasstiftelsen
8. maj                  Bispeeksamen
10. maj                Jubilæumsgudstjeneste i Søborgmagle
13. maj                 Ordination
20. maj                 Gudstjeneste i stiftet
21. maj                 Gudstjeneste i stiftet
24. maj                 Støtteudvalgsmøde
24. maj                 Stiftsrådsmøde
27. maj                 Gudstjeneste i stiftet