Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Nyt uddannelsestilbud: Bliv gæstepræst og byt embede i seks uger

Efter et succesfuldt pilotprojekt er Helsingør Stift nu klar til at tilbyde flere præster muligheden for at bytte embede med en kollega i en kortere periode. Præster og menighedsråd fra pilotprojekt melder om gode erfaringer.

Nu kan præster i Helsingør Stift søge om at blive gæstepræst i et andet af stiftets sogne i kortvarig periode i efteråret. Præster og menighedsråd i forsøgsordning meget positive. Foto: Sille Arendt.

Af Benjamin Birk Christophersen

I starten af 2023 løb den første udgave af kortvarigt embedsbytte af stablen i Helsingør Stift. Nu åbnes muligheden for flere præster.

Læs om erfaringerne fra den første afprøvning af konceptet her: Præster bytter sogn og bliver klogere

Hvad er kortvarigt embedsbytte?

Kortvarigt embedsbytte er et efteruddannelsestilbud til erfarne præster, der gerne vil have ny pastoral og kirkelig inspiration. Kort fortalt handler det om den læring præst og menighed kan opnå ved at være gæstepræst og værtsmenighed i en afgrænset periode. Erfarne præster fra forskellige dele af stiftet kan søge bytte embede i seks uger til efteråret (uge 43-48). Ordningen har været afprøvet i starten af 2023 og blev evalueret meget positivt af både præster og menighedsråd.

Hvad får præster og menighedsråd ud af det?

Præsterne får inspiration af at være i nye omgivelser og møde et nyt menighedsråd, nye kolleger og en ny menighed. Desuden giver det anledning til at reflektere over egen praksis og prioriteringer, når man arbejder sammen med andre kollegaer og et andet menighedsråd. Menighedsråd, præstekolleger og ansatte får en unik lejlighed til at opleve en anden præst i en kort periode, høre om det daglige kirkeliv i en anden del af stiftet og få nye indsigter ved at få stillet andre spørgsmål og høre om andre måder at være kirke på.


Det gav os en stolthed at vise vores kirke og 
aktiviteter frem for en anden præst, der var 
kommet også for at lære noget af os.

Menighedsrådsmedlem

Hvad kræver det at gå ind i ordningen?

Det forventes at gæstepræsten i perioden lægger sin arbejdsindsats i værtssognet. Der forventes desuden af præsterne, at de sammen planlægger bytteperiodens indhold og sikrer en gensidig præsentation af hinanden i menighedsråd og i medarbejdergruppen. De deltagende menighedsråd forventes at tage godt imod gæstepræsten og være med til at bakke op om vedkommende i det kirkelige liv i sognet. 


Jeg kunne være den præst, jeg er, fordi jeg 
ikke havde en fast rolle og ikke skulle leve op 
til noget – jeg skulle bare være præst og lære 
så meget som muligt på et nyt sted.

Medvirkende præst 

Det praktiske

Ansøgning sendes til HR-konsulent Caroline Kollenberg Thisted senest 31.8.2023. Ansøgningen skal være efter gensidig aftale mellem præst og menighedsråd. Derefter kontaktes ansøgere og informeres om hvilket sogn der byttes med, så det praktiske arbejde kan begynde. Vi kan ikke love, at alle ansøgere kan være med i efteråret 2023, men der oprettes venteliste, hvis det bliver relevant.
Sprøgsmål rettes til Caroline Kollenberg Thisted ckt@km.dk

Forberedelse og gennemførelse

Sådan forløber forberedelse og gennemførelse af kortvarigt embedsbytte 2023

AUGUST

• Ansøgningsfristen er 31/8.

SEPTEMBER
• Ansøgere modtager svar og optagne præster og menighedsråd får folderen ’Tag godt imod den nye præst’ til inspiration.

• Hvert præstepar har et fælles planlægningsmøde (gudstjenesteliste, detailliturgier, planlagte handlinger, arbejdsgange i forhold til handlinger og personale, evt. oprettelse i kalendersystemer, info til bedemænd, info til konfirmandforældre, plejehjem og diverse arrangementer) 

• Gæstepræsten deltager på et menighedsrådsmøde i værtssognet, fortæller om sig selv og om den fælles planlægning, herunder velkomstgudstjeneste. 

• Gæstepræsten deltager på kalendermøde/medarbejdermøde, fortæller om sig selv og informerer sammen med den faste præst om den fælles planlægning. 

• Den faste præst planlægger i samarbejde med menighedsrådet PR i forbindelse med bytteperioden. Det er en god idé at gøre menighed og lokalområde opmærksom på embedsbyttet i god tid. Det kan fx ske via opslag og plakater i sognets bygninger, via hjemmeside og sociale medier og eventuelt via lokalpressen. 

• Vi foreslår desuden, at man inviterer til velkomstgudstjeneste med præsentation af besøgspræsten via sociale medier, i kirkeblad osv. 


OKTOBER-NOVEMBER (UGE 43-48)
• Præsten møder ind i værtssognet, der stiller kontorplads til rådighed. Præsterne medbringer i udgangspunktet pc og arbejdstelefon. 

• Velkomstgudstjeneste 

• Undervejs kan præsterne vælge at kommunikere og dele refleksioner, eller de kan vælge at køre ud fra det aftalte skema uden yderligere kommunikation, medmindre der bliver behov for at afstemme. 

JANUAR

• Menighedsrådene kan invitere den præst man har haft som gæstepræst til et menighedsrådsmøde og høre vedkommendes oplevelse af at være i sognet.

• Man kan arrangere en menighedsrådsudflugt til gæstepræstens hjemsogn og møde deres menighedsråd. Det kan være et udmærket forum til læring og evaluering.