Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Nyt netværk: Nogle gange skal vi vende fokus den anden vej

Det nye ’Netværk for kristen spiritualitet’ skal styrke den åndelige del af præsters arbejde til gavn for både præsterne og kirkens brugere, siger en af initiativtagerne.

Bøn er et vigtigt værktøj for præsten, både sammen med og uden menigheden, mener Bettina Niemann Krarup. Billede: Folkekirken.dk

Af Benjamin Birk Christophersen

En oplevelse af en stigende efterspørgsel på kirkens spirituelle og åndelige tilbud har fået tre sognepræster til at starte ’Netværk for kristen spiritualitet’ for præster i Helsingør Stift. Netværket skal inspirere til mere fokus på folkekirkens spirituelle tilbud og praksis.

”Tanken er, at netværket skal være til inspiration og videndeling blandt præster og skabe synlighed for tiltag med spiritualitet,” siger sognepræst i Gerlev, Draaby og Skoven Kirker Bettina Niemann Krarup, der sammen med Charlotte Nørballe (Bistrup Sogn) og Betina Bolvig Frøkjær (Opstandelseskirken og Glostrup Hospital) står bag netværket.

Meditationsgudstjenester, kirkeyoga og pilgrimsvandringer. Alt sammen er eksempler på det man kan kalde kristen spiritualitet. Og det er aktiviteter, der fylder mere og mere i mange kirker. Fællesnævneren er en form, der giver ro og fordybelse og et fokus på den åndelige dimension af livet.

”Det særlige er stilheden. Mange andre arrangementer i kirken er aktivitetsorienterede, hvorimod det er modsat i spirituelle tiltag. Det er fokus på ro og fordybelse. Man skal ikke noget, ” siger Bettina Niemann Krarup og sætter ord på hvad det særlige er ved kristen spiritualitet:

”Forskellen på kristen spiritualitet og andet spiritualitet er, at det kristne verdensbillede peger på noget større uden for dig selv. Det er et fællesskab med noget der er større end dig.”

Vigtigt for præsten

For kirkens ansatte fylder spiritualitet forskelligt. Nogle bruger det bevidst og aktivt, mens andre ikke har fokus på det i deres arbejde. Men det kan hjælpe præster at have fokus på ro og samtale med Gud, når arbejdslivet kører i et højt gear med mange aktiviteter. Det mener Bettina Niemann Krarup:

”Det handler om at vende fokus den anden vej. Du har et ståsted og der er noget, der er med til at bærer dig.”

Selv beder hun en stille bøn før hver gudstjeneste og ’overgiver’ gudstjenesten til Gud.

”Og den bevægelse tror jeg er nødvendig at have som præst. Nogle præster bliver stressede og jeg tror, at det kan hjælpe at have en løbende samtale med Gud,” siger hun og peger på, at det ikke er den enkelte præst, der bærer ansvaret for kirkens arbejde, men der er noget større og et fællesskab, der er med til at bære.

Den erfaring og bevidsthed kan ses og mærkes af kirkens brugere, og ”det er vigtigt, at vi som præster afspejler en ro og en tro på en gud, der bærer med,” siger Bettina Niemann Krarup.

Netværket mødtes første gang d. 1. marts om temaet ”Troen som ressource”. Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte tovholdere på netværket: Bettina Niemann Krarup, Betina Bolvig Frøkjær eller Charlotte Nørballe.