Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kirkerne er - helt - lukkede

Det er ikke muligt at holde kirken åben for bøn. Den må kun bruges til dåb, vielse og begravelse og kun for et begrænset antal deltagere.

Det er kedeligt med lukkede døre til kirken, men det er desværre nødvendigt for at holde risikoen for smitte nede. (Fotocollage: Wikipedia + Pixabay)

Kirkerne i Danmark skal holdes lukket på samme måde samme måde som andre offentlige kulturinstitutioner som biblioteker og kulturhuse. Det sker for at forebygge Corona-smittespredning og dermed tage hensyn til de svageste i vores samfund.

Det betyder, at der kun kan holdes dåb, vielse og begravelse i kirken - og kun for et begrænset antal deltagere til disse handlinger. Det er altså ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende.

Det er menighedsråd og præster, der fastsætter antallet af deltagere ud fra kirkens størrelse og indretning. Der må max være 100 mennesker til stede, og der skal kunne være den nødvendige plads mellem dem, så kirken må samtidig kun være halvt fyldt.

Det betyder, at disse kirkelige handlinger ikke – som normalt – er offentligt tilgængelige, men kun er for de inviterede. Derfor er det meget vigtigt, at præsten og Menighedsråd tydeligt giver den pågældende familie besked om, hvor mange gæster de kan invitere, så antallet ikke overstiger det fastlagte antal.

Kirkerne skal indtil videre forblive lukkede indtil 1. april, som er den dato, statsministeren annoncerede under pressemødet onsdag den 11.3.

Hvis der er spørgsmål i den forbindelse, så kontakt endelig provsten eller biskop Lise-Lotte Rebel.

Plakat til kirken

Download evt. denne plakat til at hænge uden for kirken. Husk at udfylde feltet med kontaktperson.