Nyheder
Nyheder

Hvem skal indstilles til stiftets initiativpris?

Nyt fra Stiftsrådet: Har I sat et projekt i gang, der opbygger menigheden i sognet? Og har det fået succes? Så er det nu, projektet skal indstilles til stiftets Initiativpris.

Sidste års vinder af initiativprisen, sognepræst fra Haraldskirken, Morten Miland, og medlem af provstiets diakoniudvalg, Hanne Ougaard, modtog initiativprisen på vegne af Tværkulturel Kirke. (Foto: Malene Bjerre)

Rundt omkring i sognene blomstrer mange gode initiativer. Initiativer der har stor betydning i arbejdet med menighedsopbygningen i det enkelte sogn - de fortjener at blive udbredt til andre sogne. Gode ideer skal ikke skjules, men skal frem i lyset, så de kan virke som inspiration for andre menighedsråd.

Er der i dit sogn gennemført et succesfuldt og menighedsopbyggende projekt, imødeses en beskrivelse af projektet i form af en indstilling til Stiftsinitiativprisen. 

Indstillingen bedes senest den 17. september 2022 sendt til Helsingør Stiftsadministration - kmhel@km.dk. Igen i år, kan du også indstille andre kandidater til prisen – indstillingen skal dog stadig indeholde en beskrivelse af projektet.  

  • Der ønskes ikke helt nye projekter, men aktiviteter som er igangsat og har fungeret og vist, at de er bæredygtige og bidrager til menighedsopbygning
  • Stiftsrådets støtteudvalg er dommerudvalg
  • Prisen uddeles ved Landemodet den 1. oktober 2022 - begrundes af formanden for Stiftsrådet og overrækkes af biskoppen
  • Prisen består af et diplom, som kan hænges op i menighedslokalerne og en kontant sum på 10.000 kr., som menighedsrådet kan anvende efter eget ønske.

Sidste år gik prisen til Tværkulturel Kirke i Gladsaxe-Herlev Provsti for sit arbejde med at få minoritetsdanskerne ind i folkekirken. 

Læs om Initiativprisen 2021: "Det gælder om at gøre folk trygge” her.
 

Stiftsinitiativprisen uddeles ved året Landemode i oktober. 

 

Læs mere om det og tilmeld dig her