Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

'Det gode samvirke' får forskelligheder frem i lyset

'Det gode samvirke' er et godt supplement til arbejdet med et godt arbejdsmiljø i kirkerne. Det mener flere menighedsrødder

'Det gode samvirke' er et dialogværktøj til brug i menighedsrådene.

Af Benjamin Birk Christophersen

"Samtalen gik livligt, og jeg tror, at de fleste af os blev overrasket over de forskelligheder, der kom for dagen. Jeg blev."

Ordene er fra Grete Hedegaard, der er kontaktperson i Stenløse menighedsråd. 

Den samtale, Grete Hedegaard nævner, fandt sted, da Frederikssund Provsti i november afholdt et fyraftensmøde, der skulle give inspiration og gode råd til menighedsrådsmedlemmernes indsats for et godt arbejdsmiljø i sognene.

Dialogværktøjet 'Det gode samvirke', der blev udgivet i 2022, dannede ramme for samtalerne, hvor menighedsrådsmedlemmerne kunne udforske en række problemstillinger ud fra konkrete cases.

Læs mere om 'Det gode samvirke' her 

Få forskellighederne frem i lyset

Grete Hedegaard mener, at de samtaler man har ud fra materialets cases er gode til at få forskellige holdninger frem i lyset. 

"Det som den ene syntes var ok, mente den anden var forkert. Størrelse af sogn og dermed af antal ansatte spillede selvfølgelig en rolle, men 'skal man nu til at interessere sig for vækkeure?' eller 'det er helt forkert, at holde hånden over en, der møder for sent' var synspunkter, som vi ikke umiddelbart var enige om."

Det kan være en stor hjælp at vide hvordan forskellige parter tænker om en given problemstilling før den opstår. Det giver en klarhed som alle kan være tjent med i uenigheder.

Hanneine Barnkob, der er formand for Gerlev-Draaby menighedsråd, var også med til fyraftensmødet i Frederikssund. Hun var glad for at alle kunne komme til orde og deltage i gruppearbejdet. 

"Jeg fik bekræftet at der er meget vigtigt, at arbejdsmiljøet i menighedsrådet fungerer godt, hvorved det smitter af på samarbejdet med kirkens personale," siger hun om hvilke tanker hun havde efter brugen af 'Det gode samvirke'.

Gensidig respekt

En del menighedsrådsmedlemmer oplever, at det kan være svært at balancere deres tid mellem arbejde, privatliv og opgaver i menighedsrådet. Her kan 'Det gode samvirke' også være med til at løsne nogle ting, mener næstformand og kontaktperson i Snostrup menighedsråd Charlotte Bo Nielsen:

"Kommunikation er stadigvæk svært, så her er det et godt værktøj til at dykke ned og bruge eksemplet til at tale problemstillingen igennem. Det kan være med til at få italesat gensidig respekt."

Find flere gode 'samtalestartere' her

 

Kort om arbejdsmiljø i Helsingør Stift 

 

 • Biskop Peter Birch etablerede i 2021 ’Samtaleforum for det gode samvirke’ med repræsentanter for de to arbejdsgivere på den folkekirkelige arbejdsplads. Formålet er at fremme samtalen mellem de to arbejdsgivere.
   
 • Dialogværktøjet ’Det gode samvirke’ består af 12 cases, som har fokus på hvert sit emne indenfor arbejdsmiljø. Blandt andet den tostrengede ledelsesstruktur, gensidige forventninger og kommunikation.
   
 • Helsingør Stift har i 2022 lanceret en ny temaside om arbejdsmiljø med et samlet et overblik over en bred vifte af nye og allerede eksisterende arbejdsmiljøtiltag og -ressourcer.
   
 • ’Akademi for nyere præster’ sættes der fokus på præstens rolle og ansvar i det kirkelige arbejde.
   
 • Stiftet tilbyder oplæg til samtaler om samarbejde i menighedsrådet og i kollegagruppen ved nyansættelse af præster.