Stiftsudvalg
Medie- og kommunikationsudvalget
Kommunikationskonsulenterne interviewer biskoppen

Medie- og kommunikationsudvalget

Medie- og kommunikationsudvalget er baggrundsudvalg for mediekonsulenterne og er sparringspartner for konsulenterne.

Udvalgets medlemmer: 

Provst Ove Kollerup (formand)
Provst Grethe Bøje
Formand for Stiftsrådet Søren Ødum Nielsen
Provst Rebecca Rudd
Sognepræst Jannik Theilgaard 
Biskoppen

Mediekonsulenterne:

Al pressehenvendelse sker til Malene Bjerre.

 • Redaktør for Stiftsmagasinet, ansvarlig for sociale medier, fotograf: Sarah Thorngreen Auken (halv tid). 
 • Redaktør for folk&kirke, ansvarlig for hjemmeside og nyhedsbrev, journalist: Malene Bjerre (fuld tid). Mail: mabje@km.dk, telefon 4015 6891

Medieudvalgets opgaver

Helsingør Stift har en ganske lille, men effektiv kommunikationsafdeling: Vi har en stor produktion, leverer stof til mange kanaler og til et stort varieret netværk, hvor vi så vidt muligt forsøger at sige ja til det, vi bliver inviteret ind i.

Mediekonsulenternes fokus i kommunikationsopgaven er dobbelt. Dels arbejder vi internt på at understøtte Helsingør Stift som en god arbejdsplads og gøre det lettere at udføre sit arbejde, dels forsøger vi at skabe forståelse og nedbryde fordomme i forhold til kirken eksternt

Formålet er at:

 • dele viden og information
 • understøtte debat
 • sikre inspiration og fællesskab
 • understøtte det lokale kommunikationsarbejde
 • vise folkekirken som en ressource i samfundet

Vi har følgende kanaler:

Hjemmesiden: På hjemmesiden er der dels fast information (kontaktinformation, beskrivelse af stiftet og af råd, udvalg og ansatte) og dels nyheder, der kan indeholde information fra biskop, stiftsadministration og konsulenter og inspiration fra hele stiftet og resten af folkekirken.

Nyhedsbrev: Cirka én gang om måneden (bortset fra i sommerferien) og ved særlige lejligheder samles de vigtigste nyheder i et nyhedsbrev. Skriv dig op til nyhedsbrevet her.

Facebook: Her deles de vigtigste nyheder og inspirationsartikler, herunder materiale, som er relevant for sognene at dele på deres Facebookside.

Folk&kirke: Folk&kirke er et eksternt medie for alle ti stifter, men forankret i Helsingør Stift. Det henvender sig til den del af folkekirkens medlemmer, der sjældent bruger kirkens tilbud. Hensigten er at vise, at folkekirken er en ressource både i den enkeltes liv og i samfundet generelt.

Det består dels af et trykt magasin, der sendes ud til alle sogne i Helsingør Stift, og dels af anmeldelser og kommentarer på nettet. Til det årlige trykte magasin er der en ressourcebank, der gør det let at bruge for sognene.

Hvem kan bruge mediekonsulenterne?

Vi:

 • rådgiver biskop, stiftsadministration og stiftskonsulenter om kommunikation og bistår med produkter
 • understøtter og styrker det lokale kommunikationsarbejde i sogne og provstier gennem kurser og rådgivning
 • servicerer pressen og hjælper dem med at finde de gode historier fra folkekirken, primært Helsingør Stift
 • samarbejder med de andre stifter, folkekirken.dk og andre folkekirkelige institutioner om at styrke folkekirkens position i den folkelige bevidsthed
 • hjælper med vejledning i krisekommunikation, både forebyggende, og hvis skaden er sket.

Både præster og menighedsråd er velkomne til at ringe og bede om rådgivning.

Vi har ikke mulighed for at hjælpe med udstyr og teknik.

Al pressekontakt skal gå til Malene Bjerre mabje@km.dk

Sarah Auken

Mediekonsulent og redaktør Sarah Thorngreen Auken
Tlf: 2056 0010
E-mail: stau(at)km.dk

Redaktør for Stiftsmagasinet, ansvarlig for sociale medier og fotograf.

Malene Bjerre

Mediekonsulent og redaktør Malene Bjerre 
Tlf: 40156891
E-mail: mabje(at)km.dk

Redaktør for folk&kirke, ansvarlig for hjemmeside og nyhedsbrev, journalist.