Fortsæt til hovedindholdet

Ora et labora? 

STIFTSKONVENT 2024
17. – 19. juni 2024 på Grundtvigs Højskole, Hillerød

Ora et labora sammenfatter Benedikt af Nursias vigtige motto om vekselvirkningen mellem bøn og praktisk arbejde. Ifølge Max Weber er vi alle siden kommet i kloster i en sekulær udgave. Arbejdet er blevet selve meningen med livet, mens bønnen og en åndelig praksis spiller en sekundær rolle, hvis overhovedet nogen. Til gengæld er udbrændthed og stress kommet til som et markant træk ved det moderne.

Mere fritid er tilsyneladende ikke løsningen på den generelle udmattelse i dag. Vi har aldrig før haft så meget fritid, og alligevel har mange svært ved at få enderne til at mødes i en travl hverdag. Tid er en mangelvare. Men fra politisk hold advarer fx Kaare Dybvad Bek mod at reducere arbejdstiden yderligere og peger på arbejdet som en samfundspligt ikke mindst i en tid, hvor Europa står over for store udfordringer og velfærdssamfundet er presset i bund. Skal det ses som en relevant understregning af den lutherske kaldsetik, der gør op med arbejdets selvrealiserende karakter og vender fokus mod det fælles? Eller bør vi snarere sige, at vi er ved at knække nakken på en sekulariseret kaldsetik, der har gjort arbejdet til det højeste mål?

Næsten alt er muligt

Sekulariseringen fik ikke taget livet af folkekirken, men nok af mange af dens traditioner. Folkekirken har medvind, men mødes med mange forventninger om nye gudstjenesteformer og initiativer. Alt er muligt (næsten). Men det slider som præst hele tiden at skulle være nytænkende. Hvad gør det ved embedet? Hvad er præstens opgave og styrke i et højhastighedssamfund?

Og hvad blev der for resten af præstegårdsteologien? Mange præster har hørt sognebørn sige: Jeg vil ikke forstyrre dig, for du har så travlt. Men hvad er det egentlig, vi har så travlt med?

Set ud fra tanken om ora et labora må man spørge, om vores problemer med stress og grænseløst arbejdet også er en åndelig krise. Mangler vi bønnen som bolværk mod krav om præstationer og effektivitet? Glemmer vi at hente styrken fra vores egen tro med tid til fordybelse og kontemplation, så vi selv kan finde hvile for vores urolige hjerter? Kaj Munk anså det at have god tid som en kristenpligt for præster. Hvordan får vi god tid i dag, hvor forventningerne er mange og mulighederne uden ende?

Stiftskonventet inviterer til en samtale om alt det – med god tid!

De bedste hilsener fra arrangørgruppen

Peter Birch, Eva Tøjner Götke, Eskil S. Dickmeiss, Ulla Salicath, Elisabeth Arendt, Dorte Fabrin Beltoft, Thomas Gylnæs Nielsen og Karina Juhl Kande

Fakta

Klik her for at se hele programmet:

MANDAG

13.00 Indkvartering

 

14.00 Velkomst ved biskop Peter Birch

 

14.30 Kasper Bro Larsen: Havde Paulus overhovedet tid til at hvile? Om kald og energi.

Paulus’ brev til Svend Brinkmann.

Vor tid bærer på mange diagnoser: accellerationssamfundet (Hartmut Rosa), oplevelsessamfundet (Gerhard Schulze/Svend Brinkmann) og træthedssamfundet (Byung-Chul Han). Er Paulus en del af problemet eller løsningen? Foredraget lægger op til diskussion af Paulus’ teologi mellem eskatologisk forventningsstress, indikativ vs. imperativ og kristologisk værdiomvending.

Kasper Bro Larsen er professor ved Afd. for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universet

 

16.15 Steen Nepper Larsen: Stress og frihed - om Peter Sloterdijk

Frihed er fri flyden og en eksistentiel fylde - nationen er et stress-, bekymrings- og ophidselsesfælles­skab. Afkoblet fra arbejdets og pligternes verden er det fristende at drømme om fri tid til at være menneske i. Men hvordan hænger de anmassende og belastede begreber stress og frihed sammen – filosofisk, politisk og eksistentielt?

Steen Nepper Larsen er lektor ved DPU, Aarhus Universitet, kritiker og forfatter

 

18.30 Middag

 

20.00 Kaare Dybvad Bek: Vi skal arbejde for fællesskabets skyld! Bogpræsentation og samtale

I sin bog Arbejdets land (2023) sætter Kaare Dybvad Bek spørgsmålstegn ved, om danskerne kan tillade sig et ønske om at arbejde mindre.

Vi bor i et førsteklasses samfund beboet af trygge, lykkelige og velstående mennesker, der lever misundelsesværdige liv. Man kan næsten glemme den anden side af ligningen: At det hele går op – for den enkelte såvel som for samfundet – fordi vi finder mening og skaber værdi, når vi mødes og løfter i fælles flok.

Kaare Dybvad Bek er Udlændinge og integrationsminister

 

TIRSDAG

 

7.30 - 8.15 Yoga for alle v/ yogainstruktør Pia Jønsson (medbring evt. egen måtte)

EN GOD START PÅ DAGEN. Begynd dagen med en times blid, afspændende yoga, der vækker kroppen og åbner sindet. Yogaen indbyder til fordybelse, bøn og meditation. Til at mærke åndedrættet som et beroligende anker. Timen indrammes af en lille tekst.

Hvis vejret tillader det, breder vi måtterne ud på plænen ud for spisesalen, så tag lunt og løst tøj på. Hvis det regner, laver vi yogaen indendørs. Alle kan deltage, Pia viser forskellige udgaver af de enkelte stillinger.

Pia Jønsson laver sorggruppeforløb med præsten i Brorsons Kirke med samtale og yoga, og hun er forfatter til bogen LIVSMOD – find vej i din sorg. Pia er cand. mag, sorggruppeleder og yogainstruktør. Se evt. mere på metafor.dk.

9.00 Morgenandagt ved provst Sophie Juel, Frederiksværk

 

10.00 Tomas Sjödin: Det sker, når du hviler

Hvorfor kan vi som præster føle et stik af dårlig samvittighed, når vi tager en hvilepause på sofaen midt i arbejdstiden? Skyldes det den protestantiske kaldsetik, der hylder produktiviteten og derfor mistænkeliggør den uproduktive hvile?

Tomas Sjödin gør med udgangspunkt i den jødiske sabbatsfilosofi op med produktivitetssamfundet og peger hen på hvilen som en åndelig kilde til liv.

Tomas Sjödin er svensk præst og forfatter

 

11.30 Mette Birkedal Bruun: Fra ora et labora til work-life balance. Giver kirkehistorien inspiration til, hvordan vi håndterer spændingerne?

Foredraget givet et kirkehistorisk vue over nogle af de begreber, der bruges om arbejde. Vi ser på dynamikkerne mellem værk og hvile, anstrengelse og disciplin, kald, arbejde og profession samt endelig det professionelle og det private og undersøger, hvad der sker i spændingsfelterne.

Mette Birkedal Bruun er professor ved Afd. for Kirkehistorie, Københavns Universitet

 

13.00 Frokost

 

14.30 Mellem fordybelse og forjagelse

·         Sognepræst Ulla Salicath, Farum: Bør præster ikke have god tid? Kaj Munk som præsteideal

·         Sognepræst Mads Weng, Ledøje-Smørum: Tag bønnen med på arbejde!

·         Søster Pelle: En diakonisses livsrejse

·         Yogainstruktør Pia Jønsson: Med kroppen i kirke

 

16.00 Walk and Talk

 

18.00 Velkomstdrink

 

18.30 Festmiddag og revy

 

ONSDAG

9.00 Morgenandagt ved sognepræst Dorothea Glöckner, Farum

 

10.00 Erik Skyum-Nielsen: Prædikanten som læser

 

Foredraget vil drøfte den personlige litteraturlæsnings betydning for præstens løbende arbejde med at forstå, fortolke, formidle og prædike over de gamle tekster, så de bliver aktuelle og vedkommende for tilhørerne. Når man tilegner sig litteratur, får man tit på én gang stimuleret sin evne til indlevelse, sin hermeneutiske kompetence og sin almene indsigt i menneskelivet. Derudover har man mulighed for at få udfordret og udvidet sit eget sprog, og det er slet ikke utænkeligt, at man, når man som menneske og i sin funktion som prædikant siden hen kommer i situationer, som fremkalder mindet om en vigtig oplevelse med litteratur, her og nu måske bliver lidt mere åben og verbalt opfindsom.

Foredragets danske eksempler bliver to romaner fra 2023 af Helle Helle og Jens Smærup Sørensen, nemlig henholdsvis Hafni fortæller og Evigt i tiden, men Erik Skyum-Nielsen vil også introducere til to værker, han har arbejdet med som oversætter fra islandsk: Ar og Eden af Auður Ava Ólafsdóttir.

Erik Skyum Nielsen er lektor emeritus fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

 

11.30 Afslutning ved biskop Peter Birch

 

12.00 Frokost – en sandwich at gå hjem på

Oplægsholderne på billedet nedenfor er: 
Kaare Dybvad Bek, Mette Birkedal Bruun, Steen Nepper Larsen, Kasper Bro Larsen og Tomas Sjödin.

Tilmelding:

Udgiften til stiftskonventet dækkes fuldt af Helsingør Stift, men på grund af værelsesfordeling og forplejning er tilmelding nødvendig og bindende.

Tilmelding foregår digitalt via linket nedenfor i Forms:

https://forms.office.com/e/tg6p05Z8kB

Emeriti bedes tilmelde sig via mail direkte til Thomas Gylnæs Nielsen (tgn@km.dk).

I forbindelse med den elektroniske tilmelding bedes man samtidig sende en mail til provsten vedr. deltagelse i kurset. Vi bekræfter modtagelsen af tilmeldinger efter tilmeldingsfristen, men vær opmærksom på selv at notere de afgivne oplysninger, da de ikke vil fremgå af kvitteringen.

Tilmeldingsfrist: 2. juni

Vær opmærksom på, at man udover navn og tjenestested også bedes angive:

a)       Hvem man har aftalt at dele værelse med – ellers sætter vi jer sammen med en anden. Der er ikke nok enkeltværelser til alle.

b)      Ved delvis deltagelse angives præcise ankomst- og afrejsetidspunkt af hensyn til måltiderne.

c)       Eventuelle allergier eller ønske om vegetarkost

Eventuelle spørgsmål vedr. tilmelding bedes rettet til Thomas Gylnæs Nielsen på e-mail: tgn@km.dk