Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Konfirmander skal have følelsen af ligeværd

I samfundsdebatten bliver unges mistrivsel for tiden diskuteret. For sognepræst i Brøndbyøster Kirke, Louise Ekelund, er arbejdet med konfirmander en opgave og et ansvar, hun finder stor mening i. Og det bliver tydeligt for hende, når hun møder konfirmander, som af den ene eller anden grund har eksistentielle eller psykiske kampe, der udspiller sig i dem.

(Foto: Peter Brandt Baumgartner)

Af Peter Brandt Baumgartner, kommunikationsmedarbejder i Glostrup Provsti

Louise Ekelund møder mange konfirmander i sit arbejde som sognepræst. Nogle af dem har diagnoser eller andre problemstillinger, som gør, at hun som præst skal møde dem på andre måder. Det kan gøre, at de ikke kan være en del af undervisningen, fordi de måske ikke føler sig tilpas og ligeværdige på konfirmandholdet. 

Sognepræsten beskriver, at konfirmander befinder sig i en af de mest formende perioder i deres liv – og at det derfor er særdeles vigtigt, at kirkens stemme kan hjælpe dem i deres eksistentielle kamp for at finde sig selv. For som Ekelund pointerer: 

”De konfirmander, der kæmper deres kampe, er ikke bare et apparat, som skal repareres. I kirken skal vi se hele det menneske, vi møder.”

Louise Ekelund fortsætter: 

”Jeg har en slags mantra, som er, at i folkekirken er inklusion ikke et tilvalg – det er et vilkår. Alle skal føle sig ligeværdige, for det er det, vi står og prædiker om.”  

Derfor lægger Ekelund også stor vægt på, at konfirmandforløbene ofte skal individualiseres, så kirken møder det unge menneske præcis på det sted, det er i livet: 

”Det skal være en af vores højeste prioriteter at tage højde for hvert enkelt menneske,” forklarer hun om konfirmandarbejdet. 

Mistrivsel og sociale medier 

I debatten om unges mistrivsel, står spørgsmålene i kø: Hvad kan vi som samfund gøre for at afhjælpe? Og hvem bærer egentlig ansvaret for mistrivslen? Louise Ekelund har reflekteret over, at der indenfor det seneste årti er sket en udvikling indenfor sociale mediers indhold og omgangstone, som særligt kan påvirke unge i konfirmandalderen.  

Ekelund peger på den perfekthedskultur, som mange af dem nok oplever på eksempelvis Instagram:

”Vi går hele tiden og sammenligner os med hinanden, og det giver os et forventningspres. Men jeg prøver at fortælle dem, at det ikke er i konfirmandundervisningen, de skal shine. Det er derimod her de bare skal være.” 

Og sognepræsten kan faktisk mærke, at det gør en forskel for en del af dem, at de føler sig set af andre og set af hende som præst. Så her er relationen mellem præst og konfirmand alfa og omega, påpeger hun: 

”Relationen kommer nemlig til at give dem anerkendelse og tillid til at kunne indgå i andre relationer ved siden af.”

Kristendommen kan være med til at udfordre det selvbillede, som mange unge kan få på de sociale medier, hvor sammenligning med andre er i centrum. For måske er det i høj grad sammenligningen, der sender mange unge ud i selvværdsproblemer og følelsen af ligegyldighed, reflekterer Louise Ekelund:

”Kristendommen understreger, at vi alle er skabt lige med de samme grundlæggende vilkår. Vi er alle noget værd.” 

Bibelhistorier er et nutidigt spejl 

For Louise Ekelund er Bibelens historier et fundamentalt element i undervisningen – både som læsning, som levende fortælling og som leg:

”Bibelhistorierne er universelle. Og historierne skaber et fællesskab, fordi vi kan spejle os selv i dem. Vi er derfor ikke alene i vores liv”. 

Louise Ekelund sætter god tid af til at tale med konfirmanderne om, hvad der sker i deres liv lige nu, om de udfordringer de møder, og om hvordan de bliver behandlet af andre:

”Så bruger jeg Bibelen til at lære dem at tilgive. Det gør jeg, når jeg siger, at de skal ”bede for deres fjender og elske dem”, som der står skrevet.”

På den måde giver Louise konfirmanderne et perspektiv, der måske kan hjælpe dem til at forstå, hvorfor mennesker agerer, som de gør – ja, faktisk bliver konfirmationsundervisningen så også til en slags meta-blik på livet, som hun formulerer det. Og dermed fokuserer hun på at give konfirmanderne et personligt ansvar, som er frugtbart: 

”Det er ikke nemt at elske og bede for ham, som har været efter én. Men hvad nu hvis, han også havde det skidt? Jeg vil gerne sætte den tanke i gang hos de unge. Vi må nemlig altid prøve at forstå det, der ligger bagved vores oplevelse af verden, når vi prøver at forstå den verden, vi lever i og de mennesker, vi lever med. Og der kan Bibelen være en måde at forklare det på i konfirmationsundervisningen," påpeger sognepræst Louise Ekelund fra Brøndbyøster Kirke. 

Fra angst til håb: Læs også Phoebes historie om, hvordan hun oplevede, at konfirmationsforberedelsen blev et positivt vendepunkt for hende i forhold til hendes angst.