Nyheder
Nyheder

Fire vinkler på reformationen

Formanden for stiftets udvalg for reformationsjubilæet peger på fire af efterårets mange reformationsbegivenheder.

Fredensborg Slotskirkes Pigekor

Fredensborg Slotskirkes Pigekor bidrager til reformationsfejringen med nykomponeret musik. (PR-foto)

Af provst Hans-Henrik Nissen

Stiftsmagasinet har bedt mig, som formand for Stiftets Lutherjubilæumsudvalg, om at anbefale fire arrangementer i anledningen af 500-året for Luthers teseopslag på Slotskirkedøren i Wittenberg den 31. oktober 1517.

Det er noget af en udfordring i betragtning af de utroligt mange og gode tiltag, der er sat i værk stiftet rundt. Men jeg har valgt at pege på fire meget forskellige arrangementer, fordi de efter udvalgets opfattelse dækker over centrale reformatoriske emner:

Teologi:

Studiekredsmaterialet Sola scriptura – Sola fide – Sola gratia. Da udvalget fandt sammen for fire år siden, var det noget af det første, vi blev enige om. Der skulle udarbejdes gode og let tilgængelige studiekredsmaterialer til stiftets præster, som kunne fremme kendskabet til den evangelisk-lutherske kristendom for både læg og lærd. For hvis der er noget, der er afgørende i forhold til de omvæltninger reformationen medførte, ja, så er det teologien. Det er den, der fører Luther ind i det glødende opgør med romerkirken, og det er den nye forståelse af især skriften, troen og nåden, der er reformationens egentlige kraftstof.

Undervisning/katekese:

Både Skibby-Krøniken som teaterforestilling for unge mellem 10 og 17 år (udarbejdet af præster i Frederikssund Provsti) og konfirmandeventen "Luther havde noget på hjerte" – seks workshops med afsluttende gudstjeneste (udarbejdet i Glostrup provsti) – er fornemme eksempler. Troen kommer ikke alene af at høre Guds ord, men også af at lære om det. Forkynder- og lærergerningen er uadskillelige inden for protestantismen.

Sang og musik:

Reformationskoncerter i Helsingør Domkirke samt koncerter med Fredensborg Provstis Koncertkor og Fredensborg Slotskirkes Pigekor. Luther både skrev og komponerede selv de salmer, derfra første færd fik så afgørende stor betydning for "den nye kristne kirke". Ingen andre kirkesamfund er i så høj grad præget af salmesang og musik som det protestantiske. Både takket være Luther og reformationens komponist J.S. Bach.

Gudstjeneste/liturgi: 

Den liturgiske frisættelse, salmesangens betydning og ordets forkyndelse: Reformationsgudstjenesten i domkirken, Skt. Olai, Helsingør den 29. oktober 2017 kl. 14.00 med efterfølgende spisning på hotel Marienlyst samt foredrag af professor emeritus, dr.theol. Martin Schwarz Lausten. Denne festgudstjeneste er tænkt som den største og flotteste raket nytårsaften. Her samles stiftets menighedsrødder, ansatte og præster om deres biskop for i fællesskab at fejre reformationens gennembrud og vores "kirkefader", Martin Luther. En festlig gudstjeneste med sang og flot musik af både ældre og helt ny dato, med Deutsche Messe som forlæg og biskoppen som prædikant.

Reformationsfejringen i Helsingør Stift

Overalt i Helsingør Stift markeres 500-året for reformationen med foredrag, koncerter, debatter, undervisning og meget andet.

Få overblikket her.