Fortsæt til hovedindholdet
Ideer
Julearrangementer i kirken for børn
en julekrybbe og et juletræ

Liturgi: Juleafslutning i kirken 

Ane Øland Bækgaard fra Ishøj Kirker har udarbejdet forløbsbeskrivelser for julegudstjenester og julebesøg for børn i alle aldre. Her giver hun forløbene videre til inspiration.

Af Ane Øland Bækgaard

Børnehaven i Ishøj har meldt ud, at der ikke må bedes eller lyses velsignelse ved julearrangementerne, ligesom vi ikke må kalde deres besøg for en gudstjeneste. Skolen vil til gengæld gerne til gudstjeneste, og derfor kan vi have bøn og velsignelse.

I mit arbejde med alle de her julebesøg for forskellige aldre har det været vigtigt med to forskellige sæt briller. Vi skal for det første gennemtænke, hvilken oplevelse vi som kirke vil give alle de børn, der kommer - hvad vil vi gerne have, at de får med herfra? For det andet skal vi sørge for, at oplevelsen bliver så alderssvarende som muligt.

Efter min mening er det vigtigt, at børnene oplever: 

  • det magiske og særlige ved kirkerummet
  • at blive budt velkommen
  • at det, de kommer med (også julepynt), rummes i kirken
  • vores helt særlige julehistorie, juleevangeliet, i en eller anden udgave, og de skal synge en eller et par kernejulesalmer. Det vigtigste er ikke hvor mange vers; det er bedre, at et enkelt vers sætter sig fast, end at de kommer igennem alle.
  • det særlige/højtidelige ved kirken, samtidig med at de får lov til at komme, som de er, og at der er plads til humor
  • det fredfyldte og rolige. De skal have det med herfra som de ikke får mange andre steder: ÅND!

De pædagogiske overvejelser er skrevet ud på liturgien. Overordnet handler det om, at børnene skal sanse og opleve, mere end de skal forstå med hovederne. De skal gerne have historien ind under huden på den måde, der passer aldersgruppen. Til det formål har jeg haft møder med pædagoger fra den lokale børnehave, som har hjulpet mig med at tilpasse besøgene, så de passer til aldersgruppen.

For at gøre historien så nærværende som muligt har min præstekollega og jeg haft besøg af en fortællekonsulent (Anette Jahn), som har hjulpet os til at lære at fortælle historien så levende, roligt og nærværende som muligt. En af indgangsvinklerne er blevet at fortælle om Jesu fødsel gennem et lille lam, som oplever det hele, både stjernen på marken og det lille Jesusbarn. Og det uden at gøre det for barnligt. Men lammets øjne bliver børnenes øjne.

Herudover har jeg lavet en stjerneparasol med stjerner, som kan tændes, og den giver en magisk ramme i rummet. Vi har desuden købt en stjernekanon til kirkeloftet. Grundlæggende forsøger vi at få børnene til at opleve det helt magiske og fredfyldte ved den julenat.

LÆS MERE om skolens juleafslutninger i kirken

Folkekirke & religionsmøde har lavet et refleksionsmateriale om juleafslutninger: Skolens kirkegang til jul - en kompliceret evergreen. Rapporten undersøger gennem interviews med seks præster, hvordan mangfoldigheden i tro- og livssyn kan rummes i kirkens tilbud op til jul.

Beskrivelser af julearrangementerne