Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Det gode kollegaskab og samarbejde

Det gode kollegaskab og samarbejde

Lokal kollegasamtale

En ny kollega skaber en ny dynamik i hele kollegagruppen. At få en ny kollega handler ikke kun om arbejdsfordeling men også om at få talt om forventninger til samarbejdet.

Hvis en præst er i obligatorisk efteruddannelse, afholder uddannelseskonsulent og provst kollegasamtaler både i begyndelsen og i slutningen af forløbet. 

Ved nyansættelser sender provsten et oplæg til kollegasamtale ud til præstegruppen. Oplægget har til formål at facilitere en samtale om forventninger og samarbejdsprocedurer. 

Du kan finde papiret her

Eventuelle spørgsmål kan rettes til stifts- og uddannelseskonsulent Pernille Nærvig Petersen på mail: pnp@km.dk eller telefon: 21771473
 

Dialogværktøjer

Præsteforeningen har lavet et materiale til at facilitere samtaler om kollegaskab og samarbejde. 

Materialet hedder Den gode kollega 2.0 kan hentes her

Instruktion til brug kan læses her


Stiftets rejsehold

Ved konflikter mellem præster kan provst eller biskop bede om, at Rejseholdet faciliterer en kollegasamtale. 

Rejseholdet for konflikthåndtering består af sognepræst og HR-konsulent Caroline Kollenberg Thisted, sognepræst i Birkerød Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen og præst ved Hvidovre Hospital Marianne Thestrup Jensen.

Rejseholdet arbejder ud fra konfliktmæglingens grundprincipper, der handler om, at det er parterne selv, der har løsningerne på deres konflikter. Med en fælles indsats er det muligt at forbedre samarbejdet for de fleste. 

Nogle af de emner, der ofte opleves som konfliktfyldte, handler om kommunikation, forventninger til det daglige samarbejde, loyalitet på trods af forskellighed og oplevet eller reel følelse af uretfærdighed i forhold til, hvordan arbejdet fordeles mellem præstekollegaer. 

Samtalerne er frivillige og fortrolige, og det konkrete forløb aftales sammen med parterne.

Provster og arbejdsmiljørepræsentanter kan også invitere Rejseholdet til f.eks. provstimøder, hvor rejseholdet kan fortælle om forebyggelse af konflikter og være igangsættende for at etablere et tillidsfuldt samarbejde. 

Kontakt til Rejseholdet: 

Caroline Kollenberg Thisted (tovholder)

Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Marianne Thestrup Jensen