Arbejdsmiljø
Det gode kollegaskab og samarbejde

Det gode kollegaskab og samarbejde

Lokal kollegasamtale

Ved nyansættelser sender provsten et oplæg til kollegasamtale ud til præstegruppen. Oplægget har til formål at facilitere en samtale om forventninger og samarbejdsprocedurer. 

Du kan finde papiret her

Dialogværktøjer

Præsteforeningen har lavet et materiale til at facilitere samtaler om kollegaskab og samarbejde. 

Materialet hedder Den gode kollega 2.0 kan hentes her 

Instruktion til brug kan læses her

Stiftets rejsehold

Ved konflikter mellem præster kan provst eller biskop bede om, at Rejseholdet faciliterer en kollegasamtale. 

Rejseholdet for konflikthåndtering består af sognepræst i Birkerød Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen og præst ved Hvidovre Hospital Marianne Thestrup Jensen, som begge er uddannede konfliktmæglere.  

Rejseholdet arbejder ud fra konfliktmæglingens grundprincipper, der handler om, at det er parterne selv, der har løsningerne på deres konflikter. Med en fælles indsats er det muligt at forbedre samarbejdet for de fleste. Nogle af de emner, der ofte opleves som konfliktfyldte, handler om kommunikation, forventninger til det daglige samarbejde, loyalitet på trods af forskellighed og oplevet eller reel følelse af uretfærdighed i forhold til, hvordan arbejdet fordeles mellem præstekollegaer. 

Samtalerne er frivillige og fortrolige, og det konkrete forløb aftales sammen med parterne. 

Provster og arbejdsmiljørepræsentanter kan også invitere Rejseholdet til f.eks. provstimøder, hvor rejseholdet kan fortælle om forebyggelse af konflikter og være igangsættende for at etablere et tillidsfuldt samarbejde. 

Kontakt til Rejseholdet: 

Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen, tlf. 2911 0040
Pernille Nærvig Petersen. tlf. 2177 1473