Fortsæt til hovedindholdet
Grønt stift
Vilde blomster binder CO2 i kirkens have

Vilde blomster binder CO2 i kirkens have

Gærdevalmue, flodtidsel, blodrød storkenæb og nøgleblomstret klokke. De vilde planter har indtaget Villingerøds naturhave.

Blå kornblomster

Foto: Anders Ulrik Kristoffersen

Af Poul Erik Kandrup, Villingerød Menighedsråd

Kirkens nye vilde have er på bare 800 kvadratmeter. Ikke mere end en almindelig parcelhushave. I mange år har der været en stor græsplæne, som har bedt om at blive slået jævnligt.

Men nu er det slut med det. I stedet er der rykket 72 vilde planter ind i haven – med en smule hjælp fra kærlige gartnerhænder. I begyndelsen skal der passes lidt på dem, for ellers rykker andre større planter ind og kvæler de nye små. Derefter skal de nok klare sig selv.

Planterne er sat efter en nøje plan med blomster i mange farver, som tiltrækker insekter og dermed andet liv. Under jorden vil biodiversiteten vokse som følge af en stigende mængde rødder og andet organisk materiale. De blandede buske og træer vil give føde- og levemulighed for andre, mindre dyr og vil især i vintertiden betyde en positiv forandring i forhold til græsplænen.  Opbygning af muldlag, humusindhold og levende biomasse under jorden vil medføre lagring af CO2 i mange år.  

Det bliver kønt at se på, men blomsternes navne er i sig selv værd at glæde sig over – det er de rene sprogblomster:

Akeleje, Bjørneklo, Løvefod, Røllike, Anisisop, Bakkenellike, Bibernelle, Blodrød Storkenæb, Blå, Anemone, Broget Aster, Engelskgræs, Engnellikerod, Ensidig Klokke, Farvegåseurt, Fladkravet, Kodriver, Flodtidsel, Gul Snerre, Gærdevalmue, Hjortetrøst, Hulkravet Kodriver, Hvis Anemone, Hvis Okseøje, Knoldet Mjødurt, Kommen, Kornblomst, Korsknap, Krans Salvie, Kvæsurt, Kællingetand, Langbladet Ærenpris, Liljekonval, Lodden Timian, Lægebaldrian, Martsviol, Nikkende Kobjælde, Nældeklokke, Nøgleblomstret Klokke, Oksetunge, Oreganum, Pengebladet Fredløs, Pomerans Høgeurt, Prikbladet Perikum, Purløg, Ramsløg, Rosen Katost, Skotsk Timian, Skovjordbær, Skovløg, Skovmærke, Skovstorkenæb, Skt. Hansurt, Stor Frytle, Storblomstret, Kodriver, Strudsvinge, Trævlekrone, Vild Løg, Vårlathyrus, Skovabild, Benved, Æblerose, Klitrose, Hyld, Tørst, Slåen, Druehyld, Spidsløn, Hvidtjørn, Dugpil, Havtorn, Ene

Der er opsat små navneskilte ved planterne – hvis der nu er en enkelt, man ikke kan genkende …

Den nye naturhave blev indviet af biskop Peter Birch den 19. september. Se fotos fra dagen her.

Det endte med et varmepumpeanlæg

Villingerød Kirke har været Grøn Kirke siden starten af 2020, men deres historie med grøn omstilling går endnu længere tilbage. Da deres nedgravede olietank skulle udskiftes for nogle år siden, åbnede det for en diskussion i menighedsrådet om en anden måde at opvarme kirken på. De bad Energitjenesten om råd. Det viste sig, at undergrunden i området var for labil til dybderør, så valget faldt på en varmepumpe.

Læs historien her