Fortsæt til hovedindholdet
Grønt stift
Ansgarkirken: Bier har givet liv på kirkegården

Bier har givet liv på kirkegården

I Ansgarkirken i Hedehusene har kirkegården slået sig sammen med FDF og et lokalt bilaug og gjort både mennesker og insekter glade. 

Blomstereng på græsareal ved Ansgarkirken i Hedehusene

Blomstereng på græsareal ved Ansgarkirken i Hedehusene 

Insekthotellerne

Insekthotellerne

Af kirkegårdsleder Lisbet Søndergaard Jensen 

I 2018 omlagde vi kirkens katastrofe-kirkegård til blomstereng. Det er et areal, som er udpeget flere steder i omegnen af København som et kriseberedskab, i tilfælde af at man får akut behov for begravelsespladser, men som nu ligger ubenyttet hen. 

Førhen slog vi græsset hver uge, men plænen blev alligevel ikke rigtig brugt, og nu har vi den fordel, at vi har mindre græs der skal slås hver uge. Til gengæld bruger vi tid på at fjerne tidsler. Tidsler er flotte, men de vil gerne overtage.  

Blomsterengen skal slås ned en gang årligt og afklippet bortkøres. Vi klipper en snoet sti igennem engen, så de besøgende kan komme helt tæt på. Når der kommer børn på besøg på kirkegården, foreslår jeg ofte, at de kan tage en løbetur i blomsterengen. Projektet er ikke en besparelse. Men skaber helt sikker meget glæde. 

I et hjørne af engen har vi otte bistader opsat af Høje-Taastrup Bilaug, der har tre forskellige typer stader. Halvdelen af staderne tilhører ”Forsøgsbigården”. Her mødes medlemmer af Bilauget og afprøver forskellige måder at holde bier på og udveksler erfaringer. Den anden halvdel af bistaderne tilhører ”Andelsbigården”. Her lærer nye biavlere at passe bierne under kyndig vejledning af Høje-Taastrup Bilaug.  

Børnene i FDF Hedehusene har i samarbejde med kirkegården bygget insekthoteller til glæde for naturens mindste dyr. Der er produceret syv insekthoteller, der er sat op i udkanten af engen. Indholdet i hotellerne er lavet af naturmaterialer, som børnene har fundet. Hotellerne kan bruges til overvintring, formering og skjul. Vi håber at kunne hjælpe insekterne, så de kan hjælpe os med bestøvning.  

Projektet har givet mere liv på kirkegården – både flere insekter og glade mennesker. Det er helt klart vores erfaring, at det er rigtig godt at lave projekter med lokale foreninger. Biavlerforeningen kommer en gang om ugen, og FDF-børnene vil gerne vise deres insekthoteller frem til familien.