Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Stiftets arbejdsmiljøorganisation

Stiftets arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøorganisationens formål og opgaver 

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er et anliggende for alle i folkekirken. Alle præster, provster og biskopper har pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.  
Folkekirken som arbejdsplads for præster og provster betragtes som én samlet arbejdsplads, hvilket betyder, at arbejdsmiljøorganisationen for præster og provster er etableret efter reglerne for virksomheder med 35 eller flere ansatte. Arbejdsmiljøorganisationen er derfor i to niveauer: 

  • et niveau med en arbejdsmiljøgruppe pr. provsti i stiftet
  • et niveau med et arbejdsmiljøudvalg i stiftet.

Niveau 1: Arbejdsmiljøgruppen 

Arbejdsmiljøgruppen (AMG) består af provsten som leder og en arbejdsmiljørepræsentant, som vælges af præsterne. AMG står for alt det daglige og lokale arbejde med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for præsterne i provstiet. AMG virker i arbejdsmiljømæssige sammenhænge som kontaktled mellem præsterne og arbejdsmiljøudvalget og står for opgaver som at:

  • varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af præsternes arbejdsmiljø og til forebyggelse af risici
  • kontrollere at arbejdsforholdene for alle præster i provstiet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
  • udarbejde handlingsplaner i forbindelse med APV
  • stå for en del af det opfølgende arbejde med handlingsplaner og holde Arbejdsmiljøudvalget orienteret om det
  • informere Arbejdsmiljøudvalget om sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som AMG ikke kan løse.

Niveau 2: Arbejdsmiljøudvalget 

Arbejdsmiljøudvalget (AMU) består af biskoppen, to provster (valgt af provsterne) og to arbejdsmiljørepræsentanter (valgt blandt de 13 arbejdsmiljørepræsentanter).  
AMU er overordnet ansvarlig for arbejdsmiljøet i stiftet og varetager de overordnede strategiske opgaver vedrørende arbejdsmiljøet. 
AMU har blandt andet følgende opgaver: 

  • gennemføre en årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • forestå udarbejdelse af APV for alle præster i stiftet
  • udarbejde en oversigt over ulykker og sundhedsskader i stiftet

Stiftsadministrationen er knyttet til AMU som sekretariatsbistand. 

Læs om stiftets arbejdsmiljøudvalg, klik her

Lovgivning 

Cirkulære om arbejdsmiljø for præster og provster, klik her

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, klik her.  

Arbejdsmiljøloven, klik her

Møder 

Der afholdes to-tre møder årligt.