Stiftsudvalg
Ydre Mission

Udvalget for Ydre Mission

Støtter menighedernes missionsindsats og formidler kontakt og samarbejde mellem de folkekirkelige missionsselskaber.


 

Udvalget består af repræsentanter for de tre distriktsforeninger i stiftet og de folkekirkelige missionsselskaber.

Udvalget arrangerer et årligt stiftsstævne i et af stiftets kirker, sådan at man i løbet af en kort årrække kommer rundt i hele stiftet. Stiftsstævnet indledes med en gudstjeneste, hvorefter et missionsselskab præsenterer sit arbejde. 

I 2019 ligger stiftstævnet den 8. september og foregår i Frederikssund Kirke. 

Medlemmer af udvalget

 

Formand:

Henrik Jul Petersen, Varnæsvej 7, 2610 Rødovre 

henrikjulpetersen@hotmail.com

Tlf. 2791 8683                               

PROMISSIO
 

Næstformand:

Thomas Munk Rønberg, Vibevej 4, 3600 Frederikssund

tmr@km.dk

tlf 4731 0339/2670 6813

Stiftet

 

Kasserer:

Werner Nielsen Wittekind, Rudersdalsvej 114, 2. tv, 2840 Holte

werner@wittekind.dk

Tlf. 4541 4315 / 2824 6088

Distriktsforeningen Sydøst

 

Sekretær:

Kirsten Egeløv Diemer

Hyldtoftevej 19, 2730 Herlev .

kirsten.diemer.1@gmail.com

Brødremenigheden

 

Medlemmer:

Birgit Witt Lindgreen, Brislingvej 32, 3450 Allerød  

bw.lindgreen@gmail.com

Tlf. 4817 1956 / 2160 6802  

Israelsmissionen

 

Linda Rønnow, Bernstorffsvej 18, 2900 Hellerup

linda.ronnov@gmail.com

Tlf. 3976 1294

Danmission

 

Lene Skovmark, Damhus Boulevard 110 B, 2610 Rødovre

lene.skovmark@mail.dk

Tlf. 2836 1176

Mission Afrika

 

Knud Rosted, Nørrevej 34, 3070 Snekkersten

knud.rosted@stofanet.dk

Tlf. 3136 3488

Distriktsforeningen Frederiksborg