Stiftsudvalg
Ydre Mission

Udvalget for Ydre Mission

Støtter menighedernes missionsindsats og formidler kontakt og samarbejde mellem de folkekirkelige missionsselskaber.

Udvalget består af repræsentanter for de tre distriktsforeninger i stiftet og de folkekirkelige missionsselskaber.

Udvalget arrangerer et årligt stiftsstævne i et af stiftets kirker, sådan at man i løbet af en kort årrække kommer rundt i hele stiftet. Stiftsstævnet indledes med en gudstjeneste, hvorefter et missionsselskab præsenterer sit arbejde. 

Udvalgets medlemmer: 

Formand:
Henrik Jul Petersen, Varnæsvej 7, 2610 Rødovre henrikjulpetersen@hotmail.com
Tlf. 2791 8683                               
Promissio

Næstformand:
Thomas Munk Rønberg, Vibevej 4, 3600 Frederikssund
tmr@km.dk
Tlf. 4731 0339/2670 6813
Stiftet

Kasserer:
Werner Nielsen Wittekind, Rudersdalsvej 114, 2. tv, 2840 Holte
werner@wittekind.dk
Tlf. 4541 4315 / 2824 6088
Distriktsforeningen Sydøst

Sekretær:
Kirsten Egeløv Diemer, Hyldtoftevej 19, 2730 Herlev
kirsten.diemer.1@gmail.com
Brødremenigheden

Medlemmer:
Birgit Witt Lindgreen, Brislingvej 32, 3450 Allerød  
bw.lindgreen@gmail.com
Tlf. 4817 1956 / 2160 6802  
Israelsmissionen

Eskild Simmelsgaard Dichmeiss, Engholmvej 4, 3660 Stenløse
esdi@km.dk
Tlf. 47339134
Danmission

Lene Skovmark, Damhus Boulevard 110 B, 2610 Rødovre
lene.skovmark@mail.dk
Tlf. 2836 1176
Mission Afrika

Knud Rosted, Nørrevej 34, 3070 Snekkersten
knud.rosted@stofanet.dk
Tlf. 3136 3488
Distriktsforeningen Frederiksborg