Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Ydre Mission

Udvalget for Ydre Mission

Støtter menighedernes missionsindsats og formidler kontakt og samarbejde mellem de folkekirkelige missionsselskaber.

Udvalget består af repræsentanter for de tre distriktsforeninger i stiftet og de folkekirkelige missionsselskaber.

Udvalget arrangerer et årligt stiftsstævne i et af stiftets kirker, sådan at man i løbet af en kort årrække kommer rundt i hele stiftet. Stiftsstævnet indledes med en gudstjeneste, hvorefter et missionsselskab præsenterer sit arbejde. 

Udvalgets medlemmer: 

Formand:
Henrik Jul Petersen, varnæsvej 7, 2610 Rødovre
henrikjulpetersen@hotmail.com
Tlf. 2791 8683
Promissio

Næstformand:
Thomas Munk Rønberg, Vibevej 4, 3600 Frederikssund
tmr@km.dk
Tlf. 4731 0339 / 2670 6813
Stiftet

Kirsten Egeløv Diemer, Hyldtoftevej 19, 2730 Herlev
kirsten.diemer.1@gmail.com
Tlf. 2574 7415 / 3610 0070
Brødremenighedens danske mission

Birgit Witt Lindgreen, Brislingvej 32, 3450 Allerød
Bw.lindgreen@gmail.com
Tlf. 4817 1956 / 2160 6802
Israelmissionen

Tommy Carlsen, Stadionvej 91,st,th. 2600 Glostrup
tommycarlsen2644@gmail.com
Tlf. 4345 3080 / 2877 5013
Distriktforeningen Sydøst

Danmission: Mangler repræsentant
Mission Afrika: Mangler repræsentant
Distriktforeningen Frederiksborg: Mangler repræsentant