Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Støtteudvalget

Støtteudvalget

Udvalgets opgaver: 

Stiftsrådet har en ambition om at understøtte fællesskabet og den gensidige inspiration på tværs i stiftet. Derfor har stiftsrådet nedsat et støtteudvalg, der administrerer en pulje, præsterne kan søge til projekter, kurser og uddannelser, der ikke kun kommer den enkelte præst eller kirke til gavn, men som kan få betydning for en større del af stiftet.

Budgettet fastsættes hvert år af Stiftsrådet og var i 2019 på 100.000 kr.

Støtteudvalget holder møde umiddelbart inden Stiftsråds-møderne (se de kommende møder her). Ansøgninger til Støtteudvalget sendes til stiftsadministrationen senest 14 dage før på kmhel@km.dk
Se retningslinjerne for tilskud her.

Støtteudvalget består af biskoppen, en provst og to andre medlemmer af Stiftsrådet, som er valgt for Stiftsrådets funktionsperiode på fire år.

Udvalgets medlemmer:

Søren Ødum Nielsen, Kongens Lyngby Provsti (formand)
Claus Johan Due Jensen, Fredensborg Provsti (næstformand)   
Hans-Henrik Nielsen, Ballerup-Furesø Provsti   
Biskop Peter Birch 
Domprovst Eva Tøjner Götke