Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget arbejder på at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i stiftet.

Arbejdsmiljøudvalgets formål og opgaver

Herunder stiftets arbejdsmiljøorganisation struktur og opgaver. 

 

Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer: 

  • Biskop Peter Birch (formand)
  • Provst Eigil Lundholm Saxe
  • Provst Hans-Henrik Nissen
  • Arbejdsmiljørepræsentant Hanne Bang
  • Arbejdsmiljørepræsentant Martin Holt Jensen
  • Sognepræst Maj Britt Færk Justesen (suppleant)
Biskop Peter Birch

Biskop Peter Birch

"I Helsingør Stift lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø. Det er forudsætningen for arbejdsglæde, for at vi kan udføre vores opgave som kirke og for at vi fortsat kan tiltrække nye præster, kirkeligt ansatte og frivillige. Et godt arbejdsmiljø er kort sagt en sag for alle. Og så er det vigtigt at sige, at et godt arbejdsmiljø ikke kun er noget, vi taler om, men også noget, vi gør noget ved. Det kræver, at alle bidrager.”

Provst Eigil Lundholm Saxe

Provst Eigil Lundholm Saxe, Kongens Lyngby Provsti.

”Jeg er med i arbejdsmiljøudvalget, fordi ansatte og frivillige i folkekirken skal bevare arbejdsglæden, være trygge ved at gå på arbejde og fastholde tilknytningen til kirken som arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at styrke kollegiale fællesskaber og afvise mobning og anden psykisk vold.”

Provst Hans-Henrik Nissen

Provst Hans-Henrik Nissen, Fredensborg Provsti

”Ingen skal blive syg af at gå på arbejde. Det er udgangspunktet for stiftets arbejdsmiljøudvalg og for mit eget engagement. Sammen har vi fokus på at skabe den gode arbejdsdag og det gode arbejdsmiljø.”

Hanne Bang

Arbejdsmiljørepræsentant og sogne- og hospitalspræst ved Gentofte Kirke og Gentofte hospital, Hanne Bang

"Man kan godt sammenligne arbejdsmiljø med et ægteskab, hvor 40% er en oplevelse af umiddelbar sammenhørighed og 60% er en oplevelse af hårdt arbejde. Et godt ægteskab og et godt arbejdsmiljø kommer sjældent af sig selv. Det skal arbejdes på vedvarende og kontinuerligt, således at de 40% kan mærkes og de 60% ikke erfares som en tung byrde."

Martin Holt Jensen

Arbejdsmiljørepræsentant og sognepræst ved Grøndalslund Kirke, Martin Holt Jensen

"Der er mange faktorer i spil for at sikre et godt arbejdsmiljø, og det gør det både spændende og svært at arbejde med. Jeg holder især af arbejdet med arbejdspladsvurdering, fordi det giver et indblik i, hvad den enkelte præst bakser med."

Maj Britt Færk Justesen

Sognepræst og suppleant, Maj Britt Færk Justesen

"I mit virke har jeg oplevet, hvor stor en forskel et godt arbejdsmiljø kan gøre for både arbejdsglæde, helbred og forkyndelse. Noget af det vigtigste er, at der tages fat om begyndende samarbejdsvanskeligheder så tidligt som muligt, og mens parterne endnu kan tale sammen. Jeg vil som arbejdsmiljørepræsentant gerne bidrage til at befordre den samtale og det samvirke, der gør folkekirken til verdens bedste arbejdsplads."