Stiftsrådet
Møder i Stiftsrådet

Stiftsrådsmøder

Kommende møder i Stiftsrådet:

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 16.00

Torsdag den 5. september 2019 kl. 16.00

Torsdag den 14. november 2019 kl. 16.00

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 16.00

Alle møder begynder kl. 16.00