Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Kapitalforvaltning
møde i stiftsrådet

Fælles kapitalforvaltning

Stiftsrådet har til opgave at forvalte den del af folkekirkens formue, der ikke er udlånt. Det sker i et samarbejde med de ni andre stifter i Danmark.

På landsplan råder Danmarks ti stifter over tilsammen 5 milliarder kroner. Beløbet kommer især fra indtægterne for vedligeholdelse af de mange gravsteder, men også fra andre økonomiske aftaler med rødder tilbage i historien.

Af de 5 milliarder er de 2,4 udlånt til folkekirkens sogne og provstier, til anlægsarbejder, byggeri og andre større projekter. De resterende 2,6 milliarder ligger i en fælles kasse. Det er de penge, der forvaltes af stifternes fælles kapitalforvaltning. 

Samarbejdet bygger på den tradition i den danske folkekirke, der tager sit udgangspunkt i det helt lokale virke, med en ret flad struktur og en høj grad af selvbestemmelse. 

I 2000 udarbejdede Almindelig Brand Bank en rapport om folkekirkens penge.

Rapporten førte til, at Kirkeministeriet nedsatte en investeringsgruppe til at se nærmere på stifternes økonomi. Arbejdet i denne gruppe gav det første benchmark, altså en målelig standard for resultatet af de mange investeringer, således at det blev muligt at vurdere, hvorvidt afkastet lå over eller under denne standard, og at vurdere, om det kunne gøres bedre. 

Tanken om at etablere en fælles forvaltning formede sig, og der var flere gode grunde. Dels ville det kunne blive muligt at skabe et større fælles afkast for hele folkekirken, og dels ville forvaltningen blive mindre personfølsom end før, hvor lokale kræfter i stifterne skulle styre arbejdet ud fra deres meget forskellige forudsætninger. 

Hensynet til muligheden for at kombinere et højt krav til sikkerhed med et større afkast førte til dannelsen af stifternes fælles kapitalforvaltning i efteråret 2010. Til dette er der udpeget en bestyrelse og nedsat et sekretariat. Man har valgt at dele de 2,6 milliarder kroner i to portioner, som har fået hver sin professionelle forvalter og en fælles administrator.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning er sammensat af en læg repræsentant fra hvert af landets stiftsråd og en stedfortræder for hver af dem. Bestyrelsen udvælger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer, og de tre udgør bestyrelsens forretningsudvalg. 

Bestyrelsens sekretariat udgøres af stiftsadministrationen i Århus og Viborg Stifter tilsammen, blandt andet fordi man her stadig har en stiftskasserer.

Bestyrelsens fire årlige møder holdes i Århus af rent praktiske årsager, for her er trafiknettet mest effektivt. I møderne deltager bestyrelsen og sekretariatet, de to forvaltere, administrator og en ekstern rådgiver.

Søren Ødum Nielsen er af stiftsrådet valgt som Helsingør Stifts repræsentant i bestyrelsen. 

Regnskab

Regnskab 2017 for Den Fælles Kapitalforvaltning

Regnskab 2016 for Den Fælles Kapitalforvaltning

Regnskab 2015 for Den Fælles Kapitalforvaltning

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev for Den Fælles Kapitalforvaltning august 2016

Nyhedsbrev for Den Fælles Kapitalforvaltning januar 2016

Nyhedsbreve fra 2014-2015 er ikke længere tilgængelige. 


Kapitalforvaltning

Investeringspolitik

Retningslinjer om køb af erhvervsobligationer og brug af finansielle instrumenter

Ansvarlige investeringer 2019

Vedtægter

Afrapportering fra Jyske Capital

Rapportering af kapitalforvaltning april 2024

Rapportering af kapitalforvaltning marts 2024

Rapportering af kapitalforvaltning februar 2024

Rapportering af kapitalforvaltning januar 2024

Rapportering af kapitalforvaltning december 2023

Rapportering af kapitalforvaltning november 2023

Rapportering af kapitalforvaltning oktober 2023

Rapportering af kapitalforvaltning september 2023

Rapportering af kapitalforvaltning august 2023

Rapportering af kapitalforvaltning juli 2023

Rapportering af kapitalforvaltning juni 2023

Rapportering af kapitalforvaltning maj 2023

Rapportering af kapitalforvaltning april 2023

Rapportering af kapitalforvaltning marts 2023

Rapportering af kapitalforvaltning februar 2023

Rapportering af kapitalforvaltning januar 2023

Rapportering af kapitalforvaltning december 2022

Rapportering af kapitalforvaltning november 2022

Rapportering af kapitalforvaltning oktober 2022

Rapportering af kapitalforvaltning september 2022

Rapportering af kapitalforvaltning august 2022

Rapportering af kapitalforvaltning juli 2022

Rapportering af kapitalforvaltning juni 2022

Rapportering af kapitalforvaltning maj 2022

Rapportering af kapitalforvaltning april 2022

Rapportering af kapitalforvaltning marts 2022

Rapportering af kapitalforvaltning februar 2022

Rapportering af kapitalforvaltning januar 2022

Rapportering af kapitalforvaltning december 2021

Rapportering af kapitalforvaltning november 2021

Rapportering af kapitalforvaltning oktober 2021

Rapportering af kapitalforvaltning september 2021

Rapportering af kapitalforvaltning august 2021

Rapportering af kapitalforvaltning juli 2021

Rapportering af kapitalforvaltning juni 2022

Rapportering af kapitalforvaltning maj 2021

Rapportering af kapitalforvaltning april 2021

Rapportering af kapitalforvaltning marts 2021

Rapportering af kapitalforvaltning februar 2021

Rapportering af kapitalforvaltning januar 2021

Rapportering af kapitalforvaltning december 2020

Rapportering af kapitalforvaltning november 2020

Rapportering af kapitalforvaltning oktober 2020

Rapportering af kapitalforvaltning september 2020

Rapportering af kapitalforvaltning august 2020

Rapportering af kapitalforvaltning juli 2020

Rapportering af kapitalforvaltning juni 2020

Rapportering af kapitalforvaltning maj 2020

Rapportering af kapitalforvaltning april 2020

Rapportering af kapitalforvaltning marts 2020

Rapportering af kapitalforvaltning februar 2020

Rapportering af kapitalforvaltning januar 2020

Rapportering af kapitalforvaltning december 2019

Rapportering af kapitalforvaltning november 2019

Rapportering af kapitalforvaltning oktober 2019

Rapportering af kapitalforvaltning september 2019

Rapportering af kapitalforvaltning august 2019

Rapportering af kapitalforvaltning juli 2019

Rapportering af kapitalforvaltning juni 2019

Rapportering af kapitalforvaltning maj 2019

Rapportering af kapitalforvaltning april 2019

Rapportering af kapitalforvaltning marts 2019

Rapportering af kapitalforvaltning februar 2019

Rapportering af kapitalforvaltning januar 2019

Rapportering af kapitalforvaltning december 2018

Rapportering af kapitalforvaltning november 2018

Rapportering af kapitalforvaltning oktober 2018

Rapportering af kapitalforvaltning september 2018

Rapportering af kapitalforvaltning august 2018

Rapportering af kapitalforvaltning juli 2018

Rapportering af kapitalforvaltning juni 2018

Rapportering af kapitalforvaltning maj 2018

Rapportering af kapitalforvaltning april 2018

Rapportering af kapitalforvaltning marts 2018

Rapportering af kapitalforvaltning februar 2018

Rapportering af kapitalforvaltning januar 2018

Rapportering af kapitalforvaltning december 2017

Rapportering af kapitalforvaltning november 2017

Rapportering af kapitalforvaltning oktober 2017

Rapportering af kapitalforvaltning september 2017

Rapportering af kapitalforvaltning august 2017

Rapportering af kapitalforvaltning juli 2017

Referater

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 23.02.2024

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 14.11.2023

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 06.09.2023

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 10.05.2023

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 23.02.2023

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 10.11.2022

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 07.09.2022

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 21.01.2022

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 29.10.2021

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 07.09.2021

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 11.02.2021

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 20.10.2020

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 27.08.2020

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 03.02.2020

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 04.11.2019

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 23.08.2019

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 10.04.2019

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 08.02.2019

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 02.11.2018

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 28.08.2018

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 26.04.2018

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 26.01.2018

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 09.10.2017

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 24.08.2017

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 19.04.2017

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 06.02.2017

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 13.10.2016

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 23.08.2016

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 21.01.2016

Referater af møder i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 2010-2015 er ikke længere tilgængelige.