Stiftsrådet
Kapitalforvaltning

Fælles kapitalforvaltning

På landsplan råder Danmarks 10 stifter over tilsammen 5 mia. kr. Beløbet kommer især fra indtægterne for vedligeholdelse af de mange gravsteder, men også fra andre økonomiske aftaler, med rødder tilbage i historien.

Af de 5 mia. er de 2,4 udlånt til folkekirkens sogne og provstier, til anlægsarbejder, byggeri og andre større projekter. De resterende 2,6 mia. ligger i en fælles kasse. Det er de penge, der forvaltes af stifternes fælles kapitalforvaltning. 

Samarbejdet bygger på den tradition i den danske folkekirke, der tager sit udgangspunkt i det helt lokale virke, med en ret flad struktur og en høj grad af selvbestemmelse. 

I 2000 udarbejdede Almindelig Brand Bank en rapport om folkekirkens penge. 

Rapporten førte til, at Kirkeministeriet nedsatte en investeringsgruppe til at se nærmere på stifternes økonomi. Arbejdet i denne gruppe gav det første benchmark, altså en målelig standard for resultatet af de mange investeringer, således at det blev muligt at vurdere, hvorvidt afkastet lå over eller under denne standard, og at vurdere om det kunne gøres bedre. 
Tanken om at etablere en fælles forvaltning formede sig, og der var flere gode grunde. Dels ville det kunne blive muligt at skabe et større fælles afkast for hele folkekirken, og dels ville forvaltningen blive mindre personfølsom end før, hvor lokale kræfter i stifterne skulle styre arbejdet ud fra deres meget forskellige forudsætninger. 
Hensynet til muligheden for at kombinere et højt krav til sikkerhed med et større afkast førte til dannelsen af stifternes fælles kapitalforvaltning i efteråret 2010. Til dette er der udpeget en bestyrelse og nedsat et sekretariat. Man har valgt at dele de 2,6 mia. kr. i to portioner, som har fået hver sin professionelle forvalter og en fælles administrator.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning er sammensat af en læg repræsentant fra hvert af landets stiftsråd, og en stedfortræder for hver af dem. Bestyrelsen udvælger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer, og de tre udgør bestyrelsens forretningsudvalg. Bestyrelsens sekretariat udgøres af stiftsadministrationen i Århus og Viborg stifter tilsammen, blandt andet fordi man her stadig har en stiftskasserer. Bestyrelsens fire årlige møder holdes i Århus, af rent praktiske årsager, for her er trafiknettet mest effektivt. I møderne deltager bestyrelsen og sekretariatet, de to forvaltere, administrator og en ekstern rådgiver.

Stiftsrådsmedlem John Theil Münster er Helsingør Stifts repræsentant i bestyrelsen. 

Regnskab

Regnskab 2017 for Den Fælles Kapitalforvaltning

Regnskab 2016 for Den Fælles Kapitalforvaltning

Regnskab 2015 for Den Fælles Kapitalforvaltning

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev for Den Fælles Kapitalforvaltning august 2016

Nyhedsbrev for Den Fælles Kapitalforvaltning januar 2016

Nyhedsbrev for Den Fælles Kapitalforvaltning april 2015

Nyhedsbrev for Den Fælles Kapitalforvaltning januar 2015

Nyhedsbrev for Den Fælles Kapitalforvaltning november 2014

Nyhedsbrev for Den Fælles Kapitalforvaltning september 2014

Nyhedsbrev for Den Fælles Kapitalforvaltning maj 2014


Kapitalforvaltning

Investeringspolitik

Retningslinjer om køb af erhvervsobligationer og brug af finansielle instrumenter

Ansvarlige investeringer 2019

Vedtægter

Afrapportering fra Jyske Capital

Rapportering af kapitalforvaltning august 2020

Rapportering af kapitalforvaltning juli 2020

Rapportering af kapitalforvaltning juni 2020

Rapportering af kapitalforvaltning maj 2020

Rapportering af kapitalforvaltning april 2020

Rapportering af kapitalforvaltning marts 2020

Rapportering af kapitalforvaltning februar 2020

Rapportering af kapitalforvaltning januar 2020

Rapportering af kapitalforvaltning december 2019

Rapportering af kapitalforvaltning november 2019

Rapportering af kapitalforvaltning oktober 2019

Rapportering af kapitalforvaltning september 2019

Rapportering af kapitalforvaltning august 2019

Rapportering af kapitalforvaltning juli 2019

Rapportering af kapitalforvaltning juni 2019

Rapportering af kapitalforvaltning maj 2019

Rapportering af kapitalforvaltning april 2019

Rapportering af kapitalforvaltning marts 2019

Rapportering af kapitalforvaltning februar 2019

Rapportering af kapitalforvaltning januar 2019

Rapportering af kapitalforvaltning december 2018

Rapportering af kapitalforvaltning november 2018

Rapportering af kapitalforvaltning oktober 2018

Rapportering af kapitalforvaltning september 2018

Rapportering af kapitalforvaltning august 2018

Rapportering af kapitalforvaltning juli 2018

Rapportering af kapitalforvaltning juni 2018

Rapportering af kapitalforvaltning maj 2018

Rapportering af kapitalforvaltning april 2018

Rapportering af kapitalforvaltning marts 2018

Rapportering af kapitalforvaltning februar 2018

Rapportering af kapitalforvaltning januar 2018

Rapportering af kapitalforvaltning december 2017

Rapportering af kapitalforvaltning november 2017

Rapportering af kapitalforvaltning oktober 2017

Rapportering af kapitalforvaltning september 2017

Rapportering af kapitalforvaltning august 2017

Rapportering af kapitalforvaltning juli 2017

Referater

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 27.08.2020

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 03.02.2020

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 04.11.2019

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 23.08.2019

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 10.04.2019

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 08.02.2019

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 02.11.2018

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 28.08.2018

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 26.04.2018

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 26.01.2018

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 09.10.2017

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 24.08.2017

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 19.04.2017

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 06.02.2017

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 13.10.2016

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 23.08.2016

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 21.01.2016

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 20.08.2015

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 16.04.2015

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 21.01.2015

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 22.10.2014

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 20.08.2014

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 30.04.2014

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 23.04.2012

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 28.10.2011

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 19.08.2011

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 13.04.2011

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 13.01.2011

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 08.10.2010

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 17.05.2010

Referat af møde i Den Fælles Kapitalforvaltning i Århus 24.02.2010