Stiftsadministrationen
Stiftsøvrigheden

Stiftsøvrigheden

Stiftsøvrigheden er overtilsyn vedrørende menighedsrådenes forvaltning og er i denne forbindelse tillagt en række godkendelsesbeføjelser. Stiftsøvrigheden består af biskoppen og stiftamtmanden i fællesskab.


Biskop Lise-Lotte Rebel 
Hestemøllestræde 3 A 
3000 Helsingør 
Tlf. 49 21 35 00


Stiftamtmand Torben Sørensen
Vicedirektør i Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa