Nyheder
Nyheder

Morten Miland takker af

Ildsjælen Morten Miland er stoppet som diakonikonsulent. Diakonien fortsætter han med i sit arbejde som sognepræst.

(Foto: Kåre Gade)

Af Malene Bjerre

Alle kirker laver diakoni. Diakoni er ikke et særligt hjørne af kirkens aktiviteter, men en tilgang, der gennemsyrer det hele. Og når de opdager det, bliver aktiviteterne endnu bedre, for så bliver diakoniens fokus klarere og skarpere.

Det er Morten Milands erfaring efter tre år som diakonikonsulent i Helsingør Stift, hvor han har givet sparring og inspiration til sogne og provstier. Selv har han set det som sin rolle at pege alt det ud, der allerede foregår, og kvalificere det.

”Et af kernebegreberne i diakonien er inkluderende fællesskaber, og sådan nogle er magtfrie,” understreger han. ”Det er et privilegium at få lov at give til andre, så derfor er der altid et dobbelt fokus, hvor modtagerne af diakonien også skal have det privilegium. Så et fokus i mandeklubber er ikke bare, at mændene skal have det rart med hinanden, men også at de skal give et nap med i kirken eller lokalsamfundet. Og konfirmander skal ikke bare lære om næstekærlighed; de skal selv opleve det inkluderende fællesskab, og de skal mærke glæden ved at hjælpe andre. Og dette dobbelte fokus er diakonibegrebet så velegnet til at finde frem.”

Lyst, ikke pligt

I løbet af sine tre konsulentår har han oplevet, at diakonien som begreb og tænkemåde er blevet mere udbredt. Folk føler sig befriede, når de bliver klar over, hvad diakonien går ud på, og at det ikke er noget andet og ekstra end det, de allerede gør.

”Diakoni er jo helt grundlæggende for kristendommen,” siger han. ”Jesus bruger selv det græske ord diakoni, når han siger: ’Jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for selv at tjene’. Og det, der altid sker for Jesus, når han tjener andre, det er jo, at han lader sig rive med at medfølelse. Det er det, vi skal gøre: Vi skal lade os rive med af medfølelse.”

Og det er noget helt andet end den ’gerningsretfærdighed’, som tidligere var en typisk anklage mod diakonien, understreger han. ”Diakoni er ikke styret af pligt eller noget, vi gør for at pudse vores egen glorie. Ægte diakoni handler om lyst, drevet af medfølelse. Det er ægte handlinger, og de er lettere at tro på end ord. Vores tid er fuld af ord; vi er trætte af ord. Derfor er det vigtigere end nogensinde at sætte handling bag. Kristendom er lettere gjort end sagt.”

Stadig diakoni

Morten Miland vender tilbage til sin gamle stilling som sognepræst på fuld tid i Haraldskirken i Høje Gladsaxe, den stilling han kun har haft på halv tid sideløbende med konsulentarbejdet. ”Det er ikke lykkedes at finde stabil dækning af den anden halvdel af stillingen, og i forvejen er en enkelt stilling ikke meget til et pastorat, der har så mange udfordringer som vores,” siger han.

Han kan allerede mærke det overskud, det giver at være tilbage på fuld tid. ”Det er ikke fordi jeg kommer til at lave mindre diakoniarbejde fremover. Nu bliver det bare i mit eget sogn og i provstiet, hvor jeg er formand for diakoniudvalget med specielt fokus på tværkulturel diakoni. Det glæder jeg mig meget til.”

Den nye diakonikonsulent, Thyge Enevoldsen, starter i stillingen den 1. november. Indtil da kan man stadig kontakte Morten Miland.