Nyheder
Nyheder

Mens vi venter: Brev fra Lise-Lotte Rebel

Indtil der kommer nyt fra Kirkeministeriet, gælder retningslinjerne fra 21. december, skriver biskoppen.

Indtil der kommer nye retningslinjer fra Kirkeministeriet oven på tirsdagens pressemøde med nye restriktioner, gælder reglerne tilbage fra 21. december, præciserer Lise-Lotte Rebel. (Foto: Miklos Szabo)

Biskop Lise-Lotte Rebel skriver den 5. januar 2021 ud til sogne og provstier:

Kære alle præster, provster og menighedsråd

På dagens pressemøde med Statsministeren blev der som bekendt meldt nye og strammere restriktioner ud.

Vi ved endnu ikke, hvilke konsekvenser det får for folkekirken, herunder for afvikling af gudstjenester, kirkelige handlinger, menighedsrådsmøder, menighedsarbejde, møder i provstiudvalgene m.m.

Jeg vil derfor gerne præcisere, at det fortsat er retningslinjerne fra den 21. december 2020, der er de gældende - indtil der meldes nye retningslinjer ud. Det vil sige, at der er adgang til blandt andet følgende:

  • Muligheden for, at gudstjenester kan flyttes udendørs eller afholdes som drive-in gudstjenester og for at supplere med livestreaming, hvis der forventes mange deltagere i forhold til lokalets størrelse.
  • Begrænsning af varigheden af indendørs gudstjenester til højst 45-50 minutter.
  • Sikring af effektiv rengøring og udluftning mellem hver gudstjeneste eller aktivitet.
  • Mulighed for yderligere afstand og deltagerbegrænsning efter lokal vurdering.
  • Fokus på at minimere risikoen for kontaktsmitte mellem kirkegængere, også uden for kirkerne og på vej ind og ud af kirkerne.
  • Opfordring til at finde alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen. Fx ved afspilning af musik eller salmesang, ved at vælge færre salmer eller vers end sædvanligt, eller ved at kun koret synger, mens kirkegængere lytter eller eventuelt nynner med lukket mund.

Læs i øvrigt mere her på dette link: Opdaterede corona-retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund - km.dk

Jeg kan oplyse, at Kirkeministeriet har indkaldt til møde i Sektorpartnerskabet i morgen, onsdag den 6, januar, kl. 15. Derefter vil der på et tidspunkt i den nærmeste fremtid blive udmeldt nye retningslinjer, men jeg ved som sagt endnu ikke hvilke eller hvornår. Det skal understreges, at de nye kommende retningslinjer – som med alle øvrige retningslinjer i perioden med Covid-19 – skal godkendes af Sundhedsmyndighederne, da folkekirken er en del af civilsamfundet. Derfor kan der gå nogle dage, inden vi får de nye retningslinjer. 

Jeg beder jer derfor endnu engang være tålmodige, stå sammen og passe på hinanden for at få has på dette virus.

Retningslinjerne fra 21. december 2020 (se ovenfor) gælder derfor indtil videre og indtil I hører andet. Følg med på www.km.dk, www.folkekirkenspersonale.dk, DAP’en og www.helsingørstift.dk

Venlige hilsner

Lise-Lotte Rebel