Nyheder
Nyheder

Kommissioner: Dåb og nadver i en moderne virkelighed

Biskopperne har bedt Kirkeministeriet om at nedsætte en dåbs- og nadverkommission. Arbejdet skal løbe frem til 2030 og skal sikre, at sakramenterne tager højde for en moderne praksis.

Ritualbog

De to kommissioner skal bl.a. se på, om ritualerne for dåb og nadver skal ændres. (Arkivfoto)

Af Malene Bjerre

En kommission om folkekirkens dåbsritual. Og en om nadveren. Det bliver et af resultaterne af den liturgidebat, der er foregået i folkekirken gennem de sidste fem år. På bispemødet i sidste uge besluttede landets ti biskopper at bede Kirkeministeriet nedsætte to kommissioner, der begge skal strække sig over en fire år. Biskop i Helsingør Stift Peter Birch blev udpeget som talsperson for punktet på dagsordenen og blev forleden interviewet til Kirke.dk om det.

Dåben har over hele landet været diskuteret indgående over det sidste år, også i Helsingør Stift, hvor dåben var tema for både en rapport, kurser og temadage sidste år. Sognene har afprøvet nye dåbsformer som voksendåb, drop in-dåb og lørdagsdåb, der har kastet debatter af sig, og det er disse erfaringerne, kommissionen skal arbejde videre med.

Spædbarnsdåben står altså ikke længere står alene i folkekirken, men er i praksis blevet tilpasset den moderne virkelighed. ”Så en del af debatten handler om, hvorvidt det dåbsritual, vi har, er fleksibelt nok til at imødekomme de forskellige dåbssituationer, der er i folkekirken i dag,” siger Peter Birch til Kirke.dk.

Nadverkommissionen kommer til at ligge i forlængelse af dåbskommissionen. Den vil blandt andet skulle forholde sig til, om der skal gives mulighed for flere nadverritualer end de fire – tre til højmessen og et til børnegudstjenester – der findes i dag. Blandt andet for at kunne passe til stående nadver og nadver, hvor deltagerne selv tager brød og vin, som det har været brugt under coronaepidemien.

FAKTA

Begge kommissioners arbejde vil strække sig over en fireårig periode. Dåbskommissionen fra 2023-2026 og nadverkommissionen fra 2026-2030. De første to år i perioden udarbejder kommissionen en betænkning. Betænkningen sendes i høring over et år, og endelig har kommissionen et år til at fremsætte sit endelige forslag.

 

Kommissionerne sammensættes af:

  • Præster/biskopper/provster bredt
  • Fagfolk (teologer, ritualfolk, litterater)
  • Lægfolk
  • Repræsentant fra Kirkeministeriet.

Der tages i sammensætning hensyn til de forskellige kirkelige retninger. Læs mere her.