Nyheder
Nyheder

Ingen afgørelse af byggesager før maj 2020

Der skal vælges nye kongelige bygningsinspektører. Derfor er der sat stop for de byggesager, der kræver udtalelse fra bygningsinspektørerne indtil foråret.

Konsulentrunden i marts er aflyst, fordi der ikke er kongelige bygningsinspektører i perioden. Her er stiftet og konsulenterne på besøg i Lyngby Kirke. (Foto: Malene Bjerre)

Af Malene Bjerre

De fleste af menighedsrådenes byggesager kræver udtalelse fra den kongelige bygningsinspektør. Men Slots- og Kulturstyrelsen har netop sendt ordningen med kongelige bygningsinspektører i udbud og har meddelt, at der først igen vil være kongelige bygningsinspektører i perioden fra 1. maj 2020.

Derfor kan stiftet ikke afgøre byggesagerne i den mellemliggende periode. Menighedsrådene kan stadig sende byggesager til behandling i stiftet, der vil sørge for sin del af sagsbehandlingen, men den endelige afgørelse må vente til efter 1. maj.

Af samme grund er den planlagte konsulentrunde den 23.-24. marts aflyst. Næste konsulentrunde er den 25.-26. august. I er velkomne til at kontakte stiftets specialkonsulent Stefanie Laursen på 49 31 35 00, hvis I har spørgsmål.

Konsulentrunder

Fire gange om året afholder Helsingør Stift konsulentrunder i byggesager, hvor stiftsadministrationen og de relevante konsulenter kommer ud til sognene for at drøfte sager vedrørende renovering af kirken. Læs mere om konsulentrunderne her.