Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Idekatalog til aktiviteter for og med ukrainere

Find inspiration til aktiviteter for nyankomne ukrainere her. 

Armbånd i ukrainske farver

Foto: Ita Viborg

Af Steen Toft Winther

Mange kirker spørger i øjeblikket sig selv, hvordan de bedst muligt kan bidrage til at tage imod flygtninge fra Ukraine, og herunder finder du en liste over aktiviteter, arrangementer og andre tiltag, du og din kirke kan trække inspiration fra. 

Til fyraftensmødet om folkekirken og ukrainere inden påske gav Søren Dalsgaard fra Folkekirkens Migrantsamarbejde rådet til kirkerne: "Gør det, I er gode til, og pas på med at brænde ud". Han understregede også, at det kan blive et langt, sejt træk, eftersom krigen i Ukraine kan vare ved i lang tid. 

Lektor og ekspert i ortodokse kirker i Syd- og Østeuropa, Emil Saggau, anbefaler kirkerne, at de starter i det små og gør brug af de tilbud, de allerede har. 

Lyt også til Tidsånd på DR, hvor trosredaktør Christoffer Emil Bruun taler med Emil Saggau og institutleder ved Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet Annika Hvithamar om kirkens rolle i mødet mellem ukrainere, der ofte er ortodokse, og danskerne.

 • Opret samarbejder i lokalsamfundet
  Slå jer sammen med kommunen, skoler, foreninger etc. – foren de gode kræfter og gør det, I hver især kan og er gode til.
   
 • Fællesspisning og dialogkaffe
  Flere steder, blandt andet i Avedøre Sogn og i Gladsaxe-Herlev Provsti, har kirkerne arrangeret fællesspisning, hvor både ukrainere og danskere kan samles og lære hinanden bedre at kende. Fællesspisning og dialogkaffe er en god og uformel måde, hvorpå ukrainske flygtninge kan stifte bekendtskab til både deres sognepræst og lokalsamfund.
  Og så kan man også invitere ukrainerne til at introducere danskere for ukrainsk madlavning, hvilket den ukrainskrussiske præst i Lolland-Falsters Stift, Olga Grygorieva, opfordrer til. 
   
 • Flygtningevenner
  Hjælp de nytilkomne ukrainere med at finde sig til rette i lokalområdet ved at matche dem med danske enkeltpersoner eller familier. Det kan fx være hjælp til at finde vej til supermarkeder eller legepladser, eller hjælp til socialt samvær og forståelse af kulturelle koder. I Gladsaxe-Herlev Provsti samarbejder tværkulturel koordinator Ida Tafdrup-Johansen med kommunen om at matche frivillige med nytilkomne flygtninge. Læs mere om flygtningevenner her.
   
 • Benyt omgivelserne - gåture og picnic i naturen 
  Da ukrainske flygtninge kom til Hornbæk, inviterede Hornbæk Kirke dem med på gåture i naturen. Læs mere om Hornbæk Kirkes modtagelse af ukrainere og om de initiativer, de har igangsat, her.
   
 • Brug jeres kontakter og tag på udflugter
  I Hornbæk Kirke arrangerede kirken sammen med frivillige en udflugt til museet Flynderupgård for omkring 30 ukrainere. Kirkens gåhold stillede biler til rådighed.
   
 • Hygge om fælles traditioner
  I Hareskovs Menighedshus holder de hver onsdag kreativt værksted, hvor både ukrainere og danskere kan møde om fælles traditioner, for eksempel påsken. Det kreative værksted kan også fungere som frirum for ukrainere, hvor de kan trække sig lidt væk fra de mange tanker og bekymringer, de har. Læs mere her.
   
 • Gør sognegården eller præstegården til et mødested
  Mange ukrainere er blevet indkvarteret hos private, og de kan derfor have brug for et sted at møde andre fra Ukraine. I Farum Kirke har de hver søndag mellem 14 og 16 åbnet præstegårdslængerne.
   
 • Tumlingeleg og babysalmesang
  De fleste ukrainske flygtninge er kvinder og børn, og tumlingeleg og babysalmesang knytter ikke blot bånd mellem deltagerne, arrangementerne kan også gøre det lettere at blive introduceret til det danske sprog.
   
 • Musik, koncerter og kor
  Musik samler mennesker og er en god måde at bryde sprogbarrierer på. Hvis der er ukrainere i dit sogn, som synger eller spiller et instrument, kan I invitere dem til at lave fælles koncerter eller korsang i kirken, hvilket fx Farum Kirke har gjort. Der kan også afholdes støttekoncerter for Ukraine, hvilket blandt andre Gentofte Kirke og Slangerup Kirke har gjort. Læs SNs artikel om Gentofte Kirkes støttekoncert her
   
 • Sprogcafé
  Tilbyd ukrainerne samtalepartnere som supplement til den sprogundervisning, de modtager.
   
 • Læg lokaler til
  Civilsamfundsorganisationer, NGO'er og nødhjælpsorganisationer kan i nogle tilfælde mangle lokaler. I Avedøre Kirke har de stillet menighedssalen til rådighed for Røde Kors.  
   
 • Nedsæt et udvalg, der koordinerer indsatsen
  I flere provstier har man nedsat et udvalg af præster, ansatte og medlemmer af menighedsrådet, der står for at koordinere indsatsen vedrørende ukrainske flygtninge. Det er en smart måde at undgå, at flere sogne eller kirker udbyder de samme aktiviteter.
   
 • Hold dig orienteret i lokale Facebookgrupper
  I lokale Facebook-grupper kan du både holde dig opdateret i, hvad der foregår i lokalsamfundet, og byde ind med arrangementer for ukrainere og deres værtsfamilier. 
   
 • Sjælesorg
  Krisesamtaler med en præst. Til fyraftensmødet om folkekirken og Ukraine lød rådet, at man ikke skulle være berøringsangst, men at man skulle passe på med at spørge for meget ind til traumer. Læs mere om traumer her.
   
 • Åben Kirke: Lystænding, ikoner og plads til refleksion
  De fleste ukrainere er ortodokse kristne, og hvis I har et sted i kirken, hvor der kunne være plads til nogle ikoner og lys lavet af bivoks, ville det være et fint sted, hvor ukrainere kunne få plads til refleksion i lidt mere vante omgivelser. Det har fx Hørsholm Kirke gjort.
  Læs mere om ukraineres trosforhold og kristne praksis i denne artikel fra fagtidsskriftet Kritisk Forum.
   
 • Gudstjenester, andagter, liturgi og tekster 
  Inviter til andagter for ukrainere, hvor de får mulighed for at synge salmer eller læse tekster op på ukrainsk. Hvis der er tolke i lokalområdet, kan man bede dem om hjælp til oversættelserne. 
  Find skabeloner til plakater og foldere på ukrainsk her, og læs mere om liturgi og bønner for ukrainere her.
  Find også link til Taizesange her - syv lettilgængelige sange med tekst på dansk og ukrainsk samt links til lydfiler.
   

Folkekirkens Migrantsamarbejde har også udarbejdet denne side, som du kan hente inspiration fra. Og find en oversigt over, hvor ukrainere bor i landet her.

Den 17. maj holdt Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet konference om mødet mellem flygtninge og danske kirker. Tilmeldingsfrist var 10. maj. Blandt deltagerne er Olga Grygorieva (sognepræst i Rødby), Søren Dalsgaard (Det Mellemkirkelige Råd), Irina Bernstein (ukrainskfødt bestyrelsesleder for Sankt Petri Skole, København) og Emil Saggau (forsker i østkirken ved Lunds Universitet). 
Læs mere om konferencen her.